TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 5:5-11

5:5 <02063> tazh <03318> tauwyh <04100> hm <07200> harw <05869> Kynye <04994> an <05375> av <0413> yla <0559> rmayw <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <03318> auyw(5:5)

5:5 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> anableqon <308> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> ti <5100> to <3588> ekporeuomenon <1607> touto <3778>

5:6 <0776> Urah <03605> lkb <05869> Mnye <02063> taz <0559> rmayw <03318> tauwyh <0374> hpyah <02063> taz <0559> rmayw <01931> ayh <04100> hm <0559> rmaw(5:6)

5:6 kai <2532> eipa ti <5100> estin <1510> kai <2532> eipen touto <3778> to <3588> metron <3358> to <3588> ekporeuomenon <1607> kai <2532> eipen auth <3778> h <3588> adikia <93> autwn <846> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065>

5:7 <0374> hpyah <08432> Kwtb <03427> tbswy <0259> txa <0802> hsa <02063> tazw <05375> tavn <05777> trpe <03603> rkk <02009> hnhw(5:7)

5:7 kai <2532> idou <2400> talanton <5007> molibou exairomenon <1808> kai <2532> idou <2400> mia <1519> gunh <1135> ekayhto <2521> en <1722> mesw <3319> tou <3588> metrou <3358>

5:8 o <06310> hyp <0413> la <05777> trpeh <068> Nba <0853> ta <07993> Klsyw <0374> hpyah <08432> Kwt <0413> la <0853> hta <07993> Klsyw <07564> hesrh <02063> taz <0559> rmayw(5:8)

5:8 kai <2532> eipen auth <3778> estin <1510> h <3588> anomia <458> kai <2532> erriqen authn <846> en <1722> mesw <3319> tou <3588> metrou <3358> kai <2532> erriqen ton <3588> liyon <3037> tou <3588> molibou eiv <1519> to <3588> stoma <4750> authv <846>

5:9 <08064> Mymsh <0996> Nybw <0776> Urah <0996> Nyb <0374> hpyah <0853> ta <05375> hnavtw <02624> hdyoxh <03671> ypnkk <03671> Mypnk <02007> hnhlw <03671> Mhypnkb <07307> xwrw <03318> twauwy <0802> Mysn <08147> Myts <02009> hnhw <07200> araw <05869> ynye <05375> avaw(5:9)

5:9 kai <2532> hra <142> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> duo <1417> gunaikev <1135> ekporeuomenai <1607> kai <2532> pneuma <4151> en <1722> taiv <3588> pteruxin <4420> autwn <846> kai <2532> autai <3778> eicon <2192> pterugav <4420> wv <3739> pterugav <4420> epopov kai <2532> anelabon <353> to <3588> metron <3358> ana <303> meson <3319> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> ouranou <3772>

5:10 <0374> hpyah <0853> ta <01980> twklwm <01992> hmh <0575> hna <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> la <0559> rmaw(5:10)

5:10 kai <2532> eipa prov <4314> ton <3588> aggelon <32> ton <3588> lalounta <2980> en <1722> emoi <1473> pou <4225> autai <3778> apoferousin <667> to <3588> metron <3358>

5:11 o <04369> htnkm <05921> le <08033> Ms <03240> hxynhw <03559> Nkwhw <08152> rens <0776> Urab <01004> tyb <0> hl <01129> twnbl <0413> yla <0559> rmayw(5:11)

5:11 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> oikodomhsai <3618> autw <846> oikian <3614> en <1722> gh <1065> babulwnov <897> kai <2532> etoimasai <2090> kai <2532> yhsousin <5087> auto <846> ekei <1563> epi <1909> thn <3588> etoimasian <2091> autou <846>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA