TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 3:3-6

TSK Full Life Study Bible

3:3

sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [Verily.]

<3362> [Except.]

kembali(TB)/pula(TL) <509> [again. or, from above.]

ia ... dapat(TB)/dapat(TL) <1410> [he cannot.]

3:3

dilahirkan kembali,

Yoh 1:13; [Lihat FULL. Yoh 1:13]

dilahirkan kembali,

Mat 3:2; [Lihat FULL. Mat 3:2]


Catatan Frasa: DILAHIRKAN KEMBALI.


3:4

Bagaimanakah(TB/TL) <4459> [How.]


3:5

dilahirkan(TB)/diperanakkan(TL) <1080> [born.]

dari ... dan Roh ... Roh(TB)/daripada ... dan(TL) <1537 2532 4151> [and of.]

tidak(TB)/tiada(TL) <3756> [cannot.]

3:5

dan Roh,

Kis 22:16; [Lihat FULL. Kis 22:16]

dan Roh,

Tit 3:5


Catatan Frasa: DILAHIRKAN DARI AIR.


3:6

dilahirkan dari daging ... daging ..... dilahirkan dari(TB)/diperanakkan daripada tabiat tubuh tubuh ...... diperanakkan daripada(TL) <1537 4561 1080> [born of the flesh.]

dilahirkan ......... dilahirkan(TB)/diperanakkan .......... diperanakkan(TL) <1080> [that.]

3:6

adalah roh.

Yoh 1:13; [Lihat FULL. Yoh 1:13]; 1Kor 15:50 [Semua]
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA