TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 57:14-21

57:14 o <05971> yme <01870> Krdm <04383> lwskm <07311> wmyrh <01870> Krd <06437> wnp <05549> wlo <05549> wlo <0559> rmaw(57:14)

57:14 kai <2532> erousin kayarisate <2511> apo <575> proswpou <4383> autou <846> odouv <3598> kai <2532> arate <142> skwla apo <575> thv <3588> odou <3598> tou <3588> laou <2992> mou <1473>

57:15 <01792> Myakdn <03820> bl <02421> twyxhlw <08217> Mylps <07307> xwr <02421> twyxhl <07307> xwr <08217> lpsw <01793> akd <0854> taw <07931> Nwksa <06918> swdqw <04791> Mwrm <08034> wms <06918> swdqw <05703> de <07931> Nks <05375> avnw <07311> Mr <0559> rma <03541> hk <03588> yk(57:15)

57:15 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> uqistov <5310> o <3588> en <1722> uqhloiv <5308> katoikwn ton <3588> aiwna <165> agiov <40> en <1722> agioiv <40> onoma <3686> autw <846> kuriov <2962> uqistov <5310> en <1722> agioiv <40> anapauomenov <373> kai <2532> oligoqucoiv <3642> didouv <1325> makroyumian <3115> kai <2532> didouv <1325> zwhn <2222> toiv <3588> suntetrimmenoiv <4937> thn <3588> kardian <2588>

57:16 <06213> ytyve <0589> yna <05397> twmsnw <05848> Pwjey <06440> ynplm <07307> xwr <03588> yk <07107> Pwuqa <05331> xunl <03808> alw <07378> byra <05769> Mlwel <03808> al <03588> yk(57:16)

57:16 ouk <3364> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> ekdikhsw <1556> umav <4771> oude <3761> dia <1223> pantov <3956> orgisyhsomai <3710> umin <4771> pneuma <4151> gar <1063> par <3844> emou <1473> exeleusetai <1831> kai <2532> pnohn <4157> pasan <3956> egw <1473> epoihsa <4160>

57:17 <03820> wbl <01870> Krdb <07726> bbws <01980> Klyw <07107> Puqaw <05641> rtoh <05221> whkaw <07107> ytpuq <01215> weub <05771> Nweb(57:17)

57:17 di <1223> amartian <266> bracu <1024> ti <5100> eluphsa <3076> auton <846> kai <2532> epataxa <3960> auton <846> kai <2532> apestreqa <654> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ap <575> autou <846> kai <2532> eluphyh <3076> kai <2532> eporeuyh <4198> stugnov en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846>

57:18 <057> wylbalw <0> wl <05150> Mymxn <07999> Mlsaw <05148> whxnaw <07495> whapraw <07200> ytyar <01870> wykrd(57:18)

57:18 tav <3588> odouv <3598> autou <846> ewraka <3708> kai <2532> iasamhn <2390> auton <846> kai <2532> parekalesa <3870> auton <846> kai <2532> edwka <1325> autw <846> paraklhsin <3874> alhyinhn <228>

57:19 <07495> wytaprw <03068> hwhy <0559> rma <07138> bwrqlw <07350> qwxrl <07965> Mwls <07965> Mwls <08193> Mytpv <05108> *byn {bwn} <01254> arwb(57:19)

57:19 eirhnhn <1515> ep <1909> eirhnhn <1515> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> toiv <3588> egguv <1451> ousin <1510> kai <2532> eipen kuriov <2962> iasomai <2390> autouv <846>

57:20 <02916> jyjw <07516> spr <04325> wymym <01644> wsrgyw <03201> lkwy <03808> al <08252> jqsh <03588> yk <01644> srgn <03220> Myk <07563> Myesrhw(57:20)

57:20 oi <3588> de <1161> adikoi <94> outwv <3778> kludwnisyhsontai <2831> kai <2532> anapausasyai <373> ou <3364> dunhsontai <1410>

57:21 o <07563> Myesrl <0430> yhla <0559> rma <07965> Mwls <0369> Nya(57:21)

57:21 ouk <3364> estin <1510> cairein <5463> toiv <3588> asebesin <765> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA