TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 50:4-5

Konteks
Ketaatan hamba TUHAN
50:4 Tuhan ALLAH e  telah memberikan kepadaku 1  lidah f  seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu 2 . g  Setiap pagi h  Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. i  50:5 Tuhan ALLAH j  telah membuka telingaku, k  dan aku tidak memberontak, l  tidak berpaling ke belakang.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[50:4]  1 Full Life : TUHAN ALLAH TELAH MEMBERIKAN KEPADAKU.

Nas : Yes 50:4-11

Terjalin dengan pengalaman pribadi sang nabi dan nasihat-nasihatnya di dalam ayat-ayat ini terdapat kata-kata nubuat mengenai sifat dan penderitaan Mesias.

[50:4]  2 Full Life : SEMANGAT BARU KEPADA ORANG YANG LETIH LESU.

Nas : Yes 50:4

Mesias akan menghibur orang yang lemah dan penuh kesusahan (bd. Yes 42:3; Mat 11:28); Ia sendiri akan bersekutu "setiap pagi" dengan Bapa-Nya (bd. Mr 1:35).TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA