TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 29:1-8

Konteks
Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan
29:1 Celakalah f  Ariel 1 , Ariel, g  kota h  tempat Daud berkemah! Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan i  silih berganti! 29:2 Aku akan menyesakkan Ariel, j  sehingga orang mengerang dan mengaduh, k  dan kota itu akan seperti perapian l  bagi-Ku. 29:3 Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit m  engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan n  terhadap engkau. 29:4 Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar o  dari dalam debu; p  suaramu akan berbunyi seperti suara arwah q  dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan r  dari dalam debu. 29:5 Akan tetapi segala pasukan lawanmu 2  akan hilang lenyap seperti abu s  halus, dan semua orang yang gagah sombong t  akan menjadi seperti sekam u  yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, v  dalam sekejap mata, 29:6 engkau akan melihat kedatangan w  TUHAN semesta alam dalam guntur, x  gempa y  dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai z  dan dalam nyala api a  yang memakan habis. 29:7 Maka segala pasukan bangsa-bangsa b  yang berperang melawan Ariel, c  dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi d  dan seperti penglihatan malam-malam: 29:8 seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga, e  perutnya masih kosong, atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga, f  demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion. g 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[29:1]  1 Full Life : CELAKALAH ARIEL.

Nas : Yes 29:1-4

Ariel (artinya "singa Allah") adalah nama simbolis bagi Yerusalem. Sekalipun penduduk Yerusalem merasa aman dan melanjutkan perayaan keagamaan mereka seperti biasanya, Allah akan mendatangkan hukuman yang menghancurkan atas mereka karena dosa mereka. Ketika umat Allah tidak menyadari kemiskinan rohani mereka dan keperluan mereka untuk berseru kepada-Nya dalam pertobatan dan doa, Dia akhirnya harus menyingkirkan mereka dari tempat mereka di dalam kerajaan-Nya

(lihat cat. --> Wahy 2:5).

[atau ref. Wahy 2:5]

[29:5]  2 Full Life : SEGALA PASUKAN LAWANMU.

Nas : Yes 29:5-8

Walaupun hukuman yang dahsyat akan menimpa Yerusalem, peristiwa itu tidak akan meliputi kebinasaan total. Allah akan melepaskan umat-Nya dan memusnahkan musuh-musuh Yerusalem. Penggambaran Yesaya mungkin sekali mengacu kepada pelepasan mereka dari pasukan Asyur ketika Sanherib menyerbu (lih. Yes 10:5-19). Sayang, bahkan mukjizat ini pun dari Allah tidak menghasilkan suatu pertobatan menyeluruh dan ketaatan sejati dalam umat-Nya; karena itu suatu hukuman yang lebih hebat datang kemudian, pada waktu Babel menyerbu (605, 597, dan 586 SM).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA