TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 24:1--35:10

Konteks
Bumi dihancurkan
24:1 Sesungguhnya 1 , TUHAN akan menanduskan bumi 2  o  dan akan menghancurkannya, p  akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan q  penduduknya. 24:2 Maka seperti nasib rakyat r  demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli s  demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. t  24:3 Bumi akan ditanduskan u  setandus-tandusnya, dan akan dijarah v  sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan w  firman ini. 24:4 Bumi berkabung x  dan layu, y  ya, dunia merana dan layu, z  langit dan bumi merana a  bersama. 24:5 Bumi cemar 3  b  karena penduduknya, sebab mereka melanggar c  undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian d  abadi. 24:6 Sebab itu sumpah serapah e  akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman; sebab itu penduduk bumi akan hangus 4  lenyap, f  dan manusia akan tinggal sedikit. 24:7 Air anggur tidak menggirangkan lagi, g  pohon anggur merana, h  dan semua orang yang bersukahati mengeluh. i  24:8 Kegirangan suara rebana j  sudah berhenti, keramaian k  orang-orang yang beria-ria l  sudah diam, dan kegirangan suara kecapi m  sudah berhenti. n  24:9 Tiada lagi orang minum anggur o  dengan bernyanyi, arak menjadi pahit p  bagi orang yang meminumnya. 24:10 Kota q  yang kacau riuh sudah hancur, r  setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. 24:11 Orang menjerit s  di jalan-jalan karena tiada anggur, t  segala sukacita sudah lenyap, u  kegirangan bumi sudah hilang. 24:12 Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, v  pintu gerbang w  telah didobrak dan runtuh. 24:13 Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok x  buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen y  buah anggur sudah berakhir. 24:14 Dengan suara nyaring mereka 5  bersorak-sorai, z  demi kemegahan TUHAN, mereka memekik dari sebelah barat: a  24:15 "Sebab itu permuliakanlah b  TUHAN di negeri-negeri timur, c  nama d  e  TUHAN, Allah Israel, di tanah-tanah pesisir f  laut!" 24:16 Dari ujung bumi g  kami dengar nyanyian h  pujian: "Hormat i  bagi Yang Mahaadil! j " Tetapi aku berkata: "Kurus merana k  aku, kurus merana aku. Celakalah l  aku 6 ! Sebab para penggarong m  menggarong, ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya! n " 24:17 Hai penduduk bumi, o  kamu akan dikejutkan, p  akan masuk pelubang dan jerat 7 ! q  24:18 Maka yang lari r  karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, s  dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. t  Sebab tingkap-tingkap di langit u  akan terbuka dan akan bergoncang v  dasar-dasar bumi. 24:19 Bumi remuk redam, w  bumi hancur luluh x  bumi goncang-gancing. 24:20 Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk y  dan goyang seperti gubuk z  yang ditiup angin; dosa pemberontakannya a  menimpa dia dengan sangat, ia rebah b  dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. c  24:21 Maka pada hari itu d  TUHAN akan menghukum e  tentara langit f  di langit 8  dan raja-raja g  bumi di atas bumi. 24:22 Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan h  dimasukkan dalam liang; i  mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. j  24:23 Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari k  terik akan mendapat malu, sebab TUHAN semesta alam akan memerintah 9  l  di gunung Sion m  dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaan-Nya n  di depan tua-tua umat-Nya.
Ucapan syukur karena musuh sudah musnah
25:1 Ya TUHAN, Engkaulah Allahku; o  aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu 10 ; p  sebab dengan kesetiaan q  yang teguh Engkau telah melaksanakan r  rancangan-Mu s  yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. 25:2 Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, t  dan kota yang berkubu u  itu menjadi reruntuhan; v  puri w  orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan x  lagi untuk selama-lamanya. 25:3 Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau; y  kota bangsa-bangsa yang gagah z  akan takut kepada-Mu. 25:4 Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian a  bagi orang lemah, b  tempat pengungsian bagi orang miskin c  dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, d  naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong e  itu seperti angin ribut di musim dingin, 25:5 seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar f  Kaudiamkan; g  seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong h  ditiadakan.
Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion
25:6 TUHAN semesta alam akan menyediakan di gunung i  Sion ini 11  bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan j  dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk 12  dan bersumsum, anggur k  yang tua yang disaring endapannya. 25:7 Dan di atas gunung ini TUHAN akan mengoyakkan kain perkabungan l  yang diselubungkan kepada segala suku bangsa m  dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. 25:8 Ia akan meniadakan maut n  untuk seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan menghapuskan air mata 13  o  dari pada segala muka; dan aib p  umat-Nya akan dijauhkan-Nya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah mengatakannya. q  25:9 Pada waktu itu r  orang akan berkata: "Sesungguhnya, inilah Allah s  kita, yang kita nanti-nantikan, t  supaya kita diselamatkan. u  Inilah TUHAN yang kita nanti-nantikan 14 ; marilah kita bersorak-sorak v  dan bersukacita oleh karena keselamatan w  yang diadakan-Nya!" 25:10 Sebab tangan TUHAN akan melindungi gunung x  ini, tetapi Moab y  akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lobang kotoran. 25:11 Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka TUHAN akan mematahkan z  kecongkakkan a  mereka dengan segala daya upaya mereka. 25:12 Maka kubu-kubu tembokmu b  yang tinggi akan ditumbangkan-Nya dan dirubuhkan-Nya, c  dan dicampakkan-Nya ke tanah dan debu.
Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah
26:1 Pada waktu itu d  nyanyian ini 15  akan dinyanyikan e  di tanah Yehuda: "Pada kita ada kota f  yang kuat, untuk keselamatan kita TUHAN telah memasang tembok g  dan benteng. h  26:2 Bukalah pintu-pintu gerbang, i  supaya masuk bangsa yang benar j  dan yang tetap setia! 26:3 Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera 16 , k  sebab kepada-Mulah ia percaya. l  26:4 Percayalah m  kepada TUHAN selama-lamanya, n  sebab TUHAN ALLAH adalah gunung batu o  yang kekal. 26:5 Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi; kota yang berbenteng telah direndahkan-Nya, direndahkan-Nya sampai ke tanah p  dan dicampakkan-Nya sampai ke debu. q  26:6 Kaki orang-orang sengsara, r  telapak kaki orang-orang lemah s  akan menginjak-injaknya. t " 26:7 Jejak orang benar adalah lurus, u  sebab Engkau v  yang merintis jalan lurus w  baginya. 26:8 Ya TUHAN, kami juga menanti-nantikan x  saatnya Engkau menjalankan penghakiman; y  kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu z  dan mengingat Engkau 17 . 26:9 Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, a  juga dengan sepenuh hati aku mencari b  Engkau pada waktu pagi; sebab apabila Engkau datang menghakimi c  bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. d  26:10 Seandainya orang fasik e  dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar; ia akan berbuat curang f  di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat g  kemuliaan TUHAN. 26:11 Ya TUHAN, tangan-Mu dinaikkan, h  tetapi mereka tidak melihatnya. i  Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu j  karena umat-Mu dan biarlah mereka mendapat malu! k  Biarlah api l  yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis! 26:12 Ya TUHAN, Engkau akan menyediakan damai m  sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya n  bagi kami. 26:13 Ya TUHAN, Allah kami, tuan-tuan o  lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu p  saja kami masyhurkan. q  26:14 Mereka sudah mati, r  tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, s  tidak akan bangkit pula; sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan t  mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. u  26:15 Ya TUHAN, Engkau telah membuat bangsa v  ini bertambah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu; Engkau telah sangat memperluas w  negerinya. 26:16 Ya TUHAN, dalam kesesakan x  mereka mencari Engkau; ketika hajaran-Mu y  menimpa mereka, mereka mengeluh z  dalam doa 18 . 26:17 Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, a  menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya TUHAN: 26:18 Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan b  angin: kami tidak dapat mengadakan keselamatan c  di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. d  26:19 Ya, TUHAN, orang-orang-Mu yang mati e  akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula 19 . Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah f  bangkitlah dan bersorak-sorai! Sebab embun g  TUHAN ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah h  kembali. 26:20 Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu 20 , tutuplah pintumu i  sesudah engkau masuk, bersembunyilah j  barang sesaat lamanya, sampai amarah k  itu berlalu. l  26:21 Sebab sesungguhnya, TUHAN mau keluar m  dari tempat-Nya n  untuk menghukum o  penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah p  yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana.
Israel diselamatkan
27:1 Pada waktu itu q  TUHAN akan melaksanakan hukuman dengan pedang-Nya r  yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan s , ular 21  t  yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan Ia akan membunuh ular naga u  yang di laut. 27:2 Pada waktu itu v  akan dikatakan: "Bernyanyilah w  tentang kebun anggur x  yang elok 22 ! 27:3 Aku, TUHAN, penjaganya; setiap saat Aku menyiraminya. y  Supaya jangan orang mengganggunya, z  siang malam Aku menjaganya; a  27:4 kehangatan murka tiada pada-Ku. Sekiranya tampak kepada-Ku puteri malu dan rumput, Aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya b  sekaligus, 27:5 kecuali kalau mereka mencari perlindungan c  kepada-Ku dan mencari damai d  dengan Aku, ya mencari damai dengan Aku!" 27:6 Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, e  Israel akan berkembang dan bertunas f  dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. g  27:7 Apakah TUHAN memusnahkan umat-Nya 23  seperti Ia memusnahkan h  orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? 27:8 Dengan menghalau dan dengan mengusir i  mereka Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan angin-Nya yang keras di waktu angin timur. j  27:9 Maka beginilah akan dihapuskan k  kesalahan Yakub dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya: l  ia akan membuat segala batu m  mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang n  berhala dan pedupaan-pedupaan o  yang tinggal berdiri. 27:10 Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan p  dan ditinggalkan q  seperti padang gurun; anak lembu akan makan r  rumput dan berbaring s  di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. 27:11 Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan; t  perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. u  Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, v  itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi w  oleh Dia yang membentuknya. x  27:12 Maka pada waktu itu TUHAN akan mengirik y  mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, z  dan kamu ini akan dikumpulkan 24  a  satu demi satu, hai orang Israel! 27:13 Pada waktu itu b  sangkakala c  besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang d  ke tanah Mesir e  untuk sujud menyembah f  kepada TUHAN di gunung g  yang kudus, di Yerusalem.
Nubuat terhadap Samaria
28:1 Celaka h  atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim 25 , i  atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah--yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah j  yang subur yang penuh peminum anggur k  yang sudah pening--! 28:2 Sesungguhnya, pada Tuhan ada seorang yang kuat l  dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, m  yakni badai n  yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan; o  ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. 28:3 Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim p  itu akan diinjak-injak q  dengan kaki, 28:4 dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu--yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah r  yang subur--nasibnya akan seperti nasib buah ara s  yang masak duluan sebelum musim kemarau: baru saja dilihat orang terus dipetik dan ditelan. 28:5 Pada waktu itu t  TUHAN semesta alam akan menjadi mahkota u  kepermaian, v  dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa w  umat-Nya, 28:6 akan menjadi roh keadilan x  bagi orang yang duduk mengadili, y  dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan z  ke arah pintu gerbang.
Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem
28:7 Tetapi orang-orang di sinipun pening a  karena anggur 26  b  dan pusing c  karena arak. Baik imam d  maupun nabi e  pening karena arak, kacau oleh anggur; mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, f  goyang pada waktu memberi keputusan. 28:8 Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, g  kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. 28:9 Dan orang berkata: "Kepada siapakah dia ini mau mengajarkan h  pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? i  Seolah-olah kepada anak yang baru disapih, j  dan yang baru cerai susu! k  28:10 Sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini, tambah itu! l " 28:11 Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil 27  m  dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa n  ini 28:12 Dia yang telah berfirman kepada mereka: "Inilah tempat perhentian, berilah perhentian o  kepada orang yang lelah; inilah tempat peristirahatan!" Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. 28:13 Maka mereka akan mendengarkan firman TUHAN yang begini: "Harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini tambah itu! p " supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, q  tertangkap 28  dan tertawan. r  28:14 Sebab itu dengarlah firman TUHAN, s  hai orang-orang pencemooh, t  hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini! 28:15 Karena kamu telah berkata: "Kami telah mengikat perjanjian dengan maut 29 , u  dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan; biarpun cemeti berdesik-desik v  dengan kerasnya, kami tidak akan kena; sebab kami telah membuat bohong w  sebagai perlindungan x  kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri," 28:16 sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: "Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion y  sebuah batu 30 , batu z  yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar a  yang teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah! b  28:17 Dan Aku akan membuat keadilan c  menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat; d  hujan batu e  akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan f  persembunyian." 28:18 Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku; g  apabila cemeti berdesik-desik h  dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. i  28:19 Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret j  kamu, sebab pagi demi pagi k  ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam; maka adalah semata-mata kengerian l  untuk mengerti firman yang didengar itu. 28:20 Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi m  diri. 28:21 Sebab TUHAN akan bangkit seperti di gunung Perasim, n  Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, o  untuk melakukan perbuatan-Nya p --ganjil perbuatan-Nya itu; dan untuk mengerjakan pekerjaan-Nya--ajaib pekerjaan-Nya itu! 28:22 Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, q  supaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti r  yang datang dari Tuhan ALLAH semesta alam atas seluruh negeri s  itu.
Kebijaksanaan TUHAN
28:23 Pasanglah telinga t  dan dengarkanlah suaraku 31 ; perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku! 28:24 Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? u  28:25 Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, v  menaruh gandum jawawut dan jelai w  kehitam-hitaman dan sekoi x  di pinggirnya? 28:26 Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, y  diberi petunjuk oleh Allahnya. 28:27 Sebab jintan hitam tidak diirik z  dengan eretan pengirik, a  dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. b  28:28 Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur! Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak c  dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. 28:29 Dan inipun datangnya dari TUHAN semesta alam; Ia ajaib dalam keputusan d  dan agung dalam kebijaksanaan. e 
Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan
29:1 Celakalah f  Ariel 32 , Ariel, g  kota h  tempat Daud berkemah! Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan i  silih berganti! 29:2 Aku akan menyesakkan Ariel, j  sehingga orang mengerang dan mengaduh, k  dan kota itu akan seperti perapian l  bagi-Ku. 29:3 Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit m  engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan n  terhadap engkau. 29:4 Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar o  dari dalam debu; p  suaramu akan berbunyi seperti suara arwah q  dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan r  dari dalam debu. 29:5 Akan tetapi segala pasukan lawanmu 33  akan hilang lenyap seperti abu s  halus, dan semua orang yang gagah sombong t  akan menjadi seperti sekam u  yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, v  dalam sekejap mata, 29:6 engkau akan melihat kedatangan w  TUHAN semesta alam dalam guntur, x  gempa y  dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai z  dan dalam nyala api a  yang memakan habis. 29:7 Maka segala pasukan bangsa-bangsa b  yang berperang melawan Ariel, c  dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi d  dan seperti penglihatan malam-malam: 29:8 seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga, e  perutnya masih kosong, atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga, f  demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion. g 
Bangsa yang buta
29:9 Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, h  biarlah matamu tertutup, buta i  semata-mata! Jadilah mabuk, j  tetapi bukan karena anggur, k  jadilah pusing, l  tetapi bukan karena arak! 29:10 Sebab TUHAN telah membuat kamu tidur m  nyenyak; matamu n --yakni para nabi o --telah dipejamkan-Nya dan mukamu--yaitu para pelihat p --telah ditudungi-Nya. 29:11 Maka bagimu penglihatan q  dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, r  apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab: "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai"; 29:12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab: "Aku tidak dapat membaca." 29:13 Dan Tuhan telah berfirman: "Oleh karena bangsa s  ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, t  padahal hatinya menjauh dari pada-Ku 34 , u  dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia v  yang dihafalkan, 29:14 maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; w  hikmat orang-orangnya yang berhikmat x  akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. y " 29:15 Celakalah orang yang menyembunyikan z  dalam-dalam rancangannya terhadap TUHAN, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata: "Siapakah yang melihat kita a  dan siapakah yang mengenal b  kita?" 29:16 Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu! Apakah tanah liat c  dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya: d  "Bukan dia yang membuat aku"; dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya: e  "Ia tidak tahu apa-apa f "?
Keselamatan sesudah penindasan
29:17 Bukankah hanya sedikit waktu g  lagi, Libanon h  akan berubah menjadi kebun i  buah-buahan 35 , dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? j  29:18 Pada waktu itu k  orang-orang tuli l  akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman m  dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. n  29:19 Orang-orang yang sengsara o  akan tambah bersukaria di dalam TUHAN, dan orang-orang miskin p  di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Mahakudus, q  Allah Israel! 29:20 Sebab orang yang gagah sombong r  akan berakhir s  dan orang pencemooh t  akan habis, dan semua orang yang berniat jahat u  akan dilenyapkan, 29:21 yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegor mereka di pintu gerbang, v  dan yang mendesak orang benar w  dengan alasan x  yang tidak-tidak. 29:22 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan y  Abraham: z  "Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, a  dan mukanya tidak lagi pucat. b  29:23 Sebab pada waktu mereka, keturunan c  Yakub itu, melihat apa yang dibuat tangan-Ku d  di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan e  nama-Ku; mereka akan menguduskan Yang Kudus, f  Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel; 29:24 orang-orang yang sesat g  pikiran akan mendapat pengertian, h  dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. i "
Bukan Mesir tetapi TUHAN yang memberi pertolongan
30:1 Celakalah j  anak-anak k  pemberontak, demikianlah firman TUHAN, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari pada-Ku 36 , yang memasuki suatu persekutuan, l  yang bukan oleh dorongan Roh-Ku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, 30:2 yang berangkat ke Mesir m  dengan tidak meminta keputusan-Ku, n  untuk berlindung o  pada Firaun dan untuk berteduh p  di bawah naungan Mesir. 30:3 Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan q  Mesir akan menodai r  kamu. 30:4 Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, s  dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, 30:5 sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa t  itu tidak dapat memberi faedah u  kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan v  atau faedah; melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan w  mereka. 30:6 Ucapan ilahi x  tentang binatang-binatang di Tanah Negeb 37 . y  Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, z  tempat singa betina dan singa jantan a  yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga b  terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, c  dan barang-barang perbendaharaan d  mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, 30:7 yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma; e  sebab itu Aku menamainya begini: "Rahab f  yang dibuat menganggur." 30:8 Maka sekarang, pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, g  dan cantumkanlah di suatu kitab, h  supaya itu menjadi kesaksian i  untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. 30:9 Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, j  anak-anak yang suka bohong k  anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran l  TUHAN; 30:10 yang mengatakan kepada para tukang tilik: m  "Jangan menilik, n " dan kepada para pelihat: "Janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis 38 , o  lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, p  30:11 menyisihlah dari jalan q  dan ambillah jalan lain, janganlah susahi r  kami dengan Yang Mahakudus, s  Allah Israel." 30:12 Sebab itu beginilah firman Yang Mahakudus, t  Allah Israel: "Oleh karena kamu menolak firman u  ini, dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras v  dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, 30:13 maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul ke luar pada tembok w  yang tinggi, yang kehancurannya x  datang dengan tiba-tiba, y  dalam sekejap mata, 30:14 seperti kehancuran tempayan z  tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu kepingpun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak." 30:15 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, a  Yang Mahakudus, b  Allah Israel: "Dengan bertobat dan tinggal diam c  kamu akan diselamatkan 39 , dalam tinggal tenang dan percaya d  terletak kekuatanmu." Tetapi kamu enggan, e  30:16 kamu berkata: "Bukan, kami mau naik kuda f  dan lari g  cepat," maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula: "Kami mau mengendarai kuda tangkas," maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 30:17 Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang, terhadap ancaman lima h  orang kamu akan lari, i  sampai kamu ditinggalkan j  seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji k  di atas bukit.
Janji keselamatan bagi Sion
30:18 Sebab itu TUHAN menanti-nantikan l  saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya 40  kepada kamu; sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi m  kamu. Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; n  berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia! o  30:19 Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. p  Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru; q  pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. r  30:20 Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti s  dan air serba sedikit, namun Pengajarmu t  tidak akan menyembunyikan diri u  lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, 30:21 dan telingamu akan mendengar perkataan v  ini dari belakangmu: "Inilah jalan, w  berjalanlah mengikutinya," entah kamu menganan atau mengiri. 30:22 Engkau akan menganggap najis patung-patungmu x  yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas; y  engkau akan membuangnya seperti kain cemar z  sambil berkata kepadanya: "Keluar! a " 30:23 Lalu TUHAN akan memberi hujan b  bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat c  dan berlimpah-limpah. d  Pada waktu itu e  ternakmu akan makan rumput di padang f  rumput yang luas; 30:24 sapi-sapi g  dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran h  yang sedap, yang sudah ditampi i  dan diayak. 30:25 Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar j  sungai-sungai pada hari pembunuhan k  yang besar 41 , apabila menara-menara l  runtuh. 30:26 Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari m  terik dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari, pada waktu TUHAN membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan n  bekas pukulan.
Hukuman Allah atas Asyur
30:27 TUHAN datang menyatakan diri-Nya o  dari tempat-Nya yang jauh--murka-Nya p  menyala-nyala 42 , Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibir-Nya penuh dengan amarah, q  dan lidah-Nya seperti api r  yang memakan habis; 30:28 hembusan nafas-Nya s  seperti sungai yang menghanyutkan, t  yang airnya sampai ke leher u --Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak v  kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang w  yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. 30:29 Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, x  dan kamu akan bersuka y  hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling z  hendak naik ke gunung a  TUHAN, ke Gunung Batu b  Israel. 30:30 Dan TUHAN akan memperdengarkan suara-Nya c  yang mulia, akan memperlihatkan tangan-Nya d  yang turun menimpa dengan murka e  yang hebat dan nyala api f  yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut g  dan hujan batu. h  30:31 Sebab Asyur i  akan terkejut oleh suara TUHAN, pada waktu Ia memukul j  mereka dengan gada. 30:32 Sebab setiap pukulan dengan tongkat k  penghajar yang ditimpakan TUHAN ke atasnya, akan diiringi rebana l  dan kecapi, dan Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan m  yang diayunkan untuk peperangan. 30:33 Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran n --bukankah itu untuk raja--dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakanya penuh api dan kayu; nafas o  TUHAN menghanguskannya p  seperti sungai belerang. q 
TUHANlah penolong yang satu-satunya
31:1 Celakalah r  orang-orang 43  yang pergi ke Mesir s  minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, t  yang percaya kepada keretanya u  yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Mahakudus, v  Allah Israel, dan tidak mencari TUHAN. w  31:2 Akan tetapi Dia yang bijaksana x  akan mendatangkan malapetaka, y  dan tidak menarik firman-Nya; z  Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, a  dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. 31:3 Sebab orang Mesir b  adalah manusia, bukan allah, c  dan kuda-kuda d  mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila TUHAN mengacungkan tangan-Nya, e  tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, f  dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. g  31:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: Seperti seekor singa h  atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala i  yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan j  mereka, demikianlah TUHAN semesta alam akan turun k  berperang untuk mempertahankan gunung Sion 44  dan bukitnya. 31:5 Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi l  sarangnya, demikianlah TUHAN semesta alam akan melindungi m  Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, n  memeliharanya o  dan menjauhkan celaka. 31:6 Bertobatlah, p  hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan q  jauh-jauh! 31:7 Sungguh pada hari itu r  kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya s  yang dibuat t  oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. 31:8 Asyur u  akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis v  oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia; mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi. w  31:9 Pelindung x  mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut y  meninggalkan panji-panji, z  demikianlah firman TUHAN yang mempunyai api a  di Sion dan dapur perapian b  di Yerusalem.
Raja yang adil
32:1 Sesungguhnya, seorang raja c  akan memerintah menurut kebenaran 45 , dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, d  32:2 dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan e  terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, f  seperti aliran-aliran air g  di tempat kering, h  seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus. 32:3 Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, i  dan telinga j  orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. 32:4 Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, k  dan lidah l  orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. 32:5 Orang bebal m  tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. 32:6 Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, n  dan hatinya merencanakan yang jahat, o  yaitu bermaksud murtad p  dan mengatakan yang menyesatkan q  tentang TUHAN, membiarkan kosong r  perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. 32:7 Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, s  ia merancang perbuatan-perbuatan keji t  untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin u  itu membela haknya. v  32:8 Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, w  dan ia selalu bertindak x  demikian.
Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem
32:9 Hai perempuan-perempuan y  yang hidup aman 46 , bangunlah, dengarkanlah z  suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram, a  perhatikanlah perkataanku! 32:10 Dalam waktu setahun b  lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tenteram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, c  dan panen buah-buah lain juga tidak ada. 32:11 Gentarlah, d  hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tenteram, e  tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, f  kenakanlah kain kabung g  pada pinggangmu! 32:12 Ratapilah ladangmu h  yang permai, dan pohon anggurmu i  yang selalu berbuah lebat, 32:13 ratapilah j  tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan puteri malu, k  bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. l  32:14 Sebab purimu m  sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. n  Bukit dan Menara o  sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai p  hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. q  32:15 Sampai dicurahkan kepada kita Roh r  dari atas 47 : Maka padang gurun akan menjadi kebun s  buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. t  32:16 Di padang gurun u  selalu akan berlaku keadilan v  dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. w  32:17 Di mana ada kebenaran x  di situ akan tumbuh damai sejahtera, y  dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman z  untuk selama-lamanya. 32:18 Bangsaku akan diam di tempat yang damai, a  di tempat tinggal b  yang tenteram di tempat peristirahatan c  yang aman. 32:19 Hutan d  e  akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan f  serendah-rendahnya 32:20 Berbahagialah kamu yang boleh menabur g  di segala tempat di mana terdapat air, h  yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana! i 
TUHAN adalah penolong dan raja di Sion
33:1 Celakalah j  engkau, hai perusak 48  yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri! Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak; k  apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. l  33:2 TUHAN, kasihanilah m  kami 49 , Engkau kami nanti-nantikan! Lindungilah n  kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah o  kami di waktu kesesakan! p  33:3 Waktu mendengar suara q  gemuruh ketika Engkau bangkit, r  larilah s  bangsa-bangsa dan berceraiberailah suku-suku bangsa. 33:4 Orang mengumpulkan t  jarahan u  seperti belalang v  pelahap menelan makanannya; mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. 33:5 TUHAN tinggi luhur, w  sebab Ia tinggal di tempat tinggi; x  Ia membuat Sion penuh keadilan y  dan kebenaran. z  33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan a  ialah hikmat dan pengetahuan; takut b  akan TUHAN, itulah harta benda c  Sion. 33:7 Lihat, orang-orang d  Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan e  yang mencari damai menangis dengan pedih. 33:8 Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorangpun f  tiada lagi yang lintas di jalan. g  Perjanjian sudah diingkari, h  saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. 33:9 Negeri berkabung i  dan merana; Libanon j  tersipu-sipu dan mati rebah; k  Saron l  sudah seperti padang belantara, Basan m  dan Karmel n  meluruh daun. 33:10 Sekarang, Aku akan bangkit, o  firman TUHAN, sekarang, Aku akan bangkit berdiri, p  sekarang, Aku akan berdiri tegak! 33:11 Kamu mengandung q  rumput kering, dan melahirkan r  jerami; amarahmu seperti api s  yang memakan kamu sendiri. 33:12 Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur t  dan akan dibakar dalam api u  seperti semak duri v  yang ditebang. 33:13 Hai orang-orang yang jauh, w  dengarlah x  apa yang telah Kulakukan, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaan-Ku! 33:14 Orang-orang yang berdosa y  terkejut di Sion orang-orang murtad diliputi kegentaran. z  Mereka berkata: "Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api a  yang menghabiskan ini 50 ? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini?" 33:15 Orang yang hidup dalam kebenaran, b  yang berbicara dengan jujur, c  yang menolak untung hasil pemerasan, d  yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, e  yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, f  supaya jangan melihat kejahatan, 33:16 dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, g  bentengnya h  ialah kubu i  di atas bukit batu; rotinya disediakan air minumnya terjamin. j  33:17 Engkau akan memandang raja 51  k  dalam semaraknya, l  akan melihat negeri yang terbentang jauh. m  33:18 Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian n  yang sudah-sudah: "Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? o " 33:19 Tidak lagi akan kaulihat bangsa p  yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, q  yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. 33:20 Pandanglah Sion, r  kota pertemuan raya kita! Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman s  yang aman, kemah t  yang tidak berpindah-pindah, u  yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. 33:21 Di situ kita akan melihat betapa mulia v  TUHAN kita: seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar; w  perahu x  dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. 33:22 Sebab TUHAN ialah Hakim y  kita, TUHAN ialah yang memberi hukum z  bagi kita; TUHAN ialah Raja a  kita, Dia akan menyelamatkan b  kita. 33:23 Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh c  akan menjarah jarahan. d  33:24 Tidak seorangpun yang tinggal di situ akan berkata: "Aku sakit, e " dan semua penduduknya akan diampuni f  kesalahannya.
Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom
34:1 Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah, g  dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa! h  Baiklah bumi i  serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar dari padanya. j  34:2 Sebab TUHAN murka k  atas segala bangsa, dan hati-Nya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas l  dan menyerahkan mereka untuk dibantai. m  34:3 Orang-orangnya yang mati terbunuh n  akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai o  mereka akan naik bau busuk; p  gunung-gunung akan kebanjiran darah q  mereka. 34:4 Segenap tentara langit akan hancur, r  dan langit akan digulung s  seperti gulungan kitab, segala tentara mereka akan gugur t  seperti daun yang gugur u  dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. 34:5 Sebab pedang-Ku v  yang di langit sudah mengamuk, lihat, ia turun menghakimi Edom, w  bangsa yang Kukhususkan untuk ditumpas. x  34:6 TUHAN mempunyai sebilah pedang y  yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab TUHAN mengadakan penyembelihan korban z  di Bozra a  dan pembantaian b  besar di tanah Edom. 34:7 Banteng-banteng c  akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan d  yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah, seluruh negerinya diresapi oleh darah, e  dan tanah mereka penuh dengan lemak. 34:8 Sebab TUHAN mendatangkan hari f  pembalasan g  dan tahun pengganjaran 53  h  karena perkara Sion. 34:9 Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang; i  negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. 34:10 Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, j  asapnya naik untuk selama-lamanya. k  Negeri itu akan menjadi reruntuhan l  turun-temurun, m  tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. 34:11 Burung undan n  dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak o  akan tinggal di dalamnya. TUHAN menjadikannya campur baur dan kosong tepat menurut rencana-Nya. p  q  r  34:12 Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi; tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya s  sudah lenyap. t  34:13 Duri-duri u  akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan puteri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, v  sehingga menjadi tempat kediaman serigala, w  dan lapangan bagi burung unta. x  34:14 Di sana berpapasan binatang gurun y  dengan anjing hutan, z  dan jin bertemu dengan temannya; hantu malam a  saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. 34:15 Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram b  sampai telurnya menetas; burung-burung dendang c  saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. 34:16 Carilah di dalam kitab d  TUHAN dan bacalah: Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan e  dan yang satu tidak kehilangan yang lain; sebab begitulah perintah f  yang keluar dari mulut g  TUHAN, dan Roh TUHAN sendiri telah mengumpulkan mereka. 34:17 Ia sendiri telah membuang undi h  dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur; mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. i 
Keselamatan bagi umat TUHAN
35:1 Padang gurun j  dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak 54  dan berbunga; k  35:2 seperti bunga mawar l  ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. m  Kemuliaan Libanon n  akan diberikan kepadanya, semarak Karmel o  dan Saron; p  mereka itu akan melihat kemuliaan q  TUHAN, semarak Allah r  kita. 35:3 Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut s  yang goyah. 35:4 Katakanlah t  kepada orang-orang yang tawar hati: u  "Kuatkanlah hati, janganlah takut! v  Lihatlah, Allahmu akan datang w  dengan pembalasan 55  x  dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan y  kamu!" 35:5 Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan 56 , z  dan telinga orang-orang tuli a  akan dibuka. 35:6 Pada waktu itu orang lumpuh b  akan melompat seperti rusa, c  dan mulut d  orang bisu akan bersorak-sorai; e  sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai f  di padang belantara; 35:7 tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang g  menjadi sumber-sumber air; h  di tempat serigala i  berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. j  35:8 Di situ akan ada jalan raya, k  yang akan disebutkan Jalan Kudus 57 ; l  orang yang tidak tahir m  tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. 35:9 Di situ tidak akan ada singa, n  binatang buas o  tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana; orang-orang yang diselamatkan p  akan berjalan di situ, 35:10 dan orang-orang yang dibebaskan q  TUHAN akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, r  sedang sukacita s  abadi meliputi mereka; kegirangan t  dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. u 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[24:1]  1 Full Life : SESUNGGUHNYA.

Nas : Yes 24:1-27:13

Pasal-pasal ini membahas peristiwa-peristiwa pada akhir zaman dalam bahasa apokaliptik, jenis bahasa yang dipakai dalam kitab Wahyu. Pasal ini berbicara tentang hukuman Allah atas dunia karena dosanya dan tentang berkat-berkat yang telah dipersiapkan untuk umat-Nya.

[24:1]  2 Full Life : MENANDUSKAN BUMI.

Nas : Yes 24:1

Pasal ini melukiskan hukuman Allah yang akan datang atas seluruh dunia dan penghuninya; Ia akan membinasakan sebagian besar bumi dan penghuninya. Masa perusakan dunia ini disebut masa kesengsaraan besar dalam PB (bd. Mat 24:15-21; 1Tes 5:1-3; dan pasal Wahy 6:1-17; 8:1-9:21; Wahy 15:1-16:21; 18:1-19:21;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

Setelah hukuman atas dunia ini, Kristus akan kembali untuk memerintah orang benar di bumi (pasal Wahy 19:1-20:15).

[24:5]  3 Full Life : BUMI CEMAR.

Nas : Yes 24:5

Murka Allah akan melanda seluruh bumi karena umat manusia telah mencemarkannya dengan dosa, kebejatan, dan kefasikan. Sekarang ini, dosa merajalela, tetapi pada akhir zaman Allah menetapkan terjadinya suatu malapetaka mengerikan dan tidak terelakkan atas semua pihak yang senang dengan ketidakbenaran

(lihat cat. --> 1Tes 5:2;

lihat cat. --> 2Tes 2:12).

[atau ref. 1Tes 5:2; 2Tes 2:12]

[24:6]  4 Full Life : PENDUDUK BUMI AKAN HANGUS.

Nas : Yes 24:6

Upah dosa adalah maut dan kebinasaan (bd. Rom 6:23). Kebenaran ini ditunjukkan dalam skala internasional pada akhir zaman manakala semua yang tidak bertobat dan berbalik kepada Allah akan dibinasakan. Bencana itu akan seperti api yang membakar dan menghanguskan sama sekali (bd. Yes 1:31; 5:24; 9:18; 10:16-17; 29:6; 30:27; Za 5:3-4; Wahy 19:11-21).

[24:14]  5 Full Life : DENGAN SUARA NYARING MEREKA.

Nas : Yes 24:14

Orang benar yang tetap setia kepada Allah akan bersukacita dan memuliakan Dia ketika melihat pembinasaan sistem dunia yang korup ini. Mereka akan senang atas kekalahan dosa dan kejahatan (lih. Wahy 18:20 di mana para malaikat dan orang percaya diperintah untuk bersukacita atas hukuman Allah yang adil terhadap sistem Iblis dan kejahatan umat manusia).

[24:16]  6 Full Life : CELAKALAH AKU!

Nas : Yes 24:16

Bertentangan dengan sukacita karena kemenangan yang akan datang atas kejahatan, Yesaya sangat sedih karena semua dosa dan pengkhianatan di sekelilingnya.

[24:17]  7 Full Life : PELUBANG DAN JERAT.

Nas : Yes 24:17

Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya cara orang percaya dapat lolos dari "semua yang akan terjadi" (Luk 21:36) ialah dengan menjaga diri terhadap dosa dan bertekun di dalam doa kepada Allah memohon kasih karunia-Nya

(lihat cat. --> Luk 21:34;

lihat cat. --> Luk 21:36).

[atau ref. Luk 21:34,36]

[24:21]  8 Full Life : MENGHUKUM TENTARA LANGIT DI LANGIT.

Nas : Yes 24:21

Kuasa-kuasa ini adalah kekuatan roh-roh jahat dan Iblis yang menentang Allah (lih. Ef 6:11-12; Wahy 20:1-3;

lihat cat. --> Wahy 12:7-9).

[atau ref. Wahy 12:7-9]

Pada akhir sejarah, mereka akan dikurung dalam penjara (lih. Wahy 20:1-3), dihakimi dan dihukum (Wahy 20:11-15,20).

[24:23]  9 Full Life : TUHAN SEMESTA ALAM AKAN MEMERINTAH.

Nas : Yes 24:23

Setelah meruntuhkan semua kuasa jahat, kerajaan Allah akan datang ke bumi dan Tuhan akan memerintah (bd. Wahy 20:1-4; 21:1-9). Baru pada saat itu Allah akan menerima kehormatan dan kemuliaan yang layak diterima-Nya.

[25:1]  10 Full Life : SYUKUR BAGI NAMA-MU.

Nas : Yes 25:1-12

Yesaya memuji Tuhan atas kekalahan setiap orang dan setiap hal yang menentang maksud dan kerajaan-Nya yang benar, dan untuk peranan-Nya selaku pembebas dan penghibur umat-Nya.

[25:6]  11 Full Life : DI GUNUNG SION INI.

Nas : Yes 25:6

Yesaya bernubuat tentang kerajaan dan keselamatan yang akan datang setelah Kristus datang kembali ke bumi (ayat Yes 25:6-12; bd. pasal Wahy 19:1-21:27). "Gunung Sion" mengacu kepada Yerusalem (bd. Yes 2:1-4; 24:23; Wahy 21:1-2); "segala bangsa-bangsa" menunjukkan keberhasilan pemberitaan Injil ke seluruh dunia.

[25:6]  12 Full Life : ANGGUR YANG TUA BENAR, MASAKAN YANG BERGEMUK.

Nas : Yes 25:6

Pesta mewah yang akan dinikmati dalam Kerajaan Allah ialah berkat-berkat indah yang akan dialami orang percaya di hadapan-Nya. Suatu perjamuan dengan "anggur yang tua" (Ibr. _shemarim_) secara harfiah artinya "perjamuan keawetan", mungkin mengacu kepada sari buah anggur yang telah diawetkan untuk jangka waktu yang lama. Perhatikan Yer 48:11-12, di mana Allah membandingkan Moab dengan sari anggur yang dibiarkan di atas endapannya sehingga "rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah" -- yang artinya berkat-berkat Allah, yang telah tersimpan selama berabad-abad untuk umat-Nya yang setia, tidak akan berubah maksudnya dari semula

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[25:8]  13 Full Life : MENIADAKAN MAUT UNTUK SETERUSNYA ... MENGHAPUSKAN AIR MATA.

Nas : Yes 25:8

Di dalam Kerajaan Allah yang akan datang, kesedihan, kesusahan, dan kematian yang kini merajalela di atas bumi akan disingkirkan dan tidak akan kembali lagi (lih. ungkapan PB mengenai kebenaran ini dalam 1Kor 15:54; Wahy 21:4). Bagaikan orang-tua yang penuh perhatian, Allah sendiri akan menghapuskan air mata dari mata anak-anak-Nya, dan tidak akan ada lagi alasan untuk menangis atau susah. Berkat-berkat yang mulia ini baru akan terjadi bila Kristus datang kembali ke bumi, mengalahkan kejahatan dan memerintah seluruh ciptaan. Janji-janji semacam itu seharusnya membuat kita melihat kasih dan belas kasihan Tuhan yang besar bagi kita dan menyebabkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak berkeputusan untuk penggenapan mulia dari penebusan melalui Kristus (Wahy 22:17,20).

[25:9]  14 Full Life : TUHAN YANG KITA NANTI-NANTIKAN

Nas : Yes 25:9

(versi Inggris NIV -- kita mengandalkan Dia). Yesaya melukiskan orang yang setia dalam Kerajaan Allah sebagai mereka yang telah mempercayai Tuhan. Semua orang percaya harus mengandalkan Tuhan, menantikan dengan harapan akan kedatangan Kristus, dan penggenapan semua janji-Nya (1Kor 1:7; Tit 2:13;

lihat cat. --> Luk 2:25).

[atau ref. Luk 2:25]

[26:1]  15 Full Life : NYANYIAN INI.

Nas : Yes 26:1-21

Yakin bahwa Allah akan melaksanakan rencana penebusan-Nya, orang-orang kudus bersorak-sorak dalam pujian dan doa. Nyanyian mereka adalah tentang kemenangan Allah dalam membinasakan seluruh kejahatan dan menetapkan kerajaan-Nya.

[26:3]  16 Full Life : HATINYA TEGUH ... DAMAI SEJAHTERA.

Nas : Yes 26:3

Pada saat hari-hari terakhir yang penuh pencobaan dan tekanan terjadi, Allah akan menjaga dengan damai sejahtera kaum sisa yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan mereka. Pada waktu kesulitan kita harus senantiasa berusaha untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa, kepercayaan, dan pengharapan. Kita harus mengandalkan Dia karena Dia itu gunung batu yang kekal (ayat Yes 26:4): Dialah landasan yang pasti dan kokoh.

[26:8]  17 Full Life : KAMI JUGA MENANTI-NANTIKAN ... ENGKAU.

Nas : Yes 26:8-9

Sepanjang hari-hari terakhir dalam sejarah, kaum yang benar akan menanti (yaitu, merindukan) penampakan Tuhan mereka.

 1. 1) Yesaya melukiskan kerinduan itu sebagai hasrat sungguh-sungguh untuk kenyataan terakhir dari kehadiran Allah dan kebenaran-Nya di bumi.
 2. 2) Orang percaya dalam Kristus yang setia harus merindukan dan mendoakan kedatangan kembali Tuhan mereka untuk mengangkat mereka dari bumi supaya dapat bersama dengan Dia untuk selama-lamanya

  (lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

  Mereka menginginkan
  1. (a) dimulainya hukuman Tuhan supaya orang fasik dapat belajar apa itu keadilan dan kebenaran, dan
  2. (b) Tuhan memerintah dengan penuh kemenangan untuk selama-lamanya (bd. pasal Wahy 20:1-21:27).

[26:16]  18 Full Life : MENGELUH DALAM DOA

Nas : Yes 26:16-19

(versi Inggris NIV -- membisikkan doa). Yesaya mengingat kembali saat-saat ketika Allah mendisiplinkan Israel, dan orang yang tetap setia kepada Allah berseru kepada-Nya dalam doa yang sungguh-sungguh. Sekalipun mereka yang setia ini telah mati, mereka akan bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali di bumi ini

(lihat cat. --> Yes 26:19 berikutnya).

[atau ref. Yes 26:19]

[26:19]  19 Full Life : MAYAT-MAYAT MEREKA AKAN BANGKIT PULA.

Nas : Yes 26:19

Ayat ini termasuk pernyataan PL yang paling kuat mengenai doktrin kebangkitan tubuh (bd. Ayub 19:26; Mazm 16:10; Dan 12:2). Orang yang telah melayani Allah dengan setia (ayat Yes 26:2-3) akan bangkit dari bumi dan hidup kembali setelah mati (lih. Yoh 5:28-29; 1Kor 15:50-53; Fili 3:21;

lihat art. KEBANGKITAN TUBUH).

[26:20]  20 Full Life : MASUKLAH KE DALAM KAMARMU.

Nas : Yes 26:20-21

Sepanjang kesengsaraan besar, ketika Allah menghukum penduduk bumi (bd. Mi 1:3), mereka yang tetap setia kepada-Nya akan menyembunyikan diri dan menanti di hadapan Tuhan dalam doa hingga Dia telah menyelesaikan maksud-Nya dan penebusan terakhir tiba

(lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[27:1]  21 Full Life : LEWIATAN, ULAR.

Nas : Yes 27:1

Gambaran ini melambangkan kejahatan dan dunia penuh dosa dalam pemberontakan terhadap Allah. Pada akhir zaman, semua yang menentang Allah akan dibinasakan

(lihat cat. --> Wahy 19:11;

lihat cat. --> Wahy 19:14;

lihat cat. --> Wahy 19:15;

lihat cat. --> Wahy 19:17;

lihat cat. --> Wahy 19:19;

lihat cat. --> Wahy 19:20).

[atau ref. Wahy 19:11-20]

[27:2]  22 Full Life : KEBUN ANGGUR YANG ELOK

Nas : Yes 27:2-6

(versi Inggris NIV -- yang subur). Nyanyian nubuat ini menekankan keinginan Allah untuk menjadikan Israel kebun anggur yang berbuah lebat. Pada zaman kerajaan, Israel akan mempengaruhi seluruh bumi bagi Allah dan kebenaran-Nya (ayat Yes 27:6).

[27:7]  23 Full Life : MEMUSNAHKAN UMAT-NYA.

Nas : Yes 27:7-11

Allah berjanji tidak akan membinasakan Israel sama sekali sebagaimana akan dilakukan kepada banyak musuh mereka; namun hukuman pasti akan menimpa banyak orang Israel karena dosa mereka dan karena mereka perlu dibersihkan untuk dapat berbuah lagi.

[27:12]  24 Full Life : AKAN DIKUMPULKAN.

Nas : Yes 27:12-13

Pada akhir zaman, suatu kaum sisa orang Yahudi akan menerima Kristus sebagai Mesias dan berkumpul di Yerusalem untuk menyembah Tuhan (bd. Yes 11:11-16;

lihat cat. --> Mat 23:39;

lihat cat. --> Rom 11:1;

lihat cat. --> Rom 11:26;

lihat cat. --> Wahy 12:6).

[atau ref. Mat 23:39; Rom 11:1,26; Wahy 12:6]

[28:1]  25 Full Life : EFRAIM.

Nas : Yes 28:1-29

Dalam pasal Yes 28:1-33:24 Yesaya kembali ke zamannya sendiri untuk bernubuat tentang Israel (disebut Efraim) dan Yehuda. Dia mencela dosa dan kemurtadan mereka serta menyatakan hukuman Allah yang akan datang. Namun hukuman ini tidak akan lebih keras daripada yang diperlukan untuk memurnikan umat pilihan Allah dan menghasilkan kaum sisa yang kudus.

[28:7]  26 Full Life : PENING KARENA ANGGUR.

Nas : Yes 28:7

Yesaya melukiskan dosa Israel sebagai perilaku yang memalukan dan layak dikecam akibat minum minuman yang memabukkan (bd. Am 4:1; 6:1,6). Baik umat maupun para pemimpin agama telah mengganti kebenaran dan keadilan demi penyesatan yang besar dan muntah. Pesta pora yang memabukkan menunjukkan penolakan yang nyata terhadap perintah-perintah Allah

(lihat cat. --> Ams 23:31).

[atau ref. Ams 23:31]

Orang benar harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan bukan dengan anggur memabukkan

(lihat cat. --> Ef 5:18).

[atau ref. Ef 5:18]

[28:11]  27 Full Life : BERLOGAT GANJIL.

Nas : Yes 28:11

Jikalau orang Israel menolak untuk mendengarkan Yesaya, Allah akan memaksa mereka untuk mendengar melalui keperkasaan militer kekuatan asing, yaitu pasukan Asyur yang berbicara dengan bahasa yang tidak mereka pahami.

[28:13]  28 Full Life : LUKA, TERTANGKAP.

Nas : Yes 28:13

Karena menolak sabda nabi, Allah kini menggunakan berita tersebut untuk mengeraskan hati mereka, sehingga dengan demikian memastikan hukuman dan penawanan mereka

(lihat cat. --> Yes 6:9).

[atau ref. Yes 6:9]

[28:15]  29 Full Life : PERJANJIAN DENGAN MAUT.

Nas : Yes 28:15

Umat itu sedang menurut kemauannya sendiri dengan menyembah dewa-dewa lain (bd. Yes 8:19). Mereka merasa aman dengan kesepakatan mereka bersama kuasa-kuasa jahat ini

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA),

serta berpikir bahwa kuasa-kuasa ini akan melindungi mereka dari bahaya; tetapi sebenarnya mereka sedang mengikat suatu perjanjian dengan maut.

[28:16]  30 Full Life : AKU MELETAKKAN ... DI SION SEBUAH BATU.

Nas : Yes 28:16

Batu itu ialah Tuhan sendiri (bd. Yes 8:14; 17:10; Kej 49:24); beriman dalam Dia saja memberikan harapan untuk keselamatan. PB menyatakan bahwa penggenapan akhir ayat ini ada di dalam Yesus Kristus (Rom 9:33; 1Kor 3:11; Ef 2:20; 1Pet 2:4-6). Di atas Kristus sebagai dasar, Allah sedang membangun umat baru, yang harus mengabdi kepada kebenaran dan keadilan (ayat Yes 28:17; bd. Mazm 118:22).

[28:23]  31 Full Life : DENGARKANLAH SUARAKU.

Nas : Yes 28:23-29

Allah akan bertindak sedemikian rupa sehingga akan muncul kaum sisa yang benar dari ujian hukuman itu.

[29:1]  32 Full Life : CELAKALAH ARIEL.

Nas : Yes 29:1-4

Ariel (artinya "singa Allah") adalah nama simbolis bagi Yerusalem. Sekalipun penduduk Yerusalem merasa aman dan melanjutkan perayaan keagamaan mereka seperti biasanya, Allah akan mendatangkan hukuman yang menghancurkan atas mereka karena dosa mereka. Ketika umat Allah tidak menyadari kemiskinan rohani mereka dan keperluan mereka untuk berseru kepada-Nya dalam pertobatan dan doa, Dia akhirnya harus menyingkirkan mereka dari tempat mereka di dalam kerajaan-Nya

(lihat cat. --> Wahy 2:5).

[atau ref. Wahy 2:5]

[29:5]  33 Full Life : SEGALA PASUKAN LAWANMU.

Nas : Yes 29:5-8

Walaupun hukuman yang dahsyat akan menimpa Yerusalem, peristiwa itu tidak akan meliputi kebinasaan total. Allah akan melepaskan umat-Nya dan memusnahkan musuh-musuh Yerusalem. Penggambaran Yesaya mungkin sekali mengacu kepada pelepasan mereka dari pasukan Asyur ketika Sanherib menyerbu (lih. Yes 10:5-19). Sayang, bahkan mukjizat ini pun dari Allah tidak menghasilkan suatu pertobatan menyeluruh dan ketaatan sejati dalam umat-Nya; karena itu suatu hukuman yang lebih hebat datang kemudian, pada waktu Babel menyerbu (605, 597, dan 586 SM).

[29:13]  34 Full Life : HATINYA MENJAUH DARIPADA-KU.

Nas : Yes 29:13

Umat Allah menghampiri Dia di dalam doa, ibadah, nyanyian dan pujian, sekalipun hati mereka tidak mengabdi kepada Dia atau perintah-perintah-Nya. Mereka bertindak seakan-akan penyataan Allah dan standar-standar kebenaran-Nya itu tidak mengikat. Sebagai ganti menaati Allah dan firman-Nya, mereka mengisi hidup mereka dengan upacara keagamaan dan tradisi yang diajarkan oleh pemimpin mereka, dan dengan rasa aman yang palsu mereka hidup untuk diri sendiri (bd. Yer 4:3-4; 24:7; 31:31-34). Keadaan rohani yang merusak seperti itu terjadi di beberapa gereja dewasa ini. Orang memuji dan memuliakan Allah dengan bibir mereka, sedangkan mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah atau ketetapan-ketetapan-Nya yang benar. Ketika kebaktian mereka selesai, mereka mencari kesenangan dosa dan dunia untuk memuaskan keinginan duniawi mereka

(lihat cat. --> Mr 7:6;

lihat cat. --> Mr 7:8);

[atau ref. Mr 7:6,8]

hasilnya ialah kebutaan rohani dan penipuan diri (ayat Yes 29:14).

[29:17]  35 Full Life : MENJADI KEBUN BUAH-BUAHAN

Nas : Yes 29:17-24

(versi Inggris NIV -- menjadi ladang yang subur). Nubuat-nubuat Yesaya mengenai hukuman tidak pernah tanpa harapan, karena ciri khasnya mencakup tema pemulihan Israel. Ayat-ayat ini meramalkan hari-hari terakhir zaman ini ketika orang Israel yang rendah hati dan miskin akan berbalik kepada Allah (ayat Yes 29:18-19) dan orang jahat akan dibinasakan (ayat Yes 29:20-21). Pemulihan Israel sepenuhnya akan terjadi menjelang kedatangan kembali Kristus ke bumi untuk memerintah

(lihat cat. --> Rom 11:26;

lihat cat. --> Wahy 12:6;

[atau ref. Rom 11:26; Wahy 12:6]

lihat art. ISRAEL DALAM RENCANA KESELAMATAN ALLAH).

Berkat-berkat berupa penglihatan bagi yang buta dan pendengaran bagi yang tuli menyertai kedatangan Kristus yang pertama (ayat Yes 29:18; bd. Yes 32:3; 35:5); umat Allah akan menerima penebusan penuh pada kedatangan-Nya yang kedua.

[30:1]  36 Full Life : RANCANGAN YANG BUKAN DARI PADA-KU.

Nas : Yes 30:1-5

Yehuda telah mencari persekutuan dengan Mesir untuk memperoleh perlindungan dari Asyur (bd. 2Raj 18:21), dan dengan demikian menolak nasihat Allah, tidak bersedia mempercayai janji-janji-Nya, dan mengabaikan prinsip-prinsip-Nya untuk hidup kudus. Mereka bersalah karena menganggap rendah Tuhan dan lebih suka kekuatan prestasi manusia daripada kuasa Roh

(lihat cat. --> Za 4:6).

[atau ref. Za 4:6]

[30:6]  37 Full Life : TANAH NEGEB.

Nas : Yes 30:6-7

Tanah Negeb adalah kawasan yang tidak datar dan berbahaya di bagian selatan Palestina, penuh dengan binatang buas. Utusan-utusan dari Yehuda harus melewati kawasan ini untuk mengantarkan barang dagangan dan kekayaan mereka ke Mesir. Yesaya menubuatkan bahwa perjalanan mereka ke Mesir tidak akan membawa keuntungan bagi mereka; orang Mesir tidak dapat menolong mereka.

[30:10]  38 Full Life : KATAKANLAH KEPADA KAMI HAL-HAL YANG MANIS.

Nas : Yes 30:10

Umat itu tidak dapat tahan mendengar kata-kata nubuat yang mengecam gaya hidup berdosa mereka.

 1. 1) Mereka sudah bosan mendengar tentang Allah dan gaya hidup kudus yang dituntut-Nya. Mereka ingin mendengar berita-berita yang memberi semangat, menyenangkan dan tidak menyinggung.
 2. 2) Paulus menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir keadaan pemikiran yang sama akan terjadi di kalangan gereja. Orang-orang ini akan menolak para pemberita Allah yang menyampaikan kebenaran dan malahan memilih pemimpin yang memberitakan hal-hal yang mereka ingin dengarkan. Mereka akan menuntut khotbah-khotbah yang menyenangkan dan memuji mereka, yang tidak menyingkapkan dosa dan kedunawian mereka, tetapi sebaliknya meyakinkan mereka akan keamanan mereka dan kasih Allah kepada mereka apa pun yang mereka lakukan

  (lihat cat. --> 2Tim 4:3-4;

  lihat cat. --> 2Tim 4:4).

  [atau ref. 2Tim 4:3-4]

[30:15]  39 Full Life : DENGAN BERTOBAT ... KAMU AKAN DISELAMATKAN.

Nas : Yes 30:15

Yehuda dapat diselamatkan jikalau para pemimpin dan umatnya kembali kepada Allah dan mengandalkan Dia. Akan tetapi, karena mereka tidak mau, mereka akan dikalahkan dan berdiri sendiri bagaikan panji-panji di bukit, suatu contoh keras dan tegas mengenai akibat meninggalkan Allah.

[30:18]  40 Full Life : HENDAK MENUNJUKKAN KASIH-NYA.

Nas : Yes 30:18-26

Allah ingin bermurah hati kepada umat-Nya dan memberkati semua yang rindu kepada-Nya

(lihat cat. --> Mazm 42:3).

[atau ref. Mazm 42:3]

Ia akan mencurahkan berkat-berkat ini atas kaum sisa yang tetap percaya ketika Dia memulihkan mereka kepada perkenan-Nya di samping Mesias.

[30:25]  41 Full Life : HARI PEMBUNUHAN YANG BESAR.

Nas : Yes 30:25

Penerapan jangka panjang dari nubuat ini mungkin adalah perang Harmagedon ketika Allah membinasakan semua orang fasik

(lihat cat. --> Wahy 16:16;

lihat cat. --> Wahy 19:17).

[atau ref. Wahy 16:16; 19:17]

[30:27]  42 Full Life : MURKA-NYA YANG MENYALA-NYALA.

Nas : Yes 30:27-33

Nubuat ini mengenai kekalahan tentara Asyur (ayat Yes 30:31; bd. Yes 37:36).

[31:1]  43 Full Life : CELAKALAH ORANG-ORANG.

Nas : Yes 31:1

Yesaya mengucapkan kutukan atas para penjahat (ayat Yes 31:2) yang lebih mengandalkan pasukan berkuda dan kereta perang Mesir daripada Tuhan (bd. Ul 17:16). Orang percaya masa kini harus waspada agar jangan melakukan dosa yang sama seperti Yehuda; kita harus beriman kepada Allah, menghormati perintah-perintah-Nya, dan mencari Dia setiap hari untuk menerima kasih karunia dan pertolongan-Nya dalam semua keperluan kita (bd. Ibr 4:16).

[31:4]  44 Full Life : MEMPERTAHANKAN GUNUNG SION.

Nas : Yes 31:4-9

Allah akan datang bagaikan singa, bertempur dengan tentara Asyur bagaikan pendekar perang dan mempertahankan Yerusalem (bd. Yes 37:36); demikian Yesaya mengimbau orang Israel untuk menolak berhala mereka dan kembali kepada Tuhan dalam iman.

[32:1]  45 Full Life : SEORANG RAJA AKAN MEMERINTAH MENURUT KEBENARAN.

Nas : Yes 32:1-8

Nubuat ini meramalkan pemerintahan Kristus di seluruh dunia (bd. Yes 9:7; 11:4; 16:5), yang ditandai kebenaran dan orang-orang yang hidup selaras dengan firman Allah.

[32:9]  46 Full Life : PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HIDUP AMAN.

Nas : Yes 32:9-14

Banyak orang Israel puas dengan dosa, sekalipun itu merusak keluarga dan bangsa mereka; Yesaya mengatakan bahwa sebaliknya mereka harus meratap (ayat Yes 32:12), gentar (ayat Yes 32:11), mengenakan kain kabung (ayat Yes 32:11), dan gemetar (ayat Yes 32:11) sementara berseru kepada Allah hingga Dia mencurahkan Roh dari sorga (ayat Yes 32:15). Dewasa ini, bilamana dosa, Iblis, dan dunia berpeluang memasuki gereja, kita juga harus meratap dan berseru kepada Allah untuk memulihkan kebenaran dan kepenuhan Roh dalam rumah-Nya (ayat Yes 32:15-16; bd. pasal Yes 35:1-10).

[32:15]  47 Full Life : SAMPAI DICURAHKAN KEPADA KITA ROH DARI ATAS.

Nas : Yes 32:15-20

Yesaya kembali kepada tema pemerintahan benar sang raja

(lihat cat. --> Yes 32:1-8).

[atau ref. Yes 32:1-8]

 1. 1) Kebenaran dan berkat zaman kerajaan akan terjadi karena Roh Kudus akan dicurahkan atas umat dan akan bekerja di dalam hati mereka (bd. Yes 44:3).
 2. 2) Pada zaman ini, berkat-berkat penebusan mencapai kita melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan atas orang percaya (bd. Yoel 2:28-32;

  lihat cat. --> Kis 1:8 dan

  lihat cat. --> Kis 2:4).

  [atau ref. Kis 1:8; Kis 2:4]

  Namun pencurahan ini hanya sebagian; kita masih menantikan dan mendoakan kepenuhan penebusan dan pencurahan penuh Roh Kudus pada akhir sejarah.

[33:1]  48 Full Life : HAI PERUSAK.

Nas : Yes 33:1

Penerapan langsung ialah kepada tentara Asyur; penerapan akhirnya ialah antikristus dan Iblis sendiri (lih. Wahy 19:20; 20:10).

[33:2]  49 Full Life : TUHAN, KASIHANILAH KAMI.

Nas : Yes 33:2-9

Inilah doa kaum sisa yang benar memohon kelepasan dari tangan musuh.

[33:14]  50 Full Life : DAPAT TINGGAL DALAM API YANG MENGHABISKAN INI?

Nas : Yes 33:14-16

Yesaya menggambarkan orang-orang di antara umat Allah yang akan lolos dari api hukuman-Nya. Perhatikan bahwa hanya orang yang menjalankan kehidupan saleh yang mengalir dari hati, dianggap benar di hadapan Allah. Orang saleh itu dilukiskan sebagai seorang yang:

 1. (1) memenuhi tuntutan-tuntutan kebenaran hukum Allah,
 2. (2) berbicara dengan tulus hati tanpa penipuan,
 3. (3) menolak untuk mencari uang dengan cara tidak adil,
 4. (4) menolak untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan, dan
 5. (5) menolak untuk menyenangi kejahatan atau bergembir dengan tindakan jahat orang lain.

[33:17]  51 Full Life : RAJA.

Nas : Yes 33:17-24

Ayat ini mungkin merupakan nubuat tentang kerajaan Allah yang akan datang di dunia; karena itu, raja yang memerintah adalah Mesias -- Yesus Kristus.

[34:1]  52 Full Life : SEGALA BANGSA ... UNTUK DITUMPAS.

Nas : Yes 34:1-7

Ayat-ayat ini melukiskan hukuman dahsyat yang menimpa segala bangsa pada akhir zaman. Ayat-ayat ini menekankan murka Allah terhadap semua dosa dan pemberontakan (ayat Yes 34:2-3;

lihat cat. --> Wahy 16:16;

lihat cat. --> Wahy 19:17);

[atau ref. Wahy 16:16; 19:17]

hukuman ini akan mencakup kekacauan di langit (ayat Yes 34:4; bd. Mat 24:29; Wahy 6:13-14) dan terkait dengan kedatangan kembali Kristus untuk mendirikan kerajaan-Nya di bumi (pasal Wahy 19:1-20:15). Sekarang ini, bangsa-bangsa mungkin mencemooh dan menolak cara Allah, tetapi pada suatu saat yang hanya diketahui Allah, kesengsaraan besar dan hukuman akan menggoncangkan bangsa-bangsa itu.

[34:8]  53 Full Life : TAHUN PENGGANJARAN.

Nas : Yes 34:8-17

Sekalipun berbicara dalam konteks kebinasaan yang akan datang dari Allah atas orang Edom selaku musuh Allah dan umat-Nya (bd. 2Sam 8:13-14; Mazm 137:7; Rat 4:21), Yesaya menubuatkan hukuman yang akan datang atas semua orang yang tidak dilahirkan kembali, yaitu mereka yang menentang Allah dan firman-Nya.

[35:1]  54 Full Life : PADANG BELANTARA AKAN BERSORAK-SORAK.

Nas : Yes 35:1

Jikalau pasal tigapuluh empat melukiskan hukuman Allah dengan membinasakan orang jahat, pasal ini menubuatkan hari penebusan Allah ketika bumi akan berbunga sebanyak-banyaknya dengan kebenaran dan mewujudkan kemuliaan-Nya di tengah-tengah sukacita besar umat-Nya. Pasal ini memiliki beberapa tahap penerapan, dimulai dengan kedatangan pertama Yesus Kristus dan mencapai puncak penggenapannya pada kedatangan-Nya yang kedua (pasal Wahy 19:1-22:21).

[35:4]  55 Full Life : ALLAHMU AKAN DATANG DENGAN PEMBALASAN.

Nas : Yes 35:4

Suatu hari Allah akan datang untuk membalas semua kejahatan yang dilakukan dunia ini dan memberi pahala kepada orang benar dengan keselamatan-Nya yang besar (bd. 2Tes 1:6-10). Pada saat itu orang tertebus akan selamat secara sempurna dari dosa dan akibat-akibatnya

(lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

[35:5]  56 Full Life : MATA ORANG-ORANG BUTA AKAN DICELIKKAN.

Nas : Yes 35:5-6

Yesus Kristus mengacu kepada ayat-ayat ini sebagai bukti bahwa diri-Nya Mesias (Mat 11:4-5; Luk 7:22). Ketika gereja Yesus Kristus sungguh-sungguh diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan "hal-hal yang lebih besar" (Yoh 14:12), maka semua tanda dan keajaiban dalam pasal Yes 35:1-10 akan terjadi kembali, sebagaimana tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul.

[35:8]  57 Full Life : JALAN KUDUS.

Nas : Yes 35:8-11

Apabila Roh dicurahkan dari sorga (Yes 32:15), yang menghasilkan penyataan berkuasa tentang kemuliaan dan kemegahan Allah (ayat Yes 35:2), Jalan Kudus ini akan menjadi jelas dan semua orang tertebus akan berjalan di atasnya dalam kekudusan yang sempurna (ayat Yes 35:10).TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 1.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA