TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 21:13-17

Konteks
Ucapan ilahi terhadap Arabia
21:13 Ucapan ilahi u  terhadap Arabia 1 . v  Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan! w  21:14 Hai penduduk tanah Tema, x  keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti! 21:15 Sebab mereka melarikan y  diri terhadap pedang, z  ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. 21:16 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Dalam setahun lagi, menurut masa kerja a  prajurit upahan, maka segala kemuliaan b  Kedar c  akan habis. 21:17 Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil d  saja, sebab TUHAN, Allah Israel, telah mengatakannya. e "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[21:13]  1 Full Life : ARABIA.

Nas : Yes 21:13

Arabia terletak di antara Edom dan Babel. Negeri ini akan mengalami peperangan dan kekalahan oleh para penyerbu, yang digenapi ketika pasukan Asyur menyerbu negeri itu pada tahun 732 dan 725 SM (bd. Yer 25:17,24); Sanherib juga mengalahkan Arabia pada tahun 688 SM dan menjadikan dirinya "raja Arabia".TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA