TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 19:23-25

Konteks
19:23 Pada waktu itu f  akan ada jalan g  raya dari Mesir ke Asyur, h  sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah i  bersama-sama Asyur. 19:24 Pada waktu itu j  Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, k  suatu berkat l  di atas bumi, 19:25 yang diberkati m  oleh TUHAN semesta alam dengan berfirman: "Diberkatilah Mesir, umat-Ku, n  dan Asyur, buatan o  tangan-Ku, dan Israel 1 , milik pusaka-Ku. p "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[19:25]  1 Full Life : DIBERKATILAH MESIR ... ASYUR ... ISRAEL.

Nas : Yes 19:25

Kenyataan ini akan tergenapi sepenuhnya pada akhir zaman ketika semua bangsa di dunia akan diberkati (Kej 12:3) sementara masa pemerintahan adil dari Mesias, Yesus Kristus (bd. Yes 2:2-4; 11:1-10). Pada suatu hari Allah Israel akan menjadi Allah orang Arab, Yahudi, dan semua bangsa dan negara.TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA