TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 12:3

Konteks
12:3 Maka kamu akan menimba air u  dengan kegirangan dari mata air v  keselamatan.

Yesaya 32:2

Konteks
32:2 dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan e  terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, f  seperti aliran-aliran air g  di tempat kering, h  seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus.

Yesaya 35:6

Konteks
35:6 Pada waktu itu orang lumpuh b  akan melompat seperti rusa, c  dan mulut d  orang bisu akan bersorak-sorai; e  sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai f  di padang belantara;

Yesaya 41:18

Konteks
41:18 Aku akan membuat sungai-sungai memancar b  di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran; Aku akan membuat padang gurun c  menjadi telaga d  dan memancarkan air e  dari tanah kering.

Yesaya 65:13

Konteks
65:13 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: "Sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan makan, z  tetapi kamu akan menderita kelaparan; a  sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan minum, b  tetapi kamu akan menderita kehausan; c  sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan bersukacita, d  tetapi kamu akan mendapat malu; e 


TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA