TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 10:27-34

10:27 <08081> Nms <06440> ynpm <05923> le <02254> lbxw <06677> Krawu <05921> lem <05923> wlew <07926> Kmks <05921> lem <05448> wlbo <05493> rwoy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(10:27)

10:27 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> afaireyhsetai o <3588> fobov <5401> autou <846> apo <575> sou <4771> kai <2532> o <3588> zugov <2218> autou <846> apo <575> tou <3588> wmou <3676> sou <4771> kai <2532> katafyarhsetai o <3588> zugov <2218> apo <575> twn <3588> wmwn <3676> umwn <4771>

10:28 <03627> wylk <06485> dyqpy <04363> vmkml <04051> Nwrgmb <05674> rbe <05857> tye <05921> le <0935> ab(10:28)

10:28 hxei <1854> gar <1063> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> aggai kai <2532> pareleusetai <3928> eiv <1519> magedw kai <2532> en <1722> macmav yhsei <5087> ta <3588> skeuh <4632> autou <846>

10:29 <05127> hon <07586> lwas <01390> tebg <07414> hmrh <02729> hdrx <0> wnl <04411> Nwlm <01387> ebg <04569> hrbem <05674> wrbe(10:29)

10:29 kai <2532> pareleusetai <3928> faragga <5327> kai <2532> hxei <1854> eiv <1519> aggai fobov <5401> lhmqetai <2983> rama polin <4172> saoul <4549> feuxetai <5343>

10:30 <06068> twtne <06041> hyne <03919> hsyl <07181> ybysqh <01554> Mylg <01323> tb <06963> Klwq <06670> ylhu(10:30)

10:30 h <3588> yugathr <2364> gallim epakousetai laisa epakousetai anaywy

10:31 <05756> wzyeh <01374> Mybgh <03427> ybsy <04088> hnmdm <05074> hddn(10:31)

10:31 exesth <1839> madebhna kai <2532> oi <3588> katoikountev gibbir parakaleite <3870>

10:32 o <03389> Mlswry <01389> tebg <01323> Nwyu <01004> *tb {tyb} <02022> rh <03027> wdy <05130> Ppny <05975> dmel <05011> bnb <03117> Mwyh <05750> dwe(10:32)

10:32 shmeron <4594> en <1722> odw <3598> tou <3588> meinai <3306> th <3588> ceiri <5495> parakaleite <3870> to <3588> orov <3735> thn <3588> yugatera <2364> siwn <4622> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> oi <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

10:33 <08213> wlpsy <01364> Myhbghw <01438> Myewdg <06967> hmwqh <07311> ymrw <04637> huremb <06288> hrap <05586> Peom <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <02009> hnh(10:33)

10:33 idou <2400> gar <1063> o <3588> despothv <1203> kuriov <2962> sabawy <4519> suntarassei touv <3588> endoxouv <1741> meta <3326> iscuov <2479> kai <2532> oi <3588> uqhloi <5308> th <3588> ubrei <5196> suntribhsontai <4937> kai <2532> oi <3588> uqhloi <5308> tapeinwyhsontai <5013>

10:34 o <05307> lwpy <0117> rydab <03844> Nwnblhw <01270> lzrbb <03293> reyh <05442> ykbo <05362> Pqnw(10:34)

10:34 kai <2532> pesountai <4098> oi <3588> uqhloi <5308> macaira <3162> o <3588> de <1161> libanov <3030> sun <4862> toiv <3588> uqhloiv <5308> peseitai <4098>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA