Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Yeremia 27:3

27:3 Kemudian kirimlah pesan kepada raja Edom, kepada raja Moab, kepada raja bani Amon, kepada raja Tirus dan kepada raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, raja Yehuda.

Yeremia 27:9

27:9 Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu: Janganlah kamu mau takluk kepada raja Babel!

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Yer 27:3,9
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)