TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 20:7-18

20:7 <0> yl <03932> gel <03605> hlk <03117> Mwyh <03605> lk <07814> qwxvl <01961> ytyyh <03201> lkwtw <02388> yntqzx <06601> tpaw <03068> hwhy <06601> yntytp(20:7)

20:7 hpathsav <538> me <1473> kurie <2962> kai <2532> hpathyhn <538> ekrathsav <2902> kai <2532> hdunasyhv <1410> egenomhn <1096> eiv <1519> gelwta <1071> pasan <3956> hmeran <2250> dietelesa <1300> mukthrizomenov <3456>

20:8 <03117> Mwyh <03605> lk <07047> olqlw <02781> hprxl <0> yl <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <03588> yk <07121> arqa <07701> dsw <02555> omx <02199> qeza <01696> rbda <01767> ydm <03588> yk(20:8)

20:8 oti <3754> pikrw <4089> logw <3056> mou <1473> gelasomai <1070> ayesian kai <2532> talaipwrian <5004> epikalesomai oti <3754> egenhyh <1096> logov <3056> kuriou <2962> eiv <1519> oneidismon <3680> emoi <1473> kai <2532> eiv <1519> cleuasmon pasan <3956> hmeran <2250> mou <1473>

20:9 <03201> lkwa <03808> alw <03557> lklk <03811> ytyalnw <06106> ytmueb <06113> rue <01197> treb <0784> sak <03820> yblb <01961> hyhw <08034> wmsb <05750> dwe <01696> rbda <03808> alw <02142> wnrkza <03808> al <0559> ytrmaw(20:9)

20:9 kai <2532> eipa ou <3364> mh <3165> onomasw <3687> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> ou <3364> mh <3165> lalhsw <2980> eti <2089> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> pur <4442> kaiomenon <2545> flegon en <1722> toiv <3588> osteoiv <3747> mou <1473> kai <2532> pareimai <3935> pantoyen <3840> kai <2532> ou <3364> dunamai <1410> ferein <5342>

20:10 <04480> wnmm <05360> wntmqn <03947> hxqnw <0> wl <03201> hlkwnw <06601> htpy <0194> ylwa <06761> yelu <08104> yrms <07965> ymwls <0582> swna <03605> lk <05046> wndygnw <05046> wdygh <05439> bybom <04032> rwgm <07227> Mybr <01681> tbd <08085> ytems <03588> yk(20:10)

20:10 oti <3754> hkousa <191> qogon pollwn <4183> sunayroizomenwn <4867> kukloyen <2943> episusthte kai <2532> episustwmen autw <846> pantev <3956> andrev <435> filoi <5384> autou <846> thrhsate <5083> thn <3588> epinoian <1963> autou <846> ei <1487> apathyhsetai <538> kai <2532> dunhsomeya <1410> autw <846> kai <2532> lhmqomeya <2983> thn <3588> ekdikhsin <1557> hmwn <1473> ex <1537> autou <846>

20:11 <07911> xkst <03808> al <05769> Mlwe <03639> tmlk <07919> wlykvh <03808> al <03588> yk <03966> dam <0954> wsb <03201> wlky <03808> alw <03782> wlsky <07291> ypdr <03651> Nk <05921> le <06184> Uyre <01368> rwbgk <0854> ytwa <03068> hwhyw(20:11)

20:11 kai <2532> kuriov <2962> met <3326> emou <1473> kaywv <2531> machthv iscuwn <2479> dia <1223> touto <3778> ediwxan <1377> kai <2532> nohsai <3539> ouk <3364> hdunanto <1410> hscunyhsan <153> sfodra <4970> oti <3754> ouk <3364> enohsan <3539> atimiav <819> autwn <846> ai <3739> di <1223> aiwnov <165> ouk <3364> epilhsyhsontai

20:12 o <07379> ybyr <0853> ta <01540> ytylg <0413> Kyla <03588> yk <01992> Mhm <05360> Ktmqn <07200> hara <03820> blw <03629> twylk <07200> har <06662> qydu <0974> Nxb <06635> twabu <03068> hwhyw(20:12)

20:12 kurie <2962> dokimazwn <1381> dikaia <1342> suniwn <4920> nefrouv <3510> kai <2532> kardiav <2588> idoimi <3708> thn <3588> para <3844> sou <4771> ekdikhsin <1557> en <1722> autoiv <846> oti <3754> prov <4314> se <4771> apekaluqa <601> ta <3588> apologhmata mou <1473>

20:13 o <07489> Myerm <03027> dym <034> Nwyba <05315> spn <0853> ta <05337> lyuh <03588> yk <03068> hwhy <0853> ta <01984> wllh <03068> hwhyl <07891> wrys(20:13)

20:13 asate <103> tw <3588> kuriw <2962> ainesate <134> autw <846> oti <3754> exeilato <1807> quchn <5590> penhtov <3993> ek <1537> ceirov <5495> ponhreuomenwn

20:14 <01288> Kwrb <01961> yhy <0408> la <0517> yma <03205> yntdly <0834> rsa <03117> Mwy <0> wb <03205> ytdly <0834> rsa <03117> Mwyh <0779> rwra(20:14)

20:14 epikataratov <1944> h <3588> hmera <2250> en <1722> h <3739> etecyhn <5088> en <1722> auth <846> h <3588> hmera <2250> en <1722> h <3739> eteken <5088> me <1473> h <3588> mhthr <3384> mou <1473> mh <3165> estw <1510> epeukth

20:15 <08056> whxmv <08056> xmv <02145> rkz <01121> Nb <0> Kl <03205> dly <0559> rmal <01> yba <0853> ta <01319> rvb <0834> rsa <0376> syah <0779> rwra(20:15)

20:15 epikataratov <1944> o <3588> anyrwpov <444> o <3588> euaggelisamenov <2097> tw <3588> patri <3962> mou <1473> legwn <3004> etecyh <5088> soi <4771> arsen eufrainomenov <2165>

20:16 <06672> Myrhu <06256> teb <08643> hewrtw <01242> rqbb <02201> hqez <08085> emsw <05162> Mxn <03808> alw <03069> hwhy <02015> Kph <0834> rsa <05892> Myrek <01931> awhh <0376> syah <01961> hyhw(20:16)

20:16 estw <1510> o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> wv <3739> ai <3588> poleiv <4172> av <3739> katestreqen <2690> kuriov <2962> en <1722> yumw <2372> kai <2532> ou <3364> metemelhyh akousatw <191> kraughv <2906> to <3588> prwi <4404> kai <2532> alalagmou meshmbriav <3314>

20:17 <05769> Mlwe <02030> trh <07358> hmxrw <06913> yrbq <0517> yma <0> yl <01961> yhtw <07358> Mxrm <04191> ynttwm <03808> al <0834> rsa(20:17)

20:17 oti <3754> ouk <3364> apekteinen <615> me <1473> en <1722> mhtra <3388> mhtrov <3384> kai <2532> egeneto <1096> moi <1473> h <3588> mhthr <3384> mou <1473> tafov <5028> mou <1473> kai <2532> h <3588> mhtra <3388> sullhmqewv aiwniav <166>

20:18 P <03117> ymy <01322> tsbb <03615> wlkyw <03015> Nwgyw <05999> lme <07200> twarl <03318> ytauy <07358> Mxrm <02088> hz <04100> hml(20:18)

20:18 ina <2443> ti <5100> touto <3778> exhlyon <1831> ek <1537> mhtrav <3388> tou <3588> blepein <991> kopouv <2873> kai <2532> ponouv <4192> kai <2532> dietelesan <1300> en <1722> aiscunh <152> ai <3588> hmerai <2250> mou <1473>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA