TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yehezkiel 1:1--33:33

Konteks
Nabi melihat kemuliaan TUHAN
1:1 Pada tahun ketiga puluh 1 , dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan a  berada di tepi sungai Kebar, b  terbukalah c  langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan d  tentang Allah. 1:2 Pada tanggal lima bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin e  dibuang, 1:3 datanglah firman TUHAN kepada imam Yehezkiel 2 , f  anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan TUHAN meliputi dia. g  1:4 Lalu aku melihat 3 , sungguh, angin badai h  bertiup dari utara, i  dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa j  mengkilat. 1:5 Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup 4  k  dan beginilah kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia, l  1:6 tetapi masing-masing mempunyai empat muka m  dan pada masing-masing ada pula empat sayap. 1:7 Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga n  yang baru digosok. 1:8 Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. o  Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini: 1:9 mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka tidak berbalik kalau berjalan, p  masing-masing berjalan lurus ke depan. 1:10 Muka mereka kelihatan begini 5 : Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali q  di belakang. 1:11 Sayap-sayap r  mereka dikembangkan ke atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. 1:12 Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah mana roh 6  itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. s  1:13 Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api t  yang menyala 7 , seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat u  sabung-menyabung. 1:14 Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat. v  1:15 Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk w  hidup itu ada sebuah roda. x  1:16 Rupa roda-roda itu 8  seperti kilauan permata pirus y  dan keempatnya adalah serupa; buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. 1:17 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan; mereka tidak berbalik z  kalau berjalan. 1:18 Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. a  1:19 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. 1:20 Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, b  dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. 1:21 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan; kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. c  1:22 Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, d  yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. 1:23 Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain; dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. 1:24 Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun e  yang menderu, seperti suara f  Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar g  yang besar; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 1:25 Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 1:26 Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta h  yang kelihatannya seperti permata lazurit; i  dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia 9 . j  1:27 Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya; dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi k  sinar. 1:28 Seperti busur pelangi, l  yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. m  Begitulah kelihatan gambar kemuliaan n  TUHAN 10 . Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, o  lalu kudengar suara Dia yang berfirman.
Panggilan Yehezkiel
2:1 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia 11 , p  bangunlah dan berdiri, q  karena Aku hendak berbicara dengan engkau. r " 2:2 Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku 12  dan ditegakkannyalah aku. s  Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. 2:3 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini t  juga. 2:4 Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan tegar hati, u  Aku mengutus engkau dan harus kaukatakan kepada mereka: Beginilah firman v  Tuhan ALLAH. 2:5 Dan baik mereka mendengarkan w  atau tidak--sebab mereka adalah kaum pemberontak x --mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka 13 . y  2:6 Dan engkau, anak manusia, janganlah takut z  melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri a  dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. b  2:7 Sampaikanlah c  perkataan-perkataan-Ku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. d  2:8 Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang Kufirmankan kepadamu; janganlah memberontak e  f  seperti kaum pemberontak g  ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah h  apa yang Kuberikan kepadamu." 2:9 Aku melihat, sesungguhnya ada tangan i  yang terulur kepadaku, dan sungguh, dipegang-Nya sebuah gulungan j  kitab, 2:10 lalu dibentangkan-Nya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan 14 , keluh kesah dan rintihan. k  3:1 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini; makanlah gulungan kitab ini 15  dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." 3:2 Maka kubukalah mulutku dan diberikan-Nya gulungan kitab itu kumakan. 3:3 Lalu firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang Kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya l  dan rasanya manis seperti madu m  dalam mulutku 16 . 3:4 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataan-Ku kepada mereka. n  3:5 Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa o  asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel; 3:6 bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. p  3:7 Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan 17  q  engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan Aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. r  3:8 Lihat, Aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. s  3:9 Seperti batu intan, t  yang lebih keras dari pada batu Kuteguhkan hatimu; u  janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. v " 3:10 Selanjutnya firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataan-Ku yang akan Kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu w  kepadanya. 3:11 Mari, pergilah x  dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah: Beginilah firman y  Tuhan ALLAH; baik mereka mau mendengarkan z  atau tidak." 3:12 Maka Roh itu mengangkat a  aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, 3:13 yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk b  hidup yang menggesek satu sama lain, dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara c  gemuruh yang besar. 3:14 Dan Roh d  itu mengangkat e  dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit 18 , karena kekuasaan TUHAN f  memaksa aku dengan sangat. 3:15 Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar g  di Tel-Abib dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama tujuh hari. h 
Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel
3:16 Sesudah tujuh hari datanglah firman TUHAN kepadaku: i  3:17 "Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga j  kaum Israel. Bilamana engkau mendengarkan sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka atas nama-Ku. k  3:18 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti dihukum mati! l  --dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati 19  dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya m  dari padamu. 3:19 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik n  dari kejahatannya o  dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati p  dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. q  3:20 Jikalau seorang yang benar berbalik r  dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan s  di hadapannya, ia akan mati 20 . Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya t  dari padamu. 3:21 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. u "
Yehezkiel menjadi bisu
3:22 Maka di sana kekuasaan TUHAN v  meliputi aku dan Ia berfirman kepadaku: "Bangunlah dan pergilah w  ke lembah, x  di sana Aku akan berbicara dengan engkau." 3:23 Aku bangun dan pergi ke lembah; sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan TUHAN seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, y  dan aku sujud. z  3:24 Tetapi masuklah Roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, a  lalu Ia berbicara dengan aku, kata-Nya: "Pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. b  3:25 Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya, engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. c  3:26 Dan Aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, d  sehingga engkau menjadi bisu 21  dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. e  3:27 Tetapi kalau Aku berbicara dengan engkau, Aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka: Beginilah firman f  Tuhan ALLAH. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar; dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. g "
Lambang pengepungan kota Yerusalem
4:1 "Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata 22 , letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. 4:2 Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung: dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, h  tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota i  itu. 4:3 Lalu ambillah sebidang besi j  dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi, kemudian tujukanlah wajahmu ke arah k  kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang l  bagi kaum Israel. m  4:4 Berbaringlah engkau pada sisi kirimu 23  dan Aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. 4:5 Beginilah Aku tentukan bagimu: Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu tiga ratus sembilan puluh hari 24 . 4:6 Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman n  kaum Yehuda empat puluh hari lamanya; Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. o  4:7 Tujukanlah wajahmu p  kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. 4:8 Lihat, Aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu q  itu. 4:9 Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi r  dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti 25  bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu tiga ratus sembilan puluh hari. 4:10 Dan makananmu yang harus kaumakan akan ditentukan timbangannya, yakni dua puluh syikal s  satu hari; makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. 4:11 Air minumpun bagimu akan ditentukan, seperenam hin banyaknya; minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. t  4:12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran u  manusia yang sudah kering di hadapan mereka." 4:13 Selanjutnya TUHAN berfirman: "Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka v  akan memakan rotinya najis di sana." 4:14 Maka kujawab: "Aduh, Tuhan w  ALLAH, sesungguhnya, aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai x  atau sisa mangsa binatang buas; lagipula tak pernah masuk ke mulutku y  ini daging yang sudah basi." 4:15 Lalu firman-Nya kepadaku: "Lihat, kalau begitu Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya." 4:16 Sesudah itu Ia berfirman kepadaku: "Hai, anak manusia, sesungguhnya, Aku akan memusnahkan z  persediaan makanan di Yerusalem--dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas; juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah-gulana a -- 4:17 dengan maksud, supaya mereka kekurangan b  makanan dan minuman dan mereka semuanya menjadi gundah-gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. c  5:1 Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam 26  dan pakailah itu sebagai pisau d  cukur tukang pangkas; cukurlah e  rambutmu dan janggutmu f  dengan itu; lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. 5:2 Sepertiga g  harus kaubakar dengan api h  di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya; sepertiga harus kauambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya; dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, i  dan Aku akan menghunus pedang j  dari belakang mereka. 5:3 Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu 27  dan bungkus di dalam punca kainmu. k  5:4 Dan sekali lagi engkau harus mengambil dari padanya, buangkan ke dalam api l  dan hanguskan dia di sana; dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka: 5:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Inilah Yerusalem! Di tengah-tengah bangsa-bangsa Kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri m  mereka. 5:6 Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturan-Ku lebih jahat dari pada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapan-Ku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya; karena mereka menolak peraturan-peraturan-Ku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Ku. n  5:7 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau lebih jahat dari pada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Ku dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu, o  5:8 sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku, ya Aku sendiri akan menjadi lawanmu dan Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. p  5:9 Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan Kuperbuat terhadapmu yang belum pernah Kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan Kuperbuat. q  5:10 Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya r  dan Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi dari padamu akan Kuhamburkan ke semua penjuru angin. s  5:11 Sebab itu, demi Aku yang hidup, t  demikianlah firman Tuhan ALLAH, u  sesungguhnya, oleh karena engkau menajiskan tempat kudus-Ku 28  v  dengan segala dewamu w  yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu x  yang keji, Aku sendiri akan meruntuhkan engkau; Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. y  5:12 Sepertiga dari padamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu; sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu; dan sepertiga lagi akan Kuhamburkan ke semua mata angin z  dan Aku akan menghunus pedang a  dari belakang mereka. 5:13 Aku akan melampiaskan murka-Ku b  kepada mereka, sehingga hati-Ku yang panas tenang kembali dan Aku merasa puas; c  dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN yang mengatakannya di dalam cemburu-Ku, d  tatkala Aku melampiaskan amarah-Ku kepada mereka. 5:14 Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu di hadapan semua orang yang lintas e  dari padamu. 5:15 Engkau akan menjadi buah celaan f  dan cercaan, menjadi peringatan g  dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu, tatkala Aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di dalam penghajaran-penghajaran h  kemarahan--Aku, TUHAN, yang mengatakannya i -- 5:16 tatkala Aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan Aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala Aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. j  5:17 Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang k  buas di tengah-tengahmu, yang akan memunahkan anak-anakmu; sampar akan berkecamuk dan darah l  akan mengalir di tengah-tengahmu dan Aku akan mendatangkan pedang atasmu, Aku, TUHAN, yang mengatakannya 29 . m "
Nubuat melawan gunung-gunung Israel
6:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 6:2 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu n  ke gunung-gunung o  Israel dan bernubuatlah melawan mereka! p  6:3 Katakanlah: Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan ALLAH! Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah: q  Sungguh, Aku akan mendatangkan perang atasmu dan Aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. r  6:4 Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi dan pedupaan-pedupaanmu s  akan dirusak; dan Aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu 30 . t  6:5 Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu u  keliling mezbah-mezbahmu. v  6:6 Di mana saja kamu diam, w  kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu x  akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu y  diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu z  diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. a  6:7 Dan orang-orangmu yang terbunuh b  akan berebahan di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. c  6:8 Tetapi sebagian, yaitu yang terluput d  dari pedang, akan Kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, e  bilamana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. 6:9 Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat f  kepada-Ku, tatkala Aku mengembalikan hati 31  g  mereka yang berzinah itu, yang sudah menjauh dari pada-Ku dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzinah dengan mengikuti berhala-berhala h  mereka; maka mereka sendiri akan merasa mual 32  melihat kejahatan i  yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan j  mereka yang keji. 6:10 Dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN k  dan bukan cakap angin, kalau Aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. l " 6:11 Beginilah firman Tuhan ALLAH: "Bertepuklah 33  dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah: Awas! Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. m  6:12 Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah Aku akan melampiaskan amarah-Ku n  kepada mereka. o  6:13 Dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala p  mereka keliling mezbah-mezbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat q  yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala r  mereka. 6:14 Aku akan mengacungkan tangan-Ku s  melawan mereka dan tanahnya, di mana saja mereka diam, akan Kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. t "
Kesudahan Yerusalem tiba
7:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 7:2 "Engkau, anak manusia, katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tanah Israel: Berakhir! u  Berakhirlah keempat penjuru v  tanah itu. 7:3 Kini kesudahanmu tiba dan Aku akan mencurahkan murka-Ku atasmu dan Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu w  dan Aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu x  yang keji. 7:4 Aku tidak akan merasa sayang y  kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi Aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. z  7:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, bencana a  demi bencana akan datang! 7:6 Kesudahan b  datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihat datangnya! 7:7 Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri! Waktunya datang, saatnya c  tiba 34 ! d  Hari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. 7:8 Sekarang dengan segera Aku akan mencurahkan amarah-Ku e  atasmu dan melampiaskan murka-Ku kepadamu, Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu f  yang keji. 7:9 Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; g  selaras dengan tingkah lakumu akan Kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. h  Maka kamu akan mengetahui, bahwa Aku, Tuhanlah, yang memusnahkan. i  7:10 Lihat, harinya sungguh datang: malapetaka akan menimpa, kelaliman j  bertunas, keangkuhan bertaruk. 7:11 Kekerasan k  bersimaharajalela, yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya; l  kemolekannyapun akan terhapus. 7:12 Waktunya datang, harinya mendekat! Biarlah si pembeli m  jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berdukacita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan n  mereka. 7:13 Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorangpun tidak dapat mempertahankan hidupnya o  oleh karena kesalahannya. 7:14 Tiuplah sangkakala p  dan sediakanlah segala sesuatu! Tetapi seorangpun tidak maju berperang, sebab kehangatan murka-Ku q  tertimpa atas segala kegemparan mereka. 7:15 Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barangsiapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barangsiapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. r  7:16 Dan kalaupun ada yang terluput s  dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut t  di lembah-lembah, semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya u  sendiri. 7:17 Semua tangan terkulai v  dan semua orang terkencing ketakutan. w  7:18 Mereka akan mengenakan kain kabung, x  kekejutan y  akan meliputi mereka, semuanya akan kehilangan muka dan semua kepala akan digundul z  sebagai tanda perkabungan. 7:19 Perak mereka akan dicampakkan ke luar a  dan emas mereka 35  akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan b  TUHAN. Mereka tidak akan kenyang c  karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan, d  yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. e  7:20 Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat f  patung-patungnya g  yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan; oleh sebab itu Aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. h  7:21 Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan i  di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. j  7:22 Aku akan memalingkan wajah-Ku k  dari pada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan l  rumah-Ku yang berharga; mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, 7:23 serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah m  dan kota itu penuh kekerasan. n  7:24 Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya; Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka, yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus o  mereka akan dinajiskan. p  7:25 Ketakutan datang 36 , dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. q  7:26 Bencana demi bencana r  akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, s  pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. t  7:27 Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan u  dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya v  dan Aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. w "
Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah
8:1 Pada tahun keenam, dalam bulan yang keenam, pada tanggal lima bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan x  dengan para tua-tua y  Yehuda, kekuasaan Tuhan ALLAH 37  meliputi aku di sana, z  8:2 dan aku menerima penglihatan: Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa a  mengkilat. 8:3 Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan b  dan dipegang-Nya jambul kepalaku. Lalu Roh itu mengangkat c  aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan d  ilahi ke Yerusalem 38  dekat pintu gerbang pelataran e  dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan, f  yang menimbulkan cemburu itu. 8:4 Lihat, di sana tampak kemuliaan g  Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah h  itu. 8:5 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, lihatlah ke utara!" Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala i  cemburuan tadi. 8:6 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian j  yang besar-besar, yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga Aku harus menjauhkan diri dari tempat kudus-Ku 39 ? k  Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." 8:7 Dan dibawa-Nya aku ke pintu pelataran, aku melihat, sungguh, ada sebuah lobang di dalam temboknya. 8:8 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu!" Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat, ada sebuah pintu. 8:9 Firman-Nya kepadaku: "Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat, yang mereka lakukan di sini." 8:10 Lalu aku masuk dan melihat, sungguh, segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan l  dan segala berhala-berhala kaum Israel m  terukir pada tembok n  sekelilingnya. 8:11 Dan di hadapannya berdiri tujuh puluh orang tua-tua o  kaum Israel, dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya p  di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan q  itu naik r  ke atas. 8:12 Firman-Nya kepadaku: "Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, s  masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: TUHAN tidak melihat t  kita; TUHAN sudah meninggalkan tanah ini." 8:13 Ditambahkan-Nya lagi: "Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan." 8:14 Lalu dibawa-Nya aku dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah utara, sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus 40 . u  8:15 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi dari pada ini." 8:16 Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran v  dalam rumah TUHAN; sungguh, dekat jalan masuk ke bait TUHAN, di antara balai Bait Suci dan mezbah w  ada kira-kira dua puluh lima orang laki-laki, yang membelakangi bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari x  di sebelah timur. y  8:17 Lalu firman-Nya kepadaku: "Kaulihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian z  yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan a  dan dengan itu terus menyakiti hati-Ku? b  Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapan-Ku. 8:18 Oleh karena itu Aku akan membalas di dalam kemurkaan-Ku. c  Aku tidak akan merasa sayang d  dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepada-Ku dengan suara yang nyaring, Aku tidak akan mendengarkan e  mereka."
Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh
9:1 Lalu aku mendengar Dia berseru dengan suara yang nyaring: "Maju ke mari, hai, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini! Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya!" 9:2 Lihat, enam orang laki-laki 41  datang dari jurusan pintu gerbang Atas, yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan f  dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. 9:3 Pada saat itu kemuliaan g  Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, h  tempatnya semula, ke atas ambang pintu Bait Suci dan Dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. 9:4 Firman TUHAN kepadanya: "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem i  dan tulislah huruf j  T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah k  karena segala perbuatan-perbuatan keji 42  yang dilakukan di sana. l " 9:5 Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Dia berfirman: "Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati! Janganlah merasa sayang m  dan jangan kenal belas kasihan. n  9:6 Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak o  kecil dan perempuan-perempuan, bunuh p  dan musnahkan! Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf q  T itu, jangan singgung! Dan mulailah dari tempat kudus-Ku!" Lalu mereka mulai dengan tua-tua 43  r  yang berada di hadapan Bait Suci. s  9:7 Kemudian firman-Nya kepada mereka: "Najiskanlah Bait Suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. t  Pergilah!" Mereka pergi ke luar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. 9:8 Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati--waktu itu aku tinggal di belakang--aku sujud u  dan berseru, kataku: "Aduh, Tuhan ALLAH, v  apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu w  atas Yerusalem? x " 9:9 Jawab-Nya kepadaku: "Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan; y  sebab mereka berkata: TUHAN sudah meninggalkan tanah ini dan TUHAN tidak melihatnya. z  9:10 Karena itu Aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; a  kelakuan mereka b  akan Kutimpakan atas kepala mereka." 9:11 Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya: "Aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku."
Kemuliaan TUHAN meninggalkan Bait Suci
10:1 Lalu aku melihat, sungguh, di atas cakrawala c  yang di atas kepala kerub d  tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai takhta, e  yang seperti permata lazurit f  kelihatannya. 10:2 Maka Ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan g  itu: "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya h  dan penuhilah i  rangkup tanganmu dengan bara api 44  j  dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. 10:3 Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan Bait Suci, waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya; dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. 10:4 Dalam pada itu kemuliaan TUHAN k  naik 45  dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu Bait Suci, dan Bait Suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan TUHAN. 10:5 Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara l  ALLAH Yang Mahakuasa, kalau Ia berfirman. m  10:6 Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu: "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, n  dari tengah-tengah kerub itu!" Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. 10:7 Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api o  yang ada di tengah-tengah mereka, diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. 10:8 Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia p  di bawah sayap mereka. 10:9 Aku melihat, sungguh, di samping kerub-kerub itu terdapat empat roda, satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. q  10:10 Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. 10:11 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan; karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, ke situlah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. 10:12 Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata r  sekelilingnya, ya, roda-roda s  mereka berempat juga. 10:13 Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut "puting beliung". 10:14 Masing-masing t  mempunyai empat muka: u  muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa v  dan yang keempat ialah muka rajawali. w  10:15 Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup x  yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. y  10:16 Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. 10:17 Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti, kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda z  itu. 10:18 Lalu kemuliaan a  TUHAN pergi dari ambang pintu Bait Suci dan hinggap di atas kerub-kerub. b  10:19 Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. c  Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah timur, sedang kemuliaan d  Allah Israel berada di atas mereka. 10:20 Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. e  Dan aku mengerti, bahwa mereka adalah kerub-kerub. 10:21 Masing-masing mempunyai empat muka f  dan bagi masing-masing ada empat sayap g  dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. 10:22 Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. h  Masing-masing berjalan lurus ke mukanya.
Pemimpin-pemimpin Israel dihukum
11:1 Lalu Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang Timur dari rumah TUHAN, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada dua puluh lima orang dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Azur dan Pelaca i  bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin j  bangsa. k  11:2 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan l  dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, m  11:3 yang mengatakan: Bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali 46 ? Kota inilah periuk n  dan kita dagingnya. o  11:4 Oleh sebab itu bernubuatlah p  melawan mereka, bernubuatlah, hai anak manusia!" 11:5 Maka Roh TUHAN meliputi aku dan TUHAN berfirman kepadaku: "Katakanlah: Beginilah firman TUHAN: Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan Aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. q  11:6 Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. r  11:7 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, s  tetapi kamu akan Kugiring keluar 47  dari dalamnya. t  11:8 Kamu takut kepada pedang, u  tetapi Aku akan mendatangkan pedang atasmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. v  11:9 Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan w  kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. x  11:10 Kamu akan berebahan karena pedang dan di tanah Israel y  Aku akan menghukum kamu; dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. 11:11 Kota ini tidak akan menjadi periuk z  bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya; di tanah Israel Aku akan menghukum kamu. 11:12 Dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, a  karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Ku b  dan peraturan-peraturan-Ku tidak kamu lakukan; bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu 48 . c " 11:13 Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca d  bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku: "Aduh, Tuhan ALLAH, apakah Engkau menghabiskan sisa Israel? e "
Janji tentang pembaharuan Israel
11:14 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 11:15 "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya: Mereka telah jauh dari TUHAN, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. f  11:16 Oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Walaupun Aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka di negeri-negeri itu dan Aku menjadi tempat kudus 49  g  yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang, 11:17 oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan Aku akan memberikan kamu tanah 50  Israel. h  11:18 Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya i  yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan j  yang keji dari tanah itu. 11:19 Aku akan memberikan mereka hati k  yang lain dan roh yang baru 51  di dalam batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras l  dan memberikan mereka hati yang taat, m  11:20 supaya mereka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku n  dengan setia; maka mereka akan menjadi umat-Ku o  dan Aku akan menjadi Allah p  mereka. 11:21 Mengenai mereka, yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya q  yang keji, Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r " 11:22 Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan s  Allah Israel berada di atas mereka. t  11:23 Lalu kemuliaan u  TUHAN naik 52  ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung v  yang di sebelah timur kota. 11:24 Dan Roh w  itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan x  yang dari Roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu dari padaku 11:25 dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan TUHAN kepadaku. y 
Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel
12:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:2 "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak 53 , z  yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. a  12:3 Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan 54  dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka; pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali b  mereka akan insaf c  bahwa mereka adalah kaum pemberontak. d  12:4 Bawalah barang-barangmu itu ke luar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka; dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. e  12:5 Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lobang di tembok 55  f  dan keluarlah dari situ. 12:6 Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu ke luar pada malam gelap; engkau harus menutupi mukamu 56 , sehingga engkau tidak melihat tanah; sebab Aku membuat engkau menjadi lambang g  bagi kaum Israel." 12:7 Lalu kulakukan seperti diperintahkan h  kepadaku: aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok, pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. 12:8 Pada hari besoknya datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:9 "Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu: Apakah yang kaulakukan i  ini? 12:10 Katakanlah kepada mereka: beginilah firman Tuhan ALLAH: Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem 57  dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. 12:11 Katakanlah: Aku menjadi lambang j  bagimu; seperti yang kulakukan ini begitulah akan berlaku kepada mereka: sebagai orang buangan k  mereka akan pergi ke pembuangan. 12:12 Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap l  dan akan pergi ke luar; orang akan membuat sebuah lobang di tembok supaya ada baginya jalan keluar; ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah m  itu. 12:13 Aku akan memasang jaring-Ku n  untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku o  dia akan terjebak dan Aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, p  tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya; q  ia akan mati r  di sana. 12:14 Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus pedang s  dari belakang mereka. 12:15 Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, apabila aku menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa t  dan menghamburkan mereka ke semua negeri. 12:16 Tetapi Aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceriterakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang; dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. u " 12:17 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:18 "Hai anak manusia, makanlah makananmu v  dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas, 12:19 dan katakanlah kepada penduduk negeri ini: Beginilah firman Tuhan ALLAH tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel: Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah-gulana supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya w  sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. x  12:20 Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. y " 12:21 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:22 "Hai anak manusia, sindiran z  apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi: Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatanpun tak jadi? a  12:23 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka: Waktunya sudah dekat b  dan tiap penglihatan akan jadi. c  12:24 Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan d  yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel, 12:25 sebab Aku, TUHAN, akan berfirman dan apa yang Kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda e  lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, Aku akan mengucapkan suatu firman dan Aku akan menggenapinya, f  demikianlah firman Tuhan ALLAH. g " 12:26 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12:27 "Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata: Penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya, waktunya masih lama. h  12:28 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan ALLAH."
Hukuman terhadap nabi-nabi palsu
13:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 13:2 "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi 59  i  Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya j  saja: Dengarlah firman TUHAN! k  13:3 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah nabi-nabi l  yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. m  13:4 Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel! 13:5 Kamu tidak mempertahankan n  lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari TUHAN. o  13:6 Penglihatan mereka menipu p  dan tenungan mereka adalah bohong; mereka berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal TUHAN tidak mengutus q  mereka, dan mereka menanti firman itu digenapi-Nya. r  13:7 Bukankah penglihatan s  tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal Aku tidak berbicara? 13:8 Sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi lawanmu, t  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 13:9 Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong; u  mereka tidak termasuk perkumpulan umat-Ku dan tidak akan tercatat dalam daftar v  kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. w  13:10 Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan x  umat-Ku dengan mengatakan: Damai y  sejahtera!, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera 60 --mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya z -- 13:11 katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu: Hujan lebat akan membanjir, rambun a  akan jatuh b  dan angin tofan akan bertiup! c  13:12 Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu: Di mana sekarang kapur, yang kamu oleskan itu? 13:13 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Di dalam amarah-Ku Aku akan membuat angin tofan bertiup dan di dalam murka-Ku hujan d  lebat akan membanjir, dan di dalam amarah-Ku rambun e  yang membinasakan f  akan jatuh. 13:14 Dan Aku akan meruntuhkan tembok g  yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya h  menjadi kelihatan; tembok kota itu akan runtuh i  dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 13:15 Begitulah Aku akan melampiaskan amarah-Ku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya dan Aku akan berkata kepadamu: Lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, 13:16 yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan ALLAH. j "
Hukuman terhadap nabiah-nabiah palsu
13:17 "Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu k  kepada kaum perempuan l  bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. m  13:18 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah dukun-dukun perempuan 61 , yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umat-Ku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? 13:19 Kamu melanggar n  kekudusan-Ku di tengah-tengah umat-Ku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, o  dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati, dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup, p  dalam hal kamu berbohong kepada umat-Ku yang sedia mendengar bohong. 13:20 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang dan Aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung, q  orang-orang yang kamu tangkap. 13:21 Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umat-Ku dari tanganmu dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. r  13:22 Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, s  sedang Aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. t  13:23 Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara u  yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan v  bohong; Aku akan melepaskan w  umat-Ku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. x "
Hukuman terhadap penyembah berhala-berhala
14:1 Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. y  14:2 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 14:3 "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya 62  z  dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan, a  yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah Aku mau mereka meminta petunjuk dari pada-Ku? b  14:4 Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi--Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, 14:5 supaya Aku memikat hati kaum Israel, yang seluruhnya sudah menyimpang c  dari pada-Ku dengan mengikuti segala berhala-berhala d  mereka. 14:6 Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah e  dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu f  yang keji. 14:7 Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing g  yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang dari pada-Ku 63  dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, h  yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk i  dari pada-Ku baginya--Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia. 14:8 Aku sendiri akan menentang j  orang itu dan Aku akan membuat dia menjadi lambang k  dan kiasan l  dan melenyapkannya dari tengah-tengah umat-Ku. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. m  14:9 Jikalau nabi n  itu membiarkan dirinya tergoda o  dengan mengatakan suatu ucapan--Aku, TUHAN yang menggoda nabi itu--maka Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan dia dan memunahkannya 64  dari tengah-tengah umat-Ku Israel. p  14:10 Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, 14:11 supaya kaum Israel jangan lagi sesat q  dari pada-Ku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka; dengan demikian mereka akan menjadi umat-Ku r  dan Aku akan menjadi Allah mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. s "
Hukuman tidak tertegahkan lagi
14:12 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 14:13 "Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa t  kepada-Ku dengan berobah setia dan Aku mengacungkan tangan-Ku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya u  dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, v  14:14 biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, w  Daniel x  dan Ayub 65 , y  mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran z  mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 14:15 Atau jikalau Aku membuat binatang buas a  berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorangpun berani melintasinya karena binatang buas b  itu, 14:16 dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan 66 ; hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. c  14:17 Atau jikalau Aku membawa pedang d  atas negeri itu dan Aku berfirman: Hai pedang, jelajahilah negeri itu!, dan Aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, e  14:18 dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. 14:19 Atau jikalau Aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan Aku mencurahkan amarah-Ku f  atasnya sehingga darah g  mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, h  14:20 dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran i  mereka. 14:21 Ya, beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauh lebih dari itu, kalau Aku mendatangkan keempat hukuman-Ku j  yang berat-berat, yaitu pedang, k  kelaparan, l  binatang buas dan sampar, m  atas Yerusalem untuk melenyapkan dari padanya manusia dan binatang! n  14:22 Tetapi sungguh, akan tertinggal di sana orang yang terluput, o  yang mengiring ke luar p  anak-anak lelaki dan perempuan; lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku q  mereka dan kamu akan merasa terhibur r  tentang malapetaka yang Kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segala-galanya yang Kudatangkan atasnya. 14:23 Mereka akan menghibur kamu, kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan Kuperbuat segala sesuatu yang Kuperbuat atas Yerusalem, demikianlah firman Tuhan ALLAH. s "
Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna
15:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 15:2 "Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur 67  t  dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? 15:3 Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu u  dari padanya ataukah membuat gantungan v  dari padanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? 15:4 Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar; kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala, bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? w  15:5 Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar; apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? 15:6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang Kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah Aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. 15:7 Aku sendiri akan menentang x  mereka. Walaupun mereka luput dari api, y  z  tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, a  pada saat Aku menentang mereka 15:8 dan Aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, b  oleh karena mereka berobah setia, c  demikianlah firman Tuhan ALLAH."
Allah memungut Yerusalem menjadi isteri-Nya
16:1 68 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 16:2 "Hai anak manusia, beritahukanlah d  kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya e  yang keji 16:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada Yerusalem: Asalmu f  dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan 69 ; ayahmu g  ialah orang Amori h  dan ibumu orang Heti. i  16:4 Kelahiranmu begini: Waktu engkau dilahirkan, j  pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih; juga dengan garampun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. 16:5 Tidak seorangpun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan; malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. 16:6 Maka Aku lalu dari situ dan Kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah dan Aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu: Engkau harus hidup 70  k  16:7 dan jadilah besar l  seperti tumbuh-tumbuhan di ladang! Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. m  16:8 71 Maka Aku lalu dari situ dan Aku melihat engkau, sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kain-Ku n  kepadamu 72  dan menutupi auratmu. Dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian o  dengan engkau, demikianlah firman Tuhan ALLAH, dan dengan itu engkau Aku punya. p  16:9 Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan q  darahmu dari padamu dan Aku mengurapi engkau dengan minyak. 16:10 Aku mengenakan pakaian berwarna-warna r  kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus s  dan selendang t  dari sutera. 16:11 Dan Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan u  dan mengenakan gelang v  pada tanganmu dan kalung w  pada lehermu. 16:12 Dan Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu x  dan anting-anting y  pada telingamu dan mahkota z  kemuliaan di atas kepalamu. a  16:13 Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu b  lenan halus dan sutera dan kain berwarna-warna; makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak c  dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. d  16:14 Dan namamu e  termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, f  sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasan-Ku yang Kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. g "
Persundalan Yerusalem dan hukumannya
16:15 "Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyhuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu 73  kepada setiap orang yang lewat. h  i  16:16 Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu j  berwarna-warni dan engkau bersundal k  di situ; seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. 16:17 Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang Kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal 74  dengan mereka. l  16:18 Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyak-Ku dan ukupan-Ku. m  16:19 Juga makanan-Ku yang Kuberikan kepadamu--tepung yang terbaik, minyak dan madu Kuberikan makananmu--engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum, demikianlah firman Tuhan ALLAH. n  16:20 Bahkan, engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan o  yang engkau lahirkan bagi-Ku p  dan mempersembahkannya 75  kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng q  16:21 bahwa engkau menyembelih anak-anak-Ku dan menyerahkannya kepada mereka r  dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? 16:22 Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, s  waktu engkau telanjang bugil t  sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. u  16:23 Dan sesudah segala kejahatanmu itu--celaka, v  celakalah engkau! Demikianlah firman Tuhan ALLAH-- 16:24 engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan w  di tiap-tiap tanah lapang. x  16:25 Pada setiap persimpangan jalan y  engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, z  sehingga persundalanmu bertambah-tambah. 16:26 Engkau bersundal a  dengan orang Mesir, b  tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu c  bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit hati-Ku. d  16:27 Lihat, Aku telah melawan e  engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan f  engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin, g  yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. 16:28 Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, h  oleh karena engkau belum merasa puas; i  ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. 16:29 Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, j  tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. k  16:30 Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH, engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal l  jahanam, 16:31 yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu m  di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. 16:32 Hai isteri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. 16:33 Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, n  tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah o  umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. p  16:34 Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain; bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal; tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa; itulah kebalikannya padamu. 16:35 Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman TUHAN! 16:36 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji dan oleh karena darah q  anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka, 16:37 sungguh, oleh karena itu Aku akan mengumpulkan semua kekasihmu 76 , yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci; Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau dan Aku akan menyingkapkan r  auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. s  16:38 Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah t  dan Aku akan melampiaskan atasmu murka u  dan cemburuan-Ku. 16:39 Aku akan menyerahkan v  engkau di dalam tangan mereka dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu, mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bugil. w  16:40 Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melempari engkau dengan batu x  dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. 16:41 Mereka akan membakar y  rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. z  Dengan demikian Aku membuat engkau berhenti a  bersundal dan upah sundal tidak akan kauberikan lagi. 16:42 Demikianlah Aku melampiaskan murka-Ku kepadamu sehingga cemburu-Ku kepadamu reda kembali; barulah Aku merasa tenang dan tidak sakit hati b  lagi. 16:43 Oleh karena engkau tidak teringat c  lagi kepada masa mudamu 77 , tetapi dengan semuanya ini membuat Aku gemetar kemarahan, sungguh, Aku juga akan menimpakan d  kelakuanmu atas kepalamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu e  yang keji? 16:44 Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran f  ini mengenai engkau: Begitu ibu, begitu anak! 16:45 Anak ibumu engkau, yang jijik g  melihat suaminya h  dan anak-anaknya lelaki, dan adik kakak-kakakmu perempuan engkau, yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori. i  16:46 Kakakmu j  yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, k  yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. 16:47 Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji; sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka l  dalam seluruh hidupmu. 16:48 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, m  sesungguh-sungguhnya Sodom, n  kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan o  beserta anak-anakmu perempuan. 16:49 Lihat, inilah kesalahan Sodom, p  kakakmu yang termuda itu: kecongkakan, q  makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan r  hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. s  16:50 Mereka menjadi tinggi hati t  dan melakukan kekejian di hadapan-Ku; maka Aku menjauhkan mereka sesudah Aku melihat u  itu. 16:51 Dan Samaria tidak membuat setengahpun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, v  engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. 16:52 Tanggunglah nodamu, hai engkau, yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan; dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka, mereka lebih benar w  dari padamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah x  nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar."
Allah menjanjikan perjanjian baru
16:53 "Tetapi Aku akan memulihkan y  keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan juga Aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, z  16:54 supaya engkau menanggung nodamu a  dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. 16:55 Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; dan engkaupun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. b  16:56 Bukankah Sodom, kakakmu yang termuda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu, 16:57 sebelum kejahatanmu menjadi nyata, seperti pada saat ini engkau diaibkan c  oleh anak-anak perempuan Edom d  dengan semua yang di sekitarnya dan anak-anak perempuan Filistin, yang menghina engkau dari sekitarmu? 16:58 Kemesumanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung, demikianlah firman TUHAN. e  16:59 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. f  16:60 Tetapi Aku akan mengingat perjanjian-Ku 78  g  dengan engkau pada masa mudamu h  dan Aku akan meneguhkan bagimu perjanjian i  yang kekal. 16:61 Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu, j  pada waktu Aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, k  tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. 16:62 Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku l  dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, m  16:63 dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, n  sehingga mulutmu o  terkatup sama sekali karena nodamu, waktu Aku mengadakan pendamaian p  bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. q "
Lambang ketidaksetiaan raja Zedekia
17:1 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 17:2 "Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan r  kepada kaum Israel. 17:3 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Seekor burung rajawali s  yang besar 79  dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon t  dan ia mengambil puncak pohon aras. 17:4 Ia mematahkan u  pucuknya yang paling ujung 80  dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. 17:5 Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi; ia menempatkannya dekat air v  yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa 17:6 sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya w  melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. x  17:7 Dalam pada itu ada juga burung rajawali besar yang lain 81  dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi y  dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. 17:8 Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang z  dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. 17:9 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. a  17:10 Lihat, ia b  memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur 82 ? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya c  itu." 17:11 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 17:12 "Katakanlah kepada kaum pemberontak: Tidakkah kamu mengetahui apa artinya d  ini? Katakan: Lihat, raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya e  dan membawa mereka ke Babel f  baginya. 17:13 Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian g  dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. h  Ia mengambil juga orang-orang berkuasa i  negeri itu, 17:14 supaya kerajaan itu menjadi lemah j  dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. 17:15 Tetapi orang itu memberontak k  kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, l  supaya ia diberi kuda dan tentara m  yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? n  Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? 17:16 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ia pasti mati o  di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu dari padanya dan mengingkari p  perjanjian raja itu dengan dia. 17:17 Dan Firaun q  tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang, pada waktu tembok pengepungan r  ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. s  17:18 Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, t  tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. 17:19 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya. u  17:20 Aku akan memasang jaring-Ku v  untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku ia akan terjebak; Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana Aku akan berperkara w  dengan dia, karena ia berobah setia x  terhadap Aku. 17:21 Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang y  dan yang terluput z  akan dihamburkan ke semua mata angin. a  Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang mengatakannya. b  17:22 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku sendiri akan mengambil sebuah carang c  dari puncak 83  pohon aras yang tinggi dan menanamnya; Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda dan Aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung d  yang menjulang tinggi ke atas; 17:23 di atas gunung Israel yang tinggi e  akan Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah f  dan menjadi pohon aras yang hebat; segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. g  17:24 Maka segala pohon di ladang h  akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, merendahkan i  pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk j  kembali. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan membuatnya. k "
Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya
18:1 84 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 18:2 "Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini 85  di tanah Israel: Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? l  18:3 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran m  ini lagi di Israel. 18:4 Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya! Dan orang yang berbuat dosa, n  itu yang harus mati. o  18:5 Kalau seseorang adalah orang benar 86  dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, 18:6 dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung p  atau tidak melihat kepada berhala-berhala q  kaum Israel, tidak mencemari isteri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, r  18:7 tidak menindas s  orang lain, ia mengembalikan gadaian t  orang, tidak merampas u  apa-apa, memberi makan orang lapar, v  memberi pakaian kepada orang telanjang, w  18:8 tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, x  menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar y  di antara manusia dengan manusia, 18:9 hidup menurut ketetapan-Ku z  dan tetap mengikuti peraturan-Ku dengan berlaku setia--ialah orang benar, a  dan ia pasti hidup, b  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 18:10 Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok 87 , dan yang suka menumpahkan darah c  atau melakukan salah satu dari hal-hal itu 18:11 --walaupun ayah tidak melakukan satupun--juga makan daging persembahan di atas gunung d  dan mencemari isteri sesamanya, 18:12 menindas orang sengsara e  dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian f  orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, g  18:13 memungut bunga uang dan mengambil riba, h  orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati; darahnya tertimpa kepadanya sendiri. i  18:14 Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu: j  18:15 ia tidak makan daging persembahan di atas gunung k  dan tidak melihat kepada berhala-berhala l  kaum Israel, tidak mencemari isteri sesamanya, 18:16 tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, m  memberi pakaian kepada orang telanjang, n  18:17 menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturan-Ku o  dan hidup menurut ketetapan-Ku--orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. 18:18 Ayahnya, yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh, ia akan mati karena kesalahannya. 18:19 Tetapi kamu berkata: Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? --Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapan-Ku dengan setia, maka ia pasti hidup. p  18:20 Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. q  Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. r  18:21 Tetapi jikalau s  orang fasik bertobat 88  dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku t  serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. u  18:22 Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia; ia akan hidup v  karena kebenaran yang dilakukannya. 18:23 Apakah Aku berkenan w  kepada kematian orang fasik? demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? x  18:24 Jikalau orang benar berbalik 89  y  dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik--apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati z  karena ia berobah setia a  dan karena dosa yang dilakukannya. 18:25 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! b  Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakan-Ku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? c  18:26 Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. 18:27 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. d  18:28 Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. e  18:29 Tetapi kaum Israel berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Apakah tindakan-Ku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? 18:30 Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bertobatlah f  dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan g  kamu ke dalam kesalahan. 18:31 Buangkanlah h  dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku dan perbaharuilah hatimu i  dan rohmu! Mengapakah j  kamu akan mati, hai kaum Israel? k  18:32 Sebab Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Oleh sebab itu, bertobatlah, l  supaya kamu hidup! m "
Ratapan tentang raja Israel
19:1 Hai, ucapkanlah suatu ratapan 90  n  mengenai raja o  Israel, 19:2 dan katakanlah begini: "Betapa ibumu menjadi seekor singa betina p  di antara singa-singa! Ia berbaring di antara singa-singa muda, dan menyusui anak-anaknya. q  19:3 Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya 91 , sehingga menjadi singa muda; ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. 19:4 Bangsa-bangsa menyerukan: Singa mengamuk! akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka; mereka mengelikir r  dia dan menggiringnya ke Mesir. s  19:5 Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya t  yang lain 92  dan membesarkannya menjadi singa muda. u  19:6 Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa, ia menjadi seekor singa muda; ia belajar menerkam, malah manusia v  ditelannya. 19:7 Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas w  kota-kotanya; bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. 19:8 Maka bangsa-bangsa x  bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya, mereka memasang jaring y  untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. z  19:9 Ia dikurung dalam kandang, sambil dikelikir, a  dibawa ke hadapan raja Babel b  dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya c  jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. d  19:10 Ibumu 93  seperti pohon anggur dalam kebun anggur, e  yang tertanam dekat air, f  berbuah dan bercabang karena air g  yang berlimpah-limpah. 19:11 Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan; ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya h  yang banyak. 19:12 Tetapi ia tercabut i  di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi; angin timur j  membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering; dan api menghabiskannya. k  19:13 Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, l  di tanah m  yang kering dan haus akan air. 19:14 Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan n  habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. o " Ini adalah ratapan p  dan sudah menjadi ratapan.
Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel
20:1 Pada tahun ketujuh, dalam bulan yang kelima, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua 94  Israel untuk meminta petunjuk q  dari pada TUHAN dan duduk di hadapanku. r  20:2 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 20:3 "Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua s  Israel dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk t  dari pada-Ku? Demi Aku yang hidup, Aku tidak mau kamu meminta petunjuk dari pada-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH. u  20:4 Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang v  mereka, 20:5 dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku memilih w  Israel, Aku bersumpah x  kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah TUHAN Allahmu! y  20:6 Pada hari itu Aku bersumpah z  kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang Kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, a  tanah yang permai b  di antara semua negeri. 20:7 Dan Aku berkata kepada mereka: Biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya c  yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala d  Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu. e  20:8 Tetapi mereka memberontak terhadap Aku dan tidak mau mendengar kepada-Ku; f  setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. g  Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. h  20:9 Tetapi Aku bertindak oleh karena nama-Ku 95 , supaya itu jangan dinajiskan i  di hadapan bangsa-bangsa, di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu Aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. j  20:10 Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. k  20:11 Di sana Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapan-Ku dan memberitahukan peraturan-peraturan-Ku, dan manusia yang melakukannya, akan hidup. l  20:12 Hari-hari Sabat-Ku 96  m  juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan n  di antara Aku dan mereka, o  supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan p  mereka. 20:13 Tetapi kaum Israel memberontak q  terhadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, r  yang, kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku s  dengan sangat. Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku t  ke atas mereka di padang gurun u  hendak membinasakan v  mereka. 20:14 Tetapi Aku bertindak karena nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan w  di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka ke luar. x  20:15 Walaupun begitu Aku bersumpah y  kepadanya di padang gurun, bahwa Aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah z  yang permai di antara semua negeri, 20:16 oleh karena mereka menolak peraturan-peraturan-Ku a  dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku; sebab hati b  mereka mengikuti berhala-berhala c  mereka. 20:17 Tetapi Aku merasa sayang melihat mereka, sehingga Aku tidak membinasakannya d  dan tidak menghabisinya di padang gurun. 20:18 Maka Aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun: Janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu e  dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka dan janganlah menajiskan dirimu f  dengan berhala-berhala mereka. 20:19 Akulah TUHAN, Allahmu: g  Hiduplah menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan lakukanlah peraturan-peraturan-Ku h  dengan setia, 20:20 kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, i  sehingga itu menjadi peringatan j  di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu. k  20:21 Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap Aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku l  dengan setia, sedang manusia yang melakukannya, akan hidup; mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku. Maka Aku bermaksud mencurahkan amarah-Ku m  ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di padang gurun. n  20:22 Tetapi Aku menarik o  tangan-Ku kembali dan bertindak karena nama-Ku, p  supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka ke luar. 20:23 Walaupun begitu Aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan q  mereka ke semua negeri, 20:24 oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku dan menolak ketetapan-ketetapan-Ku r  dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku s  dan matanya selalu tertuju t  kepada berhala-berhala u  ayah-ayah mereka. 20:25 Begitulah Aku juga memberi v  kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan, yang karenanya mereka tidak dapat hidup. w  20:26 Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan x  sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya Kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN. y  20:27 Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam hal ini juga nenek moyangmu z  menghujat a  Aku, yaitu mereka berobah setia kepada-Ku. b  20:28 Sebab sesudah Aku membawa mereka ke negeri c  yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan d  mereka. 20:29 Maka Aku berkata kepada mereka: Tempat tinggi e  apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut Tempat Tinggi sampai hari ini. 20:30 Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu menajiskan dirimu 97  f  juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya g  yang menjijikkan? 20:31 Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu h  sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini, apakah Aku masih mau kamu minta petunjuk dari pada-Ku, hai kaum Israel? Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk dari pada-Ku. i  20:32 Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan: Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain 98 , seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. 20:33 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan j  yang teracung dan amarah k  yang tercurah. 20:34 Aku akan membawa kamu keluar 99  dari tengah bangsa-bangsa l  dan mengumpulkan m  kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan n  yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah o  yang tercurah, 20:35 dan Aku akan membawa kamu ke padang gurun p  bangsa-bangsa dan di sana Aku akan berperkara q  dengan kamu berhadapan muka. 20:36 Seperti Aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah Aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r  20:37 Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat s  gembala-Ku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. t  20:38 Aku akan memisahkan u  dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap Aku; Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. v  20:39 Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman Tuhan ALLAH, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. w  Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan Aku dan tidak lagi melanggar kekudusan nama-Ku x  yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. y  20:40 Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel z  yang tinggi, demikianlah firman Tuhan ALLAH, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan a  khususmu dan sajian-sajianmu b  yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. 20:41 Seperti kepada persembahan yang harum c  Aku berkenan kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan d  kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku e  kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. f  20:42 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, g  pada waktu Aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, h  ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. i  20:43 Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, j  dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual k  melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. l  20:44 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada masa Aku, oleh karena nama-Ku, m  tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. n "
Api dari tanah selatan
20:45 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 20:46 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu o  ke selatan dan ucapkanlah banyak tegoran terhadap p  tanah selatan dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan; q  20:47 dan katakanlah kepada hutan r  di sebelah selatan: Dengarlah firman TUHAN: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis s  setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara t  akan terbakar kepanasan olehnya. u  20:48 Dan setiap manusia akan melihat, bahwa Aku, Tuhanlah yang memasangnya; api itu tidak akan padam. v " 20:49 Lalu aku berkata: "Aduh, Tuhan ALLAH, w  mereka berkata tentang aku: Apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? x "
Pedang TUHAN melawan Yerusalem
21:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: y  21:2 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu z  ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak tegoran terhadap tempat kudusnya a  dan bernubuatlah melawan b  tanah Israel. 21:3 Katakanlah kepada tanah Israel: Beginilah firman TUHAN: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu c  dan akan mencabut pedang-Ku 100  d  dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik 101 . e  21:4 Oleh karena Aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedang-Ku f  akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. g  21:5 Dan semua manusia akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, mencabut pedang-Ku h  dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali i  lagi j  ke situ. 21:6 Dan engkau anak manusia, mengeranglah! Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan k  yang pahit. 21:7 Dan kalau mereka bertanya kepadamu: Mengapa engkau mengeluh? l  jawablah: Karena suatu berita! Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar m  dan semua tangan menjadi lemah lesu, n  segala semangat menghilang o  dan semua orang terkencing ketakutan. p  Sungguh, pasti datang dan terjadi! demikianlah firman Tuhan ALLAH." 21:8 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 21:9 "Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan: Beginilah firman TUHAN: Pedang! Pedang! Yang sudah diasah dan juga digosok! 21:10 Diasah untuk menumpahkan darah q  dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersukacita? --Tongkat anakku menghina segala macam kayu. r  -- 21:11 Pedang itu diberikan supaya digosok, s  supaya sedia dipergunakan; pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. 21:12 Berserulah dan merataplah, hai anak manusia! Sebab pedang itu ditujukan melawan umat-Ku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel; mereka dan umat-Ku sama-sama dibiarkan dimakan pedang 102 . Oleh sebab itu tepuklah pinggangmu t  sebagai tanda perkabungan. 21:13 Sebab percobaan datang dan tidak suatupun yang dapat tahan, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 21:14 Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu, u  biarlah pedang itu menjadi dua kali lipat, tiga kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran, yang berkeliling v  menghabiskan mereka. 21:15 Supaya hati mereka hancur w  dan yang jatuh berebahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka, Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. x  21:16 Pancung yang di kanan dan di kiri, ke mana saja matamu menetak. 21:17 Dan Aku juga akan bertepuk tangan y  dan hati-Ku yang panas z  menjadi tenang kembali. Aku, TUHAN, yang mengatakannya. a " 21:18 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 21:19 "Hai engkau anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang b  raja Babel 103 ; keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk c  jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. 21:20 Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibukota bani Amon d  dan melawan Yehuda, yang bentengnya ada di Yerusalem. 21:21 Sebab raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan; ia mengocok e  panah, meminta petunjuk dari terafim f  dan menilik hati binatang. g  21:22 Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem: supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik h  pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan i  dan mendirikan benteng pengepungan. j  21:23 Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu, walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk; tetapi ia mengingat k  kesalahan l  mereka, sehingga mereka ditangkap. 21:24 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. 21:25 Dan hai engkau, raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba m  untuk penghakiman terakhir, n  21:26 beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu! o  Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. p  21:27 Puing, puing, puing akan Kujadikan dia! Inipun tidak akan tetap. Sampai ia datang 104  yang berhak atasnya, q  dan kepadanya akan Kuberikan itu. r "
Pedang TUHAN melawan bani Amon
21:28 "Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH mengenai bani Amon s  dan cercaan mereka; katakanlah: Pedang, t  pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir-- 21:29 sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan u  bohong kepadamu--untuk ditetakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. v  21:30 Kembalikanlah itu ke sarungnya! w  Di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu x  Aku akan menghukum engkau. 21:31 Aku akan mencurahkan geram-Ku atasmu dan menyemburkan y  api murka-Ku z  kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu, yang menimbulkan kemusnahan. a  21:32 Engkau menjadi makanan api, b  darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat c  lagi, sebab Aku, TUHAN, yang mengatakannya."
Dosa-dosa Yerusalem
22:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 22:2 "Hai engkau, anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? d  Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya e  yang keji, 22:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai kota, yang mencurahkan darah f  di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. 22:4 Dengan darah yang engkau curahkan g  engkau bersalah dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi najis; dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. h  Oleh karena itu Aku memberi engkau cercaan i  bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. j  22:5 Yang dekat padamu dan yang jauh dari padamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. k  22:6 Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. l  22:7 Padamu ayah dan ibu dihina m  dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing, n  padamu anak yatim dan janda o  ditindas. 22:8 Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagi-Ku dan hari-hari Sabat-Ku p  kaunajiskan. 22:9 Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah q  dengan maksud mencurahkan darah r  dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung; s  kemesuman t  dilakukan di tengah-tengahmu. 22:10 Padamu orang menyingkapkan aurat u  isteri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya v  yang menajiskannya. w  22:11 Yang satu melakukan kekejian dengan isteri x  sesamanya dan yang lain menajiskan menantunya perempuan y  dengan perbuatan mesum, orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, z  anak kandung a  ayahnya. 22:12 Padamu orang menerima suap b  untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba c  dan merugikan sesamamu d  dengan pemerasan, tetapi Aku kaulupakan, e  demikianlah firman Tuhan ALLAH. f  22:13 Sungguh, Aku bertepuk tangan g  mengenai keuntunganmu h  yang haram yang kaudapati dan mengenai darah i  yang dicurahkan di tengah-tengahmu. j  22:14 Apakah hatimu akan tetap teguh k  dan tanganmu l  merasa kuat pada masa Aku bertindak terhadap engkau? Aku, TUHAN, yang mengatakannya m  dan yang akan membuatnya. n  22:15 Aku akan menyerakkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan o  engkau ke semua negeri dan Aku akan mengikis p  kenajisanmu q  dari padamu. 22:16 Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN." 22:17 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 22:18 "Hai anak manusia, bagi-Ku kaum Israel sudah menjadi sanga; r  mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi dan timah hitam di dalam peleburan; s  mereka seperti sanga perak. t  22:19 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, u  maka sungguh, Aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. 22:20 Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya, demikianlah Aku akan mengumpulkan kamu dalam murka-Ku dan amarah-Ku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. v  22:21 Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan w  api kemurkaan-Ku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. x  22:22 Seperti perak dilebur y  dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, yang mencurahkan amarah-Ku z  atasmu. a " 22:23 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 22:24 "Hai anak manusia, katakanlah kepadanya: Engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, b  22:25 yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa c  d  yang mengaum, yang menerkam mangsanya: manusia ditelan, e  harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda f  dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. 22:26 Imam-imamnya memperkosa hukum Taurat-Ku g  dan menajiskan hal-hal yang kudus bagi-Ku, mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, h  tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir, i  mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabat-Ku. Demikianlah Aku dinajiskan j  di tengah-tengah mereka. k  22:27 Pemuka-pemukanya l  di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala m  yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang n  untuk menguntungkan o  diri sendiri secara haram. 22:28 Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur 107  p  dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan q  bohong bagi mereka; nabi-nabi itu berkata: Beginilah firman Tuhan ALLAH! --tetapi TUHAN tidak berfirman. r  22:29 Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, s  menindas orang sengsara dan miskin dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing t  bertentangan dengan hukum. u  22:30 Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang 108  yang hendak mendirikan tembok v  atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya. w  22:31 Maka Aku mencurahkan geram-Ku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaan-Ku; x  kelakuan mereka Kutimpakan y  atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. z "
Kakak beradik Ohola dan Oholiba
23:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 23:2 "Hai anak manusia, ada dua orang perempuan 109 , anak dari satu ibu. a  23:3 Mereka bersundal di Mesir, b  mereka bersundal c  pada masa mudanya; d  di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. e  23:4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. f  23:5 Dan Ohola berzinah 110 , sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, g  pahlawan-pahlawan h  perang, 23:6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. 23:7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi i  dan dengan berhala-berhalanya. 23:8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, j  sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. k  23:9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan l  dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, m  dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. n  23:10 Mereka menyingkapkan o  auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan p  sebab hukuman telah dijatuhkan q  atasnya. r  23:11 Walaupun hal itu dilihat s  oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. t  23:12 Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda u  yang ganteng. 23:13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama. v  23:14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, w  gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam, x  23:15 pinggangnya diikat dengan ikat y  pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. 23:16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan z  kepada mereka ke tanah Kasdim. a  23:17 Maka orang Babel b  datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta c  dari mereka. 23:18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, d  maka Aku menjauhkan e  diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya. f  23:19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. 23:20 Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. 23:21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu g  kegadisanmu. 23:22 Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, h  tetapi sungguh, Aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau; Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu: i  23:23 orang Babel j  dan semua orang Kasdim, k  orang Pekod, l  orang Soa dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda m  semuanya. 23:24 Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda n  dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa; mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi o  engkau menurut hukum mereka. 23:25 Aku akan membalaskan cemburuan-Ku p  kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan q  dan sisamu akan dimakan api. r  23:26 Mereka akan menelanjangi s  engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. t  23:27 Aku akan membuat engkau menghentikan u  kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. 23:28 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyerahkan v  engkau ke dalam tangan orang yang kaubenci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. 23:29 Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, w  sehingga aurat persundalanmu kelihatan. x  Kemesumanmu y  dan persundalanmu z  23:30 mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala a  mereka. 23:31 Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu Aku akan memberi engkau minum b  dari pialanya. c  23:32 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya; d  menjadi tertawaan dan olok-olok e  engkau. 23:33 Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. f  23:34 Engkau meminumnya g  beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan engkau merabitkan susumu. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. h  23:35 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau melupakan i  Aku dan membelakangi j  Aku 111 , sekarang tanggung k  sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu." 23:36 Lalu TUHAN berfirman kepadaku: "Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan l  kepada mereka perbuatan-perbuatannya m  yang keji? 23:37 Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya, bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagi-Ku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya n  menjadi makanan. 23:38 Selain itu hal ini juga mereka lakukan terhadap Aku, mereka menajiskan tempat kudus-Ku o  pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku. p  23:39 Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusannya. q  Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumah-Ku. r  23:40 Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh s  dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh, mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu t  dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. u  23:41 Engkau duduk di tempat tidur v  yang serba indah dan di hadapannya meja w  dengan hidangan yang disajikan; di atas tempat tidurmu itu kautaruh ukupan-Ku x  dan minyak-Ku. y  23:42 Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang z  padanya dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk a  dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang b  pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. c  23:43 Aku berkata: Apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal d  dengan dia, bahkan dengan dia. 23:44 Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. 23:45 Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, e  sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan f  mereka berlumuran darah." 23:46 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: "Biarlah bangkit sekumpulan g  orang melawan mereka dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. h  23:47 Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan i  mereka dan membakar j  habis rumah-rumah k  mereka. 23:48 Aku akan menghentikan l  kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. m  23:49 Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala. n  Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. o "
Lambang kuali yang berkarat
24:1 Pada tahun kesembilan, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: p  24:2 "Hai anak manusia, tuliskanlah q  tanggal hari ini 112 , ya, tanggal hari ini. Pada hari r  ini juga raja Babel mulai menyerang Yerusalem. 24:3 Ucapkanlah suatu perumpamaan s  kepada kaum pemberontak t  dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Taruhlah kuali u  di atas api 113 , taruhlah, dan tuanglah juga air ke dalamnya; 24:4 taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya; penuhilah itu dengan tulang-tulang v  pilihan. 24:5 Ambillah domba yang terpilih, w  dan susunlah juga kayu di bawahnya, biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. x  24:6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah y  kota yang penuh hutang darah, z  kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang dari padanya! Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. a  b  24:7 Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya; ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya c  dengan tanah. 24:8 Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit Aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi. 24:9 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah kota yang penuh hutang darah! Aku juga hendak memperbesar pancakanya. 24:10 Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. 24:11 Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. d  24:12 Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang dari padanya, biar dalam api. 24:13 Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan Aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir e  dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai 114  Aku melampiaskan f  amarah-Ku atasmu. 24:14 Aku, TUHAN, yang mengatakannya. g  Hal itu akan datang, dan Aku yang akan membuatnya. h  Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, i  juga tidak menyesal. j  Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu, k  demikianlah firman Tuhan ALLAH. l "
Kematian isteri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem
24:15 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 24:16 "Hai anak manusia, lihat, Aku hendak mengambil dari padamu dia yang sangat kaucintai 115  m  seperti yang kena tulah, n  tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. o  24:17 Diam-diam saja mengeluh, p  jangan mengadakan ratapan kematian; lilitkanlah destarmu q  dan pakailah kasutmu, r  jangan tutupi mukamu s  dan jangan makan roti perkabungan. t " 24:18 Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya isteriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan 116  u  kepadaku. 24:19 Maka bangsa itu berkata kepadaku: "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini bagi kami, v  bahwa engkau melakukan demikian?" 24:20 Lalu kujawab mereka: "Firman TUHAN sudah datang kepadaku: 24:21 Katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sesungguh-sungguhnya Aku akan menajiskan tempat kudus-Ku, w  kekuasaanmu yang kaubanggakan, x  kenikmatan bagi matamu y  dan bagi jiwamu; dan anak-anakmu lelaki dan perempuan z  yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. a  24:22 Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan: Mukamu b  tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan c  tidak akan kamu makan, 24:23 kepalamu pakai destar d  dan kakimu pakai kasut; e  dan kamu tidak akan meratap f  atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur g  dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. h  24:24 Demikianlah Yehezkiel i  menjadi lambang j  bagimu; tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah Tuhan ALLAH. 24:25 Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari Aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya k  dan yang dirindukan l  jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan, m  24:26 pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. n  24:27 Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. o  Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. p "
Nubuatan melawan bani Amon
25:1 117 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 25:2 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu q  kepada bani Amon 118  r  dan bernubuatlah melawan mereka! s  25:3 Katakanlah kepada bani Amon: Dengarlah firman Tuhan ALLAH: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menyerukan: Syukur! t  mengenai tempat kudus-Ku, waktu kekudusannya dilanggar, u  dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan, v  25:4 oleh sebab itu, sungguh, Aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur 119  w  menjadi miliknya; mereka akan mendirikan perkemahannya x  padamu dan membangun tempat kediamannya; mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. y  25:5 Aku akan membuat Raba z  menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota bani Amon menjadi tempat kambing domba. a  Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 25:6 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau bertepuk tangan b  dan mengentakkan kakimu ke tanah, dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel, c  25:7 oleh sebab itu, sungguh, Aku akan mengacungkan tangan-Ku d  melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan e  bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan f  engkau dari negeri-negeri; Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. g "
Nubuatan melawan Moab
25:8 Beginilah firman Tuhan ALLAH: "Oleh karena Moab h  i  berkata: Sungguh, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain 120 , 25:9 oleh sebab itu, sungguh, Aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya, ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu: Bet-Yesimot, j  Baal-Meon k  dan Kiryataim. l  25:10 Aku akan menyerahkan dia bersama bani Amon kepada orang dari sebelah Timur menjadi miliknya, supaya bani Amon jangan diingat-ingat m  lagi di antara bangsa-bangsa. 25:11 Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. n "
Nubuatan melawan orang Edom
25:12 Beginilah firman Tuhan ALLAH: "Oleh karena Edom o  membalaskan dendam kesumat 121  terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka, 25:13 oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH, Aku akan mengacungkan tangan-Ku p  melawan Edom dan melenyapkan dari padanya manusia dan binatang q  dan Aku membuatnya menjadi reruntuhan; dari Teman r  sampai Dedan s  mereka akan mati rebah oleh pedang. t  25:14 Aku akan melakukan pembalasan-Ku terhadap Edom dengan tangan umat-Ku Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murka-Ku u  dan amarah-Ku, dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah yang membalas, demikianlah firman Tuhan ALLAH. v "
Nubuatan melawan orang Filistin
25:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH: "Oleh karena orang Filistin w  membalaskan dendam kesumat x  dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun, 25:16 oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan orang Filistin y  dan melenyapkan orang Kreta z  dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai a  laut. 25:17 Aku akan melakukan pembalasan b  yang kejam terhadap mereka disertai penghajaran-penghajaran c  kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, d  pada waktu Aku melakukan pembalasan-Ku terhadap mereka. e  f "
Nubuatan melawan Tirus
26:1 Pada tahun kesebelas, dalam bulan yang tertentu, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: g  26:2 "Hai anak manusia, oleh karena Tirus 122  h  berkata mengenai Yerusalem: Syukur! i  Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu; ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. 26:3 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan j  menimbulkan gelombang-gelombangnya. 26:4 Mereka akan memusnahkan k  tembok-tembok Tirus l  dan meruntuhkan menara-menaranya, debu tanahnya akan Kubuang sampai bersih dari padanya dan akan Kujadikan dia gunung batu yang gundul. 26:5 Ia akan menjadi penjemuran pukat m  di tengah lautan, n  sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH; ia akan menjadi jarahan o  bagi bangsa-bangsa. p  26:6 Dan anak-anaknya perempuan, yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 26:7 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membawa dari utara raja Nebukadnezar, q  raja Babel, raja segala raja r  untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, s  pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. 26:8 Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang; ia akan menimbun tembok pengepungan t  dan menyusun alat-alat pendobrak u  dan memasang perisai melawan engkau. 26:9 Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. v  26:10 Kudanya adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh abu; karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya w  tembok-tembokmu akan gemetar, kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. 26:11 Dengan kaki x  kuda-kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu, rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu y  yang kauandalkan akan dirobohkan ke tanah. z  26:12 Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu; mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah; batumu, kayumu dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. a  26:13 Aku akan mengakhiri b  keramaian nyanyianmu c  dan suara kecapimu d  tidak akan kedengaran lagi. e  26:14 Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, f  sebab Aku, Tuhanlah yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 26:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada Tirus: Apakah daerah pesisir g  tidak akan gemetar h  mendengar derum kejatuhanmu, kalau orang-orang yang berebahan mengerang i  karena pembunuhan bersimaharajalela di tengah-tengahmu? 26:16 Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun takhta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. j  Mereka akan diliputi k  kegentaran dan akan duduk di tanah; l  mereka akan gentar m  senantiasa dan kaget n  melihat engkau. 26:17 Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan o  mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu: Bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu, yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan? p  26:18 Sekarang, daerah pesisir jadi gentar q  pada hari jatuhmu, ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. r  26:19 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau Aku menaikkan pasang samudera raya s  atasmu dan air banjir menutupi engkau, t  26:20 maka Aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, u  kepada bangsa dahulu kala, dan Aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. v  26:21 Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. w  Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. x "
Nyanyian ratapan mengenai Tirus
27:1 123 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 27:2 "Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan y  mengenai Tirus, 27:3 dan katakanlah kepada Tirus, z  yang terletak di pintu masuk lautan, a  dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai Tirus, engkau berkata: aku kapal yang maha indah. b  27:4 Wilayahmu di tengah lautan; ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. c  27:5 Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar Senir, d  mereka mengambil aras Libanon e  membuat bagimu tiang layar. 27:6 Pohon tarbantin f  dari Basan dipakai untuk dayungmu; geladakmu mereka buat dari tulang gading ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. g  27:7 Layarmu diperbuat dari lenan halus h  yang berwarna-warni dari tanah Mesir; itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda i  dari pantai Elisa. j  27:8 Orang Sidon dan Arwad k  menjadi pendayungmu; tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu, mereka menjadi pelaut-pelautmu. l  27:9 Tua-tua Gebal m  dengan ahli-ahlinya berada padamu hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut n  beserta anak kapalnya berlabuh padamu hendak menukarkan barang dagangannya. 27:10 Orang Persia, o  Lud p  dan Put, q  yang menjadi prajuritmu ada dalam ketenteraanmu. Perisai r  dan ketopong digantungkan padamu; mereka menambah semarakmu. 27:11 Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling dan orang Gamad di atas menara-menaramu; mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling, mereka membuat keindahanmu sempurna. s  27:12 Tarsis t  berdagang dengan engkau dalam segala macam harta u  yang banyak; mereka menukarkan perak, besi, timah putih dan timah hitam ganti barang-barangmu. 27:13 Yawan, v  Tubal dan Mesekh w  berdagang dengan engkau; mereka menukarkan budak-budak, x  barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. 27:14 Dari Bet-Togarma y  mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang dan bagal ganti barang-barangmu. 27:15 Orang Rodos z  berdagang dengan engkau, banyak daerah pesisir a  menjadi daerah pasaranmu; mereka membawa kepadamu tulang gading b  dan kayu arang sebagai upeti. 27:16 Edom c  berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu; mereka menukarkan permata batu darah, d  kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan e  halus, karang f  dan batu delima ganti barang-barangmu. 27:17 Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau; mereka menukarkan gandum g  dari Minit, h  mur, madu, minyak dan balsam i  ganti barang-barang daganganmu. j  27:18 Damsyik k  berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu l  yang banyak. Anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakhar, 27:19 dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu; besi yang sudah dikerjakan dari Uzal, m  n  kayu teja o  dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. 27:20 Dedan p  berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. 27:21 Arab q  dan semua pemuka Kedar r  berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan; dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. 27:22 Pedagang Syeba s  dan Raema berdagang dengan engkau; mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah t  dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas u  ganti barang-barangmu. 27:23 Haran, v  Kane, Eden, w  Asyur x  dan Kilmad berdagang dengan engkau. 27:24 Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna dan tali berpilin yang teguh. 27:25 Kapal-kapal Tarsis y  membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. z  27:26 Ke lautan luas pendayungmu membawa engkau. Tetapi badai timur a  melandamu di tengah lautan. 27:27 Hartamu, b  barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan c  pada hari tenggelammu. 27:28 Mendengar teriakan pelautmu gemetarlah d  tanah daratan. 27:29 Mereka turun dari kapalnya, yang mengayun dayung semua. Anak kapal, pelaut semuanya ke daratan lari mereka. 27:30 Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu; taruh abu e  di atas kepala, berguling-guling f  dalam debu. g  27:31 Mereka menggundul h  diri, demi engkau, dan melilitkan kain kabung; mereka menangis, i  jiwa merana, karena engkau; suatu ratapan yang pahit. j  27:32 Dalam meratap karena engkau mereka mengucapkan, menangiskan ratapan: k  Siapa seperti Tirus, yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? l  27:33 Sesudah barangmu datang dari laut m  engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa, dengan banyaknya hartamu, n  daganganmu engkau memperkaya raja-raja dunia. 27:34 Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan; daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. o  27:35 Orang pesisir p  kaget q  semua melihatmu; raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. r  27:36 Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu, s  akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap t  selamanya engkau."
Nubuatan melawan raja Tirus
28:1 124 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 28:2 "Hai anak manusia, u  katakanlah kepada raja Tirus: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Karena engkau menjadi tinggi hati, dan berkata: Aku adalah Allah! Aku duduk di takhta v  Allah di tengah-tengah lautan. w  Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. x  28:3 Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel; y  tiada rahasia yang terlindung bagimu. 28:4 Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kaukumpulkan dalam perbendaharaanmu. z  28:5 Karena engkau sangat pandai berdagang a  engkau memperbanyak kekayaanmu, b  dan karena itu engkau jadi sombong. c  28:6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah 28:7 maka, sungguh, Aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa d  yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu e  yang terpuja; dan semarakmu f  dinajiskan. 28:8 Engkau diturunkannya ke lobang kubur, g  engkau mati seperti orang yang mati terbunuh h  di tengah lautan. i  28:9 Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu: j  Aku adalah Allah!? Padahal terhadap kuasa penikammu engkau adalah manusia, bukanlah Allah. k  28:10 Engkau akan mati seperti orang tak bersunat l  oleh tangan orang asing. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH."
Nyanyian ratapan mengenai raja Tirus
28:11 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 28:12 "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan m  mengenai raja Tirus 125  dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. n  28:13 Engkau di taman Eden, o  yaitu taman Allah p  penuh segala batu permata q  yang berharga: yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah r  dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan s  pada hari penciptaanmu. 28:14 Kuberikan tempatmu t  dekat kerub u  yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. 28:15 Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. 28:16 Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan v  dan engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub w  yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. 28:17 Engkau sombong x  karena kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada raja-raja y  engkau Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. 28:18 Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Aku menyalakan api z  dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau menjadi abu a  di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. b  28:19 Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget c  melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap d  selamanya engkau."
Nubuatan melawan Sidon
28:20 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 28:21 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu e  kepada Sidon f  dan bernubuatlah melawan dia 28:22 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan Aku menyatakan kemuliaan-Ku g  di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku menjatuhkan hukuman h  atasnya dan menunjukkan kekudusan-Ku i  terhadap dia. 28:23 Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. j  28:24 Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri k  yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. 28:25 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku mengumpulkan l  kaum Israel 126  dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak m  dan Aku menunjukkan kekudusan-Ku n  kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. o  28:26 Mereka akan diam di sana dengan aman tenteram, p  mereka akan membangun rumah dan membuat q  kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tenteram pada saat Aku menjatuhkan hukuman r  atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah s  mereka."
Nubuatan melawan Mesir dan Firaun
29:1 127 Pada tahun kesepuluh, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal dua belas bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: t  29:2 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu u  kepada Firaun, raja Mesir v  dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. w  29:3 Berbicaralah dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Firaun, x  raja Mesir, buaya y  yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata: Sungai Nil z  aku punya, aku yang membuatnya. 29:4 Aku akan mengenakan kelikir a  pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu b . Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu 29:5 dan Aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut c  atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. d  29:6 Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau ibarat tongkat e  bambu bagi kaum Israel: 29:7 pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai f  dan engkau melukai bahu mereka semua; dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. g  29:8 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku mendatangkan pedang atasmu 128  dan melenyapkan manusia dan binatang h  dari padamu, 29:9 sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau berkata: Sungai Nil i  aku punya, aku yang membuatnya, j  29:10 maka sungguh, Aku menjadi lawanmu k  dan lawan anak-anak sungaimu dan Aku akan membuat tanah Mesir l  menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi m  mulai dari Migdol n  sampai Siene, o  bahkan sampai perbatasan tanah Etiopia. p  29:11 Tidak seorang manusiapun akan melintasinya, bahkan seekor binatangpun tidak dan tanah itu tidak akan didiami selama empat puluh tahun. q  29:12 Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi r  di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama empat puluh tahun. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. s  29:13 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada akhir keempat puluh tahun itu Aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. 29:14 Dan Aku akan memulihkan keadaan Mesir t  dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan u  yang lemah. v  29:15 Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa w  lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. 29:16 Dan bagi kaum Israel mereka tidak lagi menjadi kepercayaan, x  yang mengingatkan y  kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. z  Dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. a "
Mesir menjadi upah Nebukadnezar
29:17 Lalu pada tahun kedua puluh tujuh, dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: b  29:18 "Hai anak manusia, Nebukadnezar, c  raja Babel, menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus; semua kepala sudah gundul d  dan semua bahu sudah lecet, e  tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. 29:19 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, raja f  Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya; ia akan melakukan perampasan dan penjarahan g  dan itulah upah bagi tentaranya. h  29:20 Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir i  sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagi-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH. j  29:21 Pada hari itu Aku akan menumbuhkan tanduk k  bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara l  lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. m "
Hukuman TUHAN atas Mesir
30:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 30:2 "Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Merataplah: n  Aduh, hari itu! 30:3 Hari itu sudah dekat, o  hari TUHAN 129  p  sudah dekat, hari dengan awan gelap; itu adalah saat bangsa-bangsa. 30:4 Pedang datang atas Mesir q  dan Etiopia r  akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. s  30:5 Orang Etiopia, Put, t  Lud, seluruh tanah Arab, u  Libia dan orang-orang v  dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. w  30:6 Beginilah firman TUHAN: Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene x  mereka mati rebah oleh pedang, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 30:7 Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi dan kota-kotanya termasuk kota-kota y  yang sudah runtuh. 30:8 Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku menimbulkan api z  di Mesir sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. a  30:9 Pada hari itu utusan-utusan-Ku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Etiopia b  yang bersenang-senang dan mereka akan gentar c  pada hari penghukuman Mesir; sebab, sungguh, hari itu akan datang! d  30:10 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, e  raja Babel. f  30:11 Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, g  akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. h  30:12 Aku akan mengeringkan i  anak-anak sungai Nil j  dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan k  tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku, TUHAN, yang mengatakannya. 30:13 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan membinasakan berhala-berhala l  dan meniadakan dewa-dewa dari Memfis; m  dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir n  dan Aku akan menimbulkan ketakutan di sana. 30:14 Aku akan memusnahkan o  Patros dan menimbulkan api di Soan p  dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. q  30:15 Aku akan mencurahkan amarah-Ku atas Sin, benteng Mesir dan melenyapkan kekayaan Tebe. 30:16 Aku akan menimbulkan api r  di Mesir, Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut dan tembok-temboknya akan dibongkar. s  30:17 Teruna-teruna On t  dan Pi-Beset akan mati rebah oleh pedang dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. 30:18 Di Tahpanhes u  hari akan menjadi gelap pada saat Aku mematahkan kekuasaan Mesir v  di sana dan kecongkakannya, yang ditimbulkan kekuatannya, berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. w  30:19 Dan Aku akan menjatuhkan hukuman x  atas Mesir dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN."
Kekuasaan Mesir berakhir
30:20 Pada tahun kesebelas, dalam bulan pertama, pada tanggal tujuh bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: y  30:21 "Hai anak manusia, Aku telah mematahkan tangan z  kekuatan Firaun, a  raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh b  kembali, tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. 30:22 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawan Firaun, raja Mesir, c  dan Aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan Aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. d  30:23 Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. e  30:24 Aku akan menguatkan f  tangan raja Babel dan akan memberikan pedang-Ku g  dalam tangannya, tetapi Aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih h  di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. 30:25 Ya, Aku akan menguatkan tangan raja Babel, tetapi tangan raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku memberikan pedang-Ku i  dalam tangan raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. j  30:26 Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. k "
Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang
31:1 Pada tahun l  kesebelas, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: m  31:2 "Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya: Di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? 31:3 Lihat, n  Aku menyamakan engkau 130  dengan pohon aras di Libanon, o  penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali; tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. p  31:4 Sungai-sungai q  membuatnya besar samudera raya membuatnya meninggi; itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu; dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. r  31:5 Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi s  dari segala pohon di padang; ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air t  yang melimpah datang. 31:6 Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan, melahirkan u  anaknya; dan semuanya bangsa besar duduk bernaung v  di bawahnya. 31:7 Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang; karena akarnya julur-jalar sampai di air w  yang berlimpah-limpah. 31:8 Pohon-pohon aras x  di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan y  tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. z  31:9 Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di taman Eden, a  di taman Allah b  segala pohon cemburu padanya. 31:10 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong c  karena ketinggiannya, 31:11 maka Aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya 131 ; Aku menghalau d  dia. 31:12 Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, e  akan menebang dia dan membiarkannya; di atas gunung-gunung dan di semua lembah f  cabang-cabangnya berjatuhan dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. g  31:13 Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara dan di antara cabang-cabangnya h  diam segala binatang di hutan. 31:14 Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya; sebab mereka semuanya telah diserahkan i  ke dalam maut, j  ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. k  31:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari ia turun ke dunia orang mati, Aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia Aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. l  31:16 Mendengar derum kejatuhannya Aku membuat bangsa-bangsa gemetar, m  pada saat Aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon n  taman Eden o  akan merasa terhibur p  di bumi yang paling bawah, q  yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. 31:17 Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, r  dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. 31:18 Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di taman Eden dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat s  bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH."
Nyanyian ratapan mengenai Firaun
32:1 Pada tahun kedua belas, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: t  32:2 "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan u  mengenai Firaun 132 , raja Mesir dan katakanlah kepadanya: Engkau menyamakan dirimu dengan singa v  muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya w  di laut; x  sungai-sungaimu kaubuat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. y  32:3 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukat-Ku. z  32:4 Kuhempaskan engkau ke tanah, Kulemparkan engkau ke padang. Dan ke atasmu Kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu a  Kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. 32:5 Dagingmu Kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah b  Aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. 32:6 Bumi Kuberi minum darahmu c  yang mengalir, ya, juga gunung-gunung; dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. d  32:7 Waktu Aku membinasakan engkau, langit akan Kututup dan bintangnya Kubuat berkabut. Matahari Kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan. e  32:8 Semua yang bersinar di langit akan Kugelapkan f  demi engkau. Kegelapan Kudatangkan atas tanahmu, g  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 32:9 Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau Aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. 32:10 Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu, kalau Aku menetak-netakkan pedang-Ku h  di hadapan mereka. Mereka akan gentar, terus-menerus, masing-masing demi hidupnya, i  pada hari j  kesudahanmu. 32:11 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pedang k  raja Babel l  akan datang atasmu. m  32:12 Aku akan membuat khalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan, semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. n  Kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. o  32:13 Semua binatangnya akan Kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar; kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya dan di dalamnya tiada hewan p  menggelompar. 32:14 Maka airnya akan Kujernihkan, sungai-sungainya akan Kubuat mengalir seperti minyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 32:15 Pada saat Mesir Kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri dan semua penduduknya habis Kumusnahkan, mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN. q  32:16 Inilah ratapan r  yang seharusnya dinyanyikan; kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya; mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH." 32:17 Pada tahun kedua belas, dalam bulan pertama, pada tanggal lima belas bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: s  32:18 "Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan--engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat--mengenai khalayak ramai di Mesir dan turunkanlah t  mereka ke bumi yang paling bawah 133  menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. u  32:19 Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat! v  32:20 Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan seluruh rakyatnya w  yang banyak akan telentang x  bersama dia. 32:21 Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati: y  Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat z  itu, yang mati terbunuh oleh pedang. 32:22 Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. 32:23 Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang a  dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya; b  mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. 32:24 Di situ Elam c  dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, d  yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. e  Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. f  32:25 Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, g  mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. 32:26 Di situ Mesekh dan Tubal h  dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. 32:27 Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan i  yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya; sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. 32:28 Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. 32:29 Di situ Edom, j  raja-rajanya dan semua pemimpinnya, yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, walaupun mereka kuat; mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. k  32:30 Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, l  semuanya mereka, dan semua orang Sidon, m  yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka; mereka dibaringkan tanpa disunat n  dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. o  32:31 Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur 134  p  dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 32:32 Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun q  dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. r "
Tugas Yehezkiel sebagai penjaga
33:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 33:2 "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka: Kalau Aku mendatangkan pedang s  atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya t  33:3 dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, 33:4 kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala u  itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, v  sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. w  33:5 Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. x  Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. y  33:6 Sebaliknya penjaga, yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya z  dari penjaga itu 135 . 33:7 Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga 136  a  bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, b  peringatkanlah mereka demi nama-Ku. 33:8 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Hai orang jahat, engkau pasti mati! c  --dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya d  dari padamu. 33:9 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, e  ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. f  33:10 Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel: Kamu berkata begini: Pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur; g  bagaimanakah kami dapat tetap hidup? h  33:11 Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik 137 , melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. i  Bertobatlah, j  bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? k  33:12 Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa: l  Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia, pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran 138  dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya; dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, m  pada waktu ia berbuat dosa. 33:13 Kalau Aku berfirman kepada orang benar: Engkau pasti hidup! --tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. n  33:14 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti mati! --tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan o  dan kebenaran, 33:15 orang jahat itu mengembalikan gadaian p  orang, ia membayar ganti rampasannya, q  menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. r  33:16 Semua dosa s  yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi; ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. t  33:17 Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. 33:18 Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, u  ia harus mati karena itu. v  33:19 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. w  33:20 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, x  hai kaum Israel."
Berita kejatuhan Yerusalem
33:21 Pada tahun kesebelas sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal lima bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput y  dari Yerusalem dan berkata: "Kota itu sudah ditaklukkan 139 ! z " 33:22 Maka kekuasaan TUHAN meliputi aku a  pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu dan TUHAN membuka mulutku b  pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu c  lagi.
Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan
33:23 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 33:24 "Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan d  ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini: Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, e  tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. f  33:25 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Kamu makan g  daging dengan darahnya, h  kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu dan kamu menumpahkan darah--apakah kamu akan tetap memiliki tanah i  ini? 33:26 Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian j  dan masing-masing mencemari isteri k  sesamanya--apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? 33:27 Katakanlah begini kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH. Demi Aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan Kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. l  33:28 Tanah ini akan Kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya, yang ditimbulkan kekuatannya, akan berakhir; gunung-gunung m  Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorangpun berani melintasinya. n  33:29 Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, o  oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji, yang mereka lakukan. p  33:30 Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya. Silakan datang dan dengar, apa yang difirmankan oleh TUHAN! 33:31 Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu 140  q  sebagai umat-Ku, mereka mendengar apa yang kauucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya; mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar r  keuntungan s  yang haram. 33:32 Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melagukan syair t  cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi; mereka mendengar apa yang kauucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. u  33:33 Kalau hal itu datang--dan sungguh akan datang! --mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. v "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : TAHUN KETIGA PULUH.

Nas : Yeh 1:1

Sebutan ini kemungkinan besar mengacu kepada usia Yehezkiel. Pada saat itu ia hidup di tengah-tengah para buangan di Babel, setelah dibawa ke sana pada tahun 597 SM, sembilan tahun setelah Daniel tiba dan sebelas tahun sebelum Yerusalem dibinasakan. Yehezkiel dipanggil untuk menjadi nabi sementara pembuangan, memberitahukan amanat Allah kepada para buangan pada saat yang sama dengan pemberitaan Yeremia di Yerusalem. Yehezkiel melayani sekurangnya dua puluh tujuh tahun; Yehuda tertawan di Babel kurang lebih 70 tahun (dari 605-538 SM).

[1:3]  2 Full Life : DATANGLAH FIRMAN TUHAN KEPADA IMAM YEHEZKIEL.

Nas : Yeh 1:3

Imam Yehezkiel menerima panggilan untuk menjadi nabi pada tahun 593 SM, 4 tahun setelah dia tiba di Babel. Rupanya dia tinggal dekat Sungai Kebar, mungkin di sebuah saluran pelayaran kapal di Sungai Efrat sekitar 80 kilometer sebelah tenggara Babel. Tugasnya ialah menjelaskan alasan terjadinya penawanan, menubuatkan kejatuhan Yerusalem, membawa umat yang terbuang itu kembali kepada Allah dan memberikan mereka harapan melalui janji Allah tentang pemulihan.

[1:4]  3 Full Life : AKU MELIHAT.

Nas : Yeh 1:4

Yehezkiel diberikan suatu penglihatan tentang kemuliaan dan kekudusan Allah

(lihat cat. --> Yeh 1:28).

[atau ref. Yeh 1:28]

Penglihatan adalah penting untuk pelayanan Yehezkiel kepada para buangan.

[1:5]  4 Full Life : EMPAT MAKHLUK HIDUP.

Nas : Yeh 1:5

Makhluk-makhluk ini kemudian diidentifikasikan sebagai kerub (Yeh 10:20). Kerub merupakan malaikat yang memanifestasikan kekudusan dan kemuliaan Allah kepada umat manusia (bd. 1Taw 28:18; Mazm 18:11;

lihat art. PARA MALAIKAT DAN MALAIKAT TUHAN).

Mereka dapat mendampingi Allah pada saat-saat penghukuman atau pemberkatan; mereka menjaga Taman Eden setelah kejatuhan manusia (Kej 3:22-24), dan kerub terdapat pada tutup pendamaian dari tabut perjanjian (Kel 25:18-22). Dalam penglihatan Yehezkiel para kerub sedang menyatakan kemuliaan dan kekudusan Allah kepada para buangan.

[1:10]  5 Full Life : MUKA MEREKA KELIHATAN BEGINI.

Nas : Yeh 1:10

Wajah seorang laki-laki, seekor singa, seekor lembu, dan seekor rajawali mewakili ciptaan Allah yang hidup (bd. Wahy 4:7). Di langit baru dan bumi baru seluruh ciptaan Allah, setelah tertebus sepenuhnya dari kutukan dosa, akan menunjukkan kemuliaan-Nya.

[1:12]  6 Full Life : ROH.

Nas : Yeh 1:12

Para kerub berjalan menurut pimpinan "roh" yang mungkin sekali mengacu kepada Roh Allah (bd. ayat Yeh 1:20).

[1:13]  7 Full Life : BARA API YANG MENYALA.

Nas : Yeh 1:13

Bara-bara ini menunjuk kepada kekudusan Allah (bd. Kel 3:1-5) dan kepada hukuman-Nya atas dosa (bd. Wahy 20:14-15). Bara yang bergerak kian kemari melambangkan energi dan kekuasaan Roh, yang senantiasa aktif dan tidak pernah istirahat.

[1:16]  8 Full Life : RUPA RODA-RODA ITU.

Nas : Yeh 1:16-25

Yehezkiel melihat sebuah kereta-takhta adikodrati yang bergerak terus. Allah digambarkan di atas takhta yang bergerak terus yang pergi ke mana Roh memerintah; gambaran ini melambangkan kedaulatan Allah atas segala sesuatu dan kehadiran-Nya di seluruh bagian ciptaan-Nya. Ia hadir bersama dengan para buangan di tepi Sungai Kebar.

[1:26]  9 Full Life : KELIHATAN SEPERTI RUPA MANUSIA.

Nas : Yeh 1:26

Yehezkiel melihat Allah duduk di atas takhta dalam rupa seperti manusia; penglihatan ini menunjukkan fakta bahwa bila Allah berkenan menyatakan diri-Nya secara penuh, maka itu dilakukan-Nya dalam bentuk manusia -- melalui Yesus Kristus (bd. Fili 2:5-7; Kol 2:9).

[1:28]  10 Full Life : KEMULIAAN TUHAN.

Nas : Yeh 1:28

Ayat ini memberi makna dari seluruh penglihatan: suatu penglihatan tentang kemuliaan Allah

(lihat art. KEMULIAAN ALLAH).

 1. 1) Allah menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya kepada Yehezkiel untuk mempersiapkan dia bagi pekerjaan sesuai dengan panggilanya. Allah akan terus menampakkan diri kepada Yehezkiel sepanjang hidupnya untuk menopang sang nabi di dalam pelayanannya itu (Yeh 3:12,23-24; 8:2-4; Yeh 9:3; 10:1-22; 11:22-23; 43:2-4).
 2. 2) Penampakan kemuliaan Allah kepada Yehezkiel menunjukkan bahwa kemuliaan itu telah meninggalkan Bait Suci di Yerusalem (bd. 1Raj 8:11; Mazm 26:8; 63:3) dan kini dinyatakan kepada para buangan. Yehezkiel kemudian bernubuat bahwa kemuliaan Allah akan kembali ke Kanaan dan Yerusalem (lih. Yeh 43:2-3,7).
 3. 3) Sebagaimana halnya Yehezkiel memerlukan penglihatan tentang kemuliaan Allah untuk mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan, demikian pula kita harus mengalami kuasa kemuliaan dan kekudusan Allah (bd. pasal Yes 6:1-13) sebelum secara aktif terlibat di dalam pekerjaan-Nya. Kita menerima pemahaman tentang Allah di dalam segenap kemuliaan-Nya melalui Yesus Kristus (bd. Yoh 1:14), Roh Kudus (1Pet 4:14) dan Firman Allah (2Kor 3:7-11;

  lihat cat. --> Kis 1:8).

  [atau ref. Kis 1:8]

[2:1]  11 Full Life : ANAK MANUSIA.

Nas : Yeh 2:1

Allah menyebut Yehezkiel "anak manusia" lebih daripada 90 kali. Sebutan ini menekankan kemanusiaan dan kelemahan sang nabi sehingga mengingatkannya bahwa dia tergantung pada kuasa Roh untuk melaksanakan pelayananya. Yesus juga memakai sebutan ini untuk mengacu kepada diri-Nya sendiri (Mat 8:20; 9:6; 11:19; Mr 2:28; 8:31,38; 9:9; Luk 5:24; Yoh 3:13), untuk menekankan hubungan-Nya dengan umat manusia dan ketergantungan-Nya pada Roh Kudus (bd. Dan 8:17).

[2:2]  12 Full Life : KEMBALILAH ROHKU KE DALAM AKU

Nas : Yeh 2:2

(versi Inggris NIV -- Roh masuk ke dalam aku). Yehezkiel dikuasai oleh Roh Allah untuk memberitakan berita Allah. Ketika itu dan saat ini, Allah menuntut bahwa umat-Nya diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil dengan efektif kepada semua bangsa (lih. Kis 1:8; Kis 2:4).

[2:5]  13 Full Life : SEORANG NABI ADA DI TENGAH-TENGAH MEREKA.

Nas : Yeh 2:5

Allah ingin agar para hamba yang sejati dan setia memberitakan Firman-Nya kepada manusia. Mereka harus mengatakan segala sesuatu yang Allah ingin mereka ucapkan tanpa takut atau kompromi; berita mereka tidak boleh dipengaruhi oleh tanggapan umat, tetapi seharusnya diucapkan karena rasa kesetiaan mutlak kepada Allah dan kebenaran-Nya (ayat Yeh 2:7). Apabila ada di antara sidang pendengar mereka yang bertekad untuk menolak Allah dan hukum-Nya, biarlah demikian; para nabi harus terus memberitakan Firman Allah, menegur dosa dan pemberontakan, serta memanggil umat Allah agar setia kepada Tuhan.

[2:10]  14 Full Life : NYANYIAN-NYANYIAN RATAPAN.

Nas : Yeh 2:10

Berita mula-mula Yehezkiel ialah tentang penghukuman, yang akan menghasilkan ratapan dalam umat yang mendengarnya.

[3:1]  15 Full Life : MAKANLAH GULUNGAN KITAB INI.

Nas : Yeh 3:1

Pada gulungan kitab ini terdapat sabda dan hukuman Allah bagi umat-Nya. Dengan memakan gulungan kitab itu Yehezkiel melambangkan bahwa dia harus menerima berita Allah tersebut dan menyerahkan diri kepada-Nya sebelum memberitakannya kepada umat.

[3:3]  16 Full Life : SEPERTI MADU DALAM MULUTKU.

Nas : Yeh 3:3

Sekalipun Yehezkiel harus membawa berita kebinasaan dan ratapan, Allah menjadikannya semanis madu bagi sang nabi. Firman Allah, hanya karena itu firman Allah, akan dikasihi dan dihargai oleh semua orang yang mengabdi kepada Allah dan kepentingan-Nya.

[3:7]  17 Full Life : TIDAK MAU MENDENGARKAN.

Nas : Yeh 3:7

Bangsa itu tidak mau mempercayai berita nubuat Yehezkiel mengenai hukuman atas Yerusalem karena hati mereka masih keras terhadap kebenaran. Untuk memungkinkan Yehezkiel menghadapi penolakan itu, Allah berjanji untuk memberinya keberanian dan keteguhan hati untuk memberitakan firman nubuat Allah di dalam segala situasi (ayat Yeh 3:8-9).

[3:14]  18 Full Life : DENGAN PERASAAN PAHIT.

Nas : Yeh 3:14

Yehezkiel sangat sedih karena musibah yang akan datang yang harus diumumkannya atas perintah Allah. Walaupun sangat gelisah, ia tetap setia kepada panggilannya. Salah satu tanda yang memastikan bahwa kita ada dalam hubungan baik dengan Allah ialah kita mulai mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan seperti yang dilakukan Allah

(lihat cat. --> Ibr 1:9).

[atau ref. Ibr 1:9]

[3:18]  19 Full Life : ORANG JAHAT ITU AKAN MATI.

Nas : Yeh 3:18

Yehezkiel ditugaskan menjadi penjaga, memperingatkan saudara sebangsanya bahwa mereka yang terus hidup di dalam dosa dan menolak Allah akan dihukum dengan kematian. Apabila Yehezkiel lalai memperingatkan orang fasik, ia akan diminta pertanggungjawaban atas kematian mereka.

 1. 1) Dalam perjanjian baru, hamba Allah yang setia juga harus memperingatkan orang-orang dalam jemaatnya yang hidupnya tidak benar bahwa mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan keselamatan jikalau mereka tidak bertobat

  (lihat cat. --> 1Kor 6:9;

  lihat cat. --> Gal 5:21;

  lihat cat. --> Ef 5:5).

  [atau ref. 1Kor 6:9; Gal 5:21; Ef 5:5]

  Mereka yang mengajarkan bahwa orang percaya diperbolehkan hidup tunasusila dan tidak benar tanpa membahayakan keselamatan abadi akan langsung berhadapan dengan hukuman Allah yang keras.
 2. 2) Kita harus senantiasa ingat bahwa Allah telah memberikan kita amanat untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil (Mat 28:18-20; Kis 1:8), yang mencakup peringatan akan kematian kekal bagi semua orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Kristus (bd. Kis 17:22-31); dengan demikian Allah telah menjadikan gereja itu penjaga

  (lihat cat. --> Mat 18:15).

  [atau ref. Mat 18:15]

[3:20]  20 Full Life : IA AKAN MATI.

Nas : Yeh 3:20

Seorang benar yang berbalik meninggalkan Allah, mulai hidup secara fasik, dan menolak untuk bertobat akan mengalami hukuman Allah dan mati. Perhatikan perkataan rasul Paulus, "Jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati," yaitu kematian kekal (Rom 8:13).

[3:26]  21 Full Life : ENGKAU MENJADI BISU.

Nas : Yeh 3:26

Yehezkiel dilarang berbicara kepada bangsa itu terkecuali dia menerima berita langsung dari Tuhan. Karena umat itu telah menolak untuk mendengar dan menaati apa yang dikatakan oleh para nabi, Allah mencabut firman-Nya dari mereka dengan membuat Yehezkiel bisu. Meniadakan firman ilahi dari umat-Nya merupakan suatu manifestasi kuat dari hukuman Allah atas mereka karena kefasikan yang gigih

(lihat cat. --> Am 8:11).

[atau ref. Am 8:11]

Kebisuan Yehezkiel berlanjut selama sekitar tujuh setengah tahun hingga kejatuhan Yerusalem (Yeh 24:27; 33:22).

[4:1]  22 Full Life : AMBILLAH SEBUAH BATU BATA.

Nas : Yeh 4:1

Yehezkiel diperintahkan untuk melambangkan pengepungan Yerusalem dan pembuangan yang diakibatkan olehnya dengan tindakan khusus. Peristiwa-peristiwa ini dilukiskan Yehezkiel dengan membuat sebuah model pengepungan yang kecil. Sebidang besi (ayat Yeh 4:3) mungkin melambangkan kekuatan pasukan Babel yang tidak dapat terkalahkan. Melalui tindakan ini Yehezkiel menegaskan kepada bangsa itu bahwa Allah sendiri akan membawa pasukan Babel menyerbu Yerusalem.

[4:4]  23 Full Life : BERBARINGLAH ENGKAU PADA SISI KIRIMU.

Nas : Yeh 4:4

Allah memerintahkan Yehezkiel untuk menanggung, secara simbolis, hukuman yang dimaksudkan Allah untuk dosa Israel dan Yehuda

(lihat cat. --> Yeh 4:5 berikutnya).

[atau ref. Yeh 4:5]

Setiap hari Yehezkiel berbaring pada sisinya mewakili satu tahun dosa mereka. Akan tetapi, Yehezkiel tidak berbaring pada sisinya sepanjang hari, karena ia mempunyai tugas-tugas lain yang harus dilakukannya (ayat Yeh 4:9-17).

[4:5]  24 Full Life : TIGA RATUS SEMBILAN PULUH HARI.

Nas : Yeh 4:5

Jumlah hari Yehezkiel ditugaskan untuk berbaring pada sisinya adalah sama dengan jumlah tahun Israel dan Yehuda berbuat dosa. Tiga ratus sembilan puluh tahun ini tampaknya mencakup masa kerajaan Salomo hingga jatuhnya Yerusalem. Empat puluh tahun tambahan yang dikenakan kepada Yehuda (ayat Yeh 4:6) mungkin mewakili masa pemerintahan Manasye yang amat jahat, yang mempengaruhi Yehuda selama sisa sejarahnya (2Raj 21:11-15).

[4:9]  25 Full Life : MASAKLAH ... ROTI.

Nas : Yeh 4:9-11

Tujuan dari makanan dan minuman yang sedikit itu ialah melambangkan sedikitnya persediaan makanan di Yerusalem selama pengepungan (ayat Yeh 4:16-17); kelaparan akan sangat berat.

[5:1]  26 Full Life : AMBILLAH SEBILAH PEDANG YANG TAJAM.

Nas : Yeh 5:1-2

Rambut dan jenggot Yehezkiel yang dicukur, terbagi menjadi tiga bagian, melambangkan nasib yang akan dialami penduduk Yerusalem. Sepertiga pertama yang dibakar melambangkan mereka yang akan mati kena sampar atau kelaparan; sepertiga yang kedua akan mati oleh pedang; dan sepertiga yang lain akan tersebar dalam pembuangan (ayat Yeh 5:12).

[5:3]  27 Full Life : SEDIKIT DARI RAMBUT ITU.

Nas : Yeh 5:3

Sedikit rambut yang dimasukkan ke dalam jubah Yehezkiel melambangkan kaum sisa yang akan dilindungi Allah; akan tetapi sebagian ini juga akan dibakar dan mengalami hukuman Allah (ayat Yeh 5:4).

[5:11]  28 Full Life : ENGKAU MENAJISKAN TEMPAT KUDUS-KU.

Nas : Yeh 5:11

Salah satu alasan utama murka Allah ditujukan kepada Yerusalem adalah karena mereka menajiskan Bait Suci dengan penyembahan berhala (lih. pasal Yeh 8:1-11:25). PB memperingatkan orang percaya terhadap dosa dahsyat yang sama. Rasul Paulus menyatakan bahwa "jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia" (1Kor 3:17); di dalam nas ini, bait Allah mengacu kepada sebuah gereja lokal atau sekelompok gereja. Orang menajiskan gereja Allah dengan mengambil bagian dalam ibadahnya sambil hidup di dalam dosa dan kebejatan, atau dengan memajukan ajaran yang tidak alkitabiah.

[5:17]  29 Full Life : AKU, TUHAN YANG MENGATAKANNYA.

Nas : Yeh 5:17

Pernyataan tentang tekad Allah untuk melaksanakan hukuman atas Yehuda muncul sekitar enam puluh kali di dalam kitab Yehezkiel. Kita tidak boleh berpikir bahwa Allah Bapa tidak mau menghukum mereka yang menajiskan gereja-Nya

(lihat cat. --> Yeh 5:11 sebelumnya)

[atau ref. Yeh 5:11]

atau menolak jalan-jalan-Nya. Allah menepati firman-Nya, dan ancaman hukuman-Nya akan digenapi. Untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang pencurahan murka Allah di masa yang akan datang, bacalah kitab Wahyu.

[6:4]  30 Full Life : BERHALA-BERHALAMU.

Nas : Yeh 6:4

Dosa utama Israel terhadap Allah ialah penyembahan berhala. Berkali-kali mereka dengan angkuh menolak kebaikan Allah serta mempersembahkan ibadah dan kesetiaan mereka kepada dewa-dewa lain. Dewasa ini kesalahan yang sama dengan menyembah berhala dilakukan apabila orang mencari kepuasan, kenikmatan, makna atau pertolongan di dalam perkara-perkara dunia yang berdosa dan sekular (lih. Mat 6:19-24; Kol 3:5) dan bukan mengandalkan Allah saja sebagai harapan hidup mereka. Untuk keterangan lebih lanjut tentang penyembahan berhala,

lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

[6:9]  31 Full Life : TATKALA AKU MENGEMBALIKAN HATI

Nas : Yeh 6:9

(versi Inggris NIV -- Betapa sedihnya Aku). Allah sungguh sakit hati dan sedih oleh perzinaan rohani (yaitu penyembahan berhala) umat-Nya

(lihat cat. --> Ef 4:30);

[atau ref. Ef 4:30]

ketidaksetiaan mereka menghancurkan hati-Nya.

[6:9]  32 Full Life : MEREKA SENDIRI AKAN MERASA MUAL.

Nas : Yeh 6:9

Hukuman Allah akan menyebabkan beberapa orang menyadari betapa seriusnya dosa, mengalami kesedihan sungguh karena pelanggaran mereka, dan karena itu kembali kepada Allah. Perhatikan bahwa pertobatan bukan sekadar perubahan pikiran, tetapi juga perubahan perasaan; pertobatan adalah kesedihan dan penyesalan ilahi karena dosa pribadi (Mazm 51:19; 2Kor 7:9-10).

[6:11]  33 Full Life : BERTEPUKLAH.

Nas : Yeh 6:11

Mereka yang setia kepada Allah dan tekun melayani-Nya akan sedih dan meratap karena perbuatan-perbuatan penuh dosa yang terjadi di dunia, bahkan yang dilakukan di antara orang yang mengaku nama Tuhan

(lihat cat. --> Yeh 9:4).

[atau ref. Yeh 9:4]

[7:7]  34 Full Life : SAATNYA TIBA!

Nas : Yeh 7:7

Hari kemurkaan dan kebinasaan akan segera tiba bagi orang Israel. Pemberontakan mereka terhadap Allah akan berakhir dengan tiba-tiba (ayat Yeh 7:2-3,6) ketika Ia menghukum mereka karena perbuatan mereka yang keji; hanya sedikit yang akan lolos. Dewasa ini, mungkin tampaknya Allah mengabaikan kejahatan dan kebejatan bangsa-bangsa; sekalipun demikian, Alkitab meyakinkan kita berkali-kali bahwa hari Tuhan akan datang (bd. Am 5:18-20), hari penghakiman besar yang membawa kebinasaan dan murka Allah atas seluruh dunia (lih. 1Pet 4:7,17). Sama seperti hari murka Allah akhirnya menimpa Yehuda, demikian pula hari itu akan datang atas orang fasik, amoral dan angkuh di dunia ini

(lihat cat. --> 1Tes 5:2).

[atau ref. 1Tes 5:2]

[7:19]  35 Full Life : PERAK ... EMAS MEREKA.

Nas : Yeh 7:19

Apabila murka Allah jatuh atas dunia ini, kekayaan dan kelimpahan harta milik orang tidak benar tidak akan dapat melepaskan mereka. Umat Allah harus waspada agar tidak berusaha secara egois untuk keuntungan materiel secara berlebihan; jikalau kita melakukanya, kita akan menemukan bahwa harta dunia tidak dapat memuaskan (bd. pasal Pengkh 2:1-26), dan kita akan menjadi sasaran hukuman Allah yang hebat.

[7:25]  36 Full Life : KETAKUTAN DATANG.

Nas : Yeh 7:25

Pada mulanya dosa mungkin tampak menyenangkan dan nikmat; tetapi, apabila telah mencapai puncaknya dosa mendatangkan kebinasaan, penderitaan dan putus asa. Satu-satunya harapan akan kelepasan ialah berbalik kepada Allah dalam pertobatan dan iman dan mengandalkan kematian Yesus Kristus yang mendamaikan.

[8:1]  37 Full Life : KEKUASAAN TUHAN ALLAH

Nas : Yeh 8:1

(versi Inggris NIV -- tangan Tuhan yang berdaulat). Yehezkiel mengalami sebuah kunjungan yang mempesonakan dari kehadiran dan kuasa Allah pada saat ia diangkut ke Yerusalem "dalam penglihatan-penglihatan ilahi" (ayat Yeh 8:3; bd. 2Kor 12:1-4). Orang percaya PB juga mengalami kehadiran dan kuasa Allah ketika dipenuhi dengan Roh Kudus (Kis 4:29-31) dan menerima berbagai penglihatan dan mimpi (Kis 2:16-18). Orang percaya dewasa ini harus meminta, mencari dan mengetuk agar Roh Kudus datang atas mereka dengan kuasa (Luk 11:5-13) dan mencurahkan karunia-karunia rohani-Nya sehingga mereka dapat bersaksi bagi Kristus (Kis 1:8; 2:4,16-18). Dengan demikian, firman Allah akan keluar dari rumah Allah dan memasuki dunia dengan penuh keberanian, kuasa mukjizat serta penuh keyakinan (Kis 2:1-12,37-41; 1Tes 1:5; Ibr 2:4).

[8:3]  38 Full Life : MEMBAWA AKU ... KE YERUSALEM.

Nas : Yeh 8:3

Yehezkiel dibawa ke Bait Suci di Yerusalem untuk melihat hal-hal keji yang dilakukan umat itu. Penyataan ini mengungkapkan dengan jelas mengapa Allah akan menghukum kota kudus itu.

[8:6]  39 Full Life : MENJAUHKAN DIRI DARI TEMPAT KUDUS-KU.

Nas : Yeh 8:6

Allah menyatakan kepada Yehezkiel bahwa Dia tidak akan diam di dalam Bait Suci jikalau penyembahan berhala dan dosa tetap dibiarkan. Yesus sendiri menyatakan bahwa gereja-gereja yang berkompromi dengan dunia, meninggalkan ajaran rasuli, atau membiarkan kebejatan akan kehilangan kehadiran-Nya dan tempat mereka di dalam kerajaan Allah (lih. pasal Wahy 2:1-3).

[8:14]  40 Full Life : TAMUS.

Nas : Yeh 8:14

Tamus adalah dewa tumbuh-tumbuhan Babel. Pada saat tumbuh-tumbuhan mati di musim gugur, orang-orang meratapi peristiwa yang mereka anggap adalah kematian dewa ini. Para wanita Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah dan berbalik meminta pertolongan dan berkat dari dewa-dewa semacam ini.

[9:2]  41 Full Life : ENAM ORANG LAKI-LAKI.

Nas : Yeh 9:2

Enam orang ini adalah enam malaikat yang ditugaskan Allah untuk melaksanakan hukuman-Nya atas kota itu. Mereka masing-masing membawa sebuah senjata (ayat Yeh 9:1) yang dengannya akan membunuh semua orang fasik. Bersama dengan mereka muncul malaikat ketujuh berpakaian lenan dengan alat penulis di sisinya; tugasnya adalah untuk menulis sebuah huruf atau tanda pada dahi orang-orang yang tinggal setia kepada Allah (bd. Wahy 7:3; Wahy 9:4; Wahy 14:1; 22:4;

lihat cat. --> Yeh 9:4 berikutnya).

[atau ref. Yeh 9:4]

[9:4]  42 Full Life : BERKELUH KESAH KARENA SEGALA PERBUATAN-PERBUATAN KEJI.

Nas : Yeh 9:4

Allah memerintahkan bahwa hanya orang yang tinggal setia kepada-Nya dan firman-Nya dapat lolos dari hukuman yang akan datang.

 1. 1) Kesetiaan mereka kepada Allah ditentukan oleh kasih mereka akan kebenaran dan kesedihan serta kebencian mereka atas dosa-dosa yang dilakukan di sekitar mereka. Mereka akan menerima tanda pengenal khusus dari Allah -- huruf Ibrani _taw_ (huruf terakhir dari abjad Ibrani yang berbentuk salib).
 2. 2) Merasa sedih atas dosa adalah bukti dari iman sejati yang menyelamatkan; mereka yang sungguh-sungguh menjadi milik Allah akan sedih seperti Allah pada saat mereka melihat dosa dan kebejatan di dalam dunia dan gereja

  (lihat cat. --> Ibr 1:9).

  [atau ref. Ibr 1:9]

[9:6]  43 Full Life : MULAILAH DARI TEMPAT KUDUS-KU ... DENGAN TUA-TUA.

Nas : Yeh 9:6

Hukuman Allah dimulai dengan umat-Nya sendiri (lih. 1Pet 4:17), khususnya para pemimpin rohani jemaat. Para pemimpin dan penilik jemaat bertanggung jawab secara khusus kepada Allah untuk kesetiaan mereka kepada Firman-Nya dan ketekunan mereka dalam hidup yang benar dan kudus (Yak 3:1); apabila mereka gagal menjadi teladan yang baik, mereka akan menyesatkan banyak orang dari Allah dan Firman-Nya.

[10:2]  44 Full Life : BARA API.

Nas : Yeh 10:2

Bara api yang tersebar di seluruh kota melambangkan hukuman dan kebinasaan. Orang Babel memusnahkan Yerusalem dengan api tidak lama sesudah penglihatan ini (2Taw 36:19; 2Raj 25:8-9).

[10:4]  45 Full Life : KEMULIAAN TUHAN NAIK.

Nas : Yeh 10:4

Fokus dari pasal Yeh 10:1-11:25 adalah terangkatnya kemuliaan dan kehadiran Allah dari Bait Suci dan kota itu

(lihat art. KEMULIAAN ALLAH).

Kemuliaan Allah pertama-tama meninggalkan Tempat Mahakudus dan pergi ke atas ambang pintu Bait Suci (ayat Yeh 10:4); kemuliaan itu kemudian meninggalkan Bait Suci dan hinggap di atas takhta-kereta para kerub (ayat Yeh 10:18). Kerub-kerub itu memindahkan kemuliaan Allah ke pintu gerbang di Bait Suci sebelah timur (ayat Yeh 10:19), dan dari situ meninggalkan wilayah Bait Suci sama sekali. Akhirnya, kemuliaan ilahi meninggalkan kota Yerusalem dan tinggal di bukit Zaitun (Yeh 11:23).

 1. 1) Kemuliaan Allah meninggalkan Bait Suci karena dosa dan penyembahan berhala bangsa itu. Allah meninggalkan rumah-Nya dengan segan dan secara bertahap, tetapi karena kekudusan-Nya, Ia tahu bahwa Ia harus memisahkan diri dari penyembahan berhala di dalam Bait Suci itu.
 2. 2) Apa yang dialami Israel dan Bait Suci juga dapat terjadi pada gereja-gereja. Jikalau para pemimpin mengizinkan dosa, Iblis dan keduniawian mendapat pegangan, maka kemuliaan dan kehadiran Allah akan meninggalkan jemaat itu; akibatnya, gereja akan menjadi bejana kosong dan manifestasi Roh tidak akan ada (lih. pasal 1Kor 14:1-40).
 3. 3) Kita harus dengan sungguh-sungguh menginginkan kemuliaan dan kehadiran Allah dan pada saat yang bersamaan amat membenci dosa dan kebejatan

  (lihat cat. --> Ibr 1:9);

  [atau ref. Ibr 1:9]

  sikap yang lain akan menghasilkan kompromi rohani dan hukuman Allah

  (lih. pasal Wahy 2:1-3:22; bd. Ul 31:17; 1Sam 4:21; Hos 9:12).

[11:3]  46 Full Life : BERSELANG RUMAH-RUMAH KITA DIBANGUN KEMBALI?

Nas : Yeh 11:3

Mereka yang tinggal di Yerusalem setelah penyerbuan Babel tahun 597 SM merasa aman dan diperkenan oleh Allah. Mereka menganggap diri sebagai daging pilihan dalam periuk (Yerusalem), sedangkan orang buangan adalah tulang-tulang. Mereka tidak mau percaya berita sang nabi bahwa karena dosa-dosa mereka Allah akan membinasakan mereka juga.

[11:7]  47 Full Life : KAMU AKAN KUGIRING KELUAR.

Nas : Yeh 11:7

Allah mengancam akan membuang bangsa itu dari dalam periuk (Yerusalem) dan membiarkan mereka dihancurkan oleh Babel (ayat Yeh 11:8-11).

[11:12]  48 Full Life : MELAKUKAN PERATURAN-PERATURAN BANGSA-BANGSA YANG DI SEKITARMU.

Nas : Yeh 11:12

Sama seperti Yehuda mempraktikkan kebiasaan beragama bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka, demikian umat Allah senantiasa tergoda untuk melakukan cara-cara yang sama dengan masyarakat kafir di sekitar mereka. Kita harus dengan tegas menolak keinginan untuk meniru cara-cara dan kebiasaan orang fasik. Karena kita adalah milik Allah, Ia memanggil kita untuk menjadi umat kudus yang terpisah dari angkatan yang jahat

(lihat cat. --> Rom 12:1;

lihat cat. --> Rom 12:2;

[atau ref. Rom 12:1-2]

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA, dan

lihat art. HUBUNGAN ORANG KRISTEN DENGAN DUNIA).

Tekad untuk melawan roh dunia harus disertai dengan pemberitaan kebenaran kekal dan standar-standar Injil yang benar secara tegas.

[11:16]  49 Full Life : AKU MENJADI TEMPAT KUDUS.

Nas : Yeh 11:16

Allah menjawab pertanyaan Yehezkiel tentang kaum sisa Israel (ayat Yeh 11:13) dengan mengatakan bahwa Dia masih memperhatikan para buangan; Dia akan menjadi tempat kudus bagi mereka dan membawa mereka kembali ke negeri perjanjian (ayat Yeh 11:16-20).

[11:17]  50 Full Life : AKU AKAN MEMBERI KAMU TANAH.

Nas : Yeh 11:17-21

Nubuat ini tergenapi sebagian ketika sekelompok sisa kembali dari pembuangan di Babel (awal 538 SM). Selanjutnya, ayat-ayat ini menunjuk kepada pengumpulan orang Israel pada akhir zaman

(lihat cat. --> Wahy 12:6).

[atau ref. Wahy 12:6]

[11:19]  51 Full Life : AKU AKAN MEMBERIKAN ... ROH YANG BARU.

Nas : Yeh 11:19

Nubuat ini pada awalnya digenapi pada saat kebangkitan Yesus

(lihat art. PEMBAHARUAN PARA MURID),

dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta

(lihat cat. --> Kis 2:4;

[atau ref. Kis 2:4]

bd. Yoel 2:28-29). Yehezkiel bernubuat bahwa mereka akan diberi kuasa oleh Roh Kudus supaya hidup sesuai dengan kehendak dan hukum Allah. Roh Kudus Allah, dengan segenap karunia dan karya-Nya, kini tersedia untuk semua orang yang beriman pada Yesus Kristus.

[11:23]  52 Full Life : KEMULIAAN TUHAN NAIK.

Nas : Yeh 11:23

Kemuliaan Allah meninggalkan Yerusalem dan berhenti di Bukit Zaitun

(lihat cat. --> Yeh 10:4);

[atau ref. Yeh 10:4]

kemudian, Yehezkiel memperoleh penglihatan tentang kemuliaan Allah yang kembali pada saat Tuhan mendirikan kerajaan kekal-Nya (Yeh 43:1-4).

[12:2]  53 Full Life : KAUM PEMBERONTAK.

Nas : Yeh 12:2

Yehuda menolak untuk percaya bahwa Allah akan membinasakan Yerusalem dan menyisihkan raja dari keturunan Daud. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, mereka merasa Tuhan akan tetap melindungi mereka kendatipun perbuatan berdosa mereka. Karena itulah Tuhan menugaskan Yehezkiel untuk menjadi tanda bagi bangsa itu (ayat Yeh 12:6), serta melukiskan dalam tindakan simbolik apa yang akan dialami bangsa itu sebagai akibat dari pemberontakan mereka; di sini Yehezkiel memberikan dua pertunjukan dramatis lagi (ayat Yeh 12:3-7 dan ayat Yeh 12:17-20) mengenai hukuman Allah yang akan datang atas bangsa Yehuda.

[12:3]  54 Full Life : SEDIAKANLAH BAGIMU BARANG-BARANG SEORANG BUANGAN.

Nas : Yeh 12:3-7

Yehezkiel harus memainkan peranan seorang tawanan yang dibawa ke tempat lain sambil meninggalkan segala sesuatu terkecuali yang sangat diperlukan untuk perjalanan. Tindakan ini menggambarkan bahwa akan ada gelombang orang buangan berikutnya dari Yerusalem yang akan diangkut ke Babel; hal ini juga mencegah para tawanan untuk menaruh harapan yang tidak realistis bahwa mereka sebentar lagi akan kembali ke Yerusalem.

[12:5]  55 Full Life : PERBUATLAH SEBUAH LUBANG DI TEMBOK.

Nas : Yeh 12:5

Tindakan ini melukiskan usaha yang sia-sia dari orang Yahudi untuk lolos dari pembuangan.

[12:6]  56 Full Life : MENUTUPI MUKAMU.

Nas : Yeh 12:6

Tindakan ini mungkin mengacu pada rasa malu dan sedih yang akan dialami para tawanan.

[12:10]  57 Full Life : RAJA DI YERUSALEM.

Nas : Yeh 12:10-13

Yang dimaksud adalah raja Yehuda yang terakhir, Zedekia, yang tinggal di Yerusalem. Yehezkiel bernubuat bahwa Allah telah menentukan dia untuk dihukum. Ia akan dibawa tertawan ke Babel, namun ia tidak akan pernah melihatnya (ayat Yeh 12:13) karena matanya akan dibutakan oleh para penawan (lih. 2Raj 25:7; Yer 39:6-7).

[12:21]  58 Full Life : SUDAH LAMA BERSELANG.

Nas : Yeh 12:21-28

Orang Yahudi buangan tetap tidak mau mempercayai kebenaran berita Yehezkiel. Sampai sejauh ini belum terjadi apa-apa, dan karena itu mereka tetap yakin bahwa masa sejahtera segera akan tiba; tetapi, Allah mengatakan bahwa hukuman sudah dekat.

[13:2]  59 Full Life : BERNUBUATLAH MELAWAN NABI-NABI.

Nas : Yeh 13:2-23

Allah mengutuk para nabi palsu dari Israel karena mereka bernubuat bahwa tidak akan ada hukuman yang datang. Mereka bernubuat palsu dengan mengatakan bahwa bangsa itu aman sekalipun mereka hidup dalam dosa dan penyembahan berhala

(lihat cat. --> Yer 6:14;

lihat cat. --> Yer 23:17).

[atau ref. Yer 6:14; 23:17]

Allah melawan nabi-nabi semacam itu (ayat Yeh 13:8).

[13:10]  60 Full Life : PADAHAL ... TIDAK ADA DAMAI SEJAHTERA.

Nas : Yeh 13:10

Para nabi palsu itu membujuk bangsa itu dengan perasaan aman yang palsu dengan memberitakan damai sejahtera dan keselamatan Allah pada mereka sekalipun mereka terus memberontak terhadap hukum-hukum-Nya; karena hal ini Allah akan menumpas mereka dari bangsa Israel dan keselamatan-Nya

(lihat cat. --> Yeh 13:2 sebelumnya).

[atau ref. Yeh 13:2]

 1. 1) Dewasa ini ada nabi-nabi palsu di dalam gereja yang mengajarkan bahwa seorang dapat menjadi orang percaya sejati dan memiliki hidup kekal di dalam Kristus, meskipun pada saat yang sama masih melakukan dan menikmati dosa kebejatan, keserakahan, homoseksualitas, sihir atau jenis kejahatan lain yang keji.
 2. 2) Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang percaya jangan tertipu oleh kata-kata bohong itu (Ef 5:6), karena orang yang melakukan hal-hal itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah

  (lihat cat. --> 1Kor 6:9;

  lihat cat. --> Gal 5:21;

  lihat cat. --> Ef 5:5).

  [atau ref. 1Kor 6:9; Gal 5:21; Ef 5:5]

[13:18]  61 Full Life : CELAKALAH ... PEREMPUAN.

Nas : Yeh 13:18

Mereka adalah wanita yang terlibat dalam sihir, spiritisme, dan ilmu hitam; mereka bahkan memakai kuasa setan untuk membunuh orang-orang tertentu (ayat Yeh 13:19).

[14:3]  62 Full Life : BERHALA-BERHALA MEREKA DALAM HATINYA.

Nas : Yeh 14:3

Para tua-tua Israel (ayat Yeh 14:1) bersalah karena menyembah berhala di dalam hati mereka, yaitu, mereka tidak setia kepada Allah dan firman-Nya. Mereka dengan angkuh menolak kehendak Allah dan mendambakan jalan hidup fasik; karena itu, Allah menolak untuk menuntun mereka dengan menjawab doa-doa mereka. Dengan cara yang sama, orang yang dewasa ini mengharapkan bimbingan dari Allah tidak akan memperoleh pertolongan Roh-Nya apabila hati mereka penuh dengan keinginan fasik akan hal-hal berdosa dari dunia ini

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

[14:7]  63 Full Life : MENYIMPANG DARI PADA-KU.

Nas : Yeh 14:7

Orang percaya yang meninggalkan Allah untuk mengejar kehidupan yang berdosa dan amoral sambil mencari juga ketenangan religius, kepastian dan bimbingan Allah, telah menjadikan Dia musuh mereka (ayat Yeh 14:8); Ia akan menghakimi dan menghukum orang semacam itu. Mereka seharusnya bertobat dan meninggalkan kehidupan berdosa mereka atau meninggalkan persekutuan orang percaya

(lihat cat. --> 1Kor 5:5;

lihat cat. --> 1Kor 11:27).

[atau ref. 1Kor 5:5; 11:27]

[14:9]  64 Full Life : NABI ITU ... MEMUNAHKANNYA.

Nas : Yeh 14:9-10

Allah akan membinasakan setiap nabi yang membiarkan, mendukung atau mendorong penyembahan berhala Israel. Demikian pula, para pendeta dari gereja yang membiarkan anggota jemaat yang tunasusila dan menolak untuk mengecam kefasikan mereka dengan mengucilkannya dari jemaat

(lihat cat. --> Yeh 14:7 sebelumnya)

[atau ref. Yeh 14:7]

akan dinyatakan sama bersalah dengan anggota munafik tersebut.

[14:14]  65 Full Life : NUH, DANIEL, DAN AYUB.

Nas : Yeh 14:14

Hukuman yang akan datang atas Yerusalem demikian pasti sehingga bahkan ketiga hamba Allah yang dikenal karena kebenaran mereka ini (Kej 6:9; Ayub 1:1,8; 2:3; Dan 6:4-5,22) tidak dapat melepaskan seorang pun dengan doa syafaat mereka.

[14:16]  66 Full Life : MEREKA TIDAK AKAN MENYELAMATKAN BAIK ANAK-ANAK LELAKI ... ANAK-ANAK PEREMPUAN.

Nas : Yeh 14:16

Suasana moral Yehuda telah menjadi demikian buruk sehingga doa-doa orang benar seperti Nuh, Daniel dan Ayub tidak akan memadai untuk menyelamatkan keturunan mereka pun. Orang percaya harus amat waspada mengenai lingkungan sosial dan pendidikan di mana mereka menempatkan anak-anaknya; lingkungan itu bisa demikian fasik sehingga baik kehidupan benar kita maupun doa kita yang sungguh-sungguh tidak akan mampu menuntun mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka.

[15:2]  67 Full Life : KAYU ANGGUR.

Nas : Yeh 15:2-8

Penduduk Yerusalem diumpamakan dengan pokok anggur yang tidak berbuah sehingga tidak berguna. Buah kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan tidak dapat ditemukan di dalam diri mereka (ayat Yeh 15:8); karena itu mereka akan dibakar di dalam api (ayat Yeh 15:6). Yesus juga mengajarkan bahwa semua orang percaya yang gagal untuk tetap setia kepada-Nya dan tidak berbuah akan dipangkas dan dicampakkan ke dalam api

(lihat cat. --> Yoh 15:1;

lihat cat. --> Yoh 15:2;

lihat cat. --> Yoh 15:4;

lihat cat. --> Yoh 15:6;

lihat cat. --> Yoh 15:7).

[atau ref. Yoh 15:1-7]

[16:1]  68 Full Life : YERUSALEM.

Nas : Yeh 16:1-63

Pasal ini melukiskan Yerusalem sebagai istri dan Allah sebagai suaminya

(lihat cat. --> Hos 1:2).

[atau ref. Hos 1:2]

Pada mulanya Yerusalem tidak memiliki keistimewaan yang dapat menjadikannya kota pilihan Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkatnya, memeliharanya dan menjadikannya kota yang indah dan megah; namun dia tidak berterima kasih kepada suaminya, menjadi tidak setia dan mulai berzina dengan siapa pun yang lewat. Karena pelacurannya ini ia akan dibunuh.

[16:3]  69 Full Life : TANAH KANAAN.

Nas : Yeh 16:3

Pada mulanya Yerusalem tidak didirikan oleh orang Ibrani tetapi oleh bangsa Kanaan yang kafir (bd. Kej 14:18; Yoh 15:63).

[16:6]  70 Full Life : ENGKAU HARUS HIDUP!

Nas : Yeh 16:6

Allah memberi hidup kepada Yerusalem, memilihnya menjadi kota suci dan membangkitkan semangat Daud untuk merebutnya dari suku Yebus (2Sam 5:6-10).

[16:8]  71 Full Life : MENGADAKAN PERJANJIAN.

Nas : Yeh 16:8-14

Selaku pilihan Allah, Yerusalem menerima berbagai berkat dan karunia dari Allah. Di bawah pengawasan-Nya dia bertumbuh ke arah kedewasaan penuh, dan Tuhan memberinya kecantikan luar biasa lalu menyatakannya sebagai milik-Nya. Setelah pernikahannya, namanya makin harum di seluruh dunia kuno (khususnya pada zaman pemerintahan Daud dan Salomo).

[16:8]  72 Full Life : MENGHAMPARKAN KAIN-KU KEPADAMU.

Nas : Yeh 16:8

Kiasan ini melambangkan perlindungan dan hal memasuki hubungan pernikahan

(lihat cat. --> Rut 3:9).

[atau ref. Rut 3:9]

[16:15]  73 Full Life : ENGKAU MENGHAMBURKAN PERSUNDALANMU.

Nas : Yeh 16:15

Yerusalem mulai mengandalkan kecantikan dan kekayaannya (bd. Ul 6:10-12) dan bukan Allah. Ia menjadi sundal secara rohani dengan menjadi tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa asing (bd. 1Raj 11:1-13) dan mulai menyembah dewa-dewa mereka. Perzinaan rohani dewasa ini dilakukan oleh gereja atau perseorangan yang meninggalkan Tuhan dan menyerahkan diri kepada kenikmatan dosa dan nilai-nilai duniawi dan bukan kepada Allah dan kerajaan-Nya.

[16:17]  74 Full Life : ENGKAU BERSUNDAL.

Nas : Yeh 16:17

Penduduk Yerusalem bukan hanya melakukan perzinaan rohani, tetapi mereka juga terlibat di dalam kebejatan jasmaniah dalam upacara kesuburan agama-agama Kanaan.

[16:20]  75 Full Life : ANAK-ANAKMU LELAKI DAN PEREMPUAN ... MEMPERSEMBAHKANYA.

Nas : Yeh 16:20

Akhirnya kemurtadan Yerusalem mengakibatkan keterlibatan dalam persembahan anak (bd. 2Raj 16:3; 21:6) dan semua bentuk kebiasaan kafir yang keji (ayat Yeh 16:21-25).

[16:37]  76 Full Life : MENGUMPULKAN SEMUA KEKASIH-KEKASIHMU.

Nas : Yeh 16:37-42

Yerusalem telah melakukan perzinaan rohani dengan bangsa lain dan dewa-dewanya

(lihat cat. --> Yeh 16:15);

[atau ref. Yeh 16:15]

kini Allah akan memakai bangsa-bangsa itu untuk menghukumnya. Mereka akan membawa kebinasaan yang demikian berat sehingga tidak diperlukan hukuman selanjutnya lagi.

[16:43]  77 Full Life : MASA MUDAMU.

Nas : Yeh 16:43

Pada masa-masa pembentukannya, Yerusalem tergantung kepada Tuhan dan berkat-berkat-Nya; tetapi kini ia telah melupakan saat-saat itu dan sekarang mengejar dewa-dewa lainnya. Kesalahan tragis yang sama dilakukan oleh berbagai gereja dan aliran ketika tidak lagi lapar akan kehadiran Allah atau tidak lagi mencari dahulu kerajaan-Nya di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa Roh Kudus (bd. Rom 14:17); sebaliknya, mereka membiarkan kebiasaan-kebiasaan duniawi dan ketiadaan hidup rohani yang murni serta manifestasi Roh.

[16:60]  78 Full Life : AKU AKAN MENGINGAT PERJANJIAN-KU.

Nas : Yeh 16:60

Setelah Allah menghukum Yerusalem dan seluruh bangsa Israel, Ia akan mengingat kembali janji-Nya kepada Abraham (bd. Kej 17:7-8; Im 26:42;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...),

dan mengembalikan mereka ke tanah Kanaan dan persekutuan dengan Dia. "Perjanjian baru" yang diucapkan oleh Yeremia (Yer 31:31-34) dan Yehezkiel (Yeh 11:18-20; 36:26-28; 37:26-28) akan melibatkan pengorbanan dan kematian Yesus Kristus yang mendamaikan di salib.

[17:3]  79 Full Life : BURUNG RAJAWALI YANG BESAR.

Nas : Yeh 17:3

Yehezkiel mengungkapkan berita Allah di dalam suatu perumpamaan. Rajawali besar mengacu kepada raja Nebukadnezar dari Babel (lih. ayat Yeh 17:12); "Libanon" mengacu kepada Yerusalem (lih. ayat Yeh 17:12).

[17:4]  80 Full Life : PUCUKNYA YANG PALING UJUNG.

Nas : Yeh 17:4

Sebutan ini mengacu kepada Raja Yoyakhin dari Yehuda, yang di angkut dalam pembuangan ke Babel (lih. 2Raj 24:11-16).

[17:7]  81 Full Life : BURUNG RAJAWALI BESAR YANG LAIN.

Nas : Yeh 17:7

Rajawali ini menggambarkan firaun Mesir. Raja Zedekia dari Yehuda memberontak terhadap Nebukadnezar dan berpaling ke Mesir untuk bantuan militer (2Raj 24:20).

[17:10]  82 Full Life : ANGIN TIMUR.

Nas : Yeh 17:10

"Angin timur" ini mengacu kepada pasukan Babel. Karena raja Yehuda terakhir, Zedekia, telah mengingkari sumpah kesetiaan yang diucapkannya dalam nama Tuhan kepada Nebukadnezar, dia akan di angkut tertawan ke Babel dan mati di sana (ayat Yeh 17:16-21; lih. 2Raj 25:7).

[17:22]  83 Full Life : SEBUAH CARANG DARI PUNCAK.

Nas : Yeh 17:22

Allah sendiri akan menanam sebuah tunas, sang Mesias, Yesus Kristus; kerajaan-Nya akan ditetapkan di seluruh bumi

(lihat cat. --> Yeh 34:23;

lihat cat. --> Yes 11:1;

lihat cat. --> Yer 23:5-6).

[atau ref. Yeh 34:23; Yes 11:1; Yer 23:5-6]

[18:1]  84 Full Life : ADA APA DENGAN KAMU?

Nas : Yeh 18:1-32

Rupanya banyak orang Yahudi percaya bahwa mereka dihukum karena dosa-dosa para leluhur dan karena itu Allah tidak adil; mereka tidak sadar bahwa dosa-dosa mereka sendiri lebih parah daripada dosa para leluhur itu. Pasal ini mengajarkan kebenaran dasar bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Allah atas hidupnya sendiri, dan bahwa setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa akan mati secara rohani dan menderita hukuman kekal.

[18:2]  85 Full Life : KATA SINDIRAN INI.

Nas : Yeh 18:2-4

Kata sindiran ini mungkin berdasarkan pada Kel 20:5 dan Ul 5:9, yang keduanya mengajarkan bahwa anak-anak terpengaruh oleh dosa-dosa orang-tuanya; akan tetapi, Yehezkiel menjelaskan bahwa nas-nas ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa anak-anak akan dihukum karena dosa orang-tua. Semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan ketidaksediaanya sendiri untuk percaya kepada Kristus sebagai Juruselamat dan menjalankan hidup yang benar (lih. ayat Yeh 18:4). Rasul Paulus menyatakan kembali prinsip ini dengan mengatakan, "Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita" (Rom 6:23).

[18:5]  86 Full Life : ORANG BENAR.

Nas : Yeh 18:5-9

Ayat-ayat ini melukiskan seorang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan yang menunjukkan komitmen itu kepada Allah dengan mengasihi kebenaran dan keadilan. Orang semacam inilah yang akan hidup kekal di dalam persekutuan serta keakraban dengan Tuhan. Paulus menekankan kebenaran yang sama ini ketika mengatakan,"yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan" (Rom 2:7); gaya hidup ini sekarang dimungkinkan oleh kasih karunia karena iman kepada Kristus (Ef 2:8-10).

[18:10]  87 Full Life : ANAK YANG MENJADI PERAMPOK.

Nas : Yeh 18:10-13

Anak-anak yang fasik meskipun lahir dari seorang ayah beriman akan diminta pertanggungjawaban tersendiri atas dosa-dosa mereka. Sebagai akibat dari penolakan mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Allah, mereka akan mengalami kematian rohani yang kekal (lih. Rom 2:8).

[18:21]  88 Full Life : JIKALAU ORANG FASIK BERTOBAT.

Nas : Yeh 18:21-23

Allah menjanjikan keselamatan bagi semua orang fasik yang memilih untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Tidak seorang pun dipaksa untuk melanjutkan dosa keluarganya. Allah ingin membawa setiap orang berdosa ke dalam persekutuan dengan diri-Nya dan tidak pernah senang apabila seorang fasik mati di dalam dosa (bd. 1Tim 2:4).

[18:24]  89 Full Life : ORANG BENAR BERBALIK.

Nas : Yeh 18:24

Orang benar yang mengandalkan Allah dan menaati Dia jangan mengira bahwa mereka aman secara kekal jikalau mereka kemudian tidak setia dan memberontak terhadap Allah. Orang semacam itu juga akan mati, sebagaimana halnya orang yang senantiasa hidup di dalam dosa. Paulus memperingatkan orang percaya, "jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati" (Rom 8:13; juga lih. Ibr 2:3; 3:6; 2Pet 2:20-22;

lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

[19:1]  90 Full Life : SUATU RATAPAN.

Nas : Yeh 19:1-14

Ratapan ini menyamakan raja terakhir Yehuda dengan seekor singa dalam kurungan dan bangsa itu dengan pohon anggur yang rusak.

[19:3]  91 Full Life : SEEKOR DARI ANAK-ANAKNYA.

Nas : Yeh 19:3-4

Raja Yoahas muda (lih. 2Raj 23:31-34) memerintah selama tiga bulan; kemudian ditawan ke Mesir di mana akhirnya ia wafat.

[19:5]  92 Full Life : ANAKNYA YANG LAIN.

Nas : Yeh 19:5-9

Sebutan ini mengacu kepada Yoyakhin atau Zedekia; keduanya dibawa tertawan ke Babel (lih. 1Raj 24:8-25:7).

[19:10]  93 Full Life : IBUMU.

Nas : Yeh 19:10-14

Singa betina (Israel, lih. ayat Yeh 19:1-2) di sini dilukiskan sebagai pohon anggur berbuah yang dicabut dan ranting-rantingnya dibakar; yang sisa ditanam kembali di padang gurun (yaitu pembuangan di Babel).

[20:1]  94 Full Life : BEBERAPA ORANG DARI TUA-TUA.

Nas : Yeh 20:1-49

Pasal ini menyatakan kebenaran yang menyedihkan bahwa sejarah Israel merupakan kesinambungan penyembahan berhala dan kegagalan moral. Yehezkiel mengatakan kepada para tua-tua zamanya bahwa mereka sendiri belum menghilangkan kasih kepada berhala dari dalam hati mereka; jadi mereka juga bersalah di hadapan Allah.

[20:9]  95 Full Life : KARENA NAMA-KU.

Nas : Yeh 20:9

Allah tidak sepenuhnya memusnahkan bangsa Israel di padang gurun setelah keluaran karena ingin menjaga kehormatan nama-Nya. Ia telah menyatakan Diri kepada mereka dengan membawa mereka keluar dari Mesir, supaya Ia dapat menggenapi janji-Nya akan berkat universal melalui bangsa pilihan-Nya (lih. Kej 12:1-3).

[20:12]  96 Full Life : HARI-HARI SABATKU.

Nas : Yeh 20:12

Pelaksanaan Sabat mingguan dan tahunan Israel dimaksudkan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sudah dipisahkan sebagai bangsa kudus untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Allah di muka dunia (lih. Kel 31:13-17; Im 23:32).

[20:30]  97 Full Life : APAKAH KAMU MENAJISKAN DIRIMU.

Nas : Yeh 20:30

Pertanyaan penting dalam pasal ini ialah, "Apakah kamu bangsa Israel akan terus menajiskan dirimu?" Orang percaya masa kini menghadapi aneka keputusan setiap hari apakah mengalah kepada keinginan berdosa dari sifat kemanusiaan mereka atau menyerahkan diri kepada Roh Kudus dan melayani kepentingan Kristus (Rom 6:11-14; Gal 5:16-25).

[20:32]  98 Full Life : SEPERTI BANGSA-BANGSA LAIN.

Nas : Yeh 20:32

Umat Allah selalu tergoda untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan cara-cara dunia sehingga dengan demikian berhenti menjadi umat khusus Allah. Kita harus senantiasa mengajukan dua pertanyaan dasar kepada diri sendiri:

 1. 1) Apakah saya mengalah pada tekanan teman-teman sebaya di sekolah, kantor atau sahabat lainya?
 2. 2) Sudahkah saya berbeda di dalam perilaku dan tindakan saya ataukah saya menyesuaikan diri dengan cara yang diharapkan orang fasik?

  (lihat cat. --> Rom 12:1;

  lihat cat. --> Rom 12:2).

  [atau ref. Rom 12:1-2]

[20:34]  99 Full Life : AKU AKAN MEMBAWA KAMU KELUAR.

Nas : Yeh 20:34-44

Allah berjanji untuk membawa Israel keluar dari penawanan mereka setelah Ia menyingkirkan para pemberontak dan pelaku kejahatan (bd. Yeh 11:17,21; Mal 3:2-5). Kaum sisa yang setia akan kembali ke negeri itu (bd. Yes 10:21-23) dan mereka tidak lagi akan mencemarkan nama Allah dengan ketidaktaatan atau penyembahan berhala (ayat Yeh 20:39); mereka akan menikmati berkat-berkat "perjanjian baru" (lih. Yer 31:31-34; Ibr 8:1-10:18).

[21:3]  100 Full Life : PEDANG-KU.

Nas : Yeh 21:3-32

Hukuman atas Yerusalem dan bangsa Yehuda akan dilaksanakan dengan pedang (yaitu, oleh pasukan Babel) yang akan dipakai Allah untuk membinasakan mereka.

[21:3]  101 Full Life : ORANG BENAR DAN ORANG FASIK.

Nas : Yeh 21:3

Dalam musibah nasional atau bencana alam, orang benar dan orang fasik sering kali sama-sama menderita. Tetapi perhatikan bahwa dahulu Yehezkiel sudah menjelaskan bahwa orang benar tidak akan mengalami hukuman kekal orang fasik (lih. Yeh 18:1-24).

[21:12]  102 Full Life : DIBIARKAN DIMAKAN PEDANG.

Nas : Yeh 21:12

Karena umat Allah tidak menerima dirotani oleh Allah, maka Allah tidak ada pilihan lain selain menyerahkan mereka kepada pedang. Tetap keras hati dan keras kepala sementara dihajar Tuhan mengakibatkan ikut dihukum bersama dengan dunia

(lihat cat. --> Ibr 12:5).

[atau ref. Ibr 12:5]

[21:19]  103 Full Life : RAJA BABEL.

Nas : Yeh 21:19-23

Para penganut spiritisme percaya bahwa mereka dapat meramalkan masa depan dengan menyelidiki hati binatang yang dibunuh (ayat Yeh 21:21); tetapi Yehezkiel menjelaskan bahwa Allah mengendalikan perbuatan kafir Raja Nebukadnezar supaya kehendak Allah terlaksana (bd. Yer 27:6).

[21:27]  104 Full Life : SAMPAI IA DATANG.

Nas : Yeh 21:27

Yehezkiel bernubuat bahwa sekalipun keturunan Daud akan tetap hidup, takhta Daud tidak akan didirikan kembali sehingga Raja Mesias datang untuk menetapkan pemerintahan-Nya (bd. Kej 49:10; Za 9:9; Mat 21:1-11; Wahy 19:11-16; 20:4). Yesus Kristus, Sang Mesias, akan memerintah Israel kelak.

[22:2]  105 Full Life : YANG MENCURAHKAN DARAH.

Nas : Yeh 22:2-12

Yerusalem telah menjadi kota penuh kekerasan dan bermacam-macam kefasikan. Tidak ada lagi rasa hormat akan hal-hal yang kudus, keluarga, golongan miskin atau melarat. Kebejatan seksual merajalela, dan penipuan serta penyuapan adalah peristiwa biasa. Semua ini terjadi karena bangsa itu telah meninggalkan Allah dan Firman-Nya. Karena itu, Allah sedang menyerahkan kota tersebut kepada hukuman dan kebinasaan yang berat. Dewasa ini keadaan sosial dan rohani dari kota-kota di seluruh dunia mirip dengan keadaan Yerusalem kuno. Terkecuali kota-kota ini bertobat, mereka akan musnah seperti halnya Yerusalem. Bangsa-bangsa, kota-kota dan penduduk tidak dapat luput dari akibatnya jika mereka meremehkan Allah dan firman-Nya.

[22:25]  106 Full Life : IMAM-IMAMNYA.

Nas : Yeh 22:25-28

Bukannya setia kepada Allah dan panggilan mereka yang kudus, pemimpin-pemimpin rohani umat itu memakai jabatan mereka untuk keuntungan pribadi serta menyerahkan diri kepada kepuasan penuh dosa. Beberapa pemimpin Kristen hari ini bersalah karena dosa yang sama yang mendatangkan kecelaan besar kepada gereja.

[22:28]  107 Full Life : NABI-NABINYA MENGOLES MEREKA DENGAN KAPUR.

Nas : Yeh 22:28

Sebagai akibat dari pengapuran oleh nabi-nabi, umat itu tidak takut akan Allah atau hukuman-Nya meskipun mereka tetap dalam dosa. Dewasa ini ada pendeta yang menghibur anggota jemaat dalam dosa mereka dengan meyakinkan mereka bahwa

 1. (1) semua orang berdosa;
 2. (2) kita hidup dalam suatu zaman di mana mustahil hidup tanpa dosa dan kebejatan karena gelombang kejahatan melanda dengan hebat;
 3. (3) kita hanya manusia dan tidak dapat diharapkan akan hidup menurut standar-standar kekudusan Allah;
 4. (4) Allah mengasihi kita seperti kita ada, apapun perbuatan kita, jadi tidak perlu takut akan Dia atau hukuman-Nya; dan
 5. (5) Allah tidak melihat dosa kita jikalau kita ini orang percaya karena Allah hanya melihat kebenaran Kristus.

[22:30]  108 Full Life : AKU MENCARI ... SEORANG.

Nas : Yeh 22:30

Ketidakbenaran di antara pemimpin-pemimpin (ayat Yeh 22:25-28) dan umat itu (ayat Yeh 22:29) begitu luas di Yehuda sehingga Allah tidak menemukan seorang pun yang akan berusaha menuntun umat itu kembali kepada Allah. Sangat tragis bila ada gereja yang begitu terikat oleh keduniawian dan kompromi rohani sehingga Allah tidak dapat menemukan seorang dalam jemaat itu yang bersedia untuk mengetengahi dengan mendirikan tembok atau "mempertahankan" dalam keadaan yang hendak runtuh. Tidak ada seorang pun untuk berseru melawan kebobrokan rohani dan moral, tidak seorang pun untuk memimpin dalam doa yang rendah hati, pertobatan sejati dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh untuk pembaharuan (bd. 2Taw 7:14). Terlalu sering banyak orang yang baik berdiam diri karena roh ketakutan atau berkompromi daripada mengambil risiko menjadi orang yang sungguh-sungguh memohon syafaat untuk kebangunan rohani agar murka dan hukuman Allah dapat dihindari.

[23:2]  109 Full Life : DUA ORANG PEREMPUAN.

Nas : Yeh 23:2

Umat Allah digambarkan sebagai dua bersaudara -- Samaria (mewakili kerajaan utara Israel) dan Yerusalem (mewakili kerajaan selatan Yehuda). Yehezkiel melukiskan mereka sebagai orang yang tidak setia kepada Allah dan telah berzina secara rohani karena bersundal dengan bangsa-bangsa lain. Persundalan di sini menunjuk kepada usaha Israel dan Yehuda untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa fasik daripada mengandalkan Allah saja sebagai sumber kekuatan dan perlindungan.

[23:5]  110 Full Life : BERZINAH.

Nas : Yeh 23:5-9

Israel mula-mula mengadakan persekutuan dengan Asyur (2Raj 15:19-29) dan kemudian dengan Mesir (2Raj 17:3-6); akhirnya mereka mulai menyesuaikan diri dengan kebiasaan kafir dan penyembahan berhala bangsa itu. "Adiknya", Yehuda kemudian membuat hal yang sama (bd. 2Raj 24:1; Yes 7:1-25; 30:1-31:9).

[23:35]  111 Full Life : MEMBELAKANGI AKU.

Nas : Yeh 23:35

Kembali pada jalan-jalan dan nilai-nilai fasik dari dunia ini setelah mengalami keselamatan dan pembebasan dari Allah adalah sama dengan memandang rendah Tuhan lalu mencampak-Nya seolah-olah tidak berguna (bd. Ibr 6:1-8). Orang percaya tidak boleh sekali-kali meninggalkan Tuhan; kita malah harus menunjukkan kasih dan syukur kepada Dia yang telah menebus kita oleh kematian Anak-Nya, Yesus.

[24:2]  112 Full Life : TULISKANLAH TANGGAL HARI INI.

Nas : Yeh 24:2

"Tanggal hari ini" adalah 15 Januari 588 SM. Yehezkiel menerima berita ini pada hari yang sama dengan permulaan pengepungan Yerusalem oleh pasukan Babel. Serbuan ini berlangsung sekitar dua tahun dan mengakibatkan kebinasaan seluruh Yerusalem.

[24:3]  113 Full Life : TARUHLAH KUALI DI ATAS API.

Nas : Yeh 24:3-12

Allah memberi suatu perumpamaan kepada Yehezkiel untuk diberitakan kepada umat-Nya yang memberontak. Yerusalem akan menjadi seperti sebuah kuali dan penduduknya akan seperti potongan daging dan tulang pilihan. Daging dan tulang akan dimakan pasukan Babel; setelah isi kuali itu habis, kuali itu akan dimurnikan selanjutnya dengan api hukuman hingga tembaganya menjadi merah, kotorannya hancur dan karatnya hilang (ayat Yeh 24:11).

[24:13]  114 Full Life : TIDAK MENJADI TAHIR ... SAMPAI.

Nas : Yeh 24:13

Karena Yerusalem menolak untuk membiarkan Allah membersihkanya dari kenajisannya, maka ia harus berhadapan dengan murka Allah yang hebat. Demikian pula, semua bangsa akan menghadapi murka Allah pada akhir zaman. Hanya oleh hukuman Allah yang adil dunia dapat dibersihkan dari dosa (pasal Wahy 5:1-22:21).

[24:16]  115 Full Life : YANG SANGAT KAUCINTAI.

Nas : Yeh 24:16

Allah mengatakan kepada Yehezkiel bahwa dia akan kehilangan istrinya, yang amat dicintainya, namun dia tidak boleh meratapi kematiannya itu di hadapan umum atau mengadakan upacara perkabungan yang biasa diadakan. Akan tetapi, dengan perintah ini Allah tidak melarang Yehezkiel untuk bersedih hati secara pribadi atas kematian istrinya. Tidak menunjukkan perasaan sedih secara lahiriah dimaksudkan menjadi tanda untuk para buangan bahwa kejatuhan Yerusalem dan Bait Suci akan demikian hebat sehingga penduduknya tidak sempat menyatakan kesedihan mereka.

[24:18]  116 Full Life : AKU MELAKUKAN SEPERTI DIPERINTAHKAN.

Nas : Yeh 24:18

Ketaatan Yehezkiel dalam situasi ini semestinya termasuk tugasnya yang paling berat selaku nabi. Sekalipun merasa sangat sedih atas kematian istrinya, ia masih harus bernubuat hari lepas hari kepada bangsa yang pemberontak itu. Ia ikut merasakan penderitaan Allah, karena Allah sendiri sebentar lagi akan kehilangan umat-Nya, kota-Nya dan Bait Suci-Nya, sama seperti nabi setia ini telah kehilangan istrinya yang tercinta. Setia kepada Allah dapat meminta pengorbanan besar. Dalam cara yang sama orang percaya PB dipanggil untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus (lih. 2Kor 1:7; 4:10-11).

[25:1]  117 Full Life : TUJUKANLAH MUKAMU KEPADA.

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.

[25:2]  118 Full Life : BANI AMON.

Nas : Yeh 25:2-3

Bani Amon adalah bangsa yang tinggal di sebelah timur Israel yang dihukum oleh Allah karena mereka senang atas kejatuhan Yerusalem dan kebinasaan Bait Suci.

[25:4]  119 Full Life : ORANG DARI SEBELAH TIMUR.

Nas : Yeh 25:4

Orang-orang ini mungkin sekali adalah pasukan Babel.

[25:8]  120 Full Life : SAMA DENGAN SEMUA BANGSA LAIN.

Nas : Yeh 25:8

Yehezkiel bernubuat bahwa Moab akan dihukum karena mereka percaya bahwa Allah Israel tidak lebih besar daripada dewa-dewa bangsa lainnya (bd. ayat Yeh 25:11).

[25:12]  121 Full Life : DENDAM KESUMAT.

Nas : Yeh 25:12

Bangsa Edom akan dihukum karena mereka amat membenci bangsa Israel.

[26:2]  122 Full Life : TIRUS.

Nas : Yeh 26:2

Tirus, ibukota Fenisia, terletak 96 kilometer barat laut Nazaret di pesisir Laut Tengah. Sebagian kota ini adalah sebuah pulau dan sebagian adalah daerah pantai di kaki pegunungan Libanon. Tirus bersukacita atas kejatuhan Yerusalem karena percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan keuangan karena Yehuda selaku saingan kini sudah tidak ada. Keinginan Tirus akan kekayaan tanpa memikirkan penderitaan yang diakibatkan olehnya pada orang lain mendatangkan hukuman Allah (juga lih. pasal Yes 23:1-18). Kota ini ditaklukkan oleh "banyak bangsa" (ayat Yeh 26:3) yaitu Babel, Persia dan kemudian Yunani di bawah pimpinan Aleksander Agung (332 SM).

[27:1]  123 Full Life : RATAPAN MENGENAI TIRUS.

Nas : Yeh 27:1-36

Tirus mempunyai armada kapal dagang yang besar; pasal ini melukiskan Tirus sebagai kapal yang besar dan indah yang membawa barang dagangan dan harta kepada banyak bangsa. Namun Allah di dalam hukuman-Nya akan merusak kapal itu menjadi berkeping-keping, dan banyak orang akan meratapi kebinasaanya. Bandingkan pasal ini dengan pasal Wahy 18:1-24, di mana Allah membinasakan pusat perdagangan dunia

(lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9).

[atau ref. Wahy 18:2-9]

[28:1]  124 Full Life : RAJA TIRUS.

Nas : Yeh 28:1-10

Dosa terutama raja Tirus ialah keangkuhan yang membuatnya mengagungkan diri sebagai dewa. Karena hal ini ia akan berhadapan dengan hukuman Tuhan yang Mahatinggi dan dimasukkan ke dalam lobang kubur sebagaimana semua manusia lainya (ayat Yeh 28:8). Banyak orang sekarang, khususnya mereka yang terjerat dalam cara berpikir aliran Zaman Baru, betul-betul percaya bahwa kita ini adalah dewa atau setidak-tidaknya sedang menjadi dewa; penipu-penipu tersebut dengan pengikut mereka akan menerima kutukan yang sama dengan raja Tirus.

[28:12]  125 Full Life : RAJA TIRUS.

Nas : Yeh 28:12

Dalam konteks ini, nubuat Yehezkiel terhadap raja Tirus rupanya berisi suatu lukisan terselubung tentang Iblis selaku pemimpin Tirus yang sesungguhnya dan allah dunia ini (bd. 1Yoh 5:19). Raja itu dilukiskan sebagai seorang pengunjung Taman Eden (ayat Yeh 28:13), "kerub yang berjaga" atau malaikat (ayat Yeh 28:14), makhluk yang sama sekali tidak bercela dalam semua kelakuan hingga ditemukan kecurangan dalam dirinya (ayat Yeh 28:15). Karena keangkuhannya yang penuh dosa (ayat Yeh 28:17), dia dibuang dari gunung Allah (ayat Yeh 28:16-17; bd. Yes 14:13-15).

[28:25]  126 Full Life : MENGUMPULKAN KAUM ISRAEL.

Nas : Yeh 28:25

Yehezkiel sering kali menekankan janji pemulihan Israel (Yeh 11:17; 20:34,41-42; 34:13; 36:24; 37:21; 38:8; 39:27). Pemulihan ini tidak akan terlaksana secara sempurna sebelum Allah memberlakukan hukuman atas semua bangsa pada akhir zaman. Dengan mengumpulkan Israel kembali untuk melayani diri-Nya dalam kebenaran, Allah akan menunjukkan bahwa Dia benar-benar Allah kudus yang akan menyelesaikan semua maksud-Nya di dunia ini (Kej 12:7; 26:3; 35:12).

[29:1]  127 Full Life : MESIR.

Nas : Yeh 29:1-32:32

Pasal-pasal ini memberikan tujuh nubuat hukuman terhadap Mesir. Mesir dihukum karena menjadi kekuatan dunia yang memuja banyak dewa dan dengan angkuh menyombongkan kekuatannya.

[29:8]  128 Full Life : MENDATANGKAN PEDANG ATASMU.

Nas : Yeh 29:8

Allah akan mengirim Nebukadnezar, raja Babel, untuk menyerbu Mesir dan menjadikannya kerajaan "yang paling lemah" (ayat Yeh 29:15; bd. ayat Yeh 29:19-20); Babel menyerang Mesir pada tahun 572 dan 568 SM.

[30:3]  129 Full Life : HARI TUHAN.

Nas : Yeh 30:3

Kehancuran Mesir melambangkan datangnya "hari Tuhan" ketika Allah akan menghakimi semua bangsa fasik di dunia

(lihat cat. --> 1Tes 5:2;

lihat cat. --> 1Tes 5:4).

[atau ref. 1Tes 5:2,4]

[31:3]  130 Full Life : ASYUR.

Nas : Yeh 31:3

(Tidak ada dalam terjemahan baru LAI). Yehezkiel membandingkan situasi Mesir dengan hari-hari kemuliaan dan kejatuhan Asyur. Asyur yang pernah menjadi kekuatan dunia, kini telah dibinasakan oleh Babel, bangsa yang sama yang akan mengalahkan Mesir.

[31:11]  131 Full Life : SELARAS DENGAN KEJAHATANNYA.

Nas : Yeh 31:11

Hukuman-hukuman Allah tidak sewenang-wenang; hukuman-Nya selalu sesuai dengan kejahatan seseorang atau bangsa. Pada saat ini, Allah tidak ingin memberlakukan hukuman tetapi menawarkan pengampunan kepada semua orang yang berbalik kepada-Nya melalui Anak-Nya, Yesus Kristus.

[32:2]  132 Full Life : RATAPAN MENGENAI FIRAUN.

Nas : Yeh 32:2

Ratapan ini mengejek Firaun yang menganggap dirinya sekuat singa atau makhluk laut yang besar; akan tetapi, ia harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Mahatinggi, seperti yang harus dilakukan oleh semua pemimpin dunia akhirnya.

[32:18]  133 Full Life : BUMI YANG PALING BAWAH.

Nas : Yeh 32:18-31

Mesir dilukiskan sebagai turut bersama-sama dalam kuburan bangsa-bangsa lain yang telah dihukum karena kekejaman dan ketidakadilan mereka (ayat Yeh 32:27); para pemimpin perkasa lain yang telah mati akan berbicara tentang Mesir di tempat itu (ayat Yeh 32:21).

[32:31]  134 Full Life : AKAN MERASA TERHIBUR.

Nas : Yeh 32:31

Firaun akan merasa sedikit "terhibur" ketika mengetahui bahwa dirinya tidak sendiri di dalam kubur, merenungkan kebenaran bahwa orang sengsara senang jika ada yang menemani dan bahwa orang terhukum tidak mau menderita sendirian.

[33:6]  135 Full Life : MENUNTUT PERTANGGUNGAN JAWAB ... DARI PENJAGA ITU.

Nas : Yeh 33:6

Penjaga yang melihat datangnya kebinasaan dan tidak memperingati bangsa itu akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka.

 1. 1) Demikian pula, di dalam Kerajaan Allah, seorang nabi atau pengkhotbah yang tidak memperingatkan jemaat yang suam tentang hukuman yang menantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka.
 2. 2) Sesungguhnya semua orang percaya bertanggung jawab untuk bersaksi kepada orang terhilang dan membantu menggenapi tugas misioner yang diberikan kepada gereja oleh Yesus

  (lihat cat. --> Mat 28:19).

  [atau ref. Mat 28:19]

  Kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah apabila kita menolak untuk menaati Amanat Agung Yesus

  (lihat cat. --> Kis 20:26).

  [atau ref. Kis 20:26]

[33:7]  136 Full Life : MENETAPKAN ENGKAU MENJADI PENJAGA.

Nas : Yeh 33:7

Allah menekankan kembali bahwa Yehezkiel harus menjadi nabi yang setia kepada bangsa itu, memperingatkan mereka untuk berbalik dari dosa dan menerima keselamatan Allah. Dewasa ini gereja dan para pendetanya harus bersaksi kepada semua bangsa tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus

(lihat cat. --> Yeh 3:18).

[atau ref. Yeh 3:18]

[33:11]  137 Full Life : TIDAK BERKENAN KEPADA KEMATIAN ORANG FASIK.

Nas : Yeh 33:11

Allah menginginkan setiap orang berbalik kepada diri-Nya untuk selamat sehingga mereka tidak mati di dalam dosa-dosa mereka

(lihat cat. --> 2Pet 3:9).

[atau ref. 2Pet 3:9]

Orang percaya seharusnya ikut merasakan kerinduan Allah akan pertobatan orang fasik.

[33:12]  138 Full Life : WAKTU IA JATUH DALAM PELANGGARAN.

Nas : Yeh 33:12-20

Allah menghakimi setiap orang dengan benar dan adil.

 1. 1) Orang benar yang meninggalkan Allah dan kembali kepada dosa akan diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa mereka dan akan mati di dalamnya jikalau mereka tidak bertobat; mereka tidak dapat mengandalkan perbuatan benar di masa lalu untuk menyelamatkan mereka (ayat Yeh 33:12-13).
 2. 2) Pada pihak lain, orang fasik yang berbalik kepada Allah dan meninggalkan dosa akan diselamatkan, dan dosa-dosa mereka tidak akan diingat lagi (ayat Yeh 33:14-16); mereka akan menerima karunia hidup kekal.
 3. 3) Karena itu, nas ini menekankan pentingnya hubungan kita dengan Allah saat ini. Meninggalkan Allah dan firman-Nya sambil beranggapan bahwa iman dan perbuatan baik yang lalu akan menyelamatkan kita adalah fatal secara rohani. Sebaliknya, jikalau kita berpaling kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan iman sejati, maka Dia akan menerima kita, terlepas dari dosa-dosa yang lalu

  (lihat cat. --> Yeh 18:21-23;

  lihat cat. --> Yeh 18:24).

  [atau ref. Yeh 18:21-24]

[33:21]  139 Full Life : KOTA ITU SUDAH DITAKLUKKAN.

Nas : Yeh 33:21

Yehezkiel dan para buangan di Babel menerima berita bahwa Yerusalem telah jatuh. Berita ini menggenapi nubuat-nubuatnya dan membenarkan beritanya kepada bangsanya. Pada saat itu pelayanannya berubah arah karena ia mulai menubuatkan penebusan dan pemulihan Yehuda di masa depan.

[33:31]  140 Full Life : DUDUK DI HADAPANMU.

Nas : Yeh 33:31

Orang-orang itu sedang mendengarkan Yehezkiel, tetapi mereka tidak menaati Firman Allah; hati mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka memandang Yehezkiel sebagai pemain sandiwara di panggung dan berita Allah sebagai hiburan (ayat Yeh 33:32). Orang percaya PB harus waspada untuk tidak mengubah kebaktian ibadah menjadi pertunjukan hiburan. Cara-cara atau kegiatan semacam itu tidak memuliakan Allah dan firman-Nya, dan Roh Kudus tidak akan memanifestasikan kehadiran-Nya di dalam ibadah semacam itu

(lihat art. IBADAH).

Orang percaya jangan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku Firman Allah (lih. Yak 1:22).TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA