TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 37:21-23

37:21 <0127> Mtmda <0413> la <0853> Mtwa <0935> ytabhw <05439> bybom <0853> Mta <06908> ytubqw <08033> Ms <01980> wklh <0834> rsa <01471> Mywgh <0996> Nybm <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <03947> xql <0589> yna <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <01696> rbdw(37:21)

37:21 kai <2532> ereiv autoiv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> lambanw <2983> panta <3956> oikon <3624> israhl <2474> ek <1537> mesou <3319> twn <3588> eynwn <1484> ou <3739> eishlyosan <1525> ekei <1563> kai <2532> sunaxw <4863> autouv <846> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> perikuklw autwn <846> kai <2532> eisaxw <1521> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> israhl <2474>

37:22 <05750> dwe <04467> twklmm <08147> ytsl <05750> dwe <02673> wuxy <03808> alw <01471> Mywg <08147> ynsl <01961> dwe <01961> *wyhy {hyhy} <03808> alw <04428> Klml <03605> Mlkl <01961> hyhy <0259> dxa <04428> Klmw <03478> larvy <02022> yrhb <0776> Urab <0259> dxa <01471> ywgl <0853> Mta <06213> ytyvew(37:22)

37:22 kai <2532> dwsw <1325> autouv <846> eiv <1519> eynov <1484> en <1519> en <1722> th <3588> gh <1065> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> israhl <2474> kai <2532> arcwn <758> eiv <1519> estai <1510> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> eti <2089> eiv <1519> duo <1417> eynh <1484> oude <3761> mh <3165> diaireywsin <1244> ouketi <3765> eiv <1519> duo <1417> basileiav <932>

37:23 <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> hyha <0589> ynaw <05971> Mel <0> yl <01961> wyhw <0853> Mtwa <02891> ytrhjw <0> Mhb <02398> wajx <0834> rsa <04186> Mhytbswm <03605> lkm <0853> Mta <03467> yteswhw <06588> Mhyesp <03605> lkbw <08251> Mhyuwqsbw <01544> Mhylwlgb <05750> dwe <02930> wamjy <03808> alw(37:23)

37:23 ina <2443> mh <3165> miainwntai <3392> eti <2089> en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> kai <2532> rusomai autouv <846> apo <575> paswn <3956> twn <3588> anomiwn <458> autwn <846> wn <3739> hmartosan <264> en <1722> autaiv <846> kai <2532> kayariw <2511> autouv <846> kai <2532> esontai <1510> moi <1473> eiv <1519> laon <2992> kai <2532> egw <1473> kuriov <2962> esomai <1510> autoiv <846> eiv <1519> yeon <2316>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA