TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 1:18-20

Konteks
1:18 dan untuk menguasai siang dan malam, w  dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. x  1:19 Jadilah petang dan jadilah pagi, y  itulah hari keempat. 1:20 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk z  yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. a "

Kejadian 9:25-29

Konteks
9:25 berkatalah ia: "Terkutuklah t  Kanaan 1 , u  hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. v " 9:26 Lagi katanya: "Terpujilah TUHAN, Allah Sem, w  tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba x  baginya. 9:27 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, y  dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, z  tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." 9:28 Nuh masih hidup tiga ratus lima puluh tahun sesudah air bah. 9:29 Jadi Nuh mencapai umur sembilan ratus lima puluh tahun, lalu ia mati. a 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[9:25]  1 Full Life : TERKUTUKLAH KANAAN.

Nas : Kej 9:25

Ketika Nuh mengetahui tentang perbuatan Ham yang memalukan, dikutuknya Kanaan, putra Ham (walaupun bukan Ham sendiri).

  1. 1) Agaknya Kanaan terlibat dalam perbuatan ayahnya atau mempunyai sifat buruk seperti ayahnya. Kutukan itu menunjukkan bahwa keturunan Kanaan (yang tidak berkulit hitam) akan dijajah dan dikuasai bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, keturunan Sem dan Yafet akan diberkati oleh Allah (ayat Kej 9:26-27).
  2. 2) Nubuat Nuh ini bersyarat bagi semua yang bersangkutan. Setiap keturunan Kanaan yang berbalik kepada Allah juga akan menerima berkat yang diberikan kepada keturunan Sem (Yos 6:22-25; Ibr 11:31), sedangkan setiap keturunan Sem dan Yafet yang meninggalkan Allah akan mengalami kutukan yang ditimpakan kepada Kanaan (bd. Yer 18:7-10).TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA