TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 4:3-9

Konteks
4:3 Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat TUHAN mengenai Baal-Peor, u  sebab TUHAN, Allahmu, telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor, 4:4 sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada TUHAN, Allahmu, masih hidup pada hari ini. 4:5 Ingatlah, aku telah mengajarkan v  ketetapan dan peraturan w  kepadamu, seperti yang diperintahkan x  kepadaku oleh TUHAN, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki y  untuk mendudukinya. 4:6 Lakukanlah z  itu dengan setia 1 , sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu a  dan akal budimu di mata bangsa-bangsa 2  yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata: Memang bangsa yang besar ini adalah umat b  yang bijaksana dan berakal budi. 4:7 Sebab bangsa besar c  manakah yang mempunyai allah yang demikian dekat d  kepadanya seperti TUHAN, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya? 4:8 Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan e  demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? 4:9 Tetapi waspadalah f  dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah g  kepada anak-anakmu 3  h  dan kepada cucu cicitmu 4  semuanya itu,
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:6]  1 Full Life : LAKUKANLAH ITU DENGAN SETIA.

Nas : Ul 4:6

Lihat cat. --> Mat 5:17

[atau ref. Mat 5:17]

mengenai hukum PL dan orang Kristen.

[4:6]  2 Full Life : BANGSA-BANGSA.

Nas : Ul 4:6

Satu alasan penting Israel harus tetap setia pada hukum Allah adalah untuk menarik bangsa-bangsa lain kepada Tuhan dengan menunjukkan hikmat dan berbagai keuntungan mengikuti jalan-jalan-Nya (ayat Ul 4:5-8). Seperti Israel, orang percaya PB merupakan bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus dan milik Allah sendiri -- yang dipanggil Allah untuk memberitakan puji-pujian dan ketuhanan-Nya (1Pet 2:9; Wahy 1:6; 5:10).

[4:9]  3 Full Life : SUPAYA JANGAN ENGKAU MELUPAKAN ... BERITAHUKANLAH KEPADA ANAK-ANAKMU.

Nas : Ul 4:9

Kita harus dengan tekun mengingat pekerjaan Allah yang lampau dalam hidup kita dan tetap tinggal di dalam Firman-Nya sehingga kasih akan Allah dan hal-hal rohani tidak berkurang dalam hati kita. Mengabaikan hal ini dapat mengakibatkan kehancuran rohani yang menyedihkan bagi anak cucu kita. Ketaatan yang tekun dan gigih kepada Allah dan hukum-hukum-Nya diperlukan supaya dapat menyalurkan warisan rohani kepada anak-anak kita.

[4:9]  4 Full Life : KEPADA ANAK-ANAKMU DAN KEPADA CUCU CICITMU.

Nas : Ul 4:9

Lihat cat. --> Ul 6:7.

[atau ref. Ul 6:7]TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA