TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 29:18-29

29:18 <03939> hnelw <07219> sar <06509> hrp <08328> srs <0> Mkb <03426> sy <06435> Np <01992> Mhh <01471> Mywgh <0430> yhla <0853> ta <05647> dbel <01980> tkll <0430> wnyhla <03068> hwhy <05973> Mem <03117> Mwyh <06437> hnp <03824> wbbl <0834> rsa <07626> jbs <0176> wa <04940> hxpsm <0176> wa <0802> hsa <0176> wa <0376> sya <0> Mkb <03426> sy <06435> Np<29:17> (29:18)

29:18 (29:17) mh <3165> tiv <5100> estin <1510> en <1722> umin <4771> anhr <435> h <2228> gunh <1135> h <2228> patria <3965> h <2228> fulh <5443> tinov <5100> h <3588> dianoia <1271> exeklinen <1578> apo <575> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> poreuesyai <4198> latreuein <3000> toiv <3588> yeoiv <2316> twn <3588> eynwn <1484> ekeinwn <1565> mh <3165> tiv <5100> estin <1510> en <1722> umin <4771> riza anw <507> fuousa <5453> en <1722> colh <5521> kai <2532> pikria <4088>

29:19 <06771> hamuh <0853> ta <07302> hwrh <05595> twpo <04616> Neml <01980> Kla <03820> ybl <08307> twrrsb <03588> yk <0> yl <01961> hyhy <07965> Mwls <0559> rmal <03824> wbblb <01288> Krbthw <02063> tazh <0423> hlah <01697> yrbd <0853> ta <08085> wemsb <01961> hyhw<29:18> (29:19)

29:19 (29:18) kai <2532> estai <1510> ean <1437> akoush <191> ta <3588> rhmata <4487> thv <3588> arav <685> tauthv <3778> kai <2532> epifhmishtai en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> legwn <3004> osia <3741> moi <1473> genoito <1096> oti <3754> en <1722> th <3588> apoplanhsei thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> poreusomai <4198> ina <2443> mh <3165> sunapolesh o <3588> amartwlov <268> ton <3588> anamarthton <361>

29:20 <08064> Mymsh <08478> txtm <08034> wms <0853> ta <03068> hwhy <04229> hxmw <02088> hzh <05612> rpob <03789> hbwtkh <0423> hlah <03605> lk <0> wb <07257> hubrw <01931> awhh <0376> syab <07068> wtanqw <03068> hwhy <0639> Pa <06225> Nsey <0227> za <03588> yk <0> wl <05545> xlo <03068> hwhy <014> hbay <03808> al<29:19> (29:20)

29:20 (29:19) ou <3364> mh <3165> yelhsh <2309> o <3588> yeov <2316> euilateusai autw <846> all <235> h <2228> tote <5119> ekkauyhsetai <1572> orgh <3709> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> zhlov <2205> autou <846> en <1722> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> kai <2532> kollhyhsontai <2853> en <1722> autw <846> pasai <3956> ai <3588> arai <685> thv <3588> diayhkhv <1242> tauthv <3778> ai <3588> gegrammenai <1125> en <1722> tw <3588> bibliw <975> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778> kai <2532> exaleiqei <1813> kuriov <2962> to <3588> onoma <3686> autou <846> ek <1537> thv <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772>

29:21 <02088> hzh <08451> hrwth <05612> rpob <03789> hbwtkh <01285> tyrbh <0423> twla <03605> lkk <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <07451> herl <03068> hwhy <0914> wlydbhw<29:20> (29:21)

29:21 (29:20) kai <2532> diastelei auton <846> kuriov <2962> eiv <1519> kaka <2556> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kata <2596> pasav <3956> tav <3588> arav <685> thv <3588> diayhkhv <1242> tav <3588> gegrammenav <1125> en <1722> tw <3588> bibliw <975> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778>

29:22 <0> hb <03068> hwhy <02470> hlx <0834> rsa <08463> hyalxt <0853> taw <01931> awhh <0776> Urah <04347> twkm <0853> ta <07200> warw <07350> hqwxr <0776> Uram <0935> aby <0834> rsa <05237> yrknhw <0310> Mkyrxam <06965> wmwqy <0834> rsa <01121> Mkynb <0314> Nwrxah <01755> rwdh <0559> rmaw<29:21> (29:22)

29:22 (29:21) kai <2532> erousin h <3588> genea <1074> h <3588> etera <2087> oi <3588> uioi <5207> umwn <4771> oi <3739> anasthsontai <450> mey <3326> umav <4771> kai <2532> o <3588> allotriov <245> ov <3739> an <302> elyh <2064> ek <1537> ghv <1065> makroyen <3113> kai <2532> oqontai <3708> tav <3588> plhgav <4127> thv <3588> ghv <1065> ekeinhv <1565> kai <2532> tav <3588> nosouv <3554> authv <846> av <3739> apesteilen <649> kuriov <2962> ep <1909> authn <846>

29:23 <02534> wtmxbw <0639> wpab <03068> hwhy <02015> Kph <0834> rsa <06636> *Mywbuw {Myybuw} <0126> hmda <06017> hrmew <05467> Mdo <04114> tkphmk <06212> bve <03605> lk <0> hb <05927> hley <03808> alw <06779> xmut <03808> alw <02232> erzt <03808> al <0776> hura <03605> lk <08316> hprv <04417> xlmw <01614> tyrpg<29:22> (29:23)

29:23 (29:22) yeion <2304> kai <2532> ala <251> katakekaumenon <2618> pasa <3956> h <3588> gh <1065> authv <846> ou <3364> sparhsetai <4687> oude <3761> anatelei <393> oude <3761> mh <3165> anabh <305> ep <1909> authn <846> pan <3956> clwron <5515> wsper <3746> katestrafh <2690> sodoma <4670> kai <2532> gomorra adama kai <2532> sebwim av <3739> katestreqen <2690> kuriov <2962> en <1722> yumw <2372> kai <2532> orgh <3709>

29:24 <02088> hzh <01419> lwdgh <0639> Pah <02750> yrx <04100> hm <02063> tazh <0776> Ural <03602> hkk <03068> hwhy <06213> hve <04100> hm <05921> le <01471> Mywgh <03605> lk <0559> wrmaw<29:23> (29:24)

29:24 (29:23) kai <2532> erousin panta <3956> ta <3588> eynh <1484> dia <1223> ti <5100> epoihsen <4160> kuriov <2962> outwv <3778> th <3588> gh <1065> tauth <3778> tiv <5100> o <3588> yumov <2372> thv <3588> orghv <3709> o <3588> megav <3173> outov <3778>

29:25 <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mta <03318> wayuwhb <05973> Mme <03772> trk <0834> rsa <01> Mtba <0430> yhla <03068> hwhy <01285> tyrb <0853> ta <05800> wbze <0834> rsa <05921> le <0559> wrmaw<29:24> (29:25)

29:25 (29:24) kai <2532> erousin oti <3754> kateliposan <2641> thn <3588> diayhkhn <1242> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> a <3739> dieyeto toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> ote <3753> exhgagen <1806> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

29:26 <0> Mhl <02505> qlx <03808> alw <03045> Mwedy <03808> al <0834> rsa <0430> Myhla <0> Mhl <07812> wwxtsyw <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> wdbeyw <01980> wklyw<29:25> (29:26)

29:26 (29:25) kai <2532> poreuyentev <4198> elatreusan <3000> yeoiv <2316> eteroiv <2087> kai <2532> prosekunhsan <4352> autoiv <846> oiv <3739> ouk <3364> hpistanto <1987> oude <3761> dieneimen <1268> autoiv <846>

29:27 <02088> hzh <05612> rpob <03789> hbwtkh <07045> hllqh <03605> lk <0853> ta <05921> hyle <0935> aybhl <01931> awhh <0776> Urab <03068> hwhy <0639> Pa <02734> rxyw<29:26> (29:27)

29:27 (29:26) kai <2532> wrgisyh <3710> yumw <2372> kuriov <2962> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ekeinhn <1565> epagagein ep <1909> authn <846> kata <2596> pasav <3956> tav <3588> katarav <2671> tav <3588> gegrammenav <1125> en <1722> tw <3588> bibliw <975> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778>

29:28 <02088> hzh <03117> Mwyk <0312> trxa <0776> Ura <0413> la <07993> Mklsyw <01419> lwdg <07110> Puqbw <02534> hmxbw <0639> Pab <0127> Mtmda <05921> lem <03068> hwhy <05428> Mstyw<29:27> (29:28)

29:28 (29:27) kai <2532> exhren <1808> autouv <846> kuriov <2962> apo <575> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> en <1722> yumw <2372> kai <2532> orgh <3709> kai <2532> paroxusmw megalw <3173> sfodra <4970> kai <2532> exebalen <1544> autouv <846> eiv <1519> ghn <1065> eteran <2087> wsei <5616> nun <3568>

29:29 o <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <06213> twvel <05769> Mlwe <05704> de <01121> wnynblw <0> wnl <01540> tlgnhw <0430> wnyhla <03068> hwhyl <05641> trtonh<29:28> (29:29)

29:29 (29:28) ta <3588> krupta <2927> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> ta <3588> de <1161> fanera <5318> hmin <1473> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> hmwn <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> poiein <4160> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA