TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 25:5-10

25:5 <02992> hmbyw <0802> hsal <0> wl <03947> hxqlw <05921> hyle <0935> aby <02993> hmby <02114> rz <0376> syal <02351> huwxh <04191> tmh <0802> tsa <01961> hyht <03808> al <0> wl <0369> Nya <01121> Nbw <01992> Mhm <0259> dxa <04191> tmw <03162> wdxy <0251> Myxa <03427> wbsy <03588> yk(25:5)

25:5 ean <1437> de <1161> katoikwsin adelfoi <80> epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> apoyanh <599> eiv <1519> ex <1537> autwn <846> sperma <4690> de <1161> mh <3165> h <1510> autw <846> ouk <3364> estai <1510> h <3588> gunh <1135> tou <3588> teynhkotov <2348> exw <1854> andri <435> mh <3165> eggizonti <1448> o <3588> adelfov <80> tou <3588> androv <435> authv <846> eiseleusetai <1525> prov <4314> authn <846> kai <2532> lhmqetai <2983> authn <846> eautw <1438> gunaika <1135> kai <2532> sunoikhsei <4924> auth <846>

25:6 <03478> larvym <08034> wms <04229> hxmy <03808> alw <04191> tmh <0251> wyxa <08034> Ms <05921> le <06965> Mwqy <03205> dlt <0834> rsa <01060> rwkbh <01961> hyhw(25:6)

25:6 kai <2532> estai <1510> to <3588> paidion <3813> o <3739> ean <1437> tekh <5088> katastayhsetai <2525> ek <1537> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> teteleuthkotov <5053> kai <2532> ouk <3364> exaleifyhsetai <1813> to <3588> onoma <3686> autou <846> ex <1537> israhl <2474>

25:7 <02992> ymby <014> hba <03808> al <03478> larvyb <08034> Ms <0251> wyxal <06965> Myqhl <02993> ymby <03985> Nyam <0559> hrmaw <02205> Mynqzh <0413> la <08179> hresh <02994> wtmby <05927> htlew <02994> wtmby <0853> ta <03947> txql <0376> syah <02654> Upxy <03808> al <0518> Maw(25:7)

25:7 ean <1437> de <1161> mh <3165> boulhtai <1014> o <3588> anyrwpov <444> labein <2983> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> anabhsetai <305> h <3588> gunh <1135> epi <1909> thn <3588> pulhn <4439> epi <1909> thn <3588> gerousian <1087> kai <2532> erei ou <3364> yelei <2309> o <3588> adelfov <80> tou <3588> androv <435> mou <1473> anasthsai <450> to <3588> onoma <3686> tou <3588> adelfou <80> autou <846> en <1722> israhl <2474> ouk <3364> hyelhsen <2309> o <3588> adelfov <80> tou <3588> androv <435> mou <1473>

25:8 <03947> htxql <02654> ytupx <03808> al <0559> rmaw <05975> dmew <0413> wyla <01696> wrbdw <05892> wrye <02205> ynqz <0> wl <07121> warqw(25:8)

25:8 kai <2532> kalesousin <2564> auton <846> h <3588> gerousia <1087> thv <3588> polewv <4172> autou <846> kai <2532> erousin autw <846> kai <2532> stav <2476> eiph ou <3364> boulomai <1014> labein <2983> authn <846>

25:9 <0251> wyxa <01004> tyb <0853> ta <01129> hnby <03808> al <0834> rsa <0376> syal <06213> hvey <03602> hkk <0559> hrmaw <06030> htnew <06440> wynpb <03417> hqryw <07272> wlgr <05921> lem <05275> wlen <02502> hulxw <02205> Mynqzh <05869> ynyel <0413> wyla <02994> wtmby <05066> hsgnw(25:9)

25:9 kai <2532> proselyousa <4334> h <3588> gunh <1135> tou <3588> adelfou <80> autou <846> enanti <1725> thv <3588> gerousiav <1087> kai <2532> upolusei to <3588> upodhma <5266> autou <846> to <3588> en <1519> apo <575> tou <3588> podov <4228> autou <846> kai <2532> emptusetai <1716> eiv <1519> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> apokriyeisa erei outwv <3778> poihsousin <4160> tw <3588> anyrwpw <444> ov <3739> ouk <3364> oikodomhsei <3618> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

25:10 o <05275> lenh <02502> Uwlx <01004> tyb <03478> larvyb <08034> wms <07121> arqnw(25:10)

25:10 kai <2532> klhyhsetai <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> en <1722> israhl <2474> oikov <3624> tou <3588> upoluyentov to <3588> upodhma <5266>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA