TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Roma 15:30-33

Konteks
15:30 Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, t  aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, u  15:31 supaya aku terpelihara v  dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku w  untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus x  di sana, 15:32 agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu y  oleh kehendak Allah, z  beroleh kesegaran a  bersama-sama dengan kamu. 15:33 Allah, sumber damai sejahtera, b  menyertai kamu sekalian! Amin.


TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA