Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Ratapan 3:1-18

Penghiburan dalam penderitaan
3:1 Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya. 3:2 Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. 3:3 Sesungguhnya, aku dipukul-Nya berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari. 3:4 Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan-Nya. 3:5 Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. 3:6 Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. 3:7 Ia menutup segala jalan ke luar bagiku, Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. 3:8 Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkan-Nya doaku. 3:9 Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui. 3:10 Laksana beruang Ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. 3:11 Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. 3:12 Ia membidikkan panah-Nya, menjadikan aku sasaran anak panah. 3:13 Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabung-Nya. 3:14 Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. 3:15 Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. 3:16 Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam debu. 3:17 Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. 3:18 Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada TUHAN.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Rat 3:1-18
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)