Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Mazmur 97:1-6

TUHAN adalah Raja
97:1 TUHAN adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita! 97:2 Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya. 97:3 Api menjalar di hadapan-Nya, dan menghanguskan para lawan-Nya sekeliling. 97:4 Kilat-kilat-Nya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. 97:5 Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan TUHAN, di hadapan Tuhan seluruh bumi. 97:6 Langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya.

Mazmur 97:9

97:9 Sebab Engkaulah, ya TUHAN, Yang Mahatinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala allah.

Full Life: TUHAN ADALAH RAJA.

Nas : Mazm 97:1-12

Mazmur ini melukiskan empat unsur Kerajaan Allah: kebenaran dan keadilan sebagai dasar takhta-Nya (ayat Mazm 97:2), kuasa-Nya untuk memerintah seluruh bumi (ayat Mazm 97:1-6,9), kemenangan-Nya atas ilah-ilah palsu (ayat Mazm 97:7), dan sukacita orang benar sesudah itu (ayat Mazm 97:8-12). Mazmur ini menubuatkan penyataan utama Kristus dan pemerintahan kerajaan-Nya pada akhir sejarah (pasal Wahy 19:1-22:21), suatu peristiwa yang akan mendatangkan sukacita besar di antara mereka yang tertebus (bd. Yes 25:9; Wahy 11:15-17; 18:20; 19:1-3).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mzm 97:1-6,9
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)