TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 33:1-22

33:1 <08416> hlht <05000> hwan <03477> Myrsyl <03068> hwhyb <06662> Myqydu <07442> wnnr(33:1)

33:1 (32:1) tw <3588> dauid agalliasye dikaioi <1342> en <1722> tw <3588> kuriw <2962> toiv <3588> euyesi <2117> prepei <4241> ainesiv <133>

33:2 <0> wl <02167> wrmz <06218> rwve <05035> lbnb <03658> rwnkb <03068> hwhyl <03034> wdwh(33:2)

33:2 (32:2) exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> kiyara <2788> en <1722> qalthriw dekacordw qalate <5567> autw <846>

33:3 <08643> hewrtb <05059> Ngn <03190> wbyjyh <02319> sdx <07892> rys <0> wl <07891> wrys(33:3)

33:3 (32:3) asate <103> autw <846> asma kainon <2537> kalwv <2570> qalate <5567> en <1722> alalagmw

33:4 <0530> hnwmab <04639> whvem <03605> lkw <03068> hwhy <01697> rbd <03477> rsy <03588> yk(33:4)

33:4 (32:4) oti <3754> euyhv o <3588> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autou <846> en <1722> pistei <4102>

33:5 <0776> Urah <04390> halm <03068> hwhy <02617> dox <04941> jpsmw <06666> hqdu <0157> bha(33:5)

33:5 (32:5) agapa <25> elehmosunhn <1654> kai <2532> krisin <2920> tou <3588> eleouv <1656> kuriou <2962> plhrhv <4134> h <3588> gh <1065>

33:6 <06635> Mabu <03605> lk <06310> wyp <07307> xwrbw <06213> wven <08064> Myms <03068> hwhy <01697> rbdb(33:6)

33:6 (32:6) tw <3588> logw <3056> tou <3588> kuriou <2962> oi <3588> ouranoi <3772> esterewyhsan <4732> kai <2532> tw <3588> pneumati <4151> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> pasa <3956> h <3588> dunamiv <1411> autwn <846>

33:7 <08415> twmwht <0214> twruab <05414> Ntn <03220> Myh <04325> ym <05067> dnk <03664> onk(33:7)

33:7 (32:7) sunagwn <4863> wv <3739> askon <779> udata <5204> yalasshv <2281> tiyeiv <5087> en <1722> yhsauroiv <2344> abussouv <12>

33:8 <08398> lbt <03427> ybsy <03605> lk <01481> wrwgy <04480> wnmm <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhym <03372> waryy(33:8)

33:8 (32:8) fobhyhtw <5399> ton <3588> kurion <2962> pasa <3956> h <3588> gh <1065> ap <575> autou <846> de <1161> saleuyhtwsan <4531> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> oikoumenhn <3611>

33:9 <05975> dmeyw <06680> hwu <01931> awh <01961> yhyw <0559> rma <01931> awh <03588> yk(33:9)

33:9 (32:9) oti <3754> autov <846> eipen kai <2532> egenhyhsan <1096> autov <846> eneteilato <1781> kai <2532> ektisyhsan <2936>

33:10 <05971> Myme <04284> twbsxm <05106> aynh <01471> Mywg <06098> tue <06331> ryph <03068> hwhy(33:10)

33:10 (32:10) kuriov <2962> diaskedazei boulav <1012> eynwn <1484> ayetei <114> de <1161> logismouv <3053> lawn <2992> kai <2532> ayetei <114> boulav <1012> arcontwn <758>

33:11 <01755> rdw <01755> rdl <03820> wbl <04284> twbsxm <05975> dmet <05769> Mlwel <03068> hwhy <06098> tue(33:11)

33:11 (32:11) h <3588> de <1161> boulh <1012> tou <3588> kuriou <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> menei <3306> logismoi <3053> thv <3588> kardiav <2588> autou <846> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074>

33:12 <0> wl <05159> hlxnl <0977> rxb <05971> Meh <0430> wyhla <03068> hwhy <0834> rsa <01471> ywgh <0835> yrsa(33:12)

33:12 (32:12) makarion <3107> to <3588> eynov <1484> ou <3739> estin <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autou <846> laov <2992> on <3739> exelexato eiv <1519> klhronomian <2817> eautw <1438>

33:13 <0120> Mdah <01121> ynb <03605> lk <0853> ta <07200> har <03068> hwhy <05027> jybh <08064> Mymsm(33:13)

33:13 (32:13) ex <1537> ouranou <3772> epebleqen <1914> o <3588> kuriov <2962> eiden <3708> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

33:14 <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <0413> la <07688> xygsh <03427> wtbs <04349> Nwkmm(33:14)

33:14 (32:14) ex <1537> etoimou <2092> katoikhthriou <2732> autou <846> epebleqen <1914> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> katoikountav thn <3588> ghn <1065>

33:15 <04639> Mhyvem <03605> lk <0413> la <0995> Nybmh <03820> Mbl <03162> dxy <03335> ruyh(33:15)

33:15 (32:15) o <3588> plasav <4111> kata <2596> monav <3441> tav <3588> kardiav <2588> autwn <846> o <3588> sunieiv <4920> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

33:16 <03581> xk <07230> brb <05337> luny <03808> al <01368> rwbg <02428> lyx <07230> brb <03467> eswn <04428> Klmh <0369> Nya(33:16)

33:16 (32:16) ou <3364> swzetai <4982> basileuv <935> dia <1223> pollhn <4183> dunamin <1411> kai <2532> gigav ou <3364> swyhsetai <4982> en <1722> plhyei <4128> iscuov <2479> autou <846>

33:17 <04422> jlmy <03808> al <02428> wlyx <07230> brbw <08668> hewstl <05483> owoh <08267> rqs(33:17)

33:17 (32:17) qeudhv <5571> ippov <2462> eiv <1519> swthrian <4991> en <1722> de <1161> plhyei <4128> dunamewv <1411> autou <846> ou <3364> swyhsetai <4982>

33:18 <02617> wdoxl <03176> Mylxyml <03373> wyary <0413> la <03068> hwhy <05869> Nye <02009> hnh(33:18)

33:18 (32:18) idou <2400> oi <3588> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> epi <1909> touv <3588> foboumenouv <5399> auton <846> touv <3588> elpizontav <1679> epi <1909> to <3588> eleov <1656> autou <846>

33:19 <07458> berb <02421> Mtwyxlw <05315> Mspn <04194> twmm <05337> lyuhl(33:19)

33:19 (32:19) rusasyai ek <1537> yanatou <2288> tav <3588> qucav <5590> autwn <846> kai <2532> diayreqai autouv <846> en <1722> limw <3042>

33:20 <01931> awh <04043> wnngmw <05828> wnrze <03068> hwhyl <02442> htkx <05315> wnspn(33:20)

33:20 (32:20) h <3588> quch <5590> hmwn <1473> upomenei <5278> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> bohyov <998> kai <2532> uperaspisthv hmwn <1473> estin <1510>

33:21 <0982> wnxjb <06944> wsdq <08034> Msb <03588> yk <03820> wnbl <08055> xmvy <0> wb <03588> yk(33:21)

33:21 (32:21) oti <3754> en <1722> autw <846> eufranyhsetai <2165> h <3588> kardia <2588> hmwn <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> tw <3588> agiw <40> autou <846> hlpisamen <1679>

33:22 <0> Kl <03176> wnlxy <0834> rsak <05921> wnyle <03068> hwhy <02617> Kdox <01961> yhy(33:22)

33:22 (32:22) genoito <1096> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kurie <2962> ef <1909> hmav <1473> kayaper <2509> hlpisamen <1679> epi <1909> se <4771>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA