TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 132:1-18

Konteks
Daud dan Sion, pilihan TUHAN
132:1 Nyanyian ziarah. Ingatlah, ya TUHAN, kepada Daud 1  dan segala penderitaannya, i  132:2 bagaimana ia telah bersumpah kepada TUHAN, telah bernazar kepada Yang Mahakuat dari Yakub: j  132:3 "Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, k  tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, 132:4 sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, 132:5 sampai aku mendapat tempat l  untuk TUHAN, kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub."