Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Mazmur 132:1-18

Daud dan Sion, pilihan TUHAN
132:1 Nyanyian ziarah. Ingatlah, ya TUHAN, kepada Daud dan segala penderitaannya, 132:2 bagaimana ia telah bersumpah kepada TUHAN, telah bernazar kepada Yang Mahakuat dari Yakub: 132:3 "Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, 132:4 sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, 132:5 sampai aku mendapat tempat untuk TUHAN, kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub." 132:6 Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. 132:7 "Mari kita pergi ke kediaman-Nya, sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya." 132:8 Bangunlah, ya TUHAN, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu! 132:9 Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang Kaukasihi! 132:10 Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kauurapi! 132:11 TUHAN telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya: "Seorang anak kandungmu akan Kududukkan di atas takhtamu; 132:12 jika anak-anakmu berpegang pada perjanjian-Ku, dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu." 132:13 Sebab TUHAN telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya: 132:14 "Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya. 132:15 Perbekalannya akan Kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan Kukenyangkan dengan roti, 132:16 imam-imamnya akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. 132:17 Di sanalah Aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang Kuurapi. 132:18 Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya."

Full Life: INGATLAH ... KEPADA DAUD.

Nas : Mazm 132:1-18

Mazmur ini memohon kepada Allah untuk memberkati putra-putra Daud ketika mereka memerintah Israel (bd. 2Sam 7:8-29;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD).

Berkat ini hanya akan menjadi kenyataan apabila Allah tinggal di dalam Bait-Nya dan di antara umat-Nya (ayat Mazm 132:13-18).

Full Life: MENUMBUHKAN SEBUAH TANDUK BAGI DAUD.

Nas : Mazm 132:17

Harapan dalam doa ini tidak pernah digenapi melalui keturunan Daud yang menjadi raja Israel dan Yehuda. Karena bangsa Israel menolak Tuhan (bd. ayat Mazm 132:12), Allah membinasakan Yerusalem dan bait suci pada tahun 586 SM. Kerinduan yang terkandung dalam doa ini hanya akan digenapi di dalam Yesus Kristus, Putra Daud yang agung, yang "kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan" (Luk 1:32-33; bd. Mat 1:1; Luk 1:68-79).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mzm 132:1-18
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)