TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mazmur 120:1--134:3

Konteks
Dikejar-kejar fitnah
120:1 Nyanyian ziarah 1 . Dalam kesesakanku z  aku berseru kepada TUHAN a  dan Ia menjawab aku 2 : 120:2 "Ya TUHAN, lepaskanlah aku dari pada bibir dusta, b  dari pada lidah penipu. c " 120:3 Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? 120:4 Panah-panah d  yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. 120:5 Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesekh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar! e  120:6 Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. 120:7 Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang.
TUHAN, Penjaga Israel
121:1 Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku? 121:2 Pertolonganku ialah dari TUHAN 3 , yang menjadikan langit f  dan bumi. g  121:3 Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. 121:4 Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Penjaga h  Israel. 121:5 Tuhanlah Penjagamu 4 , i  Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 121:6 Matahari j  tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. 121:7 TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; k  Ia akan menjaga nyawamu. 121:8 TUHAN akan menjaga keluar masukmu 5 , dari sekarang sampai selama-lamanya. l 
Doa sejahtera untuk Yerusalem
122:1 Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke rumah TUHAN 6 ." 122:2 Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. 122:3 Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, 122:4 ke mana suku-suku berziarah, yakni suku-suku TUHAN, untuk bersyukur kepada nama TUHAN sesuai dengan peraturan bagi Israel. 122:5 Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga raja Daud. 122:6 Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem: "Biarlah orang-orang yang mencintaimu m  mendapat sentosa. 122:7 Biarlah kesejahteraan n  ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu! o " 122:8 Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku aku hendak mengucapkan: "Semoga kesejahteraan ada di dalammu!" 122:9 Oleh karena rumah TUHAN, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan p  bagimu.
Berharap kepada anugerah TUHAN
123:1 Nyanyian ziarah. Kepada-Mu aku melayangkan mataku 7 , ya Engkau yang bersemayam q  di sorga. 123:2 Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada TUHAN, r  Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. 123:3 Kasihanilah kami, ya TUHAN, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan; 123:4 jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong.
Terpujilah Penolong Israel
124:1 Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan TUHAN yang memihak kepada kita 8 , --biarlah Israel berkata s  demikian-- 124:2 jikalau bukan TUHAN yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, 124:3 maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita; 124:4 maka air t  telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir u  melingkupi diri kita, 124:5 maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. 124:6 Terpujilah TUHAN yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka! 124:7 Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap v  burung; jerat itu telah putus, w  dan kitapun terluput! 124:8 Pertolongan kita adalah dalam nama x  TUHAN, yang menjadikan langit y  dan bumi.
Aman dalam lindungan TUHAN
125:1 Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah seperti gunung Sion z  yang tidak goyang, a  yang tetap untuk selama-lamanya. 125:2 Yerusalem, b  gunung-gunung sekelilingnya; demikianlah TUHAN sekeliling c  umat-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. 125:3 Tongkat kerajaan d  orang fasik tidak akan tinggal e  tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. f  125:4 Lakukanlah kebaikan, ya TUHAN, g  kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati; h  125:5 tetapi orang-orang yang menyimpang i  ke jalan j  yang berbelit-belit, kiranya TUHAN mengenyahkan k  mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel! l 
Pengharapan di tengah-tengah penderitaan
126:1 Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan m  keadaan Sion 9 , keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 126:2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, n  dan lidah kita dengan sorak-sorai. o  Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa: "TUHAN telah melakukan perkara besar p  kepada orang-orang ini!" 126:3 TUHAN telah melakukan perkara besar q  kepada kita, maka kita bersukacita. r  126:4 Pulihkanlah keadaan s  kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb! t  126:5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, u  akan menuai v  dengan bersorak-sorai 10 . w  126:6 Orang yang berjalan maju dengan menangis x  sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Berkat TUHAN pangkal selamat
127:1 Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan TUHAN yang membangun 11  y  rumah 12 , sia-sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal z  kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 127:2 Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti a  yang diperoleh dengan susah payah--sebab Ia memberikannya kepada yang dicintai-Nya b  pada waktu tidur 13 . c  127:3 Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN 14 , dan buah kandungan adalah suatu upah. d  127:4 Seperti anak-anak panah e  di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. 127:5 Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. f  Ia tidak akan mendapat malu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh g  di pintu gerbang. h 
Berkat atas rumah tangga
128:1 Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, i  yang hidup menurut jalan j  yang ditunjukkan-Nya! 128:2 Apabila engkau memakan hasil jerih payah k  tanganmu, berbahagialah l  engkau dan baiklah keadaanmu! 128:3 Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur m  yang subur di dalam rumahmu; anak-anakmu n  seperti tunas pohon zaitun o  sekeliling mejamu! 128:4 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati p  orang laki-laki yang takut akan TUHAN. q  128:5 Kiranya TUHAN memberkati engkau dari Sion, r  supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem s  seumur hidupmu, 128:6 dan melihat anak-anak dari anak-anakmu! t  Damai sejahtera atas Israel! u 
Terluput dari kesesakan
129:1 Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan v  aku sejak masa mudaku w --biarlah Israel berkata x  demikian-- 129:2 mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan y  aku. 129:3 Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. 129:4 TUHAN itu adil, z  Ia memotong a  tali-tali orang fasik. b  129:5 Semua orang yang membenci Sion c  akan mendapat malu d  dan akan mundur. 129:6 Mereka seperti rumput di atas sotoh, e  yang menjadi layu, f  sebelum dicabut, 129:7 yang tidak digenggam tangan penyabit, g  atau dirangkum orang yang mengikat berkas, 129:8 sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata: "Berkat TUHAN atas kamu! Kami memberkati kamu h  dalam nama TUHAN!"
Seruan dari dalam kesusahan
130:1 Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam i  aku berseru kepada-Mu 15 , j  ya TUHAN! 130:2 Tuhan, dengarkanlah suaraku! k  Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian l  kepada suara permohonanku. m  130:3 Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? n  130:4 Tetapi pada-Mu ada pengampunan, o  supaya Engkau ditakuti p  orang. 130:5 Aku menanti-nantikan TUHAN, q  jiwaku menanti-nanti, r  dan aku mengharapkan firman-Nya. s  130:6 Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada pengawal t  mengharapkan pagi, lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi. u  130:7 Berharaplah v  kepada TUHAN, hai Israel! Sebab pada TUHAN ada kasih setia, w  dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. x  130:8 Dialah yang akan membebaskan y  Israel dari segala kesalahannya. z 
Menyerah kepada TUHAN
131:1 Nyanyian ziarah Daud. TUHAN, aku tidak tinggi hati, a  dan tidak memandang dengan sombong; b  aku tidak mengejar hal-hal c  yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. d  131:2 Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku; e  seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku f  dalam diriku. 131:3 Berharaplah g  kepada TUHAN, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya! h 
Daud dan Sion, pilihan TUHAN
132:1 Nyanyian ziarah. Ingatlah, ya TUHAN, kepada Daud 16  dan segala penderitaannya, i  132:2 bagaimana ia telah bersumpah kepada TUHAN, telah bernazar kepada Yang Mahakuat dari Yakub: j  132:3 "Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, k  tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, 132:4 sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, 132:5 sampai aku mendapat tempat l  untuk TUHAN, kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub." 132:6 Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, m  telah mendapatnya di padang Yaar. n  132:7 "Mari kita pergi ke kediaman-Nya, o  sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya. p " 132:8 Bangunlah, ya TUHAN, q  dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu! 132:9 Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, r  dan bersorak-sorai orang-orang yang Kaukasihi! s  132:10 Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kauurapi! 132:11 TUHAN telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, t  Ia tidak akan memungkirinya: "Seorang anak kandungmu u  akan Kududukkan di atas takhtamu; 132:12 jika anak-anakmu berpegang pada perjanjian-Ku, v  dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu. w " 132:13 Sebab TUHAN telah memilih Sion, x  mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya: y  132:14 "Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, z  di sini Aku hendak diam, a  sebab Aku mengingininya. 132:15 Perbekalannya akan Kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan Kukenyangkan dengan roti, b  132:16 imam-imamnya c  akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. d  132:17 Di sanalah Aku akan menumbuhkan e  sebuah tanduk bagi Daud 17 , Aku akan menyediakan sebuah pelita f  bagi orang yang Kuurapi. g  132:18 Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian penuh malu, h  tetapi di atas kepalanya i  akan bersemarak mahkotanya."
Persaudaraan yang rukun
133:1 Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama j  dengan rukun 18 ! k  133:2 Seperti minyak yang baik di atas kepala l  meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 133:3 Seperti embun m  gunung Hermon n  yang turun ke atas gunung-gunung Sion. o  Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, p  kehidupan untuk selama-lamanya. q 
Puji-pujian pada malam hari
134:1 Nyanyian ziarah. Mari, pujilah TUHAN, hai semua hamba r  TUHAN, yang datang melayani s  di rumah TUHAN pada waktu malam 19 . t  134:2 Angkatlah tanganmu u  ke tempat kudus v  dan pujilah TUHAN! w  134:3 Kiranya TUHAN yang menjadikan langit x  dan bumi, memberkati engkau dari Sion. y 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[120:1]  1 Full Life : NYANYIAN ZIARAH.

Nas : Mazm 120:1-134:3

Lima belas mazmur ini dalam bahasa Inggris disebut "Songs of Ascents" (yaitu "Nyanyian Pendakian" atau anak-anak tangga). Beberapa orang beranggapan bahwa frasa ini mengacu kepada penunjuk waktu dengan bayangan matahari buatan Raja Ahas. Bayangan mundur ke belakang sepuluh derajat pada alat ini sebagai jaminan bahwa Allah menambahkan 15 tahun lagi kepada Raja Hizkia untuk memerintah dengan tenang; mazmur-mazmur ini kemudian dikumpulkan untuk memperingati janji itu (2Raj 20:6-10; Yes 38:5-8). Banyak orang percaya bahwa frasa "Nyanyian Pendakian" mengacu kepada mazmur-mazmur yang dinyanyikan orang Yahudi bersama-sama manakala mereka "naik" ke Yerusalem sebagai peziarah untuk merayakan hari raya kudus mereka.

[120:1]  2 Full Life : IA MENJAWAB AKU.

Nas : Mazm 120:1-7

Pikiran agung yang terkandung dalam mazmur ziarah ini ialah bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi meluangkan waktu untuk memperhatikan dan memperdulikan semua orang yang mengandalkan diri-Nya dan firman-Nya. Kejahatan tidak akan dibiarkan menghancurkan persekutuan mereka dengan Dia (juga lih. Rom 8:28-39).

[121:2]  3 Full Life : PERTOLONGANKU IALAH DARI TUHAN.

Nas : Mazm 121:2

Keluarga, sahabat, atau kekayaan jangan sekali-kali dipandang sebagai sumber pertolongan yang pokok dalam hidup ini. Sumber itulah Allah, satu-satunya sumber untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohani kita. Kita harus mengandalkan Dia dengan segenap hati kita dan mencari Dia untuk memperoleh kasih karunia untuk "mendapat pertolongan kita pada waktunya"

(lihat cat. --> Ibr 4:16).

[atau ref. Ibr 4:16]

[121:5]  4 Full Life : TUHANLAH PENJAGAMU.

Nas : Mazm 121:5

Anak Allah yang setia senantiasa berada di bawah perlindungan, pembelaan, dan pengawasan Tuhan

(lihat cat. --> 1Pet 1:5).

[atau ref. 1Pet 1:5]

Yesus menekankan kebenaran ini ketika mengatakan, "Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut" (Mat 10:30-31).

[121:8]  5 Full Life : MENJAGA KELUAR MASUKMU.

Nas : Mazm 121:8

Nas ini dapat diterapkan baik kepada kehidupan Kristen sejak kelahiran rohani hingga kita meninggalkan dunia maupun kepada kehidupan jasmaniah kita ketika ke luar untuk bekerja setiap hari dan pulang untuk istirahat. Allah akan memelihara kita; Dialah penjaga kita senantiasa.

[122:1]  6 Full Life : RUMAH TUHAN.

Nas : Mazm 122:1

Rumah Allah seharusnya menjadi tempat di mana seorang percaya dengan penuh sukacita mengalami persekutuan intim dengan Tuhan, persekutuan Roh, dan kasih dari sesama orang percaya.

[123:1]  7 Full Life : KEPADA-MU AKU MELAYANGKAN MATAKU.

Nas : Mazm 123:1

Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang rendah hati senantiasa dan dengan penuh harap menantikan Allah mengakhiri kebencian dan cemooh yang diarahkan kepada mereka. Mazmur ini mengungkapkan seruan orang yang senantiasa menantikan dan mendambakan kedatangan kembali Kristus untuk menyelamatkan umat-Nya dari dunia yang fasik dan bermusuhan (lih. Ibr 12:2; 2Pet 3:12;

lihat cat. --> Mat 24:42;

lihat cat. --> Tit 2:13).

[atau ref. Mat 24:42; Tit 2:13]

[124:1]  8 Full Life : JIKALAU BUKAN TUHAN YANG MEMIHAK KEPADA KITA.

Nas : Mazm 124:1

Jikalau Allah tidak menyertai kita, kita tidak sempat luput dari jebakan-jebakan hidup atau menangkis musuh rohani kita. Bahaya dan kesukaran yang kita hadapi mungkin tampaknya demikian besar sehingga tidak seorang pun selain Allah dan kuasa-Nya yang ajaib dapat menolong kita; namun, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" (Rom 8:31) Tidak ada musuh atau situasi dapat mengalahkan kita bila Allah di pihak kita.

[126:1]  9 Full Life : MEMULIHKAN KEADAAN SION.

Nas : Mazm 126:1

Sebagian dari pemulihan ini terjadi pada tahun 701 SM ketika ancaman Sanherib untuk menyerbu Yerusalem digagalkan sebagai penggenapan nubuat dan bangsa-bangsa di sekitar Yehuda mengirim hadiah kepada Hizkia (2Taw 32:22-23). Pemulihan yang lebih besar terjadi ketika orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari Babel pada tahun 538 SM.

[126:5]  10 Full Life : MENABUR DENGAN MENCUCURKAN AIR MATA, AKAN MENUAI DENGAN BERSORAK-SORAI.

Nas : Mazm 126:5-6

Kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa akan mendatangkan berkat-berkat dari Allah berupa pembaharuan, kebangunan, dan perbuatan ajaib (bd. Mat 5:4; 2Kor 9:6). Orang percaya diyakinkan bahwa apa yang mereka taburkan dengan rajin sekarang ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Allah di masa depan. Jadi, marilah kita menabur bagi Allah kesetiaan, kebenaran, dan doa syafaat, kendatipun mengalami kepedihan karena mengetahui bahwa akan ada tuaian berkat Allah yang besar (bd. Yer 31:9).

[127:1]  11 Full Life : JIKALAU BUKAN TUHAN YANG MEMBANGUN.

Nas : Mazm 127:1-5

Hanya yang berasal dari Allah dan diberkati oleh-Nya benar-benar berarti dalam hidup ini; sebaliknya, jikalau Allah tidak ada dalam hidup kita, kegiatan kita, sasaran dan keluarga kita, maka segala sesuatu itu sia-sia dan akan berakhir dengan kekecewaan dan kegagalan. Karena itu, kita harus mencari berkat dan bimbingan Allah di dalam segala sesuatu sejak permulaan kehidupan kita

(lihat cat. --> Luk 24:50).

[atau ref. Luk 24:50]

[127:1]  12 Full Life : MEMBANGUN RUMAH.

Nas : Mazm 127:1

Pada saat kita bekerja membangun rumah Allah di bumi, kita harus memastikan bahwa kita membangun sesuai dengan pola-Nya dan oleh Roh-Nya, bukan sekadar menurut gagasan, rencana, dan usaha manusia (bd. Kel 25:9,40;

lihat cat. --> Kis 7:44).

[atau ref. Kis 7:44]

[127:2]  13 Full Life : MEMBERIKANNYA KEPADA YANG DICINTAI-NYA PADA WAKTU TIDUR.

Nas : Mazm 127:2

Adalah kehendak Allah bahwa kita menikmati tidur yang tenang dan hidup tanpa kekhawatiran (lih. Mat 6:25-34; Fili 4:6). Dalam nas ini juga tersirat bahwa Allah tetap memberi sekalipun ketika kita tidur.

[127:3]  14 Full Life : ANAK-ANAK LELAKI ADALAH MILIK PUSAKA DARIPADA TUHAN.

Nas : Mazm 127:3

Di bawah perjanjian yang lama suatu keluarga besar dianggap suatu berkat, sedangkan tidak memiliki anak dianggap kutukan (Kej 30:2,18; Kej 33:5; 48:9; Ul 7:13). Di bawah perjanjian yang baru adanya banyak anak belum tentu menjadi tanda perkenan ilahi, demikian pula tidak mempunyai anak bukan tanda kutukan. Sebuah keluarga besar mungkin merupakan kemalangan apabila anak-anak tidak dipelihara dengan baik dan dituntun kepada keselamatan dalam Kristus; tidak memiliki anak bisa menjadi berkat jikalau hidup dan waktu dibaktikan kepada pelayanan Tuhan (1Kor 7:7-8,32-33).

Semua anak orang percaya harus dipandang sebagai karunia Allah yang menuntut tanggung jawab yang bijaksana dan setia. Hanya apabila jalan-jalan dan perintah-perintah Tuhan diterima, diajar dan ditaati oleh orang-tua dan anak-anak maka mereka akan mengalami berkat Allah (lih. pasal Mazm 128:1-6;

lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

[130:1]  15 Full Life : DARI JURANG YANG DALAM AKU BERSERU KEPADA-MU.

Nas : Mazm 130:1

Orang yang menuai kesengsaraan dan siksaan dari dosa-dosa mereka sendiri dapat berseru kepada Allah dengan kepastian bahwa Dia akan mengampuni, menyembuhkan, dan mengembalikan mereka ke dalam persekutuan dengan diri-Nya. Allah ingin menunjukkan kasih setia-Nya kepada semua orang yang dalam kesulitan, menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa supaya mereka dapat mengenal kasih, perhatian, dan kebaikan-Nya (ayat Mazm 130:4;

lihat cat. --> Mat 26:28).

[atau ref. Mat 26:28]

[132:1]  16 Full Life : INGATLAH ... KEPADA DAUD.

Nas : Mazm 132:1-18

Mazmur ini memohon kepada Allah untuk memberkati putra-putra Daud ketika mereka memerintah Israel (bd. 2Sam 7:8-29;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD).

Berkat ini hanya akan menjadi kenyataan apabila Allah tinggal di dalam Bait-Nya dan di antara umat-Nya (ayat Mazm 132:13-18).

[132:17]  17 Full Life : MENUMBUHKAN SEBUAH TANDUK BAGI DAUD.

Nas : Mazm 132:17

Harapan dalam doa ini tidak pernah digenapi melalui keturunan Daud yang menjadi raja Israel dan Yehuda. Karena bangsa Israel menolak Tuhan (bd. ayat Mazm 132:12), Allah membinasakan Yerusalem dan bait suci pada tahun 586 SM. Kerinduan yang terkandung dalam doa ini hanya akan digenapi di dalam Yesus Kristus, Putra Daud yang agung, yang "kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan" (Luk 1:32-33; bd. Mat 1:1; Luk 1:68-79).

[133:1]  18 Full Life : APABILA SAUDARA-SAUDARA DIAM BERSAMA DENGAN RUKUN.

Nas : Mazm 133:1-3

Mazmur ini mengungkapkan kebenaran rohani yang sama dengan pasal Yoh 17:1-26 di mana Yesus berdoa agar para pengikut-Nya ditetapkan dalam kasih, kekudusan, dan persatuan. Ia tahu bahwa Roh Kudus tidak dapat bekerja di antara mereka jikalau ada perpecahan yang disebabkan oleh dosa dan ambisi pribadi (lih. 1Kor 1:10-13; 3:1-3). Tetapi kasih yang sungguh-sungguh bagi Allah dan sesama, bersamaan dengan penyucian dalam kebenaran firman Allah, akan membuat Allah mendekati dan mengurapi umat-Nya

(lihat cat. --> Yoh 17:21;

lihat cat. --> Ef 4:3).

[atau ref. Yoh 17:21; Ef 4:3]

[134:1]  19 Full Life : YANG DATANG MELAYANI DI RUMAH TUHAN PADA WAKTU MALAM.

Nas : Mazm 134:1-3

Mazmur ini berbicara tentang penyembahan dan doa syafaat semalam suntuk di rumah Allah. Tidakkah umat Allah di bawah perjanjian yang baru seharusnya memiliki semangat yang sama untuk terlibat dalam kebaktian semalam suntuk yang disediakan untuk penyembahan rohani dan doa syafaat sungguh-sungguh demi kebangunan di dalam gereja dan penyelamatan orang yang terhilang?TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA