TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mikha 1:10-16

Konteks
1:10 Di Gat janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis! Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-Le-Afra! 1:11 Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang f  dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. 1:12 Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. g  Sebab malapetaka h  turun dari pada TUHAN sampai ke pintu gerbang Yerusalem. 1:13 Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakhis! i  Inilah permulaan dosa bagi puteri Sion, j  sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. 1:14 Sebab itu baiklah diberi hadiah k  perpisahan kepada Moresyet l -Gat. Rumah-rumah Akhzib m  akan menjadi tipu daya n  bagi raja-raja Israel. 1:15 Penakluk masih akan Kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya! o  Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. p  1:16 Cukurlah q  dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu! Jadikanlah kepalamu 1  gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab dari padamu mereka akan masuk pembuangan. r 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:16]  1 Full Life : CUKURLAH ... KEPALAMU.

Nas : Mi 1:16

Mencukur kepala menjadi tanda kesedihan yang lahiriah; demikianlah, Mikha meminta agar umat Allah menantikan perkabungan yang amat mendalam.

  1. 1) Hukuman akan keras; anak-anak akan dirampas dari mereka dan diangkut ke dalam pembuangan. Mikha menekankan bahwa umat Allah tidak dapat berpaling dari Tuhan tanpa menderita akibat-akibat yang hebat.
  2. 2) Orang yang meninggalkan Allah dan Firman-Nya untuk bersekutu dengan dunia dan kegiatan berdosanya akan menemukan bahwa Allah akan menentang mereka dan mungkin mendatangkan malapetaka dalam hidup mereka.TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA