Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Mazmur 57:10

57:10 (57-11) sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Maz 57 : 10
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)