Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Mazmur 120:1--131:3

Dikejar-kejar fitnah
120:1 Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada TUHAN dan Ia menjawab aku: 120:2 "Ya TUHAN, lepaskanlah aku dari pada bibir dusta, dari pada lidah penipu." 120:3 Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? 120:4 Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. 120:5 Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesekh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar! 120:6 Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. 120:7 Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang.
TUHAN, Penjaga Israel
121:1 Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku? 121:2 Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 121:3 Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. 121:4 Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Penjaga Israel. 121:5 Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 121:6 Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. 121:7 TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu. 121:8 TUHAN akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Doa sejahtera untuk Yerusalem
122:1 Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke rumah TUHAN." 122:2 Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. 122:3 Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, 122:4 ke mana suku-suku berziarah, yakni suku-suku TUHAN, untuk bersyukur kepada nama TUHAN sesuai dengan peraturan bagi Israel. 122:5 Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga raja Daud. 122:6 Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem: "Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. 122:7 Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu!" 122:8 Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku aku hendak mengucapkan: "Semoga kesejahteraan ada di dalammu!" 122:9 Oleh karena rumah TUHAN, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu.
Berharap kepada anugerah TUHAN
123:1 Nyanyian ziarah. Kepada-Mu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. 123:2 Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada TUHAN, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. 123:3 Kasihanilah kami, ya TUHAN, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan; 123:4 jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong.
Terpujilah Penolong Israel
124:1 Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan TUHAN yang memihak kepada kita, --biarlah Israel berkata demikian-- 124:2 jikalau bukan TUHAN yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, 124:3 maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita; 124:4 maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, 124:5 maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. 124:6 Terpujilah TUHAN yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka! 124:7 Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung; jerat itu telah putus, dan kitapun terluput! 124:8 Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Aman dalam lindungan TUHAN
125:1 Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. 125:2 Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya; demikianlah TUHAN sekeliling umat-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. 125:3 Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. 125:4 Lakukanlah kebaikan, ya TUHAN, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati; 125:5 tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya TUHAN mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel!
Pengharapan di tengah-tengah penderitaan
126:1 Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 126:2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa: "TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!" 126:3 TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. 126:4 Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb! 126:5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. 126:6 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Berkat TUHAN pangkal selamat
127:1 Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 127:2 Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah--sebab Ia memberikannya kepada yang dicintai-Nya pada waktu tidur. 127:3 Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan adalah suatu upah. 127:4 Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. 127:5 Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
Berkat atas rumah tangga
128:1 Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! 128:2 Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu! 128:3 Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu! 128:4 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan TUHAN. 128:5 Kiranya TUHAN memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, 128:6 dan melihat anak-anak dari anak-anakmu! Damai sejahtera atas Israel!
Terluput dari kesesakan
129:1 Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku--biarlah Israel berkata demikian-- 129:2 mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. 129:3 Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. 129:4 TUHAN itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. 129:5 Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. 129:6 Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu, sebelum dicabut, 129:7 yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, 129:8 sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata: "Berkat TUHAN atas kamu! Kami memberkati kamu dalam nama TUHAN!"
Seruan dari dalam kesusahan
130:1 Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya TUHAN! 130:2 Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. 130:3 Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? 130:4 Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. 130:5 Aku menanti-nantikan TUHAN, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. 130:6 Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi. 130:7 Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel! Sebab pada TUHAN ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. 130:8 Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya.
Menyerah kepada TUHAN
131:1 Nyanyian ziarah Daud. TUHAN, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. 131:2 Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku; seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. 131:3 Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya!

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Maz 120-131
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)