TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 1:7

1:7 <01931> awh <0959> hzbn <03068> hwhy <07979> Nxls <0559> Mkrmab <01351> Kwnlag <04100> hmb <0559> Mtrmaw <01351> lagm <03899> Mxl <04196> yxbzm <05921> le <05066> Mysygm(1:7)

1:7 prosagontev <4317> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> mou <1473> artouv <740> hlisghmenouv kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> hlisghsamen autouv <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> trapeza <5132> kuriou <2962> exoudenwmenh <1847> estin <1510> kai <2532> ta <3588> epitiyemena <2007> brwmata <1033> exoudenwmena <1847>

Maleakhi 1:12

1:12 <0400> wlka <0959> hzbn <05108> wbynw <01931> awh <01351> lagm <0136> ynda <07979> Nxls <0559> Mkrmab <0853> wtwa <02490> Myllxm <0859> Mtaw(1:12)

1:12 umeiv <4771> de <1161> bebhloute <953> auto <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> trapeza <5132> kuriou <2962> hlisghmenh estin <1510> kai <2532> ta <3588> epitiyemena <2007> exoudenwntai <1847> brwmata <1033> autou <846>

Maleakhi 2:10-11

2:10 <01> wnytba <01285> tyrb <02490> llxl <0251> wyxab <0376> sya <0898> dgbn <04069> ewdm <01254> wnarb <0259> dxa <0410> la <03808> awlh <03605> wnlkl <0259> dxa <01> ba <03808> awlh(2:10)

2:10 ouci <3364> yeov <2316> eiv <1519> ektisen <2936> umav <4771> ouci <3364> pathr <3962> eiv <1519> pantwn <3956> umwn <4771> ti <5100> oti <3754> egkatelipete <1459> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> tou <3588> bebhlwsai <953> thn <3588> diayhkhn <1242> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771>

2:11 <05236> rkn <0410> la <01323> tb <01166> lebw <0157> bha <0834> rsa <03068> hwhy <06944> sdq <03063> hdwhy <02490> llx <03588> yk <03389> Mlswrybw <03478> larvyb <06213> htven <08441> hbewtw <03063> hdwhy <0898> hdgb(2:11)

2:11 egkateleifyh <1459> ioudav <2455> kai <2532> bdelugma <946> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> dioti <1360> ebebhlwsen <953> ioudav <2455> ta <3588> agia <40> kuriou <2962> en <1722> oiv <3739> hgaphsen <25> kai <2532> epethdeusen eiv <1519> yeouv <2316> allotriouv <245>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA