TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kisah Para Rasul 10:1--11:30

Konteks
Petrus dan Kornelius
10:1 Di Kaisarea l  ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. 10:2 Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah m  dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. 10:3 Dalam suatu penglihatan, n  kira-kira jam tiga petang, o  jelas tampak kepadanya seorang malaikat p  Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya: "Kornelius!" 10:4 Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata: "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu: "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah q  dan Allah mengingat engkau 1 . r  10:5 Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope s  untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. 10:6 Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit t  yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." 10:7 Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 10:8 Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. u  10:9 Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul dua belas tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah v  untuk berdoa 2 . 10:10 Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. w  10:11 Tampak olehnya langit terbuka x  dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. 10:12 Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. 10:13 Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata: "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah!" 10:14 Tetapi Petrus menjawab: "Tidak, Tuhan, y  tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. z " 10:15 Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya: "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. a " 10:16 Hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. 10:17 Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan b  yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius c  dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. 10:18 Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. 10:19 Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, d  berkatalah e  Roh 3 : "Ada tiga orang mencari engkau. 10:20 Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab Aku yang menyuruh mereka ke mari. f " 10:21 Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu: "Akulah yang kamu cari; apakah maksud kedatangan kamu?" 10:22 Jawab mereka: "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, g  dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kaukatakan. h " 10:23 Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara i  dari Yope menyertai dia. j  10:24 Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. k  Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. 10:25 Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. 10:26 Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya: "Bangunlah, aku hanya manusia saja. l " 10:27 Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang m  sedang berkumpul. 10:28 Ia berkata kepada mereka: "Kamu tahu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. n  Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. o  10:29 Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang ke mari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku." 10:30 Jawab Kornelius: "Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam tiga petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya p  berkilau-kilauan 10:31 dan ia berkata: Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapan-Nya. 10:32 Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus; ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. 10:33 Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." 10:34 Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: "Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang 4 . q  10:35 Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran r  berkenan kepada-Nya. 10:36 Itulah firman s  yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan t  damai sejahtera u  oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. v  10:37 Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, 10:38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi w  Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan x  semua orang yang dikuasai Iblis 5 , sebab Allah menyertai Dia. y  10:39 Dan kami adalah saksi z  dari segala sesuatu yang diperbuat-Nya di tanah Yudea maupun di Yerusalem; dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. a  10:40 Yesus itu telah dibangkitkan b  Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan, bahwa Ia menampakkan diri, 10:41 bukan kepada seluruh bangsa, c  tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan d  dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. 10:42 Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa e  dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. f  10:43 Tentang Dialah g  semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa h  percaya i  kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. j " 10:44 Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas k  semua orang 6  yang mendengarkan pemberitaan itu. 10:45 Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, l  tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus 7  dicurahkan m  ke atas bangsa-bangsa lain n  juga, 10:46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh 8  o  dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus: 10:47 "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, p  sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? q " 10:48 Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. r  Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.
Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem
11:1 Rasul-rasul dan saudara-saudara s  di Yudea mendengar, bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. t  11:2 Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat u  berselisih pendapat dengan dia. 11:3 Kata mereka: "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. v " 11:4 Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya: 11:5 "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan: w  suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. 11:6 Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. 11:7 Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku: Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah! 11:8 Tetapi aku berkata: Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. 11:9 Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku: Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram! x  11:10 Hal itu terjadi sampai tiga kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. 11:11 Dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang; mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. y  11:12 Lalu kata z  Roh kepadaku: Pergi bersama mereka a  dengan tidak bimbang! Dan keenam saudara ini b  menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, 11:13 dan ia menceriterakan kepada kami, bagaimana ia melihat seorang malaikat c  berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya: Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. 11:14 Ia akan menyampaikan suatu berita d  kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. e  11:15 Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah f  Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu g  ke atas kita 9 . 11:16 Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan: Yohanes membaptis dengan air, h  tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. i  11:17 Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya j  kepada mereka sama seperti kepada kita k  pada waktu kita mulai percaya 10  kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?" 11:18 Ketika mereka mendengar hal itu 11 , mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. l "
Barnabas dan Saulus ke Antiokhia
11:19 Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus m  dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia; n  namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. 11:20 Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus o  dan orang Kirene p  yang tiba di Antiokhia q  dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, r  bahwa Yesus adalah Tuhan. 11:21 Dan tangan Tuhan menyertai mereka s  dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. t  11:22 Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas u  ke Antiokhia. 11:23 Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, v  bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia w  kepada Tuhan 12 , 11:24 karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus x  dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. y  11:25 Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus z  untuk mencari Saulus; dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu a  untuk pertama kalinya b  disebut Kristen 13 . 11:27 Pada waktu itu datanglah beberapa nabi 14  c  dari Yerusalem ke Antiokhia. 11:28 Seorang dari mereka yang bernama Agabus d  bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan, bahwa seluruh dunia e  akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. f  11:29 Lalu murid-murid g  memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, h  sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara i  yang diam di Yudea. 11:30 Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua j  dengan perantaraan Barnabas k  dan Saulus. l 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:4]  1 Full Life : SEMUA DOAMU ... ALLAH MENGINGAT ENGKAU.

Nas : Kis 10:4

Allah memandang doa-doa kita sebagai suatu persembahan yang naik ke hadapan-Nya, yang mengingatkan Dia akan ketekunan kita dalam memohon kepada-Nya dengan iman dan pengabdian (lih. Mazm 141:2; Ibr 13:15-16).

[10:9]  2 Full Life : NAIKLAH PETRUS KE ATAS RUMAH UNTUK BERDOA.

Nas : Kis 10:9

Roh Kudus, pengarang Alkitab, telah menyatakan bahwa orang Kristen PB adalah orang yang bertekun dalam banyak doa. Mereka menyadari bahwa kerajaan Allah tidak dapat terwujud dengan kuasa penuh hanya dengan doa beberapa menit sehari (Kis 1:14; 2:42; 3:1; 6:4; Ef 6:18; Kol 4:2).

 1. 1) Orang Yahudi yang saleh berdoa dua sampai tiga kali setiap hari (bd. Mazm 55:18; Dan 6:11). Para pengikut Kristus, khususnya para rasul (Kis 6:4), biasa berdoa dengan kekhusukan yang sama. Petrus dan Yohanes memasuki bait Allah "ketika tiba waktunya berdoa" (Kis 3:1); sedangkan Paulus dan Lukas melakukan hal yang sama (Kis 16:16). Petrus biasa berdoa pada pukul dua belas tengah hari; Allah memberkati Kornelius karena dia setia pada saat-saat berdoanya (ayat Kis 10:30 dst).
 2. 2) Alkitab mendorong orang percaya untuk bertekun dengan setia dalam doa (Rom 12:12), berdoa selalu (Luk 18:1), tetap berdoa (1Tes 5:17), berdoa di mana-mana (1Tim 2:8), berdoa setiap waktu untuk bermacam-macam permohonan (Ef 6:18), bertekun dalam doa (Kol 4:2) dan berdoa dengan kuasa (Yak 5:16). Semua nasihat ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada kuasa Kerajaan Allah dalam peperangan terhadap dosa, Iblis dan dunia, atau kemenangan dalam usaha untuk memenangkan yang hilang tanpa banyak berdoa setiap hari

  (lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

 3. 3) Mengingat Tuhan Yesus pernah berharap agar murid-murid-Nya berjaga-jaga dan berdoa selama "satu jam" (Mat 26:38-41) dan urgensi saat-saat terakhir ini, tidakkah berkenan kepada Allah apabila setiap orang percaya meluangkan setiap hari sekurang-kurangnya satu jam untuk berdoa dan mempelajari Firman Allah untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini dan segala yang terlibat dalamnya untuk kita (Mat 6:10,33)?
 4. 4) Satu jam doa dapat mencakup unsur-unsur berikut:
  1. (a) pemujaan,
  2. (b) menyanyi memuji Tuhan,
  3. (c) mengucap syukur,
  4. (d) menantikan Tuhan,
  5. (e) membaca Firman Allah,
  6. (f) mendengarkan Roh Kudus,
  7. (g) mengucapkan kata-kata Alkitab dalam doa,
  8. (h) mengakui kekurangan dan kesalahan,
  9. (i) mendoakan orang lain,
  10. (j) permohonan untuk kebutuhan-kebutuhan sendiri dan
  11. (k) berdoa dalam bahasa roh.

[10:19]  3 Full Life : BERKATALAH ROH.

Nas : Kis 10:19

Roh Kudus menginginkan semua orang diselamatkan (Mat 28:19; 2Pet 3:9). Karena para rasul telah menerima Roh Kudus, maka mereka juga menginginkan semua orang diselamatkan. Akan tetapi, secara intelektual mereka belum sadar bahwa keselamatan kini tidak terbatas pada orang Israel saja, tetapi terbuka bagi semua bangsa (ayat Kis 10:34-35). Roh Kuduslah yang memberikan gereja visi yang lebih luas. Dalam kitab ini Roh Kudus merupakan kuasa usaha misi dengan menuntun gereja kepada daerah-daerah pekabaran Injil baru (Kis 8:29,39; 11:11-12; 13:2,4; Kis 16:6; Kis 19:21). Pencurahan Roh Kudus serta dorongan untuk mengabarkan Injil selalu berjalan bersama-sama (bd. Kis 1:8). Bahkan hingga dewasa ini, banyak orang percaya mendambakan keselamatan dari kalangan yang dekat dengan mereka, namun belum memahami sepenuhnya maksud Roh Kudus untuk misi sedunia

(lihat cat. --> Mat 28:19;

lihat cat. --> Luk 24:47).

[atau ref. Mat 28:19; Luk 24:47]

[10:34]  4 Full Life : ALLAH TIDAK MEMBEDAKAN ORANG.

Nas : Kis 10:34

Allah tidak membedakan bangsa atau suku atau menyayangi orang karena bangsa, kelahiran atau kedudukan dalam hidup (bd. Yak 2:1).

Allah berkenan dan menerima orang dari setiap bangsa yang berbalik dari dosa, percaya kepada Kristus, takut akan Allah, dan hidup benar (ayat Kis 10:35; bd. Rom 2:6-11). Semua orang yang tetap hidup demikian akan tinggal di dalam kasih dan perkenan Allah (Yoh 15:10).

[10:38]  5 Full Life : MENYEMBUHKAN SEMUA ORANG YANG DIKUASAI IBLIS.

Nas : Kis 10:38

Lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN.

[10:44]  6 Full Life : TURUNLAH ROH KUDUS KE ATAS SEMUA ORANG.

Nas : Kis 10:44

Seluruh rumah tangga Kornelius yang bukan Yahudi mendengarkan dan menerima Firman Allah dengan iman yang menyelamatkan (ayat Kis 10:34-48; Kis 11:14).

 1. 1) Karena mereka menerima Kristus, Allah langsung mencurahkan Roh Kudus atas mereka sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima pembaharuan hidup dari Kristus (bd. Kis 11:17; 15:8-9).
 2. 2) Kedatangan Roh Kudus atas rumah tangga Kornelius mempunyai maksud yang sama dengan karunia Roh atas para murid Yesus pada hari Pentakosta (bd. Kis 1:8; 2:4). Pencurahan ini bukan melukiskan karya pembaharuan Allah, melainkan kedatangan-Nya atas mereka untuk memberi kuasa. Perhatikan perkataan Petrus kemudian hari yang menekankan persamaan pengalaman ini dengan apa yang terjadi pada hari Pentakosta (Kis 11:15,17).
 3. 3) Jelas adalah mungkin untuk menerima baptisan dalam Roh segera setelah menjalankan iman yang menyelamatkan

  (lihat cat. --> Kis 10:46;

  [atau ref. Kis 10:46]

  bd. Kis 11:17).

[10:45]  7 Full Life : ROH KUDUS.

Nas : Kis 10:45

Untuk pembahasan mengenai luasnya kegiatan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya

lihat art. AJARAN TENTANG ROH KUDUS.

[10:46]  8 Full Life : MENDENGAR ORANG-ORANG ITU BERKATA-KATA DALAM BAHASA ROH.

Nas : Kis 10:46

Petrus dan kawan-kawannya memandang berkata-kata dengan bahasa roh sebagai tanda yang meyakinkan mengenai baptisan dalam Roh Kudus. Yaitu, sama seperti Allah mengesahkan perbuatan-Nya pada hari Pentakosta dengan tanda bahasa roh (Kis 2:4), Dia menyebabkan orang bukan Yahudi di rumah Kornelius berkata-kata dengan bahasa roh sebagai tanda yang meyakinkan kepada Petrus dan orang percaya Yahudi lain

(lihat art. BERKATA-KATA DENGAN BAHASA ROH).

[11:15]  9 Full Life : TURUNLAH ROH KUDUS KE ATAS MEREKA SAMA SEPERTI DAHULU KE ATAS KITA.

Nas : Kis 11:15

Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta (Kis 2:4) merupakan pola penerimaan Roh Kudus selanjutnya. Baptisan dalam Roh akan ditentukan oleh perubahan yang tampak dalam individu, penyaluran sukacita, ucapan-ucapan yang diilhami Roh dan keberanian dalam bersaksi (Kis 2:4; Kis 4:31; 8:15-19; 10:45-47; 19:6). Jadi, ketika Petrus mengemukakan kepada para rasul dan saudara-saudara di Yerusalem bahwa Kornelius sekeluarga berkata-kata dalam bahasa roh pada saat Roh Kudus dicurahkan atas mereka (bd. Kis 10:45-46), mereka yakin bahwa Allah telah memberikan keselamatan kepada orang bukan Yahudi (ayat Kis 11:18). Baptisan dalam Roh jangan dianggap terjadi hari ini jika tidak disertai penyataan-penyataan yang tampak seperti bahasa roh; dalam kitab Kisah Para Rasul tidak pernah dianggap bahwa baptisan dalam Roh ini suatu pengalaman yang dapat diketahui dengan iman saja

(lihat cat. --> Kis 8:12;

lihat cat. --> Kis 8:16;

lihat cat. --> Kis 19:6;

[atau ref. Kis 8:12,16; 19:6]

lihat art. BERKATA-KATA DENGAN BAHASA ROH; dan

lihat art. KRITERIA UNTUK BAPTISAN DALAM ROH).

[11:17]  10 Full Life : KEPADA KITA PADA WAKTU KITA MULAI PERCAYA.

Nas : Kis 11:17

Suatu terjemahan yang lebih harfiah adalah, "Allah memberikan mereka karunia yang sama seperti diberikan kepada kita juga setelah percaya." Pernyataan ini selaras dengan fakta historis bahwa para rasul percaya kepada Yesus dan dibaharui oleh Roh Kudus sebelum hari Pentakosta

(lihat art. PEMBAHARUAN PARA MURID).

[11:18]  11 Full Life : KETIKA MEREKA MENDENGAR HAL ITU.

Nas : Kis 11:18

Khotbah Petrus membungkam semua keberatan (ayat Kis 11:4-18). Allah telah membaptiskan orang-orang bukan Yahudi dalam Roh Kudus (Kis 10:45) disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa roh (Kis 10:46). Berkata-kata dengan bahasa roh merupakan satu-satunya tanda yang diperlukan dan tanda itu diterima tanpa ragu-ragu.

[11:23]  12 Full Life : TETAP SETIA KEPADA TUHAN.

Nas : Kis 11:23

Para murid PB tidak beranggapan bahwa mereka yang menerima kasih karunia Allah dengan sendirinya akan tetap setia kepada Tuhan karena dosa, dunia, dan pencobaan Iblis dapat membelokkan seorang yang baru percaya dari jalan keselamatan di dalam Kristus. Barnabas memberi contoh kepada kita bagaimana menangani orang yang baru bertobat: perhatian utama kita harus menolong dan mendorong mereka untuk tetap bertahan di dalam iman, kasih, dan persekutuan dengan Kristus dan gereja-Nya (bd. Kis 13:43; 14:22).

[11:26]  13 Full Life : MURID-MURID ITU UNTUK PERTAMA KALINYA DISEBUT KRISTEN.

Nas : Kis 11:26

Kata "Kristen" (Yun. _christianos_) hanya digunakan tiga kali dalam PB (Kis 11:26; 26:28; 1Pet 4:16). Pada mulanya istilah ini berarti seorang hamba atau pengikut Kristus. Dewasa ini telah menjadi istilah umum yang kehilangan arti aslinya dari PB. Nama ini seharusnya menunjuk kepada nama Penebus kita (Rom 3:24), ide tentang hubungan intim kita dengan Kristus (Rom 8:38-39) dan pikiran bahwa kita menerima Dia sebagai Tuhan kita (Rom 5:1) dan sumber keselamatan kekal (Ibr 5:9). Mengaku nama "Kristen" berarti bahwa Kristus dan Firman-Nya telah menjadi kekuasaan utama kita dan satu-satunya sumber pengharapan kita untuk masa depan (Kol 1:5,27).

[11:27]  14 Full Life : BEBERAPA NABI.

Nas : Kis 11:27

Peranan nabi-nabi dalam gereja diakui dalam surat-surat Paulus

(lihat art. KARUNIA-KARUNIA PELAYANAN GEREJA).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA