Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Keluaran 21:12

Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia
21:12 "Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.

Keluaran 21:14

21:14 Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku, supaya ia mati dibunuh.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kel 21:12,14
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)