TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 16:2-4

Konteks
16:2 Di padang gurun itu bersungut-sungutlah p  segenap jemaah Israel kepada Musa 1  dan Harun; 16:3 dan berkata kepada mereka: "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir q  oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti r  sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh s  seluruh jemaah ini dengan kelaparan." 16:4 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit t  hujan roti 2  bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba 3 , u  apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak.

Keluaran 16:12-15

Konteks
16:12 "Aku telah mendengar sungut-sungut e  orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, Allahmu. f " 16:13 Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh g  yang menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun h  sekeliling perkemahan itu. 16:14 Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, i  halus seperti embun beku di bumi. 16:15 Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain: "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu j  apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka: "Inilah roti k  yang diberikan TUHAN kepadamu menjadi makananmu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[16:2]  1 Full Life : BERSUNGUT-SUNGUTLAH ... KEPADA MUSA.

Nas : Kel 16:2

Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Allah untuk kali ketiga (bd. Kel 14:10-12; 15:24). Kendati semua yang telah dilakukan Allah bagi mereka, mereka cepat sekali hilang kepercayaan akan kebaikan, hikmat, dan kehendak-Nya untuk kehidupan mereka (juga lih. Kel 17:3; Bil 14:2; 16:11,41). Paulus mengingatkan orang percaya PB agar jangan mengikuti contoh Israel (1Kor 10:10). Pada saat muncul persoalan-persoalan yang serius, daripada menuduh Allah telah mengabaikan dan tidak setia, hendaknya kita menyerahkan diri kepada-Nya dan dengan rendah hati mohon pertolongan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, serta percaya bahwa Dia akan bertindak bagi kita.

[16:4]  2 Full Life : MENURUNKAN DARI LANGIT HUJAN ROTI.

Nas : Kel 16:4

"Roti dari langit" ini dinamakan "manna" (ayat Kel 16:15). Manna menjadi makanan khusus yang secara ajaib dikirim dari Allah untuk memberi makan umat itu setelah ke luar dari Mesir. Itu merupakan sesuatu berwarna putih seperti embun beku, berbentuk serpihan tipis, dan rasanya seperti kue madu (ayat Kel 16:14,31; Bil 11:9). Persediaan manna berhenti ketika Israel memasuki tanah perjanjian dan tersedia makanan lain (Yos 5:12). Manna menjadi lambang dari Yesus Kristus yang sebagai "roti yang benar dari sorga" (Yoh 6:32; bd. Wahy 2:17) memberi hidup kekal (Yoh 6:33,51,58).

[16:4]  3 Full Life : SUPAYA MEREKA KUCOBA.

Nas : Kel 16:4

Umat itu memperoleh berbagai petunjuk yang tepat mengenai roti dari sorga agar menguji kesediaan mereka untuk percaya dan taat kepada Allah (bd. Ul 8:2-3). Dengan cara yang sama Allah kadangkala mengatur keadaan-keadaan dalam kehidupan kita untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepada-Nya.TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA