TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 9:9-17

TSK Full Life Study Bible

9:9

9:9

dengan kamu

Kej 9:11; Kej 6:18; [Lihat FULL. Kej 6:18] [Semua]


Catatan Frasa: AKU MENGADAKAN PERJANJIAN-KU DENGAN KAMU.


9:10


9:11

Kuadakan(TB)/Maka ... meneguhkan(TL) <06965> [And I.]

hidup(TB)/berdaging(TL) <01320> [neither shall all.]

9:11

Kuadakan perjanjian-Ku

Kej 9:16; Yes 24:5; 33:8; Hos 6:7 [Semua]

dengan kamu,

Kej 9:9; [Lihat FULL. Kej 9:9]

memusnahkan bumi.

Kej 8:21; [Lihat FULL. Kej 8:21]9:12

9:12

tanda perjanjian

Kej 9:17; Kej 17:11 [Semua]

untuk selama-lamanya:

Kej 17:12; Kel 12:14; Im 3:17; 6:18; 17:7; Bil 10:8 [Semua]9:13

9:13

Busur-Ku

Kej 9:14; Yeh 1:28; Wahy 4:3; 10:1 [Semua]


Catatan Frasa: BUSUR-KU KUTARUH DI AWAN.


9:14

dan busur

Kej 9:13; [Lihat FULL. Kej 9:13]9:15

mengingat(TB)/ingat(TL) <02142> [remember.]

air(TB/TL) <04325> [the waters.]

9:15

mengingat perjanjian-Ku

Kej 8:1; [Lihat FULL. Kej 8:1]; Kel 2:24; 6:5; 34:10; Im 26:42,45; Ul 7:9; Mazm 89:35; 103:18; 105:8; 106:45; Yeh 16:60 [Semua]

yang hidup.

Kej 8:21; [Lihat FULL. Kej 8:21]9:16

kekal(TB/TL) <05769> [everlasting.]

9:16

Jika busur

Kej 9:13

mengingat perjanjian-Ku

Kej 9:11; [Lihat FULL. Kej 9:11]; Kej 17:7,13,19; 2Sam 7:13; 23:5; Mazm 105:9-10; Yes 9:6; 54:10; 55:3; 59:21; 61:8; Yer 31:31-34; 32:40; 33:21; Yeh 16:60; 37:26; Ibr 13:20; [Lihat FULL. Ibr 13:20] [Semua]9:17

tanda perjanjian

Kej 9:12; [Lihat FULL. Kej 9:12]
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA