TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 13:10-13

TSK Full Life Study Bible

13:10

dilihatnyalah(TB)/dilihatnya(TL) <07200> [and beheld.]

Lembah(TB)/padang(TL) <03603> [the plain.]

taman(TB/TL) <01588> [the garden.]

Zoar(TB/TL) <06820> [Zoar.]

Instead of "Zoar," which was situated at the extremity of the plain of Jordan, the Syriac reads "Zoan," which was situated in the south of Egypt, and in a well-watered country.

13:10

seluruh Lembah

1Raj 7:46; 2Taw 4:17 [Semua]

Yordan

Bil 13:29; 33:48 [Semua]

taman Tuhan,

Kej 2:8-10; Yes 51:3; Yeh 31:8-9 [Semua]

tanah Mesir,

Kej 46:7

ke Zoar.

Kej 14:2; 19:22,30; Ul 34:3; Yes 15:5; Yer 48:34 [Semua]

memusnahkan Sodom

Ul 29:23; Ayub 39:9; Mazm 107:34; Yer 4:26 [Semua]

dan Gomora.

Kej 14:8; 19:17-29 [Semua]


Catatan Frasa: LOT MELAYANGKAN PANDANGNYA DAN DILIHATNYALAH.


13:11

memilih(TB)/dipilih(TL) <0977> [A.M. 2087. B.C. 1917. chose.]

berpisah(TB)/bercerailah(TL) <06504> [they.]


13:12

menetap diamlah ..... Lot menetap ... tinggal(TB)/diamlah ...... Lut ... tinggal(TL) <03427 03876> [Lot dwelled.]

berkemah(TB)/didirikannya(TL) <0167> [pitched.]

13:12

tanah Kanaan,

Kej 10:19; [Lihat FULL. Kej 10:19]

tetapi Lot

Kej 11:27; [Lihat FULL. Kej 11:27]

kota-kota Lembah

Kej 13:10; [Lihat FULL. Kej 13:10]; Kej 19:17,25,29 [Semua]

dekat Sodom.

Kej 14:12


Catatan Frasa: BERKEMAH DI DEKAT SODOM.


13:13

<0582> [But the.]

TUHAN(TB)/terlalu(TL) <03068> [before.]

13:13

orang Sodom

Kej 19:4; Yes 1:10; 3:9 [Semua]

terhadap Tuhan.

Kej 18:20; 19:5; 20:6; 39:9; Bil 32:23; 1Sam 12:23; 2Sam 12:13; Mazm 51:6; Yeh 16:49-50; 2Pet 2:8 [Semua]
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA