Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Kejadian 10:6-8

10:6 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 10:7 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan. 10:8 Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi;

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej 10:6-8
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)