TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yudas 1:16-18

Konteks
1:16 Mereka itu orang-orang yang menggerutu q  dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, r  tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan s  dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.
Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman
1:17 Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan t  kepada kamu oleh rasul-rasul u  Tuhan kita, Yesus Kristus. 1:18 Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu: "Menjelang akhir zaman 1  v  akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan w  mereka."

Yudas 1:1

Konteks
Salam
1:1 Dari Yudas, a  hamba Yesus Kristus b  dan saudara Yakobus, kepada mereka, yang terpanggil, c  yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. d 

1 Samuel 12:9-11

Konteks
12:9 Tetapi mereka melupakan f  TUHAN, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka g  ke dalam tangan Sisera, h  panglima tentara di Hazor, i  dan ke dalam tangan orang Filistin j  dan raja Moab, k  yang berperang melawan mereka. 12:10 Mereka berseru-seru l  kepada TUHAN, katanya: Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan m  TUHAN dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret; n  maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada-Mu. 12:11 Sesudah itu TUHAN mengutus Yerubaal, o  Barak, p  Yefta q  dan Samuel, r  dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:18]  1 Full Life : MENJELANG AKHIR ZAMAN.

Nas : Yud 1:18

Lihat cat. --> 1Tim 4:1;

lihat cat. --> 2Tim 3:1.

[atau ref. 1Tim 4:1; 2Tim 3:1]TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA