TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 37:18-19

Konteks
37:18 Ya TUHAN, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri h  mereka 37:19 dan menaruh para allah mereka ke dalam api, i  sebab mereka bukanlah Allah, j  hanya buatan tangan k  manusia, kayu dan batu; sebab itu dapat dibinasakan l  orang.

Yesaya 41:6-7

Konteks
41:6 Yang seorang menolong yang lain 1  dan berkata kepada temannya: "Kuatkanlah j  hatimu!" 41:7 Tukang besi k  menguatkan hati tukang emas, l  dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan; ia berkata tentang patrian: "Itu baik," lalu menguatkannya dengan paku-paku, sehingga tidak goyang. m 

Yesaya 44:10-12

Konteks
44:10 Siapakah yang membentuk allah dan menuang patung t  yang tidak memberi faedah? u  44:11 Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, v  dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri! Mereka akan gentar dan mendapat malu w  bersama-sama. 44:12 Tukang besi x  membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu, ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. y  Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. z 

Yesaya 46:6-7

Konteks
46:6 Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing, mereka mengupah tukang emas y  untuk membuat allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya! z  46:7 Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, a  lalu menaruhnya di tempatnya; di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih b  dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab c  dan ia tidak menyelamatkan d  mereka dari kesesakannya.

Keluaran 32:2-4

Konteks
32:2 Lalu berkatalah Harun kepada mereka: "Tanggalkanlah anting-anting v  emas yang ada pada telinga isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." 32:3 Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 32:4 Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu w  tuangan 2 . x  Kemudian berkatalah mereka: "Hai Israel, inilah Allahmu, y  yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir! z "

Yudas 1:4

Konteks
1:4 Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, l  yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka 3 , dan yang menyangkal satu-satunya Penguasa dan Tuhan m  kita, Yesus Kristus.

Mazmur 115:4-8

Konteks
115:4 Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, u  buatan tangan manusia, v  115:5 mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, w  mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, 115:6 mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium, 115:7 mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. 115:8 Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.

Mazmur 135:15

Konteks
135:15 Berhala bangsa-bangsa b  adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, c 

Mazmur 135:18

Konteks
135:18 Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya.

Yeremia 10:3-5

Konteks
10:3 Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat s  oleh tangan tukang kayu? t  10:4 Orang memperindahnya dengan emas dan perak; u  orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. v  10:5 Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara; w  orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. x  Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, y  dan berbuat baikpun z  tidak dapat."

Yeremia 10:9

Konteks
10:9 Perak kepingan dibawa dari Tarsis, h  dan emas dari Ufas; berhala itu buatan i  tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. --

Hosea 8:6

Konteks
8:6 orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah! f  Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu g  Samaria h  itu!

Habakuk 2:18-19

Konteks
2:18 Apakah gunanya c  patung d  pahatan, yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, e  pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka f  yang dibuatnya. 2:19 Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu: "Terjagalah!" dan kepada sebuah batu bisu: "Bangunlah! g " Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, h  tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. i 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[41:6]  1 Full Life : SEORANG MENOLONG YANG LAIN.

Nas : Yes 41:6

Persekutuan di antara bangsa-bangsa tidak akan menghentikan kemajuan tentara Koresy selaku alat maksud Allah.

[32:4]  2 Full Life : DIBUATNYALAH ... ANAK LEMBU TUANGAN.

Nas : Kel 32:4

Selaku pemimpin, Harun telah melakukan pengkhianatan yang serius terhadap standar Allah untuk menyenangkan umat yang dilayaninya. Dia menyerah kepada tekanan-tekanan fasik bangsa Israel dan melanggar hukum kedua (Kel 20:4-5). Hanya doa syafaat Musa yang menyelamatkannya dari murka Allah dan kematian (Ul 9:20).

[1:4]  3 Full Life : KASIH KARUNIA ALLAH KITA UNTUK MELAMPIASKAN HAWA NAFSU MEREKA.

Nas : Yud 1:4

Yudas mengecam beberapa orang yang mengajarkan bahwa keselamatan oleh kasih karunia memberi peluang bagi orang yang mengaku percaya untuk berbuat dosa serius namun tidak dihukum Allah. Mereka mungkin mengajar bahwa Allah dengan cuma-cuma akan mengampuni orang yang terus menerus berbuat dosa seksual, atau bahwa mereka yang saat ini akhlaknya tercemar tetap dijamin hidup kekal jikalau mereka pernah percaya kepada Kristus pada suatu saat di masa lampau (bd. Rom 5:20; 6:1-2). Mereka memberitakan pengampunan dosa tetapi bukan pentingnya hidup kudus.TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA