Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yesaya 14:24-27

Ucapan ilahi terhadap Asyur
14:24 TUHAN semesta alam telah bersumpah, firman-Nya: "Sesungguhnya seperti yang Kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang Kurancang, demikianlah akan terlaksana: 14:25 Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeri-Ku dan menginjak-injak mereka di atas gunung-Ku; kuk yang diletakkan mereka atas umat-Ku akan terbuang dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya." 14:26 Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. 14:27 TUHAN semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangan-Nya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali?

Full Life: AKU AKAN MEMBINASAKAN ORANG ASYUR.

Nas : Yes 14:24-27

Nubuat ini berkaitan dengan ancaman yang segera terhadap Yehuda oleh Asyur; Allah akan menghancurkan bala tentara Asyur (lih. Yes 37:21-36; 2Raj 19:1-37).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Isa 14:24-27
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)