TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hosea 1:4-7

1:4 <03478> larvy <01004> tyb <04468> twklmm <07673> ytbshw <03058> awhy <01004> tyb <05921> le <03157> laerzy <01818> ymd <0853> ta <06485> ytdqpw <04592> jem <05750> dwe <03588> yk <03157> laerzy <08034> wms <07121> arq <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw(1:4)

1:4 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> auton <846> kaleson <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> iezrael dioti <1360> eti <2089> mikron <3398> kai <2532> ekdikhsw <1556> to <3588> aima <129> tou <3588> iezrael epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iou kai <2532> katapausw <2664> basileian <932> oikou <3624> israhl <2474>

1:5 <03157> laerzy <06010> qmeb <03478> larvy <07198> tsq <0853> ta <07665> ytrbsw <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(1:5)

1:5 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> suntriqw <4937> to <3588> toxon <5115> tou <3588> israhl <2474> en <1722> th <3588> koiladi tou <3588> iezrael

1:6 <0> Mhl <05375> ava <05375> avn <03588> yk <03478> larvy <0> tyb <0853> ta <07355> Mxra <05750> dwe <03254> Pyowa <03808> al <03588> yk <03819> hmxr <0> al <08034> hms <07121> arq <0> wl <0559> rmayw <01323> tb <03205> dltw <05750> dwe <02029> rhtw(1:6)

1:6 kai <2532> sunelaben <4815> eti <2089> kai <2532> eteken <5088> yugatera <2364> kai <2532> eipen autw <846> kaleson <2564> to <3588> onoma <3686> authv <846> oukhlehmenh dioti <1360> ou <3364> mh <3165> prosyhsw <4369> eti <2089> elehsai <1653> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> all <235> h <2228> antitassomenov antitaxomai autoiv <846>

1:7 <06571> Mysrpbw <05483> Myowob <04421> hmxlmbw <02719> brxbw <07198> tsqb <03467> Meyswa <03808> alw <0430> Mhyhla <03068> hwhyb <03467> Myteswhw <07355> Mxra <03063> hdwhy <01004> tyb <0853> taw(1:7)

1:7 touv <3588> de <1161> uiouv <5207> iouda <2448> elehsw <1653> kai <2532> swsw <4982> autouv <846> en <1722> kuriw <2962> yew <2316> autwn <846> kai <2532> ou <3364> swsw <4982> autouv <846> en <1722> toxw <5115> oude <3761> en <1722> romfaia oude <3761> en <1722> polemw <4171> oude <3761> en <1722> armasin <716> oude <3761> en <1722> ippoiv <2462> oude <3761> en <1722> ippeusin <2460>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA