TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hagai 1:9-11

1:9 <01004> wtybl <0376> sya <07323> Myur <0859> Mtaw <02720> brx <01931> awh <0834> rsa <01004> ytyb <03282> Ney <06635> twabu <03069> hwhy <05002> Man <04100> hm <03282> Ney <0> wb <05301> ytxpnw <01004> tybh <0935> Mtabhw <04592> jeml <02009> hnhw <07235> hbrh <0413> la <06437> hnp(1:9)

1:9 epebleqate <1914> eiv <1519> polla <4183> kai <2532> egeneto <1096> oliga <3641> kai <2532> eishnecyh <1533> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> exefushsa auta <846> dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> any <473> wn <3739> o <3588> oikov <3624> mou <1473> estin <1510> erhmov <2048> umeiv <4771> de <1161> diwkete <1377> ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

1:10 <02981> hlwby <03607> halk <0776> Urahw <02919> ljm <08064> Myms <03607> walk <05921> Mkyle <03651> Nk <05921> le(1:10)

1:10 dia <1223> touto <3778> anexei o <3588> ouranov <3772> apo <575> drosou kai <2532> h <3588> gh <1065> uposteleitai <5288> ta <3588> ekforia authv <846>

1:11 o <03709> Mypk <03018> eygy <03605> lk <05921> lew <0929> hmhbh <05921> lew <0120> Mdah <05921> lew <0127> hmdah <03318> ayuwt <0834> rsa <05921> lew <03323> rhuyh <05921> lew <08492> swryth <05921> lew <01715> Ngdh <05921> lew <02022> Myrhh <05921> lew <0776> Urah <05921> le <02721> brx <07121> arqaw(1:11)

1:11 kai <2532> epaxw romfaian epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> epi <1909> ta <3588> orh <3735> kai <2532> epi <1909> ton <3588> siton <4621> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oinon <3631> kai <2532> epi <1909> to <3588> elaion <1637> kai <2532> osa <3745> ekferei <1627> h <3588> gh <1065> kai <2532> epi <1909> touv <3588> anyrwpouv <444> kai <2532> epi <1909> ta <3588> kthnh <2934> kai <2532> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> ponouv <4192> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA