TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ezra 8:23

Konteks
8:23 Jadi berpuasalah w  kami dan memohonkan hal itu kepada Allah 1  dan Allah mengabulkan permohonan kami.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[8:23]  1 Full Life : BERPUASALAH KAMI DAN MEMOHONKAN HAL ITU KEPADA ALLAH.

Nas : Ezr 8:23

Allah sangat berkenan pada umat yang dengan rendah hati dan sungguh-sungguh berpuasa dan memohon kepada-Nya tentang sesuatu hal (bd. Neh 1:4). Sebagaimana Allah menanggapi dengan baik permohonan Ezra, demikian pula Dia akan menghormati semua orang yang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Dia di dalam doa dan puasa

(lihat cat. --> Ezr 8:21).

[atau ref. Ezr 8:21]TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA