TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 32:32-33

Konteks
32:32 Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa u  mereka 1  itu--dan jika tidak, hapuskanlah v  kiranya namaku dari dalam kitab w  yang telah Kautulis." 32:33 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: "Siapa yang berdosa kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan x  dari dalam kitab-Ku.

Yesaya 65:16

Konteks
65:16 sehingga orang yang hendak mendapat berkat j  di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, k  dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah l  demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan m  yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mata-Ku."

Hosea 1:9

Konteks
1:9 Lalu berfirmanlah Ia: "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umat-Ku 2  dan Aku ini bukanlah Allahmu. t "

Wahyu 3:5

Konteks
3:5 Barangsiapa menang, m  ia akan dikenakan pakaian putih n  yang demikian; Aku tidak akan menghapus namanya 3  dari kitab kehidupan, o  melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku p  dan di hadapan para malaikat-Nya.

Wahyu 22:19

Konteks
22:19 Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu u  dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat v  ini, maka Allah akan mengambil 4  bagiannya dari pohon kehidupan w  dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[32:32]  1 Full Life : MENGAMPUNI DOSA MEREKA.

Nas : Kel 32:32

Kasih Musa kepada umat yang berdosa (bd. Rom 9:3) menunjuk kepada kasih Perantara yang lebih agung, Kristus Yesus, yang "berdoa untuk ... pemberontak-pemberontak" (Yes 53:12; Rom 8:34;

lihat cat. --> Mat 26:39;

lihat cat. --> 1Tim 2:5;

lihat cat. --> Ibr 7:25).

[atau ref. Mat 26:39; 1Tim 2:5; Ibr 7:25]

[1:9]  2 Full Life : KAMU INI BUKANLAH UMAT-KU.

Nas : Hos 1:9

Anak Gomer yang ketiga, seorang putra bernama "Lo-Ami" (artinya "bukan umat-Ku"), diperkirakan bukan anak Hosea. Nama anak ini melambangkan pemutusan hubungan perjanjian karena pemberontakan terus-menerus kepada Allah dan karena penyembahan berhala; penduduk kerajaan utara tidak dapat lagi mengharapkan Allah memberkati mereka dan membebaskan bangsa mereka. Hosea belajar melalui penderitaannya sendiri bagaimana hancur hati Allah atas dosa-dosa umat-Nya.

[3:5]  3 Full Life : MENGHAPUS NAMANYA.

Nas : Wahy 3:5

Dengan jelas setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru, tetapi kemudian menolak untuk bertekun dalam iman dan untuk menang, maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan

(lihat cat. --> Wahy 2:7).

[atau ref. Wahy 2:7]

Terhapusnya nama dari kitab kehidupan berarti kehilangan hidup kekal itu sendiri (Wahy 2:7,10-11) dan pada akhirnya dihukum dalam lautan api (Wahy 20:15). Inilah yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat (ayat Wahy 3:6; 13:8; 17:8; 20:12; 21:27; bd. Kel 32:32).

[22:19]  4 Full Life : ALLAH AKAN MENGAMBIL.

Nas : Wahy 22:19

Yohanes mengakhiri wahyu dari Yesus Kristus ini dengan suatu peringatan mengenai dahsyatnya kemungkinan bagi seseorang untuk kehilangan bagiannya dalam pohon kehidupan dan kota kudus itu. Kita tidak boleh mempunyai sikap yang tak peduli terhadap kitab ini atau bagian manapun dari Alkitab yang kudus ini. Sikap semacam ini dinyatakan jikalau kita memilih untuk mempercayai hanya beberapa bagian tertentu dari penyataan Allah dan menolak bagian-bagian lain yang tidak kita sukai, atau jika kita mengajarkan gagasan-gagasan kita sendiri seolah-olah itu merupakan bagian dari Firman Allah, (ayat Wahy 22:18). Seperti pada awal pengembaraan manusia di atas bumi ini, kegagalan untuk mengikuti Firman Allah dengan sungguh-sungguh merupakan soal yang menyangkut hidup dan mati (lih. Kej 3:3-4).TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA