TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 32:2-3

Konteks
32:2 Lalu berkatalah Harun kepada mereka: "Tanggalkanlah anting-anting v  emas yang ada pada telinga isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." 32:3 Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.

Yesaya 3:19-23

Konteks
3:19 perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh v  dan kerudung-kerudung; w  3:20 perhiasan-perhiasan kepala, x  gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat; 3:21 cincin meterai dan anting-anting hidung; y  3:22 pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang z  dan pundi-pundi; 3:23 cermin-cermin, baju-baju a  dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala b  dan baju-baju luar.

Yehezkiel 16:11-12

Konteks
16:11 Dan Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan u  dan mengenakan gelang v  pada tanganmu dan kalung w  pada lehermu. 16:12 Dan Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu x  dan anting-anting y  pada telingamu dan mahkota z  kemuliaan di atas kepalamu. a 


TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA