TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Daniel 2:4

Konteks
2:4 Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja (dalam bahasa Aram 1 ) r : "Ya raja, kekallah s  hidupmu! Ceriterakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya."

Daniel 3:9

Konteks
3:9 Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar: "Ya raja, kekallah hidup a  tuanku!

Daniel 6:6

Konteks
6:6 (6-7) Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya: "Ya raja Darius, kekallah hidup y  tuanku!

Daniel 6:21

Konteks
6:21 (6-22) Lalu kata Daniel kepada raja: "Ya raja, kekallah hidupmu! r 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:4]  1 Full Life : DALAM BAHASA ARAM.

Nas : Dan 2:4

Hingga di sini, kitab Daniel ditulis dalam bahasa Ibrani. Mulai ayat ini tulisannya beralih ke bahasa Aram, bahasa yang dipakai dalam perdagangan dan komunikasi pemerintahan. Pemakaian bahasa Aram dalam kitab Daniel berlangsung hingga pasal Dan 7:1-28; pasal Dan 8:1-12:13 kembali ditulis dalam bahasa Ibrani.TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA