TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Bilangan 3:4

Konteks
3:4 Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan TUHAN y  di padang gurun Sinai, z  ketika mereka mempersembahkan api yang asing 1  ke hadapan TUHAN. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, a  ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. b 

Bilangan 26:61

Konteks
26:61 Tetapi Nadab dan Abihu t  mati, ketika mereka mempersembahkan persembahan api u  yang asing ke hadapan TUHAN.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:4]  1 Full Life : MEMPERSEMBAHKAN API YANG ASING.

Nas : Bil 3:4

Lihat cat. --> Im 10:1,

lihat cat. --> Im 10:2.

[atau ref. Im 10:1-2]TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA