TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 21:7-15

21:7 <02428> lyx <01396> wrbg <01571> Mg <06275> wqte <02421> wyxy <07563> Myesr <04069> ewdm(21:7)

21:7 dia <1223> ti <5100> asebeiv <765> zwsin <2198> pepalaiwntai <3822> de <1161> kai <2532> en <1722> ploutw <4149>

21:8 <05869> Mhynyel <06631> Mhyauauw <05973> Mme <06440> Mhynpl <03559> Nwkn <02233> Merz(21:8)

21:8 o <3588> sporov <4703> autwn <846> kata <2596> quchn <5590> ta <3588> de <1161> tekna <5043> autwn <846> en <1722> ofyalmoiv <3788>

21:9 <05921> Mhyle <0433> hwla <07626> jbs <03808> alw <06343> dxpm <07965> Mwls <01004> Mhytb(21:9)

21:9 oi <3588> oikoi <3624> autwn <846> euyhnousin fobov <5401> de <1161> oudamou mastix <3148> de <1161> para <3844> kuriou <2962> ouk <3364> estin <1510> ep <1909> autoiv <846>

21:10 <07921> lkst <03808> alw <06510> wtrp <06403> jlpt <01602> legy <03808> alw <05674> rbe <07794> wrws(21:10)

21:10 h <3588> bouv <1016> autwn <846> ouk <3364> wmotokhsen dieswyh <1295> de <1161> autwn <846> en <1722> gastri <1064> ecousa <2192> kai <2532> ouk <3364> esfalen

21:11 <07540> Nwdqry <03206> Mhydlyw <05759> Mhylywe <06629> Nauk <07971> wxlsy(21:11)

21:11 menousin <3306> de <1161> wv <3739> probata <4263> aiwnia <166> ta <3588> de <1161> paidia <3813> autwn <846> prospaizousin

21:12 <05748> bgwe <06963> lwql <08055> wxmvyw <03658> rwnkw <08596> Ptk <05375> wavy(21:12)

21:12 analabontev <353> qalthrion kai <2532> kiyaran <2788> kai <2532> eufrainontai <2165> fwnh <5456> qalmou <5568>

21:13 <05181> wtxy <07585> lwas <07281> egrbw <03117> Mhymy <02896> bwjb <01086> *wlky {wlby} (21:13)

21:13 sunetelesan <4931> de <1161> en <1722> agayoiv <18> ton <3588> bion <979> autwn <846> en <1722> de <1161> anapausei <372> adou <86> ekoimhyhsan <2837>

21:14 <02654> wnupx <03808> al <01870> Kykrd <01847> tedw <04480> wnmm <05493> rwo <0410> lal <0559> wrmayw(21:14)

21:14 legei <3004> de <1161> kuriw <2962> aposta ap <575> emou <1473> odouv <3598> sou <4771> eidenai ou <3364> boulomai <1014>

21:15 <0> wb <06293> egpn <03588> yk <03276> lyewn <04100> hmw <05647> wndben <03588> yk <07706> yds <04100> hm(21:15)

21:15 ti <5100> ikanov <2425> oti <3754> douleusomen <1398> autw <846> kai <2532> tiv <5100> wfeleia <5622> oti <3754> apanthsomen <528> autw <846>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA