Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Amsal 12:12

12:12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil.

Amsal 12:24-28

12:24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 12:25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 12:26 Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. 12:27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. 12:28 Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Amsal 12:12,24-28
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)