TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 8:1--11:31

Konteks
Wejangan hikmat
8:1 Bukankah hikmat berseru-seru, u  dan kepandaian memperdengarkan suaranya? 8:2 Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, 8:3 di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring: v  8:4 "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, w  kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. 8:5 Hai orang yang tak berpengalaman, x  tuntutlah kecerdasan, y  hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. 8:6 Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. 8:7 Karena lidahku mengatakan kebenaran, z  dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. 8:8 Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. 8:9 Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. 8:10 Terimalah didikanku, lebih dari pada perak, dan pengetahuan lebih dari pada emas a  pilihan. 8:11 Karena hikmat lebih berharga b  dari pada permata, apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. c  8:12 Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. d  8:13 Takut akan TUHAN e  ialah membenci kejahatan 1 ; f  aku benci g  kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 8:14 Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. h  8:15 Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar i  menetapkan keadilan. 8:16 Karena aku para pembesar berkuasa j  juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. 8:17 Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, k  dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. l  8:18 Kekayaan dan kehormatan m  ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. n  8:19 Buahku lebih berharga dari pada emas, o  bahkan dari pada emas tua, hasilku lebih dari pada perak p  pilihan. 8:20 Aku berjalan pada jalan kebenaran, q  di tengah-tengah jalan keadilan, 8:21 supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan r  mereka. 8:22 TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala. 8:23 Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. 8:24 Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. s  8:25 Sebelum gunung-gunung tertanam t  dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir; u  8:26 sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran v  yang pertama. 8:27 Ketika Ia mempersiapkan w  langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit x  pada permukaan air samudera raya, 8:28 ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, y  dan mata air z  samudera raya meluap dengan deras, 8:29 ketika Ia menentukan batas a  kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, b  dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, c  8:30 aku ada serta-Nya d  sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; 8:31 aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia e  menjadi kesenanganku. 8:32 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah f  aku, karena berbahagialah g  mereka yang memelihara jalan-jalanku. h  8:33 Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. 8:34 Berbahagialah orang yang mendengarkan i  daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. 8:35 Karena siapa mendapatkan aku, j  mendapatkan hidup, k  dan TUHAN berkenan l  akan dia. 8:36 Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya; m  semua orang yang membenci aku, mencintai maut. n "
Undangan hikmat dan undangan kebodohan
9:1 Hikmat telah mendirikan o  rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, 9:2 memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, p  dan menyediakan hidangannya. q  9:3 Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru r  di atas tempat-tempat yang tinggi di kota: s  9:4 "Siapa yang tak berpengalaman, t  singgahlah ke mari"; dan kepada yang tidak berakal budi u  katanya: 9:5 "Marilah, v  makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur; w  9:6 buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, x  dan ikutilah jalan pengertian. y " 9:7 Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. z  9:8 Janganlah mengecam a  seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang bijak 2 , maka engkau akan dikasihinya, b  9:9 berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya c  akan bertambah. 9:10 Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, d  dan mengenal Yang Mahakudus e  adalah pengertian. f  9:11 Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. g  9:12 Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri, jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. 9:13 Perempuan bebal cerewet, h  sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. i  9:14 Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, j  9:15 dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya k  dengan kata-kata: 9:16 "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah ke mari"; dan kepada orang yang tidak berakal budi l  katanya: 9:17 "Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat m  rasanya." 9:18 Tetapi orang itu tidak tahu, bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. n 
Kumpulan amsal-amsal Salomo
10:1 Amsal-amsal o  Salomo. p  Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, q  tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. 10:2 Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, r  tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut 3 . s  10:3 TUHAN tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan 4 , t  tetapi keinginan orang fasik u  ditolak-Nya. 10:4 Tangan yang lamban membuat miskin, v  tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. w  10:5 Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur pada waktu panen 5  membuat malu. x  10:6 Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik y  menyembunyikan kelaliman. 10:7 Kenangan kepada orang benar z  mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik a  menjadi busuk. b  10:8 Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. c  10:9 Siapa bersih kelakuannya, d  aman jalannya, e  tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. f  10:10 Siapa mengedipkan mata, g  menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. 10:11 Mulut orang benar adalah sumber kehidupan 6 , h  tetapi mulut orang fasik i  menyembunyikan kelaliman. 10:12 Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. j  10:13 Di bibir orang berpengertian k  terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. l  10:14 Orang bijak menyimpan pengetahuan, m  tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan n  yang mengancam. 10:15 Kota yang kuat o  bagi orang kaya ialah hartanya 7 , tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat p  ialah kemiskinan. 10:16 Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, q  penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. r  10:17 Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, s  tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. 10:18 Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya; t  siapa mengumpat adalah orang bebal. 10:19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. u  10:20 Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. 10:21 Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. v  10:22 Berkat Tuhanlah w  yang menjadikan kaya 8 , x  susah payah tidak akan menambahinya. y  10:23 Berlaku cemar z  adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. 10:24 Apa yang menggentarkan a  orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, b  tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. c  10:25 Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas d  yang abadi. e  10:26 Seperti cuka bagi gigi dan asap f  bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. g  10:27 Takut akan TUHAN memperpanjang umur, h  tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. i  10:28 Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. j  10:29 Jalan TUHAN adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. k  10:30 Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. l  10:31 Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, m  tetapi lidah bercabang n  akan dikerat. 10:32 Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, o  tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. p  11:1 Neraca serong q  adalah kekejian bagi TUHAN 9 , tetapi Ia berkenan r  akan batu timbangan yang tepat. 11:2 Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, s  tetapi hikmat t  ada pada orang yang rendah hati. 11:3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. u  11:4 Pada hari kemurkaan v  harta w  tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. x  11:5 Jalan orang saleh diratakan y  oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. z  11:6 Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. a  11:7 Pengharapan orang fasik gagal b  pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. c  11:8 Orang benar diselamatkan dari kesukaran 10 , lalu orang fasik menggantikannya. d  11:9 Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan e  oleh pengetahuan. 11:10 Bila orang benar mujur, beria-rialah f  kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. g  11:11 Berkat orang jujur memperkembangkan kota, h  tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. i  11:12 Siapa menghina sesamanya, j  tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri. k  11:13 Siapa mengumpat, membuka rahasia, l  tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. m  11:14 Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah n  bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan o  ada. 11:15 Sangat malanglah orang yang menanggung p  orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah q  ia. 11:16 Perempuan yang baik hati beroleh hormat; r  sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. 11:17 Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. 11:18 Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala s  yang tetap. 11:19 Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup 11 , t  tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian 12 . u  11:20 Orang yang serong hatinya v  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang tak bercela, w  jalannya dikenan-Nya. x  11:21 Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. y  11:22 Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. 11:23 Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. 11:24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya 13 , ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 11:25 Siapa banyak memberi z  berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. a  11:26 Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. 11:27 Siapa mengejar b  kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 11:28 Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh; c  tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. d  11:29 Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin; orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. e  11:30 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, f  dan siapa bijak, mengambil hati orang 14 . 11:31 Kalau orang benar menerima balasan g  di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa!
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[8:13]  1 Full Life : TAKUT AKAN TUHAN IALAH MEMBENCI KEJAHATAN.

Nas : Ams 8:13

Takut akan Allah harus membuat kita menjauhi kejahatan (Ams 16:6) dan membenci dosa yang tidak diperkenan oleh-Nya dan yang menghancurkan kita dan anggota keluarga kita

(lihat art. TAKUT AKAN TUHAN).

[9:8]  2 Full Life : KECAMLAH ORANG BIJAK.

Nas : Ams 9:8

Jikalau kita benar-benar orang bijak yang ingin menyenangkan Allah, kita akan menyambut teguran dan kritikan (Ams 27:6; 28:23). Nasihat dan teguran dari seorang sahabat, anggota keluarga atau pendeta termasuk cara-cara yang dipakai Allah untuk membentuk watak kita menurut kehendak-Nya yang kudus (lih. Yoh 16:8; Ef 5:11; 2Tim 4:2; Tit 2:15; Wahy 3:19). Jemaat yang dengan rendah hati dan taat menerima teguran dari seorang gembala yang penuh kasih akan sungguh-sungguh diberkati oleh Roh Kudus.

[10:2]  3 Full Life : MENYELAMATKAN ORANG DARI MAUT.

Nas : Ams 10:2-7

Ayat-ayat ini membandingkan berkat-berkat hidup yang benar dengan ketidakbahagiaan hidup yang fasik.

[10:3]  4 Full Life : TIDAK MEMBIARKAN ORANG BENAR MENDERITA KELAPARAN.

Nas : Ams 10:3

Amsal ini menguraikan pemeliharaan dan penyediaan Allah yang umum dalam memenuhi kebutuhan jasmaniah umat-Nya (bd. Mat 6:11,33). Kebenaran ini tidak menyangkal bahwa mungkin adakalanya sukar bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah kita atau keluarga kita. Masa perang, bencana kelaparan, atau keadaan sosial ekonomi yang menghancurkan, maupun masa-masa penganiayaan, mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang benar

(lihat cat. --> 3Yoh 1:2);

[atau ref. 3Yoh 1:2]

sekalipun demikian, Allah takkan pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang sepenuhnya percaya kepada-Nya.

[10:5]  5 Full Life : SIAPA TIDUR PADA WAKTU PANEN.

Nas : Ams 10:5

Betapa memalukan untuk bermalas-malas ketika ada pekerjaan jasmaniah yang harus dilakukan (bd. Ams 6:9-11; 19:15). Betapa lebih memalukan lagi bila demi kepentingan sendiri kita menolak untuk bekerja menuai jiwa-jiwa. Kita harus memperhatikan kata-kata Yesus dan bekerja sama dengan-Nya untuk keselamatan dunia (Mat 9:37-38).

[10:11]  6 Full Life : SUMBER KEHIDUPAN

Nas : Ams 10:11

(versi Inggris NIV -- Air mancur kehidupan). Orang yang mengetahui dan mengikuti jalan-jalan Allah akan menuntun orang lain kepada kepenuhan hidup yang diberikan Allah. Bandingkan Yeh 47:1-12 dengan Yoh 4:14; Yoh 7:38, di mana Roh yang tinggal di dalam orang percaya dipandang sebagai sumber air hidup. Ketika air hidup ini mengalir melalui orang percaya, itu membawa hidup kekal bagi orang lain. Orang percaya harus berdoa agar Roh Kudus memungkinkan mereka melaksanakan tugas besar ini (lih. 1Kor 12:4-10; 14:1-40).

[10:15]  7 Full Life : KOTA YANG KUAT BAGI ORANG KAYA IALAH HARTANYA.

Nas : Ams 10:15

Amsal ini mengamati keuntungan-keuntungan yang nyata dari kekayaan (bd. Ams 14:20; 19:4) dan keadaan yang merugikan dari kemiskinan (bd. Ams 18:23; 19:4,7). Mungkin seorang pengamat yang sambil lalu menganggap orang kaya itu sudah mapan (lih. Ams 11:4). Namun di mata Allah, "harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna" (ayat Ams 10:2). PB lebih menjelaskan keadaan orang kaya dan orang miskin. "Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?" (Yak 2:5; bd. Luk 2:7-12; 4:22). Seperti halnya dengan kitab-kitab PL lainnya, Amsal harus dibaca dengan mengingat penyataan Allah yang sempurna melalui Anak-Nya sebagaimana tercatat dalam PB (Ibr 1:1-3;

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA).

[10:22]  8 Full Life : BERKAT TUHANLAH YANG MENJADIKAN KAYA.

Nas : Ams 10:22

Terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan sehingga dengan demikian tidak berasal dari Allah (ayat Ams 10:1). Kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita.

[11:1]  9 Full Life : NERACA SERONG ADALAH KEKEJIAN BAGI TUHAN.

Nas : Ams 11:1

Pemakaian neraca yang tidak benar untuk menipu orang dikutuk oleh Allah (bd. Im 19:35). Ia memerintahkan agar kita bertindak jujur kepada semua orang, baik dalam hal keuangan maupun dalam keadaan lain yang memungkinkan penipuan. Kita harus senantiasa ingat bahwa hanya orang tulus yang akan melihat wajah Tuhan (Mazm 11:7) dan hidup di hadapan-Nya (Mazm 140:14; bd. Mazm 24:3-5).

[11:8]  10 Full Life : ORANG BENAR DISELAMATKAN DARI KESUKARAN.

Nas : Ams 11:8

Sebagai prinsip yang umum, hidup benar kurang menimbulkan persoalan-persoalan dibandingkan dengan hidup fasik (bd. ayat Ams 11:3-9). Ini tidak berarti bahwa orang yang mengikut Allah tidak akan pernah mengalami persoalan. Tetapi orang benar bisa yakin bahwa apabila mereka ditimpa penderitaan, mereka akhirnya akan dilepaskan pada waktu yang ditetapkan Allah.

[11:19]  11 Full Life : SIAPA BERPEGANG PADA KEBENARAN YANG SEJATI, MENUJU HIDUP.

Nas : Ams 11:19

Lihat cat. --> Ams 10:11.

[atau ref. Ams 10:11]

[11:19]  12 Full Life : SIAPA MENGEJAR KEJAHATAN, MENUJU KEMATIAN.

Nas : Ams 11:19

Allah telah menetapkan hukuman untuk tindakan yang melanggar hukum-hukum-Nya. Pada akhirnya orang yang tidak benar akan dihukum karena dosa-dosa mereka dan pengabaian terhadap Allah serta orang lain (lih. Ams 6:29; Kej 34:25-30; 49:7; Rom 6:23; Yak 1:15).

[11:24]  13 Full Life : MENYEBAR HARTA, TETAPI BERTAMBAH KAYA.

Nas : Ams 11:24-25

Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan bermurah hati, apakah itu pemberian uang atau diri sendiri. PB mengajarkan bahwa kita adalah pengawas karunia-karunia Allah dan harus memakainya demi kepentingan-Nya dan demi orang yang membutuhkan pertolongan (Mat 25:26-27;

lihat cat. --> 2Kor 8:2;

lihat cat. --> 2Kor 9:8).

[atau ref. 2Kor 8:2; 9:8]

[11:30]  14 Full Life : SIAPA BIJAK, MENGAMBIL HATI ORANG

Nas : Ams 11:30

(versi Inggris NIV -- yang memenangkan jiwa adalah bijak). Mempengaruhi orang kepada kebenaran adalah bijaksana. PB menekankan bahwa orang percaya harus menuntun orang lain kepada Kristus, keselamatan, dan hidup yang benar (lih. Yoh 14:6; 1Kor 9:20-22; 10:33; 1Pet 3:1-2; Yak 5:19-20).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA