TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 20:1--23:35

Konteks
20:1 Anggur k  adalah pencemooh, l  minuman keras adalah peribut 1 , tidaklah bijak m  orang yang terhuyung-huyung n  karenanya. 20:2 Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa o  muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. p  20:3 Terhormatlah seseorang, jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh q  membiarkan amarahnya meledak. r  20:4 Pada musim dingin si pemalas s  tidak membajak; jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. t  20:5 Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air u  yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. 20:6 Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? v  20:7 Orang benar yang bersih kelakuannya w --berbahagialah keturunannya. x  20:8 Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan y  dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. z  20:9 Siapakah dapat berkata: "Aku telah membersihkan a  hatiku, aku tahir 2  dari pada dosaku? b " 20:10 Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya c  adalah kekejian bagi TUHAN. 20:11 Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. d  20:12 Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya e  dibuat oleh TUHAN. 20:13 Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, f  bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 20:14 "Tidak baik! Tidak baik!", kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. 20:15 Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. 20:16 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera g  ganti orang asing. h  20:17 Roti hasil tipuan sedap rasanya, i  tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. j  20:18 Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. k  20:19 Siapa mengumpat, membuka rahasia, l  sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. 20:20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya, m  pelitanya akan padam pada waktu gelap. n  20:21 Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. 20:22 Janganlah engkau berkata: "Aku akan membalas 3  kejahatan, o " nantikanlah TUHAN, Ia akan menyelamatkan engkau. p  20:23 Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi TUHAN, dan neraca serong itu tidak baik. q  20:24 Langkah orang ditentukan r  oleh TUHAN, s  tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan t  hidupnya 4 ? 20:25 Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan "Kudus", dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. u  20:26 Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik, dan menggilas mereka v  berulang-ulang. 20:27 Roh manusia adalah pelita TUHAN, w  yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. x  20:28 Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih y  ia menopang z  takhtanya. 20:29 Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua a  ialah uban. 20:30 Bilur-bilur yang berdarah membersihkan b  kejahatan, dan pukulan c  membersihkan lubuk hati. 21:1 Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN 5 , dialirkan-Nya ke mana Ia ingini. d  21:2 Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. e  21:3 Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban 6 . f  21:4 Mata yang congkak g  dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. 21:5 Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, h  tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. 21:6 Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. i  21:7 Orang fasik diseret j  oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. 21:8 Berliku-liku k  jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. 21:9 Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. l  21:10 Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. 21:11 Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. m  21:12 Yang Mahaadil memperhatikan rumah orang fasik, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. n  21:13 Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah 7 , tidak akan menerima jawaban, o  kalau ia sendiri berseru-seru. p  21:14 Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman q  yang hebat. 21:15 Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. r  21:16 Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah s  berkumpul. 21:17 Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. t  21:18 Orang fasik dipakai sebagai tebusan u  bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. 21:19 Lebih baik tinggal di padang gurun dari pada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar v  dan pemarah. 21:20 Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya 8 . 21:21 Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran w  dan kehormatan. x  21:22 Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, y  dan merobohkan benteng yang mereka percayai. 21:23 Siapa memelihara mulut z  dan lidahnya, memelihara diri dari pada kesukaran. a  21:24 Orang yang kurang ajar dan sombong b  pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. 21:25 Si pemalas dibunuh c  oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. 21:26 Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar d  memberi tanpa batas. e  21:27 Korban orang fasik adalah kekejian, f  lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. g  21:28 Saksi bohong h  akan binasa, i  tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. 21:29 Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. j  21:30 Tidak ada hikmat k  dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi TUHAN. l  21:31 Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan TUHAN. m  22:1 Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas. n  22:2 Orang kaya dan orang miskin bertemu; yang membuat mereka semua o  ialah TUHAN. 22:3 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah p  ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. q  22:4 Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan r  dan kehidupan 9 . s  22:5 Duri dan perangkap t  ada di jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. 22:6 Didiklah u  orang muda menurut jalan yang patut baginya 10 , v  maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang w  dari pada jalan itu. 22:7 Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi 11 . 22:8 Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, x  dan tongkat amarahnya akan habis binasa. y  22:9 Orang yang baik hati akan diberkati 12 , z  karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. a  22:10 Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah b  perbantahan dan cemooh. 22:11 Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. c  22:12 Mata TUHAN menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. 22:13 Si pemalas berkata: "Ada singa di luar, d  aku akan dibunuh di tengah jalan." 22:14 Mulut perempuan jalang adalah lobang e  yang dalam; orang yang dimurkai TUHAN 13  akan terperosok ke dalamnya. f  22:15 Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya. g  22:16 Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja.
Amsal-amsal orang bijak
22:17 Pasanglah telingamu h  dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, i  berilah perhatian kepada pengetahuanku. j  22:18 Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. 22:19 Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. 22:20 Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, 22:21 untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, k  supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. 22:22 Janganlah merampasi orang lemah, l  karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. m  22:23 Sebab TUHAN membela perkara n  mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. o  22:24 Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, 22:25 supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat p  bagi dirimu sendiri. 22:26 Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, q  dan yang menjadi penanggung hutang. 22:27 Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, r  bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? 22:28 Jangan engkau memindahkan batas tanah s  yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. 22:29 Pernahkah engkau melihat orang yang cakap t  dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja u  ia akan berdiri, v  bukan di hadapan orang-orang yang hina. 23:1 Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. 23:2 Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu! 23:3 Jangan ingin akan makanannya yang lezat, w  itu adalah hidangan yang menipu. 23:4 Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya 14 , tinggalkan niatmu ini. 23:5 Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah x  ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti rajawali. y  23:6 Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. z  23:7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. "Silakan makan dan minum," katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. 23:8 Suap yang telah kaumakan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kausia-siakan. 23:9 Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu a  yang bijak. 23:10 Jangan engkau memindahkan batas tanah b  yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. 23:11 Karena penebus c  mereka kuat, d  Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. e  23:12 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, f  dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. 23:13 Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. 23:14 Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. g  23:15 Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. 23:16 Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. h  23:17 Janganlah hatimu iri i  kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan TUHAN senantiasa. 23:18 Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. j  23:19 Hai anakku, k  dengarkanlah, dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 23:20 Janganlah engkau ada di antara peminum anggur l  dan pelahap daging. 23:21 Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, m  dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. 23:22 Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. n  23:23 Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. o  23:24 Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. p  23:25 Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria q  dia yang melahirkan engkau. 23:26 Hai anakku, r  berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. s  23:27 Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, t  dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. 23:28 Bahkan, seperti penyamun ia menghadang, u  dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. 23:29 Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cidera tanpa sebab? Siapa merah matanya? 23:30 Yakni mereka yang duduk dengan anggur v  sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. 23:31 Jangan melihat kepada anggur 16 , kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, 23:32 tetapi kemudian memagut seperti ular 17 , dan menyemburkan bisa seperti beludak. 23:33 Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. 23:34 Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. 23:35 Engkau akan berkata: "Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi 18 . w "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[20:1]  1 Full Life : ANGGUR ADALAH PENCEMOOH, MINUMAN KERAS ADALAH PERIBUT.

Nas : Ams 20:1

Ayat ini melukiskan sifat dan potensi buruk dari minuman yang difermentasi. Perhatikan bahwa minuman yang memabukkan itu sendiri dikutuk bersama dengan dampak-dampaknya.

 1. 1) Anggur sebagai "pencemooh" sering kali membawa kepada sikap menghina hal yang baik (bd. Ams 9:7-8; 13:1; 14:6; 15:12). Minuman yang mengandung alkohol sebagai "peribut" sering kali mendatangkan kerusuhan, permusuhan, dan pertengkaran di dalam keluarga dan masyarakat.
 2. 2) Anggur dan minuman yang memabukkan disebut pencemooh dan peribut, tidak perduli berapa banyak yang diminum.
 3. 3) "Orang yang terhuyung-huyung karenanya" (versi Inggris NIV -- orang yang disesatkan) sehingga berpikir bahwa minuman memabukkan itu dapat diterima, baik, sehat, atau aman apabila diminum sekadar saja, mengabaikan peringatan yang jelas di Alkitab (Ams 23:29-35).
 4. 4) Larangan atas minuman memabukkan ini tidak berarti bahwa Alkitab mengutuk pemakaian segala bentuk anggur. _Yayin_, kata Ibrani yang umum bagi "anggur" dalam PL, sering kali mengacu kepada sari buah anggur yang tidak difermentasi; Alkitab tidak melarang penggunaan sari anggur yang tidak difermentasi ini

  (lihat cat. --> Ams 23:29-35;

  [atau ref. Ams 23:29-35]

  lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[20:9]  2 Full Life : SIAPAKAH DAPAT BERKATA ... MEMBERSIHKAN HATI ... TAHIR.

Nas : Ams 20:9

Terlepas dari keadaan telah ditebus, tidak seorang pun telah memelihara hatinya murni dan bersih dari kesalahan dosa (bd. Rom 3:9-12). Orang yang datang kepada Allah untuk pengampunan dan penyucian telah "bersih tangannya dan murni hatinya" (Mazm 24:4). Hanya karena kasih karunia dan penebusan Allah seorang dapat hidup dengan hati nurani yang jernih

(lihat cat. --> Kis 24:16).

[atau ref. Kis 24:16]

[20:22]  3 Full Life : AKU AKAN MEMBALAS.

Nas : Ams 20:22

Bila kita dianiaya, kita sendiri tidak boleh membalas dendam (bd. Ul 32:35; Rom 12:19; Ibr 10:30). Sebaliknya, kita harus membawa penderitaan kita kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Allah kita yang setia (bd. 1Pet 2:23; 4:19). Pada saatnya sendiri Dia akan membalas semua ketidakadilan yang diderita oleh orang benar yang berseru kepada-Nya siang dan malam (Luk 18:7-8).

[20:24]  4 Full Life : BAGAIMANAKAH MANUSIA DAPAT MENGERTI JALAN HIDUPNYA.

Nas : Ams 20:24

Allah kadang-kadang bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan orang benar sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Kita mungkin tidak dapat melihat hikmah dari situasi tertentu, tetapi Alkitab mendorong kita untuk percaya bahwa meskipun demikian Allah sedang bekerja di belakang layar demi kebaikan kita

(lihat cat. --> Rom 8:28;

[atau ref. Rom 8:28]

bd. Mazm 37:23).

[21:1]  5 Full Life : HATI RAJA ... DI DALAM TANGAN TUHAN.

Nas : Ams 21:1

Ayat ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang dirindukan atau dilakukan seorang pemimpin nasional datang langsung dari Tuhan; pasti Allah bukan penyebab aneka kejahatan yang dilakukan para pemimpin (Yak 1:13-15). Sebaliknya, Allah mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua pemimpin di dunia ini dan kadang-kadang berkenan mempengaruhi keputusan mereka sehingga menunjang maksud penebusan-Nya dalam sejarah (bd. Kel 10:1-2; Ezr 7:21; Yes 10:5-7; 45:1-6). PB mengajarkan bahwa doa umat Allah mempengaruhi Tuhan untuk mengarahkan keputusan para pemimpin sehingga lebih sesuai dengan kehendak-Nya (1Tim 2:1-3).

[21:3]  6 Full Life : LEBIH DIKENAN TUHAN DARIPADA KORBAN.

Nas : Ams 21:3

Allah menghendaki agar umat-Nya benar dan adil daripada hanya terlibat dalam aneka kegiatan rohani. Korban, penyembahan, dan persembahan tidak dikenan oleh-Nya jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya (bd. Hos 6:6; Mi 6:7-8; Rom 12:1-2; Ibr 10:5-9). Pemberian yang dipersembahkan kepada Allah harus disertai hidup yang kudus; jika tidak semua itu kekejian bagi Dia (ayat Ams 21:27).

[21:13]  7 Full Life : JERITAN ORANG LEMAH

Nas : Ams 21:13

(versi Inggris NIV -- orang miskin). Jikalau kita ingin agar Allah mendengarkan doa-doa kita ketika ada keperluan, maka kita juga harus mendengar dan menanggapi dalam kasih kebutuhan orang lain (bd. Mat 25:31-46; Luk 16:19-31; Yak 2:13).

[21:20]  8 Full Life : ORANG YANG BEBAL MEMBOROSKANNYA.

Nas : Ams 21:20

Orang berhikmat dan bijaksana akan memperoleh semua kebutuhan hidup, sedangkan orang bebal memboroskan segala milik mereka untuk hal-hal yang mereka tidak perlu hanya demi kesenangan (ayat Ams 21:17). Dewasa ini banyak orang memanfaatkan kredit yang didapat dengan mudah, suatu tindakan yang sering menjadi kehancuran mereka. Allah berkenan kepada orang yang dengan bijaksana menerima tingkat kehidupan yang lebih rendah daripada berutang dan hidup melampaui kemampuannya.

[22:4]  9 Full Life : KEKAYAAN, KEHORMATAN DAN KEHIDUPAN.

Nas : Ams 22:4

Orang yang tetap setia kepada Allah akan menerima berkat-berkat ini pada saat yang ditentukan Allah sendiri; semua umat Allah akan termasuk orang yang "akan memiliki bumi" (Mat 5:5). Bahkan kini umat Allah yang miskin dipandang kaya harta rohani dan kehormatan (Wahy 2:9).

[22:6]  10 Full Life : DIDIKLAH ORANG MUDA MENURUT JALAN YANG PATUT BAGINYA.

Nas : Ams 22:6

Orang-tua harus mengabdikan diri mereka untuk memberi didikan disiplin rohani kepada anak-anak mereka (bd. ayat Ams 22:15; 13:24; Ams 19:18; 23:13-14; 29:17).

 1. 1) Kata Ibrani untuk "mendidik" berarti "mengabdikan". Jadi, didikan Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kehendak-Nya. Ini tercapai dengan memisahkan mereka dari pengaruh-pengaruh jahat dunia dan dengan mengajar mereka berperilaku saleh. Akar kata yang sama juga bisa berarti "memberi atau meningkatkan kegemaran akan"; orang-tua harus mendorong anak-anak mereka agar mereka sendiri mencari Allah dan dengan demikian dapat menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang takkan mereka lupakan.
 2. 2) "Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu". Prinsip umumnya ialah bahwa seorang anak yang telah dididik dengan benar tidak akan menyimpang dari jalan saleh yang telah diajarkan orang-tuanya. Akan tetapi, hal ini bukan jaminan mutlak bahwa semua anak dari orang-tua yang takut akan Allah akan tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Ketika hidup di tengah masyarakat jahat di mana banyak umat Allah sendiri tidak setia, maka anak-anak dari orang-tua beriman dapat terpengaruh untuk berbuat dosa dan menyerah kepada pencobaan (lih. Yeh 14:14-20, di mana Allah berbicara tentang kemurtadan yang demikian besar sehingga bahkan orang benar seperti Nuh, Daniel, dan Ayub tidak dapat menyelamatkan anak mereka).

[22:7]  11 Full Life : YANG BERHUTANG MENJADI BUDAK DARI YANG MENGHUTANGI.

Nas : Ams 22:7

Orang yang hidup melampaui kemampuannya, akhirnya diperbudak oleh orang yang memberi piutang

(lihat cat. --> Ams 21:20).

[atau ref. Ams 21:20]

[22:9]  12 Full Life : ORANG YANG BAIK HATI AKAN DIBERKATI

Nas : Ams 22:9

(versi Inggris NIV -- orang yang murah hati). Allah memberkati orang dermawan

(lihat cat. --> Ams 11:24-25).

[atau ref. Ams 11:24-25]

[22:14]  13 Full Life : YANG DIMURKAI TUHAN.

Nas : Ams 22:14

Orang yang berbalik dari Allah, yang mengikuti kehendak mereka sendiri dan menolak teguran akan ditimpa murka dan kutukan Allah. Ia menyerahkan mereka kepada kenajisan seksual dan nafsu penuh dosa

(lihat cat. --> Rom 1:18;

lihat cat. --> Rom 1:21).

[atau ref. Rom 1:18-21]

[23:4]  14 Full Life : JANGAN BERSUSAH PAYAH UNTUK MENJADI KAYA.

Nas : Ams 23:4

Perintah ini diulangi dalam PB (Mat 6:19; 1Tim 6:9-11; Ibr 13:5;

lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[23:29]  15 Full Life : ANGGUR CAMPURAN.

Nas : Ams 23:29-35

Ayat-ayat ini berisi perintah pertama yang jelas di dalam pengembangan penyataan Allah yang dengan nyata melarang semua umat-Nya menginginkan dan meminum anggur yang difermentasi

(lihat cat. --> Ams 23:31 berikutnya).

[atau ref. Ams 23:31]

Di sini Allah mengajar mengenai minuman beralkohol dan pengaruhnya yang merusak (untuk pembahasan yang lebih lengkap mengenai hal ini,

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[23:31]  16 Full Life : JANGAN MELIHAT KEPADA ANGGUR.

Nas : Ams 23:31

Ayat ini memperingatkan akan bahaya anggur (Ibr. _yayin_) ketika sudah dalam tahap fermentasi; jadi, yayin yang dibicarakan dalam perikop ini harus dibedakan dari yayin yang tidak difermentasi (lih. Yes 16:10;

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

Fermentasi adalah proses di mana unsur gula dalam sari anggur berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida.

 1. 1) Kata "melihat" (Ibr. _ra'ah_) adalah kata umum yang artinya "memandang, memperhatikan" (bd. Kej 27:1); ra'ah dapat digunakan dengan arti "memilih", yang memberikan kesan bahwa anggur yang difermentasi tidak boleh dipandang dengan keinginan. Allah memerintahkan umat-Nya untuk bahkan tidak memikirkan tentang meminum anggur yang difermentasi; tidak ada peluang untuk minum dalam jumlah sedikit sekalipun.
 2. 2) Kata sifat "merah" (Ibr. _'adem_) artinya "kemerah-merahan, merah jambu". Menurut Lexicon Gesenius kata ini mengacu kepada "kilauan" anggur di dalam cawan, yaitu hasil fermentasi.

[23:32]  17 Full Life : KEMUDIAN MEMAGUT SEPERTI ULAR.

Nas : Ams 23:32

Allah memerintahkan umat-Nya untuk tidak melihat kepada anggur ketika sudah merah karena anggur yang difermentasi membinasakan seorang bagaikan ular dan meracuninya seperti ular tedung. Dampak alkohol itu kejam dan merusak; termasuk mata yang merah, pandangan yang kabur, pikiran yang kacau, dan ucapan yang menantang dan memperdayakan (ayat Ams 23:29,33). Meminum alkohol berarti membuka kehidupan seseorang kepada kemabukan (ayat Ams 23:34), bencana, kesusahan, kekerasan, persengketaan, kerusakan jasmaniah (ayat Ams 23:29,35), dan kecanduan (ayat Ams 23:35;

lihat cat. --> Ams 23:35 berikutnya; dan

lihat cat. --> Rom 14:21).

[atau ref. Ams 23:35; Rom 14:21]

[23:35]  18 Full Life : AKU AKAN MENCARI ANGGUR LAGI.

Nas : Ams 23:35

Ayat ini melukiskan dampak kecanduan anggur yang difermentasi. Sering kali seorang yang telah minum akan terus mencari lagi sehingga kebiasaan minum itu tidak terkendali lagi. Itulah sebabnya Allah mengatakan, "Jangan melihat kepada anggur." Orang percaya tidak boleh meminum, atau bahkan berpikir untuk minum minuman yang memabukkan. Perintah ini berdasarkan norma dan berlaku bagi umat Allah dewasa ini. Kita tidak boleh menerangkan ajaran Allah dalam ayat Ams 23:29-35 secara masuk akal dan menganggapnya tidak mutlak sehingga menjadi tidak berlaku bagi orang Kristen zaman modern. Waspadalah terhadap mereka yang menafsirkan ulang ayat Ams 23:31 sehingga berarti, "melihat anggur dengan penguasaan diri dan menahan diri ketika berkilauan di dalam cawan."TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA