TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 15:1--19:29

TSK Full Life Study Bible

15:1

lembut(TB/TL) <07390> [soft.]

pedas(TB)/tajam(TL) <06089> [grievous]

15:1

Jawaban

1Raj 12:7; 2Taw 10:7 [Semua]

meredakan kegeraman,

Ams 25:15


Catatan Frasa: JAWABAN YANG LEMAH LEMBUT.


15:2

Lidah(TB)/lidah(TL) <03956> [tongue.]

mencurahkan(TB)/memancarkan(TL) <05042> [poureth. Heb. belcheth, or, bubbleth.]

15:2

mengeluarkan pengetahuan,

Ams 15:7; Ams 10:31; [Lihat FULL. Ams 10:31] [Semua]

mencurahkan kebodohan.

Mazm 59:8; [Lihat FULL. Mazm 59:8]; Pengkh 10:12 [Semua]15:3

15:3

Mata

2Taw 16:9; [Lihat FULL. 2Taw 16:9]

segala tempat,

Ayub 10:4; [Lihat FULL. Ayub 10:4]; Ayub 31:4; [Lihat FULL. Ayub 31:4]; Ibr 4:13; [Lihat FULL. Ibr 4:13] [Semua]

orang baik.

Ayub 34:21; [Lihat FULL. Ayub 34:21]; Ams 5:21; Yer 16:17 [Semua]15:4

lembut(TB)/obat(TL) <04832> [A wholesome. Heb. The healing of the.]

pohon(TB/TL) <06086> [a tree.]

melukai(TB)/rusaklah(TL) <07667> [a breach.]

15:4

Lidah lembut

Mazm 5:10; [Lihat FULL. Mazm 5:10]

pohon kehidupan,

Ams 10:11; [Lihat FULL. Ams 10:11]

melukai hati.

Ams 12:1815:5

bodoh(TB/TL) <0191> [fool.]

mengindahkan(TB/TL) <08104> [but.]

15:5

adalah bijak.

Ams 10:17; [Lihat FULL. Ams 10:17]; Ams 12:1; [Lihat FULL. Ams 12:1]; Ams 13:1; [Lihat FULL. Ams 13:1] [Semua]15:6

rumah(TB/TL) <01004> [the house.]

penghasilan(TB)/hasil(TL) <08393> [in the revenues.]

15:6

harta benda,

Ams 8:21; [Lihat FULL. Ams 8:21]

membawa kerusakan.

Ams 10:16; [Lihat FULL. Ams 10:16]


Catatan Frasa: DI RUMAH ORANG BENAR ADA BANYAK HARTA BENDA.


15:7

Bibir(TB)/mulut(TL) <08193> [lips.]

hati(TB/TL) <03820> [the heart.]

15:7

menaburkan pengetahuan,

Ams 15:2; [Lihat FULL. Ams 15:2]; Ams 10:13; [Lihat FULL. Ams 10:13] [Semua]15:8

Korban(TB)/Persembahan(TL) <02077> [sacrifice.]

doa(TB/TL) <08605> [the prayer.]

15:8

Korban

Mazm 51:19; [Lihat FULL. Mazm 51:19]; Yes 1:13; [Lihat FULL. Yes 1:13] [Semua]

orang fasik

Ams 6:16; [Lihat FULL. Ams 6:16]; Ams 21:27 [Semua]

jujur dikenan-Nya.

Ams 15:29; Ayub 35:13; Ams 28:9; Yoh 9:31; [Lihat FULL. Yoh 9:31] [Semua]


Catatan Frasa: KORBAN ORANG FASIK.


15:9

Jalan(TB)/jalan(TL) <01870> [The way.]

dikasihi-Nya(TB)/mengasihi(TL) <0157> [he loveth.]

15:9

orang fasik

Ams 6:16; [Lihat FULL. Ams 6:16]

mengejar kebenaran,

Ul 7:13; [Lihat FULL. Ul 7:13]; Ams 11:20; [Lihat FULL. Ams 11:20] [Semua]15:10

Didikan(TB)/Tegur(TL) <04148> [Correction. or, Instruction. grievous.]

benci(TB/TL) <08130> [and he.]

15:10

akan mati.

Ams 1:31-32; [Lihat FULL. Ams 1:31]; [Lihat FULL. Ams 1:32]; Ams 12:1; [Lihat FULL. Ams 12:1] [Semua]15:11

Dunia orang mati(TB)/Neraka(TL) <07585> [Hell.]

hati(TB/TL) <03826> [the hearts.]

15:11

hadapan Tuhan,

Ayub 26:6; [Lihat FULL. Ayub 26:6]

anak manusia!

1Sam 2:3; [Lihat FULL. 1Sam 2:3]; 2Taw 6:30; [Lihat FULL. 2Taw 6:30]; Mazm 44:22; [Lihat FULL. Mazm 44:22]; Wahy 2:23; [Lihat FULL. Wahy 2:23] [Semua]15:12

pencemooh(TB)/pengolok-olok(TL) <03887> [scorner.]

<03212> [neither.]

15:12

suka ditegur

Ams 9:8; [Lihat FULL. Ams 9:8]; Ams 12:1; [Lihat FULL. Ams 12:1] [Semua]15:13

gembira(TB)/bersukacita(TL) <08056> [merry.]

kepedihan(TB)/percintaan(TL) <06094> [by.]

15:13

muka berseri-seri,

Ams 15:15

mematahkan semangat.

Ams 12:25; [Lihat FULL. Ams 12:25]; Ams 17:22; 18:14 [Semua]15:14

Hati(TB/TL) <03820> [heart.]

<06310> [the mouth.]

15:14

mencari pengetahuan,

Ams 18:15


Catatan Frasa: MULUT ORANG BEBAL SIBUK DENGAN KEBODOHAN.


15:15

Hari(TB)/harinya(TL) <03117> [All.]

semuanya ..... gembira(TB)/bersukacita(TL) <02896> [but.]

15:15

selalu berpesta.

Ams 15:1315:16

sedikit(TB)/Sedikit(TL) <04592> [little.]

banyak(TB)/besar(TL) <07227> [great.]

15:16

disertai kecemasan.

Ams 15:17; Mazm 37:16-17; Ams 13:8; 16:8; 17:1 [Semua]15:17

15:17

dengan kebencian.

Ams 15:16; [Lihat FULL. Ams 15:16]; Ams 17:1; Pengkh 4:6 [Semua]15:18

pemarah(TB)/lekas marah(TL) <02534> [wrathful.]

orang yang(TB)/panjang(TL) <0750> [he.]

15:18

membangkitkan pertengkaran,

Ams 6:16-19; [Lihat FULL. Ams 6:16] s/d 19; Ams 14:17; [Lihat FULL. Ams 14:17] [Semua]

memadamkan perbantahan.

Kej 13:8; [Lihat FULL. Kej 13:8]15:19

Jalan ... pemalas pemalas(TB)/jalan ... pemalas(TL) <06102 01870> [way of the slothful.]

Jalan ........ jalan ... jujur ... benar(TB)/jalan ......... jalan ... benar(TL) <01870 03477 0734> [the way of the righteous.]

rata(TB/TL) <05549> [made plain. Heb. raised up as a causey.]

15:19

pagar duri,

Ams 22:515:20

bijak(TB)/berbudi(TL) <02450> [wise.]

menghina(TB)/menghinakan(TL) <0959> [despiseth.]

15:20

menggembirakan ayahnya,

Ams 10:1; [Lihat FULL. Ams 10:1]15:21

kesukaan(TB/TL) <08057> [joy.]

tidak gila budi(TB)/gila(TL) <03820 02638> [destitute of wisdom. Heb. void of heart.]

11:12 *marg:

orang(TB/TL) <0376> [a man.]

15:21

berakal budi,

Ams 2:14; [Lihat FULL. Ams 2:14]15:22

15:22

ada pertimbangan,

Mazm 16:7; [Lihat FULL. Mazm 16:7]

tetapi terlaksana

Ams 11:14; [Lihat FULL. Ams 11:14]

kalau penasihat

1Raj 1:12; Ams 24:6 [Semua]


Catatan Frasa: TIDAK ADA PERTIMBANGAN.


15:23

bersukacita(TB)/kesukaan(TL) <08057> [joy.]

tepat pada waktunya(TB)/masa(TL) <06256> [in due season. Heb. in his season.]

baiknya(TB)/baik(TL) <02896> [how.]

15:23

karena jawaban

Ams 12:14; [Lihat FULL. Ams 12:14]

baiknya perkataan

Ams 25:1115:24

Jalan(TB)/jalan(TL) <0734> [way.]

berakal ... menuju ke atas(TB)/atas(TL) <04605> [above.]

menjauhi(TB)/dijauhkannya(TL) <05493> [that.]

15:24

Catatan Frasa: JALAN KEHIDUPAN ... MENUJU KE ATAS.


15:25

dirombak(TB)/dibongkar(TL) <05255> [destroy.]

dijadikan-Nya(TB)/ditetapkannya(TL) <05324> [but.]

15:25

Rumah

Ams 12:7; [Lihat FULL. Ams 12:7]

dijadikan-Nya tetap.

Ul 19:14; [Lihat FULL. Ul 19:14]; Ams 23:10-11 [Semua]15:26

Rancangan(TB)/dalih-dalih(TL) <04284> [thoughts.]

suci(TB/TL) <02889> [but.]

perkataan perkataan ramah(TB)/perkataan .... kasih(TL) <0561 05278> [pleasant words. Heb. words of pleasantness.]

15:26

Rancangan

Mazm 94:11; [Lihat FULL. Mazm 94:11]

orang jahat

Ams 6:16; [Lihat FULL. Ams 6:16]

itu suci.

Mazm 18:27; [Lihat FULL. Mazm 18:27]15:27

keuntungan gelap(TB)/gelojoh(TL) <01214> [He that is.]

membenci(TB)/benci(TL) <08130> [but.]

15:27

akan hidup.

Kel 23:8; [Lihat FULL. Kel 23:8]; Mazm 15:5; [Lihat FULL. Mazm 15:5]; Yes 1:23; 33:15 [Semua]15:28

Hati(TB)/hati(TL) <03820> [heart.]

mulut(TB/TL) <06310> [the mouth.]

15:28

menimbang-nimbang jawabannya,

Ams 14:8; [Lihat FULL. Ams 14:8]

yang jahat.

Mazm 59:8; [Lihat FULL. Mazm 59:8]15:29

jauh(TB)/jauhlah(TL) <07350> [far.]

didengar-Nya(TB)/diluluskannya(TL) <08085> [he heareth.]

15:29

orang benar

Ams 15:8; [Lihat FULL. Ams 15:8]; Ayub 15:31; [Lihat FULL. Ayub 15:31]; Mazm 145:18-19; Yes 59:2; Yoh 9:31; [Lihat FULL. Yoh 9:31] [Semua]


Catatan Frasa: DOA ORANG BENAR DIDENGARNYA.


15:30

bersinar-sinar(TB)/terang(TL) <03974> [light.]

baik(TB/TL) <02896> [a good.]

tulang(TB/TL) <06106> [the bones.]

15:30

menyegarkan tulang.

Ams 25:2515:31

telinga(TB/TL) <0241> [ear.]

tinggal(TB)/bermalam(TL) <03885> [abideth.]

15:31

orang bijak.

Ams 9:7-9; [Lihat FULL. Ams 9:7] s/d 9; Ams 12:1; [Lihat FULL. Ams 12:1] [Semua]15:32

mengabaikan(TB)/menolak(TL) <06544> [refuseth.]

didikan(TB)/pengajaran(TL) <04148> [instruction. or, correction.]

mendengarkan(TB)/mendengar(TL) <08085> [heareth. or, obeyeth.]

memperoleh ... budi ....... akal budi(TB)/beroleh akal budi(TL) <07069 03820> [getteth understanding. Heb. possesseth an heart.]

15:32

membuang dirinya

Ams 1:7; [Lihat FULL. Ams 1:7]; Ams 12:1; [Lihat FULL. Ams 12:1] [Semua]

akal budi.

Ams 9:7-9; [Lihat FULL. Ams 9:7] s/d 9; Ams 12:1; [Lihat FULL. Ams 12:1]; Pengkh 7:5 [Semua]15:33

Takut(TB)/takut(TL) <03374> [fear.]

mendahului(TB)/dahulu(TL) <06440> [and.]

15:33

akan Tuhan

Ams 1:7; [Lihat FULL. Ams 1:7]

mendahului kehormatan.

Ams 16:18; 18:12; 22:4; 29:23; Yes 66:2 [Semua]16:1

menimbang-nimbang(TB)/niat(TL) <04633> [preparations. or, disposings.]

jawaban(TB)/jawab(TL) <04617> [and.]

16:1

jawaban lidah

Ams 16:9; Ams 19:21 [Semua]


Catatan Frasa: JAWABAN LIDAH.


16:2

jalan(TB/TL) <01870> [the ways.]

<03068> [but.]

16:2

pandangannya sendiri,

Ams 12:15; [Lihat FULL. Ams 12:15]; Ams 30:12 [Semua]

tetapi Tuhanlah

2Taw 6:30; [Lihat FULL. 2Taw 6:30]; Ams 20:27; 21:2; Luk 16:15 [Semua]

yang menguji

1Sam 2:3; [Lihat FULL. 1Sam 2:3]


Catatan Frasa: BERSIH MENURUT PANDANGANNYA SENDIRI.


16:3

Serahkanlah(TB)/Pulangkanlah(TL) <01556> [Commit. Heb. Roll. thy works.]

rencanamu(TB)/niatmu(TL) <04284> [thy thoughts.]

16:3

segala rencanamu.

2Taw 20:20; [Lihat FULL. 2Taw 20:20]; Mazm 20:5; [Lihat FULL. Mazm 20:5]; Mazm 37:5-6; Ams 3:5-6; [Lihat FULL. Ams 3:5]; [Lihat FULL. Ams 3:6] [Semua]


Catatan Frasa: SERAHKANLAH PERBUATANMU KEPADA TUHAN.


16:4

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [Lord.]

fasik(TB)/jahat(TL) <07563> [yea.]

16:4

untuk tujuannya

Kel 9:16

hari malapetaka.

2Taw 34:24; [Lihat FULL. 2Taw 34:24]; Mazm 18:19; [Lihat FULL. Mazm 18:19]; Rom 9:22 [Semua]


Catatan Frasa: ORANG FASIK DIBUAT-NYA UNTUK HARI MALAPETAKA.


16:5

tinggi(TB)/sombong(TL) <01362> [that.]

sungguh(TB)/turun-temurun(TL) <03027> [though.]

luput dari hukuman(TB)/terlepas dari pada penghukuman(TL) <05352> [unpunished. Heb. held innocent.]

16:5

tinggi hati

Mazm 40:5; [Lihat FULL. Mazm 40:5]; Ams 6:16; [Lihat FULL. Ams 6:16] [Semua]

dari hukuman.

Ams 11:20-21 [Semua]


Catatan Frasa: TINGGI HATI.


16:6

kasih(TB)/kemurahan(TL) <02617> [mercy.]

takut(TB/TL) <03374> [by the.]

16:6

akan Tuhan

Kej 20:11; [Lihat FULL. Kej 20:11]; Kel 1:17 [Semua]

menjauhi kejahatan.

Kel 20:20; [Lihat FULL. Kel 20:20]16:7

berkenan(TB)/memperkenankan(TL) <07521> [please.]

musuh(TB)/segala seterunyapun(TL) <0341> [he.]

16:7

itupun didamaikan-Nya

Kej 39:21; [Lihat FULL. Kej 39:21]

dengan dia.

Mazm 105:15; Yer 39:12; 40:1; 42:12; Dan 1:9 [Semua]


Catatan Frasa: MUSUH ORANG ITU PUN DIDAMAIKAN-NYA DENGAN DIA.


16:8

sedikit(TB/TL) <04592> [is.]

banyak(TB/TL) <07230> [great.]

16:8

penghasilan banyak

Mazm 37:16; [Lihat FULL. Mazm 37:16]

tanpa keadilan.

Ams 15:16; [Lihat FULL. Ams 15:16]; Ams 17:1; Pengkh 4:6 [Semua]16:9

16:9

arah langkahnya.

Ams 16:1; [Lihat FULL. Ams 16:1]; Ayub 33:29; [Lihat FULL. Ayub 33:29]; Mazm 90:12; [Lihat FULL. Mazm 90:12] [Semua]16:10

Keputusan(TB)/keputusan segala perselisihan(TL) <07081> [A divine sentence. Heb. Divination]

berbuat salah(TB)/salah(TL) <04603> [transgresseth.]

16:10

ia mengadili

Ams 17:716:11

betul(TB/TL) <04941> [just.]

batu timbangan(TB/TL) <068> [weights. Heb. stones.]

16:11

adalah buatan-Nya.

Ams 11:1; [Lihat FULL. Ams 11:1]; Yeh 45:10 [Semua]16:12

kekejian(TB)/kebencian(TL) <08441> [an.]

takhta(TB)/takhtanya(TL) <03678> [for.]

16:12

oleh kebenaran.

Ams 26:28; 25:5; 29:14; 31:5 [Semua]16:13

16:13

berbicara jujur

Ams 22:1116:14

Kegeraman(TB)/kehangatan murka(TL) <02534> [wrath.]

adalah bentara(TB)/malak-almaut(TL) <04397> [messengers.]

bijak(TB)/berbudi(TL) <02450> [but.]

16:14

bentara maut,

Kej 40:2; [Lihat FULL. Kej 40:2]; Ayub 29:24; Ams 20:2 [Semua]

bijak memadamkannya.

Ams 25:15; 29:8; Pengkh 10:4 [Semua]16:15

bercahaya(TB)/cahaya(TL) <0216> [the light.]

kebaikannya(TB)/keridlaannya(TL) <07522> [his.]

16:15

memberi hidup

Kej 40:2; [Lihat FULL. Kej 40:2]; Ayub 29:24; [Lihat FULL. Ayub 29:24] [Semua]

musim semi.

Ams 19:12; 25:2-7 [Semua]16:16

16:16

mendapat pengertian

Mazm 49:21

mendapat perak.

Ayub 28:15; [Lihat FULL. Ayub 28:15]; Ams 3:13-14; [Lihat FULL. Ams 3:13]; [Lihat FULL. Ams 3:14] [Semua]16:17

itulah jalan(TB)/jalan raya(TL) <04546> [highway.]

menjaga(TB)/barangsiapa ... memperhatikan ..... memeliharakan(TL) <05341> [he.]

16:17

memelihara nyawanya.

Ams 19:1616:18

16:18

Kecongkakan

1Sam 17:42; [Lihat FULL. 1Sam 17:42]

tinggi hati

Mazm 18:27; Yes 13:11; Yer 48:28 [Semua]

mendahului kejatuhan.

Est 5:12; [Lihat FULL. Est 5:12]; Ams 11:2; Ams 15:33; [Lihat FULL. Ams 15:33]; Ams 18:12; 29:23 [Semua]16:19

merendahkan(TB)/rendah(TL) <08217> [to be.]

membagi(TB)/membahagi-bahagi(TL) <02505> [than.]


16:20

firman(TB/TL) <01697> [handleth. or, understandeth.]

percaya(TB)/harap(TL) <0982> [whoso.]

16:20

mendapat kebaikan,

Ams 13:13

kepada Tuhan.

Mazm 32:10; [Lihat FULL. Mazm 32:10]; Mazm 40:5; Ams 19:8; 29:25; Yer 17:7 [Semua]16:21

Orang yang bijak(TB)/berbudi(TL) <02450> [wise.]

manis(TB)/manislah(TL) <04986> [the sweetness.]

16:21

dapat meyakinkan.

Ams 16:2316:22

sumber(TB)/mata air(TL) <04726> [a well-spring.]

siksaan(TB)/pengajaran(TL) <04148> [the instruction.]

16:22

yang mempunyainya,

Ams 10:11; [Lihat FULL. Ams 10:11]16:23

Hati(TB)/hati(TL) <03820> [heart.]

menjadikan(TB)/petah(TL) <07919> [teacheth. Heb. maketh wise.]

16:23

menjadikan mulutnya

Ayub 15:5

dapat meyakinkan.

Ams 16:2116:24

menyenangkan(TB)/manis-manis(TL) <05278> [Pleasant.]

sarang(TB)/air madu(TL) <06688> [an.]

obat(TB/TL) <04832> [health.]

16:24

sarang madu,

1Sam 14:27; [Lihat FULL. 1Sam 14:27]

bagi tulang-tulang.

Ams 24:13-14 [Semua]16:25

16:25

disangka lurus,

Ams 12:15; [Lihat FULL. Ams 12:15]

menuju maut.

Est 3:6; Ams 14:12 [Semua]16:26

Rasa lapar(TB)/orang(TL) <05315> [He. Heb. The soul of him. laboureth.]

memaksa(TB)/hajat(TL) <0404> [craveth it of him. Heb. boweth unto him.]


16:27

Barangsiapa ... tidak berguna(TB)/Barangsiapa .... jahat(TL) <01100 0376> [An ungodly man. Heb. a man of Belial.]

menggali(TB)/mengupayakan(TL) <03738> [diggeth.]

bibirnya(TB/TL) <08193> [in.]

16:27

tidak berguna

Mazm 140:3; [Lihat FULL. Mazm 140:3]

yang menghanguskan.

Yak 3:616:28

curang(TB)/perbantahan(TL) <08419> [froward.]

menimbulkan(TB)/mengadakan(TL) <07971> [soweth. Heb. sendeth forth. a whisperer.]

16:28

menimbulkan pertengkaran,

Ams 14:17; [Lihat FULL. Ams 14:17]

yang karib.

Ams 17:916:29

16:29

tidak baik.

Ams 1:10; [Lihat FULL. Ams 1:10]; Ams 12:26 [Semua]16:30

memejamkan(TB)/mengejamkan(TL) <06095> [shutteth.]

mengatupkan(TB)/menggigit-gigit(TL) <07169> [moving.]

16:30

Siapa memejamkan

Ams 6:13; [Lihat FULL. Ams 6:13]16:31

Rambut putih(TB)/rambut putih(TL) <07872> [hoary.]

didapat(TB)/didapati(TL) <04672> [if.]

16:31

yang indah,

Ams 20:2916:32

Orang yang sabar(TB)/menahani(TL) <0750> [that is.]

menguasai(TB)/memerintahkan(TL) <04910> [and he.]


16:33

16:33

Undi dibuang

Im 16:8; [Lihat FULL. Im 16:8]; 1Sam 10:21; [Lihat FULL. 1Sam 10:21]; Yeh 21:21 [Semua]

setiap keputusannya

1Sam 14:41

pada Tuhan.

Yos 7:14; Ams 18:18; 29:26; Yun 1:7 [Semua]


Catatan Frasa: UNDI DIBUANG DI PANGKUAN.


17:1

kering(TB)/nasi ... kering(TL) <02720> [a dry.]

serumah(TB)/rumah(TL) <01004> [an house.]

makanan daging(TB)/binatang sembelihan(TL) <02077> [sacrifices. or, good cheer. with.]

17:1

dengan perbantahan.

Ams 15:16,17; [Lihat FULL. Ams 15:16]; [Lihat FULL. Ams 15:17]; Ams 16:8; [Lihat FULL. Ams 16:8] [Semua]17:2

budi(TB)/berbudi(TL) <07919> [wise.]

malu(TB/TL) <0954> [that.]


17:3

17:3

melebur emas,

Ams 27:21

menguji hati.

1Taw 29:17; [Lihat FULL. 1Taw 29:17]; Mazm 26:2; Mazm 139:23; [Lihat FULL. Mazm 139:23]; 1Pet 1:7 [Semua]17:4


17:5

mengolok-olok(TB/TL) <03932> [mocketh.]

gembira(TB)/suka(TL) <08056> [and.]

hukuman(TB)/terlepas(TL) <05352> [unpunished. Heb. held innocent.]

16:5 *marg:

17:5

orang miskin

Ayub 5:16; [Lihat FULL. Ayub 5:16]

menghina Penciptanya;

Ams 14:31

suatu kecelakaan

Ayub 31:29; [Lihat FULL. Ayub 31:29]

dari hukuman.

Yeh 25:3; Ob 1:12 [Semua]


Catatan Frasa: MENGOLOK-OLOK ORANG MISKIN.


17:6

anak cucu .... anak-anak(TB)/anak .......... anak-anak(TL) <01121> [Children's.]

kehormatan(TB)/kemuliaan(TL) <08597> [and the.]

17:6

anak cucu

Mazm 125:5; [Lihat FULL. Mazm 125:5]17:7

mengucapkan menjanji ... bagus ..... mengucapkan kata-kata .... janjinya(TB)/menjanji perkara besar-besar istimewa ........ janjinya(TL) <03499 08193> [Excellent speech. Heb. A lip of excellency.]

dusta(TB)/tiada menyampaikan(TL) <08267> [much.]

mengucapkan menjanji ....... mengucapkan kata-kata dusta ... janjinya(TB)/menjanji ......... tiada menyampaikan janjinya(TL) <08193 08267> [lying lips. Heb. a lip of lying.]

17:7

orang mulia

Ams 16:1017:8

Hadiah suapan(TB)/hadiah(TL) <07810> [gift.]

permata(TB)/permata ... indah-indah(TL) <068 02580> [precious stone. Heb. stone of grace. whithersoever.]

17:8

ia beruntung.

Kel 23:8; [Lihat FULL. Kel 23:8]; Ams 19:6 [Semua]


Catatan Frasa: SUAPAN.


17:9

menutupi(TB)/menudungkan(TL) <03680> [that covereth.]

mengejar(TB)/menuntut(TL) <01245> [seeketh. or, procureth. but.]

17:9

mengejar kasih,

Ams 10:12; [Lihat FULL. Ams 10:12]

yang karib.

Ams 16:2817:10

or, A reproof aweth more a wise man, than to strike a fool an hundred times.


17:11


17:12

beruang(TB/TL) <01677> [a bear.]

dari pada(TB) <0408> [rather.]

17:12

dengan kebodohannya.

1Sam 25:25; [Lihat FULL. 1Sam 25:25]17:13

17:13

membalas kebaikan

Kej 44:4; [Lihat FULL. Kej 44:4]; Mazm 35:12; [Lihat FULL. Mazm 35:12] [Semua]

dengan kejahatan,

1Sam 19:4; [Lihat FULL. 1Sam 19:4]


Catatan Frasa: KEJAHATAN TIDAK AKAN MENGHINDAR DARI RUMAHNYA.


17:14

Memulai(TB)/Permulaan(TL) <07225> [beginning.]

undurlah(TB)/bergelora(TL) <05203> [leave.]

17:14

perbantahan mulai.

Mat 5:25-26 [Semua]17:15

Membenarkan(TB)/membenarkan(TL) <06663> [that justifieth.]

kekejian(TB)/kebencian(TL) <08441> [abomination.]

17:15

orang benar,

Mazm 94:21; [Lihat FULL. Mazm 94:21]; Ams 18:5; [Lihat FULL. Ams 18:5] [Semua]

kedua-duanya

Kel 23:6-7; Yes 5:23; Rat 3:34-36 [Semua]17:16

uang(TB)/pembelian(TL) <04242> [a price.]

budi(TB)/akal budi(TL) <03820> [seeing.]

17:16

membeli hikmat,

Ams 23:2317:17

17:17

dalam kesukaran.

2Sam 15:21; [Lihat FULL. 2Sam 15:21]; Ams 27:10 [Semua]


Catatan Frasa: MENJADI SEORANG SAUDARA DALAM KESUKARAN.


17:18

tidak berakal(TB)/kurang(TL) <02638> [void.]

berakal budi(TB)/akal(TL) <03820> [understanding. Heb. heart.]

17:18

bagi sesamanya.

Ams 6:1-5; Ams 11:15; [Lihat FULL. Ams 11:15]; Ams 22:26-27 [Semua]


Catatan Frasa: MENJADI PENANGGUNG.


17:19

suka ... suka(TB)/suka ..... suka(TL) <0157> [loveth.]

memewahkan(TB)/meninggikan(TL) <01361> [he that.]


17:20

serong hatinya(TB)/terbalik hatinya(TL) <06141 03820> [He that hath a froward heart. Heb. The froward of heart.]

memutar-mutar(TB)/bercabang(TL) <02015> [and he.]


17:21

mendapat anak(TB)/memperanakkan(TL) <03205> [that.]

bersukacita(TB/TL) <08055> [hath.]

17:21

orang bodoh

Ams 10:1; [Lihat FULL. Ams 10:1]17:22

gembira(TB)/bersukacita(TL) <08056> [merry.]

manjur(TB)/obat(TL) <01456> [like a medicine. Heb. to a medicine. a broken.]

17:22

yang patah

Mazm 38:9; [Lihat FULL. Mazm 38:9]

mengeringkan tulang.

Kel 12:46; [Lihat FULL. Kel 12:46]; Ams 14:30; Ams 15:13; [Lihat FULL. Ams 15:13]; Ams 18:14 [Semua]17:23

17:23

hadiah suapan

Kel 18:21; [Lihat FULL. Kel 18:21]; Kel 23:8; [Lihat FULL. Kel 23:8]; 1Sam 8:3 [Semua]

jalan hukum.

Ayub 34:33; [Lihat FULL. Ayub 34:33]17:24

hadapan(TL) <06440> [before.]

mata(TB/TL) <05869> [the eyes.]

17:24

tetapi mata

Ayub 31:1; [Lihat FULL. Ayub 31:1]17:25

17:25

hati ibunya.

Ams 10:1; [Lihat FULL. Ams 10:1]17:26

Mengenakan denda(TB)/mendendai(TL) <06064> [to punish.]

memukul(TB)/menyesah(TL) <05221> [to strike.]

17:26

orang benar

Mazm 94:21; [Lihat FULL. Mazm 94:21]17:27

menahan(TB)/menahani(TL) <02820> [spareth.]

<07307 03368> [an excellent spirit. or, a cool spirit.]

17:27

berpengetahuan menahan

Ayub 6:24; [Lihat FULL. Ayub 6:24]

berkepala dingin.

Ams 14:29; [Lihat FULL. Ams 14:29]


Catatan Frasa: ORANG YANG BERPENGETAHUAN MENAHAN PERKATAANNYA.


17:28

17:28

ia berdiam

Ayub 2:13; [Lihat FULL. Ayub 2:13]; Ayub 13:5; Ams 10:19; [Lihat FULL. Ams 10:19] [Semua]18:1

[Through, etc. or, He that separateth himself seeketh, according to his desire and intermeddleth in every business.]

# Ex 33:16 Zec 7:3 Ro 1:1 2Co 6:17 Jude 1:19

mencari(TB)/berasing(TL) <01245> [seeketh.]

amarahnya meledak(TB)/melawan(TL) <01566> [intermeddleth.]


18:2

bebal(TB)/orang bodoh(TL) <03684> [fool.]

hatinya(TB/TL) <03820> [but.]

18:2

isi hatinya.

Ams 12:23; [Lihat FULL. Ams 12:23]18:3


18:4

Perkataan(TB/TL) <01697> [words.]

sumber(TB)/mata air(TL) <04726> [the wellspring.]

18:4

seperti air

Mazm 18:17; [Lihat FULL. Mazm 18:17]18:5

baik(TB)/jahatnya(TL) <02896> [not.]

menolak(TB)/menjatuhkan(TL) <05186> [to overthrow.]

18:5

orang fasik

Ams 24:23-25; 28:21 [Semua]

dalam pengadilan.

Mazm 82:2; [Lihat FULL. Mazm 82:2]; Ams 17:15; [Lihat FULL. Ams 17:15] [Semua]18:6

[fools.]

mulutnya(TB)/mulutnyapun(TL) <06310> [his.]

18:6

menimbulkan perbantahan,

Ams 10:14; [Lihat FULL. Ams 10:14]18:7

dibinasakan(TB)/kebinasaan(TL) <04288> [his destruction.]

bibirnya(TB)/lidahnyapun(TL) <08193> [his lips.]

18:7

adalah jerat

Mazm 140:10

bagi nyawanya.

Mazm 64:9; [Lihat FULL. Mazm 64:9]; Ams 10:14; [Lihat FULL. Ams 10:14]; Ams 12:13; [Lihat FULL. Ams 12:13]; Ams 13:3; [Lihat FULL. Ams 13:3]; Pengkh 10:12 [Semua]18:8

Perkataan(TB)/perkataan(TL) <01697> [words.]

pemfitnah(TB)/pengumpat(TL) <05372> [tale-bearer. or, whisperer. as wounds. or, like as when men are wounded. innermost parts. Heb. chambers.]

18:8

lubuk hati.

Ams 26:2218:9

bermalas-malas(TB)/malas(TL) <07503> [that is slothful.]

saudara(TB)/saudaralah(TL) <0251> [is brother.]

18:9

si perusak.

Ams 28:2418:10

Nama(TB/TL) <08034> [name.]

kuat(TB)/teguh(TL) <05797> [a strong.]

benar(TB/TL) <06662> [the righteous.]

selamat(TB)/tinggi(TL) <07682> [safe. Heb. set aloft.]

18:10

adalah menara

Mazm 61:4; [Lihat FULL. Mazm 61:4]

menjadi selamat.

Mazm 20:2; [Lihat FULL. Mazm 20:2]; Ams 14:26 [Semua]


Catatan Frasa: NAMA TUHAN.


18:11

18:11

yang kuat

Ams 10:1518:12

kehancuran(TB)/binasa(TL) <07667> [destruction.]

mendahului ...... mendahului(TB)/Dahulu .............. dahulu(TL) <06440> [and.]

18:12

mendahului kehormatan.

Ams 11:2; [Lihat FULL. Ams 11:2]; Ams 15:33; Ams 16:18; [Lihat FULL. Ams 16:18] [Semua]


Catatan Frasa: TINGGI HATI.


18:13

Jikalau(TB)/Menyahut(TL) <07725> [that.]

Menyahut .... jawab(TB)/Menyahut(TL) <01697 07725> [answereth a matter. Heb. returneth a word.]

18:13

dan kecelaannya.

Ams 20:2518:14

bersemangat ......... semangat(TB)/keberanian ........ hati(TL) <07307> [spirit.]

murung(TL) <05218> [but.]

18:14

akan memulihkan

Ams 15:13; [Lihat FULL. Ams 15:13]; Ams 17:22; [Lihat FULL. Ams 17:22] [Semua]18:15

18:15

memperoleh pengetahuan,

Ams 15:14; [Lihat FULL. Ams 15:14]18:16

18:16

Hadiah

Kej 32:13; [Lihat FULL. Kej 32:13]; 1Sam 10:4; [Lihat FULL. 1Sam 10:4]; Ams 19:6 [Semua]18:17


18:18

18:18

mengakhiri pertengkaran,

Ams 16:33; [Lihat FULL. Ams 16:33]18:19

Saudara(TB) <0251> [brother.]

kuat(TB)/benteng(TL) <05797> [than.]

18:19

yang dikhianati

1Sam 17:28; [Lihat FULL. 1Sam 17:28]18:20

18:20

ia dikenyangkan

Ams 12:1418:21

mati(TB)/Mati(TL) <04194> [Death.]

Hidup ........ menggemakannya(TB)/hidup ......... suka(TL) <02416 0157> [and.]

18:21

dan mati

Mazm 12:5; [Lihat FULL. Mazm 12:5]

memakan buahnya.

Ams 13:2-3; Mat 12:37; [Lihat FULL. Mat 12:37] [Semua]18:22

mendapat isteri mendapat bini(TB)/mendapat bini .... mendapat(TL) <0802 04672> [findeth a wife.]

beroleh(TL) <06329> [and.]

18:22

yang baik,

Ams 12:4; [Lihat FULL. Ams 12:4]

dikenan Tuhan.

Ayub 33:26; [Lihat FULL. Ayub 33:26]; Ams 19:14; 31:10 [Semua]18:23

miskin(TB)/orang miskin(TL) <07326> [poor.]

kaya(TB)/orang kaya(TL) <06223> [rich.]


18:24

teman(TB)/bersahabat(TL) <07453> [that hath.]

ada(TB)/suah(TL) <03426> [there.]

18:24

seorang saudara.

1Sam 20:42; [Lihat FULL. 1Sam 20:42]; Yoh 15:13-15 [Semua]19:1

baik(TB/TL) <02896> [Better.]

serong(TB)/bercabang(TL) <06141> [perverse.]

19:1

lagi bebal.

Ams 28:619:2

kerajinanpun(TB)/orang(TL) <05315> [that the.]

tergesa-gesa(TB)/lekas(TL) <0213> [and.]

19:2

salah langkah.

Ams 29:2019:3

Kebodohan(TB)/celaka(TL) <0200> [foolishness.]

gusarlah(TB)/bersungut-sungut(TL) <02196> [fretteth.]

19:3

Kebodohan

Mazm 14:1; Ams 9:13; 24:9; Yes 32:6 [Semua]

terhadap Tuhan.

Yak 1:13-15 [Semua]19:4

menambah(TB)/memperbanyakkan(TL) <03254> [maketh.]

orang miskin(TB)/miskin(TL) <01800> [the poor.]

19:4

miskin ditinggalkan

Ams 19:7; Ams 14:20 [Semua]


Catatan Frasa: KEKAYAAN MENAMBAH BANYAK SAHABAT.


19:5

dusta(TB/TL) <08267> [false.]

hukuman(TB)/terlepas(TL) <05352> [unpunished. Heb. held innocent.]

19:5

Saksi dusta

Kel 23:1; [Lihat FULL. Kel 23:1]

dari hukuman,

Mazm 56:8; [Lihat FULL. Mazm 56:8]

akan terhindar.

Ams 19:9; Ul 19:19; [Lihat FULL. Ul 19:19]; Ams 21:28 [Semua]19:6

mengambil(TB)/memuji-muji(TL) <02470> [will.]

orang bersahabat(TB)/bersahabat(TL) <07453> [and.]

si pemberi ..... anugerah(TB)/orang .... anugerah(TL) <04976 0376> [him that giveth gifts. Heb. a man of gifts.]

19:6

orang dermawan,

Ams 29:26

si pemberi.

Ams 17:8; [Lihat FULL. Ams 17:8]; Ams 18:16; [Lihat FULL. Ams 18:16] [Semua]19:7

saudaranya(TB)/saudara-saudaranya(TL) <0251> [the brethren.]

mengejar(TB/TL) <07291> [he.]

[yet.]

19:7

menjauhi dia.

Ams 10:15

ada lagi.

Ams 19:4; [Lihat FULL. Ams 19:4]19:8

budi(TB)/akal(TL) <03820> [wisdom. Heb. an heart.]

mengasihi(TB/TL) <0157> [loveth.]

berpegang(TB)/Barangsiapa ............. membekalkan(TL) <08104> [he that keepeth.]

19:8

mendapat kebahagiaan.

Ams 16:20; [Lihat FULL. Ams 16:20]19:9

dusta(TB/TL) <08267> [false.]

5

menyembur-nyemburkan(TB)/bernafas(TL) <06315> [and.]

19:9

akan binasa.

Ams 19:5; [Lihat FULL. Ams 19:5]; Ul 19:19; [Lihat FULL. Ul 19:19] [Semua]19:10

Kemewahan(TB)/lezat kemuliaan(TL) <08588> [Delight.]

budak(TB)/hamba(TL) <05650> [much.]

19:10

orang bebal,

Ams 26:1

memerintah pembesar.

Ams 30:21-23; Pengkh 10:5-7 [Semua]19:11

Akal budi(TB)/perhiasan(TL) <07922> [discretion. or, prudence. deferreth.]

dipuji(TB)/makotanya(TL) <08597> [and.]

19:11

panjang sabar

2Raj 5:12; [Lihat FULL. 2Raj 5:12]19:12

raja(TB/TL) <04428> [king's.]

kebaikannya(TB)/keridlaannyapun(TL) <07522> [his.]

19:12

raung singa

Ams 20:2

seperti embun

Mazm 133:3; [Lihat FULL. Mazm 133:3]

atas rumput.

Est 1:12; [Lihat FULL. Est 1:12]; Est 7:7; [Lihat FULL. Est 7:7]; Mazm 72:5-6; Ams 16:14-15 [Semua]19:13

bebal(TB)/jahat(TL) <03684> [foolish.]

pertengkaran(TB)/bantahanpun(TL) <04079> [the contentions.]

19:13

adalah bencana

Ams 10:1; [Lihat FULL. Ams 10:1]

henti-hentinya menitik.

Est 1:18; [Lihat FULL. Est 1:18]; Ams 21:9 [Semua]19:14

warisan(TB)/pusaka(TL) <05159> [the inheritance.]

budi(TB)/berakal budi(TL) <07919> [and a.]

19:14

nenek moyang,

2Kor 12:14

karunia Tuhan.

Ams 18:22; [Lihat FULL. Ams 18:22]


Catatan Frasa: ISTRI YANG BERAKAL BUDI ADALAH KARUNIA TUHAN.


19:15

mendatangkan(TL) <05307> [casteth.]

lamban(TB)/lalai(TL) <07423> [and.]

19:15

menderita lapar.

Ams 10:4; [Lihat FULL. Ams 10:4]; Ams 20:13 [Semua]19:16

berpegang ... hukum memelihara(TB)/memperhatikan ..... memeliharakan(TL) <08104 04687> [keepeth the.]

berpegang .... memelihara nyawanya ... nyawanya(TB)/memperhatikan ..... memeliharakan(TL) <08104 05315> [keepeth his.]

menghina(TB)/mengalpakan(TL) <0959> [he that despiseth.]

19:16

akan mati.

Ams 16:17; [Lihat FULL. Ams 16:17]; Rom 10:5; [Lihat FULL. Rom 10:5] [Semua]19:17

kasihan(TB)/mengasihani(TL) <02603> [that hath.]

Siapa menaruh(TB)/pinjam(TL) <03867> [lendeth.]

memiutangi(TB)/kebajikannya(TL) <01576> [that which he hath given. or, his deed.]

19:17

memiutangi Tuhan,

Ul 24:14; [Lihat FULL. Ul 24:14]

membalas perbuatannya

Ul 24:19; [Lihat FULL. Ul 24:19]; Ams 14:21; 22:9; Mat 10:42; [Lihat FULL. Mat 10:42] [Semua]


Catatan Frasa: MEMIUTANGI TUHAN.


19:18

Hajarlah(TB)/Ajarilah(TL) <03256> [Chasten.]

kematiannya(TB)/matinya(TL) <04191> [for his crying. or, to his destruction, or, to cause him to die.]

19:18

menginginkan kematiannya.

Ams 13:24; [Lihat FULL. Ams 13:24]; Ams 23:13-14 [Semua]


Catatan Frasa: HAJARLAH ANAKMU.


19:19

<01419> [man.]

menambah(TB)/menambahi(TL) <03254> [do it again. Heb. add.]


19:20

terimalah(TB/TL) <06901> [receive.]

bijak(TB)/berbudi(TL) <02449> [be.]

19:20

terimalah didikan,

Ams 4:1

menjadi bijak

Ams 12:15; [Lihat FULL. Ams 12:15]19:21

Banyaklah(TB/TL) <07227> [many.]

keputusan(TB)/takdir(TL) <06098> [nevertheless.]

19:21

yang terlaksana.

Mazm 33:11; Ams 16:9; 20:24; Yes 8:10; 14:24,27; 31:2; 40:8; 46:10; 48:14; 55:11; Yer 44:29; Rat 3:37 [Semua]19:22

diinginkan(TB)/kehendak(TL) <08378> [desire.]

miskin(TB/TL) <07326> [and.]


19:23

Takut(TB)/takut(TL) <03374> [fear.]

orang bermalam(TB)/kenyang(TL) <03885> [shall abide.]

ditimpa(TB)/sesuatu(TL) <06485> [he shall.]

19:23

ditimpa malapetaka.

Ayub 4:7; [Lihat FULL. Ayub 4:7]; Ams 10:27; [Lihat FULL. Ams 10:27] [Semua]19:24

19:24

ke mulut.

Ams 26:1519:25

kaupukul(TB)/dipalu(TL) <05221> [Smite.]

menjadi bijak(TB)/bijak(TL) <06191> [beware. Heb. be cunning. reprove.]

19:25

yang berpengertian

Mazm 141:5; [Lihat FULL. Mazm 141:5]

menjadi insaf.

Ams 9:9; [Lihat FULL. Ams 9:9]; Ams 21:11 [Semua]19:26

menganiaya(TB)/memboroskan(TL) <07703> [wasteth.]

Anak(TB)/anak(TL) <01121> [a son.]

19:26

mengusir ibunya,

Ams 28:2419:27

19:27

Hai anakku,

Ams 1:8; [Lihat FULL. Ams 1:8]19:28

Saksi ... tidak bersaksi(TB)/fasik ... bersaksi(TL) <01100 05707> [An ungodly witness. Heb. a witness of Belial.]

mencemoohkan(TB)/menghinakan(TL) <03887> [scorneth.]

mulut orang fasik(TB)/mulut ... jahat(TL) <06310 07563> [the.]

19:28

menelan dusta.

Ayub 15:16; [Lihat FULL. Ayub 15:16]19:29

Hukuman(TB)/hukum(TL) <08201> [Judgments.]

pukulan(TB)/palupun(TL) <04112> [and.]

19:29

orang bebal.

Ul 25:2; [Lihat FULL. Ul 25:2]
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA